Nederland is dan misschien op dit moment nog niet overbevolkt, maar binnen korte termijn zal dat wel gebeuren. Dus hier mijn interpretatie over hoe wij in ieder geval de overbevolking kunnen verminderen.

Als asielzoekers ons land binnenkomen en ons om asiel vragen, vind ik dat zij ons land moeten respecteren en dus ook de wetten en regels in ons land.
Als zij dat niet doen vind ik dat wij het recht hebben hun uit het land te zetten.

*Want stel je voor een vriend van u komt op bezoek en scheld u vervolgens uit en trapt bijv. Een deur in en loopt zonder sorry te zeggen de deur uit. U zou hoogst waarschijnlijk kwaad zijn en volgende keer de vriend niet meer binnenlaten. Dat is het zelfde geval maar dan in een andere vorm uit gelegd.

Ingezonden
REDACTIE:
Overbevolking is een relatief begrip. Het is nuttig om te definiëren wat je er precies mee bedoelt.
-New York en Hongkong zijn dichter bevolkt dan “Nederland”.
-Hoe meer mensen productief bezig zijn, hoe groter de welvaart!!

Uiteraard hoort iedereen die ergens binnenkomt zich aan de regels van het huis te houden en bovendien heeft die binnenkomer niet onmiddellijk het RECHT op allerlei faciliteiten in dat huis/!

26 REACTIES

 1. Geachte mevrouw,

  Wat als een autochtoon zich niet aan de regels houdt?
  Eerlijk gezegd vind ik dat we hem dan ook maar naar Marokko moeten sturen, alleen heet het dan niet "terug"-sturen.

  Doen we dat niet, dan is iemands persoonlijke verleden -waar we op zich niks mee te maken hebben en niks mee opschieten- hetgeen wat zijn straf bepaalt. Puur racisme/nationalisme dus.

  Want laten we wel wezen: of ik door een een autochtoon of een allochtoon overvallen en bestolen word, maakt mij op zich natuurlijk niets uit.

  Van die Marokkaan vind ik dat die het land uitgezet zou moeten worden en terug naar Marokko. Welnu, wat mij betreft mag die Nederlandse overvaller ook naar Marokko gestuurd worden.

  Maar gek genoeg zal dit laatste niet gebeuren. Gezien in mijn visie burgers wel maar een staat niet mag discrimineren, zou het eerste (nl. de Marokkaan uitzetten) dus evenmin moeten mogen.

  Verder is er natuurlijk plek zat in Nederland. Als we afstappen van de idee dat onze heilige koeien (in Brabant bv.), meer leefruimte moeten hebben dan bewoners van de randstad die wel op elkaar gestapeld wonen en we die 90% onbebouwde oppervlakte hier eventjes betoneren, dan is er in Nederland makkelijk ruimte voor ca. 150 mln bewoners.

  Overigens: zelfs HK is lang niet vol. Hong Kong Island en Kowloon wel, maar in de zg. New Territories is nog plek zat voor tientallen miljoenen inwoners als men er bouwt zoals rond Victoria harbour.

  Groeten,
  M

  • Ik wou nog even reageren op M. Je hoort niet elk plekje groen op te vullen. Ik heb zelf in HK gewoond (8 jaar) en die raakt ook vol. De natur verwijnt daar. Afschuwlijk. Dan wil je daar toch niet meer wonen???

   J.

 2. De diagnose lijkt me nogal simpel. Op het vlak van collectivistische parasieten is Nederland overbevolkt, op het gebied van particuliere ondernemers daarentegen slechts heel dunnetjes bevolkt, dunkt mij.

  Ook de remedie ligt voor de hand: stuur eerst alle collectivistische parasieten de woestijn in en probeer ondernemers zich hier te laten vestigen door de belastingheffing af te schaffen.

