Zoals men in het Westen dagelijks ondervindt bevindt de Westerse beschaving zich in een diepe morele crisis. Deze crisis blijkt met name uit de verwerping van het recht op een zelfstandig bestaan van het individu door de staat en haar instellingen. De Westerse democratie berooft het individu namelijk van een aantal voor zijn voortbestaan wezenlijke grondrechten.

Laten we ons in dit artikel beperken tot -na het recht op een veilig bestaan- het belangrijkste grondrecht: het eigendomsrecht. In plaats van het individu te beschermen tegen inbreuk op zijn eigendomsrecht maakt de (in casu Nederlandse) wetgever zelf voortdurend inbreuk op dit grondrecht. Hierin wordt hij zelfs gesteund door art. 14 van de Grondwet, dat onder invloed van het egalitarisme van de Franse Revolutie werd opgesteld en sinds 1815 niet gewijzigd is, en dat luidt:

“1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.

2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.

3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.”

Terwijl artikel 5 lid 1 BW luidt:

“Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.”

M.a.w. Onder invloed van het nog steeds voortwoekerende marxisme wordt het eigendomsrecht door de Nederlandse grondwet alleen maar beperkt in plaats van beschermd. Wat in art. 14, lid 1 Gw onder “algemeen belang” wordt verstaan, is niet altijd duidelijk (zie woordenlijst) en wordt behalve door jurisprudentie in het concrete geval door het uitvoerend gezag bepaald. Bovendien bepaalt de grondwet, dat het staatsapparaat bevoegd is “in geval van nood” op voorhand om de eigenaar onverwijld zijn eigendom te ontnemen zonder verzekering van enige schadeloosstelling.

Het algemeen belang gaat dus vóór het eigendomsrecht.

Als het eigendomsrecht niet veilig is, is de volgende vraag, wie er verantwoordelijk is voor het wel en wee van zaken en goederen die onteigend zijn. Daarbij denken we in de eerste plaats aan belastinggeld.

Mijn antwoord op die vraag zal U wellicht enigszins verrassen: zodra er eer aan te behalen valt, is elke politicus er als de kippen bij. Dat ziet men bijvoorbeeld jaarlijks bij de begrotingsbehandeling, waar het straks gaat om “het zoet” van de lastenverlichting, wat trouwens niets meer is dan een sigaar uit eigen doos.

Maar zodra het gaat om verduistering van gestolen belastinggeld (jaja dubbelop dus), doet elke betrokken politicus net of zijn neus bloedt. Dat laatste zagen we bijvoorbeeld bij de introductie van de Euro door Zalm c.s., maar zien we o.a. al jaren bij vele gemeenten, waarvan de jaarrekeningen door de onbezoldigde registeraccountant Leo Verhoef voor de kat zijn viool (t.b.v. de belastingbetaler) werden en nog steeds worden gecontroleerd.

De Vrijspreker is nu een actie begonnen om Leo Verhoef, te steunen Actie Steun Leo Verhoef.
Hij verdient de steun van alle belastingbetalers. Die steun is hard nodig. Niet alleen, omdat hij de wandaden van allerlei gemeentebesturen met succes aan de kaak stelt, maar ook, omdat hij jaren geleden juist vanwege zijn eerlijkheid is ontslagen en binnenkort in de bijstand dreigt terecht te komen.

Stort daarom uw gift op bankrekeningnummer 49.79.67.944, LIFHAS (Libertarisch Fonds voor Hulpacties), Schiedam onder vermelding van Leo Verhoef. Hartelijk dank namens de Vrijspreker en klokkenluider Leo Verhoef !

Hoe scoort Uw gemeente ?

Zie: gemeentelijke scorelijst

——
Bronnen:
*) Marx und Satan – War Karl Marx ein Satanist ? Von Richard Wurmbrand
www.rechtspraak.nl/Actualit…
www.rechtspraak.nl/Search/S…
www.leoverhoef.nl

15 REACTIES

 1. [1]
  Wat een vreselijk geniaal, sympathiek advies van je, Anno Zijlstra. Daar was echt niemand opgekomen.
  Je zou ook kunnen zeggen, dat de Vrijspreker beter kan ophoepelen, want die werkt ook met onbezoldigde redacteuren.
  Of zou het ook aan jou kunnen liggen ?

 2. [1] Die man strijdt nota bene voor jouw zaak en dan laat jij hem zo vallen?

  Ik ben bereid geld vrij te maken maar alleen als ik de zekerheid heb dat dit niet op zijn bijstand gekort zal worden anders schenk ik geld aan de staat i.p.v. Leo.

