Twee ANP berichten:

— 1. “Dertien Afrikanen zijn overleden toen ze met een boot de oversteek wilden maken van Libië naar Italië

Gisternacht werd de boot met nog 14 immigranten onderschept bij het eiland Lampedusa. Zeven van hen zijn er slecht aan toe, ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De groep zou al twintig dagen onderweg zijn geweest met eten en drinken voor een week.”

— 2. “Amerikaanse en Afghaanse eenheden hebben in de provincie Uruzgan twintig Taliban-strijders gedood bij een aanval op een kamp.”

RED: Nederlandse troepen hebben er ook al tientallen afgeschoten.
Alles veroorzaakt door EU en andere “staten”.

15 REACTIES

 1. De oplossing, voorgesteld door idiote liberteiren, is waarschijnlijk:
  Nederland/Italie/Afrika/Amerika/Afghanistan uit de EU, of althans uit de euro.
  Met lires waren de Afrikanen tot in Italie geraakt en had de Taliban haar kamp kunnen verdedigen, niewaar.

 2. Uruzgan missie gaat 500 mio Eur kosten.
  reken eens uit wat dat per uitzendplats kost?
  Straks wordt dat weer verdubbeld, want voor elke uitgezondene komt er een beschermer bij.
  En dan?
  Weer verdubbeld want voor elke uitgezondene moet er weer….

 3. Beide wantoestanden zijn het gevolg van het feit dat de overheid mensen in fictieve eenheden als "volkeren" wenst in te delen en deze op- of buitengesloten wenst te houden (immigratiebeperkingen) of collectief verantwoordelijk wil houden (oorlog).

 4. Deze Afrikanen wisten waar ze aan begonnen, dus ze weten ook de gevaren van een klein bootje op zee. Beter zou het zijn om hun corrupte regeringen omver te werpen en het westerse kapitalisme te emuleren, zoals Hong Kong, Botswana en Singapore ook hebben gedaan. Vluchten naar Europa is maar een schijnoplossing, want je verplaatst de problemen alleen maar, zie armoede en criminaliteit.

 5. [4] I.t.t. wie in zijn land bij de pakken bleef zitten en alles maar gedwee over zich heen liet komen, hebben de vluctelingen initiatief genomen en een bepaald risico niet geschuwd. Wat een ondernemers! Zulke lui hebben we nodig.

  Als ze "hier" vervolgens arm zijn is dat eerder omdat ze hier professioneel gedwarsboomd worden: illegaal verklaard, geen (algemene) werkvergunning, geen door een of andere corporatischtische belangenvereniging (van bv. kappers of rijschoolhouders) afgegeven vergunning enz.
  Als je de immigranten zou vertellen: welkom, je krijgt geen geld van ons maar wel alle kansen, dan zouden deze mensen die al heel wat initiatief getoond hebben toen ze het risico van een gevaarlijke overtocht op zich namen met het oog op verbetering van hun situatie, vermoedelijk opnieuw flink wat ondernemerschap ten toon spreiden.

  De VS zijn groot geworden door immigratie, maar dan wel door dat op een verstandige manier aan te hebben gepakt.

 6. [4]
  Als het "westen" echt kapitalistisch was geweest dan hadden die Afrikanen niet hun leven in bootjes hoeven te wagen. Dan hadden ze of thuis kunnen produceren en hun producten zonder beperkingen kunnen verkopen in het "westen" omdat er geen exportsubsidies en invoerheffingen meer waren, of ze zouden gewoon de veerboot naar het "westen" kunnen nemen omdat een echt kapitalistisch land nauwelijks immigratiebeperkingen meer kent, en geen verzorgingsstaat meer kent.

 7. [6] Wat bet weren van hun producten betreft heb je groot gelijk, dat moet worden afgeschaft. Wat betreft de afschaffing van de verzorgingstaat heb je ook gelijk, alleen ik denk niet dat er een vrije markt in immigratie ooit zal bestaan. Zelfs de VS in de 19e en de 20e eeuw had een immigratiecontrole.

 8. [7]
  Immigratiecontrole betekent aantasting van vrije contractsvorming. Bij immigratiecontrole bepaalt de staat immers met wie er een arbeids- huur- of koopovereenkomst gesloten mag worden. Tot 1914 was er (vrijwel) geen controle op immigratie/emigratie. Men had zelfs geen paspoort nodig en kon overal aan de slag. Inderdaad werd er soms sporadisch gecontroleerd op het feit of iemand crimineel was of besmettelijke ziektes had, maar ook in de VS kwam vrijwel iedereen binnen die gezond was en niet bekend stond als revolutionair of zware crimineel.