 3. Dat je mensen bij de grens tegenhoudt, omdat ik liever de keus heb of ik wel of niet in een flat of op een stukje grond kan wonen (al erken ik dat dat subjectief is), kan ik me nog voorstellen. Maar ik sluit me wel bij M. aan dat wanneer iemand eenmaal een Nederlands paspoort heeft gekregen, de wet gelijk moet straffen in gelijke gevallen. En het feit dat iemand bij eenzelfde delict wordt uitgezet omdat hij toevallig een tweede paspoort heeft, is strafverzwaring op basis van een persoonlijk kenmerk waar de persoon in kwestie geen controle over heeft en lijkt me daarom ongelijkheid voor de wet.
  Echte, reële overbevolking lost zich in libertaria vanzelf op. Als er teveel mensen zijn en de behoefte aan ruimte of voedsel of andere noodzaken en luxe-producten die het leven veraangenamen heel groot wordt, zullen de prijzen net zolang stijgen tot het gewoonweg voor veel mensen te duur is om kinderen op te kunnen voeden. En al lang voor die tijd zullen steeds meer mensen eerder kiezen voor meer vrij besteedbaar inkomen en vrijheid, dan een 3de kind. Zolang je geen fokpremies en andere subsidies geeft uiteraard, en alle kosten door de ouders laat dragen. Of op z’n minst laat voorschieten en het kind als volwassene laat terugbetalen.

 4. [2]

  "Maar ik sluit me wel bij M. aan dat wanneer iemand eenmaal een Nederlands paspoort heeft gekregen, de wet gelijk moet straffen in gelijke gevallen. En het feit dat iemand bij eenzelfde delict wordt uitgezet omdat hij toevallig een tweede paspoort heeft, is strafverzwaring op basis van een persoonlijk kenmerk waar de persoon in kwestie geen controle over heeft en lijkt me daarom ongelijkheid voor de wet".
  dus als jij eenmaal iemand in je huis binnengelaten hebt dan heb jij vervolgens het recht niet (volgens jouw eigen morele code?) om hem na wangedrag alsnog buiten te trappen?

  nou, ik wel hoor.

 5. Ja precies, de asielzoekers moeten zich aan de regels houden, net als de autochtonen. Want als dat niet gebeurt dan kan de overheid het natuurlijk nooit allemaal meer goed controleren, chaos en moreel bederf zal het gevolg zijn.

  NB: Ik vind het ook erg belangrijk dat mijn vrienden in ieder geval sorry zeggen als ze de deur bij me intrappen. Want een arbitraire maar niet minder geldige interpersonale morele wet is natuurlijk hetzelfde als een juridische wet die we ook onkritiseerbaar achten.

 6. De vergelijking met een bezoeker in je huis gaat mank, omdat je huis als het goed is privaat bezit is waarover jij zeggenschap hebt, terwijl het territorium "Nederland" van iedereen en niemand is en een stel malloten er de dienst uitmaakt volgens slecht onderbouwde principes, die ook nog eens iedere vier jaar of minder veranderen.

  "Overbevolking aanpakken" doet mij denken aan "lebensraum" creëren en één-kinds-politiek. Kortom een idee dat op een libertarische site niet thuishoort.

 7. Beste Lisa,

  Dit artikel raakt kant noch wal. Overbevolking zou dus opgelost zijn door niet ‘goed’ functionerende allochtonen terug te sturen. Dan kom je ook automatisch terecht bij vragen als: Wat is goed? Wie stuurt wie weg? Wie is allochtoon? Dit is mijns inziens een compleet waardeloze discussie. Een libertarisch perspectief over dit onderwerp ontbreekt, jammer.

 8. [5] "Overbevolking aanpakken" doet mij denken aan "lebensraum" creëren en één-kinds-politiek. Kortom een idee dat op een libertarische site niet thuishoort"

  Dat is discutabel vrees ik. Nederland is niet vol maar de steden zijn wel overvol en veel te vol. De redenen van deze ‘vertekening’ in beleving is al vaker besproken op deze blog, en naar ik meen heeft Bud daar een perfecte uiteenzetting van gegeven. Ik zal door nu dus ook niet verder op ingaan.