  Als hier dus nog even uitsluitsel over gegeven kan worden …

 3. [4] Waarom? Zijn ontslag is totaal ongegrond dus waarom zou hij "kranten gaan bezorgen of en ander baantje gaan doen".

  Als iemands ontslag terecht was -bv. omdat hij zijn werk niet aankon- is het normaal dat iemand dan maar op zichzelf aangewezen is en niet op kosten van de gemeenschap gaat leven, maar als Verhoef zijn baan uitstekend doet en juist daarom -omdat hij weigert zijn baan slecht te doen (door zaken die hij juist behoort te ontdekken toch onder het tapijt te vegen)- ontslagen wordt, dan is dit gewoon een schande dat hij ueberhaupt ontslagen kan worden (voor nota bene zijn werk echt goed te doen!). Als het dan toch gebeurt -nota bene met goedkeuring van de staat immers de kantonrechter beslist hierover- dan is het m.i. moreel niet meer dan normaal dat hij bij diezelfde staat zoveel mogelijk compensatie gaat halen voor het onrecht wat zij hem net aandeed.
  In zijn geval is bijstand dus zeker gerechtvaardigd.

  Let wel: in zo’n geval.
  "Gewone" bijstand -d.w.z. voor ontslagen minkunkels- moet m.i. inderdaad z.s.m. afgeschaft worden. Wie niet presteert, moet nl. niet op kosten van de rest leven maar wie juist wel presteerde "belonen" met ontslag en dan dwingen om een krantewijkje te nemen vind ik toch echt volslagen inmoreel.

 4. Ik heb met Dhr. Verhoef getracht te corresponderen hierover net, hij doet het af als onzin verder.
  Er zijn gewoon regels in dit land en als je verder gezond bent moet je dus gaan werken , dat kan ook een krantenwijk zijn, in vind niets doen en potverteren geen optie.
  Dat onderzoekswerk moet Verhoef maar naast een reguliere baan gaan doen, een baan die mogelijk niet met zijn vak heeft te maken zelfs.
  Mogelijk dat de wethouder van zijn Gemeente eens zou kijken bij de plantsoenen dienst of postbezorging, bode zou óók kunnen.

 5. [6] "Ik heb met Dhr. Verhoef getracht te corresponderen hierover net, hij doet het af als onzin verder."

  Dat kan ik niet controleren maar ik wil je wel geloven.
  Alleen heb ik het hier over een principe voor zaken "zoals die van Verhoef" en niet louter over deze concrete zaak. Dus in wezen doet zijn concrete mening voor deze discussie verder niet eens ter zake. Althans niet "omdat ze van Verhoef is", wel als het een goed onderbouwde stelling is uiteraard.

  "Er zijn gewoon regels in dit land"

  Ja. En deze hele site gaat net over het voortdurend in vraag stellen van de ene regel na de andere. Dus als dat je dooddoener is, vraag ik me af waarom je hier uebehaupt post.

  Bovendien als het gaat om regels: is het ook "gewoon" de regel dat iemand die het werk doet wat hij geacht wordt te doen, nl. (hier) rekeningen controleren, zomaar mag ontslagen worden omdat hij het werk goed doet, nl. (hier) de fouten vindt en dienovereenkomstig aankaart?
  Is dat de regel soms? Als je je werk goed doet, wordt je ontslagen en moet je krantejongen gaan spelen?
  Leuke regel is dat.

  Ik vind het niet normaal dat in een organisatie (waar geen algehele herstucturering met avloeingen gaande is) iemand zijn baan verliest anders dan omdat hij slecht werk geleverd zou hebben. Hoe kan je in godsnaam rechtvaardigen dat iemand ontslagen wordt omdat hij datgene wat hij geacht wordt te doen a) doet en b) goed doet?

  Als een kantonrechter dit toelaat, waar hebben we dan een rechtbank voor?
  Als contracten niet nageleefd worden -immers je zou verwachten dat wie goed werk levert, zijn baan kan behouden (tenzij de baan ueberhaupt komt te vervallen in faillissement of reorganisatie)- en een rechtbank hier niets aan doet, waar hebben we die rechtbank dan voor?

  Als die rechtbank (= de staat) dit onrecht zijn goedkeuring geeft waardoor iemand die meritocratisch gezien recht heeft op behoud van die functie TOCH onterecht op straat komt te staan, dan vind ik het moreel perfect geoorloofd dat de onterecht benadeelde diezelfde staat, die niet de minste moeite heeft gedaan om zijn rechten te verdedigen vervolgens probeert uit te zuigen.