  Bij een vrije markt hoort nu eenmaal ook een vrije arbeidsmarkt, en dat betekent dat elke werkgever en elke werknemer met elkaar moeten kunnen samenwerken. Het is in de periode rond 1900 overduidelijk gebleken dat de (vrijwel) afwezigheid van grenscontroles leidde tot de grootste economische groei die tot dan toe had plaatsgevonden, en tot een maximum aan individuele vrijheid die na 1914 alleen maar weer is afgenomen.

 9. [8] Nou daar verschillen wij van mening, want iemand met een crimineel verleden kwam de VS niet binnen, met of zonder contractovereenkomst. Daar gaan namelijk veel libertariërs de mist in om te stellen dat de staat niet in mag grijpen in immigratie, zelfs als het de lokale veiligheid in gevaar werd gebracht. In feite halen mensen twee zaken door elkaar, enerzijds het anarchisme met het liberalisme. In het laatste geval bepaald de samenleving (via de overheid) wie er wel en wie er niet binnenkomt.

 10. [9]
  Dat zei ik zelf ook al, dat de VS wel enige controle uitoefende. Overigens moet je je niet te veel van die controle voorstellen. Het was vaak niet na te gaan of iemand een crimineel verleden had, voor 1914 besonden er immers nog geen big-brother achtige registratiesystemen. Slechts enkele criminelen genoten internationale "faam" en liepen tegen de lamp.

  Overigens hebben libertarisme en anarchisme zeer veel overeenkomsten, en ook klassiek-liberalisme heeft veel gemeen met anarchisme, namelijk dat individuen ZELf verantwoordelijk zijn voor hun lot en dat alleen samenwerking op vrijwillige basis ethisch geoorloofd is.

 11. Ach, die Afrikanen en andere armen kunnen we wellicht beter geld gaan betalen om minder kinderen te maken (bv 10.000 ¤ per ouder na het eerste kind en het implementeren van een elastiekje). Bovendien zal het stimuleren va economische groei ook een goed effect hebben. Dit lijkt me een betere oplossing om deze emigratie “plaag” het hoofd te bieden dan het pappen en nathouden, van de ontwikkelingshulp maffia!

  Al de gegeven ontwikkelingshulp heeft de arme mensen sowieso 0 komma 0 opgeleverd, het wordt echt tijd om het eens over een andere boeg te gooien.

 12. [10] In de eerste jaren van de 20e eeuw werden bijvoorbeeld ‘anarchisten’ in de VS geweerd vanwege hun terreuractiviteiten. Samenwerking op vrijwillige basis is prima, maar dat ontslaat de liberale staat niet van de verplichting om de grenzen goed te bewaken tegen allerlei gespuis.

 13. [12]
  Als het bij "gespuis" zou blijven dat geweerd wordt dan zou de staat zich inderdaad beperken tot de taken van een nachtwakersstaat. Vandaar ook dat 99,9% van de gelukzoekers geen strobreed in de weg werd gelegd als ze de grens over kwamen. Overigens was de politiek om anarchisten te weren in de VS ook toen al zeer omstreden, en veel anarchisten konden dan ook gewoon in de VS hun geluk zoeken.

  Kom daar maar eens om in 2006, daar wordt iedereen die niet voor 100% achter de republicrats(*) staat al als potentiele terrorist bestempeld.

  (*) De eenheidspartij van de VS, verdeeld in twee afdelingen, de Republikeinen en de Democraten.

 14. De Franse president(een klojo) vertelde in een toespraak dat er in 2040 ca 2 miljard Afrikanen zijn(nu ca 900 miljoen)We kunnen onze ontwikkelingshulp dus beter besteden aan geboortebeperking om te voorkomen dat er nog meer kansloze mensen worden geboren.
  Ondanks al die verschrikkelijke ziektes en oorlogen krijgen die lieden het voor elkaar zich te vermeningvuldigen als de ratten. Het is dweilen met de kraan open.

 15. Punt is dat doodsgeschoten worden of dood gaan net zo erg is. Het zou anders kunnen.

Comments are closed.