  Maar stel dat een meerderheid van de Nederlandse individuen (diplomatiek he?!) zouden menen dat zij te weinig ‘bewegingsruimte, cq levensruimte’ zouden hebben? Kunnen zij dan (bijvoorbeeld) besluiten tot 1 kinds-politiek, ook om reden dat zij hun ‘gemiste’ kinderen niet willen confronteren in een ’te’ volle leefomgeving?

 9. [8] "Kunnen zij dan (bijvoorbeeld) besluiten tot 1 kinds-politiek, ook om reden dat zij hun ‘gemiste’ kinderen niet willen confronteren in een ’te’ volle leefomgeving?"

  Natuurlijk, niemand verplicht je om twee of meer kinderen te nemen. Ik bedoelde te verwijzen naar het beleid in China, een fascistische staat, waar de overheid boetes oplegt bij meer dan 1 kind per gezin.

  "Drukte" is een subjectief begrip. "Vol" niet, maar Nederland is in 2 dimensies nog lang niet vol en aan de derde dimensie moeten we praktisch nog beginnen (Waar blijven die tweedeks-snelwegen?).

  Graag een verwijzing naar die perfecte uiteenzetting van Bud, die heb ik nl. gemist.

 10. [9]

  NL is ook een fascistische staat.
  en verder hecht ik wel aan een beetje kwaliteit van leven. het idee dat we bij gebrek aan ruimte in de twee dimensies dan maar de hoogte in moeten is al een symptoom van overbevolking en lijkt mij dan ook niet aantrekkelijk.

  op zich heeft een discussie over overbevolking niet automatisch iets met buitenlanders te maken maar gezien de zeer hoge bevolkingsdichtheid is de komst van nog een paar honderdduizend of zelfs nog meer mensen naar NL geen prettig vooruitzicht. al helemaal niet als een hoog percentage niet-westerse godsdienstwaanzinnigen deel uit maakt van die toestroom. want o wat wordt NL daarmee toch een libertarisch land. dat kun je nu tenslotte ook al merken in de samenleving hè, hoe ‘vrij’ onze nieuwe medelanders denken.

  lamenielache.

 11. Gaat u eens kijken in Groningen: barst er van de ruimte.
  Bovendien kan de Markerwaard altijd nog worden ingepolderd.
  Ruimte zat!

 12. [12] In theorie kun je alles uiteraard vol bouwen en ruimte bieden aan een veelvoud aan mensen wat hier nu woont, maar in de praktijk zal dit nou niet bepaald positief zijn voor het welzijn van de mensen. Overbevolking is niet een louter materiele kwestie.

 13. [4] [11]
  Vlad Tepes,

  Ik zie Nederland niet echt als geheel mijn persoonlijk bezit. 😉

  Het lijkt me beter om de instroom te beperken, en geen kunstmatige stimulansen geven voor aankweek binnenslands (ook geen boetes voor "teveel" kinderen uiteraard).
  En als het op de niet-libertarische kanten van een groot deel van de instroom aankomt ben ik het met je eens. Maar heb je wel eens naar de autochtone overgrote meerderheid gekeken? Ook al niet echt geruststellend. En zij hebben het voorlopig nog steeds voor het zeggen. Als we nu de instroom enigszins beperken, en de verzorgingsstaat en andere instituten beperken of afschaffen waardoor meer productieve mensen deze kant opkomen en er minder geprofiteerd wordt, maakt die huidige 10% allochtonen niet zoveel meer uit. Het is de autochtone 90% die we zover moeten zien te krijgen dat ze meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid hebben.
  In my dreams… Ik weet het. 🙁

  En uiteindelijk is de wereld nog behoorlijk leeg als geheel. Als de hele wereld, uitgezonderd Antarctica, een bevolkingsdichtheid zou hebben van 100 mensen per km2 (iets van 4 of 5 keer minder dan Nederland), zouden er 15 miljard mensen op aarde leven. Zolang de wereld als geheel niet het aantal mensen overschrijdt dat ze kan dragen, is er geen probleem.
  En al lang voor die tijd wordt het leven zo duur dat de meeste mensen kiezen voor minder kinderen. Zoals we in heel de Westerse wereld nu al kunnen zien, mét al die fokpremies en kunstmatig gecreëerd ruimtegebrek.

  Al woon ik liever vrijstaand uiteraard.

 14. Er zijn tal van goede redenen om tegen immigratie te zijn en het is perfect moreel te verantwoorden om ze terug te sturen, ook al wonen ze hier al generaties en zijn ze niet lastig, maar overbevolking is er geen van. Overbevolking is in Nederland een door de politiek gecreeerd schijnprobleem. Slechts 11 % van de oppervlakte van Nederland is door mensen bewoond en als je gewoon de zoning laws afschaft of drastisch versoepelt is de woningnood op slag opgelost.

 15. [15] wel, als je enige waarde mag hechten aan ‘voetafdruk’ berekeningen, dan heeft een individu met nederlands welvaartspeil ongeveer 4 hectare nodig.
  De bevolkingsdichtheid is 5 per hectare, dus dat is een factor 20 meer. Die 16 miljoen nederlanders gebruiken ergens dus nog een oppervlakte ter grootte van 19* nederland.

  Op de planeet toegepast komt er iets dergelijks uit: we komen drie aarde’s te kort als iedereen wil leven als ‘ollanders. En wie wil dat nou niet?
  Huub

 16. [16] De voetafdruk-theorie houdt geen rekening met stijgende efficiëntie bij toenemende afname. Immers kunnen meer mensen gebruik maken van dezelfde ruimte.

  Het feit dat er in Nederland geen mensen overlijden aan voedseltekort of ruimtegebrek toont aan dat we nog lang niet vol zitten.

 17. [17] "toenemende afname" ziet er wat raar uit.. lees: "toenemende consumptie".
  🙂

 18. [17] Nee, we zitten niet fysiek vol, da’s wel zo. De Nederlanders maken alleen gebruik van een veel groter oppervlakte dan Nederland alleen.
  En dan gaat het niet alleen om voedsel maar om alle ruimtebeslag, oliewinning, distributie, je energiegebruik, je waterverbruik etc .

  ALS iedereen zo zou leven als wij, DAN kwamen we wat terra’s te kort.
  Stellig heb je gelijk dat je niet lineair mag doorrekenen, er zijn efficiency slagen te maken. En een andere energiebron dan aardolie zou veel gunstiger kunnen uitpakken voor je voetafdruk. Zoals ook een plantaardig dieet dat doet.

  Niet dat het wat uitmaakt. De mens groeit toch tot zijn limiet; brengt slimme technologie het landbeslag terug tot 1 hectare per individu, dan neemt de wereldbevolking gewoon weer een factor 4 toe.
  Welbevinden is de motor van menselijk gedrag, niet de ratio 🙂
  Huub

 19. [17] Lekker libertarisch Jozef. Maak jij voor mij uit of ik vindt dat er geen ruimtegebrek is?

 20. [1] In het klassiek-liberalisme mag de staat wel terroristen en criminelen het land uitzetten of verbannen. Dit ter bescherming van de burgerij, dus ik ben het niet eens met de stelling dat de staat niets mag doen. Dus criminelen en terroristen met buitenlands paspoort kunnen het land worden uitgezet. Dat is ook het grote verschil met het anarcho-kapitalisme.

 21. [22]
  Albert S.,

  Nog even afgezien van argumenten van rechtsgelijkheid, is het niet een beetje cru om dergelijke mensen, die kennelijk zo maatschappelijk gevaarlijk worden geacht dat ze het land moeten verlaten, op het dak van een ander land te sturen?
  En wat als dat land geen veroordeelde criminelen wenst te ontvangen? Worden ze dan statenloos? Wie moet ze dan eigenlijk opnemen?

 22. Tuurlijk NIET … zolang als ergens nog een opklapbedje kan staan, of een slaapzak uitgerold kan worden.

  Bovendien gaat men liever collectief de boot in. Of niet soms?

Comments are closed.