  Diezelfde staat aan de welke hij eerst onder dwang belastingen heeft betaald onder het mom dat je er zoveel voor teruglkrijgt (zoals rechtbanken die je rechten garanderen) laat hem als puntje bij paaltje komt zomaar in de kou staan en staat toe dat hij ontslagen wordt terwijl collegae die niet deugdelijk presteerden (door de fraude niet te zien of deze niet aan te kaarten) wel mogen blijven. En daarvan zou Verhoef geen centen (onder de vorm van bijstand) mogen recupereren?

  Tuurlijk wel!

  De huidige toestand is echt te gek voor woorden: wie als accountant/auditor niet deugt en de fraude niet ziet of aankaart, mag zijn goedbetaalde functie houden en wie wel deugt moet tegen het minimumloon post gaan ronddragen? Ik dacht dat libertariers meritocraten waren…

  Minkunkels en luilakken gun ik geen bijstand (geen cent zelfs), maar gevallen als Verhoef -slachtoffers van een door en door verrot systeem- mag men wat mij betreft het dubbele bedrag geven tot hij weer een baan op zijn niveau gevonden heeft.

 6. [7] M,

  Jij : dan vind ik het moreel perfect geoorloofd dat de onterecht benadeelde diezelfde staat, die niet de minste moeite heeft gedaan om zijn rechten te verdedigen vervolgens probeert uit te zuigen.

  Ik : Elke eurocent die de staat heeft, is gestolen van produktieven.Als de staat meer geld nodig heeft, zal ze gewoon meer stelen van de belastingbetaler.Al zou meneer Verhoef
  een uitkering krijgen die 100 keer zo
  hoog is als wat ie nu krijgt, geen ambtenaar of politicus zal er een boterham minder om eten : dan zetten ze gewoon wat extra flitsalen, drukken geld bij of verzinnen een vergunning om te mogen k*kken of zo…en schuiven
  op die manier de rekening door naar de
  belstingbetaler…

  Verder lijkt dhr Verhoef me een eerlijk en moedig mens maar ook behoorlijk naïef : wie een bordeel als "barmeisje" gaat werken , moet zich niet verbazen dat er gewipt moet worden desalnietegenstaande dat de
  hoerenmadam beweert dat het een keurige krieg betreft.Wie zich dan ontpopt dat een preutse kwezel zal snel afgevoerd worden.

  Zo ook kan wie gaat werken voor het
  corrupt en crimineel zootje STAAT geheten , niet verwonderd zijn dat hij terecht komt in een sfeer van corruptie, zakkenvullerij en bedrog….dat is nu net de essentie van "staat", van "overheid" : politici en ambtenaren gelegenheid geven zich te verrijken op kosten van anderen.
  Tuurlijk wordt dhr Verhoef meteen
  afgevoerd als ie daarover van zijn oren maakt….wat had hij anders verwacht ?

  Hetgeen men derhalve ook best doet, is
  (zo men principieel is) niet gaan werken voor de staat of zo men sluw is ,er gewoon gaan werken en zoveel mogelijk langs de kassa zien te passeren onder het motto : liever dat het in mijn zak verdwijnt dan in die van een marxistische geitenwollensok
  en er verder de kantjes bij af lopen…

  Daarbij kan men zich troosten met de gedachte dat de USSR uiteindelijk ook door de knieën is gegaan omdat zowat iedereen er de kantjes bij afliep…

  Integer willen blijven en voor de staat werken , is maagd willen blijven en in een bordeel gaan werken : dit leidt tot frustraties !

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. [8] Hoi Cin,

  "Elke eurocent die de staat heeft, is gestolen van produktieven.Als de staat meer geld nodig heeft, zal ze gewoon meer stelen van de belastingbetaler.Al zou meneer Verhoef een uitkering krijgen die 100 keer zo hoog is als wat ie nu krijgt, geen ambtenaar of politicus zal er een boterham minder om eten : dan zetten ze gewoon wat extra flitsalen, drukken geld bij of verzinnen een vergunning om te mogen k*kken of zo…en schuiven op die manier de rekening door naar de belstingbetaler.."

  Klopt maar het doorschuiven van de rekeing (i.p.v. het op iets anders uit te sparen) is dan de verantwoordelijkheid van de staat en niet van hr. Verhoef wanneer die zijn schade probeert te recupereren.

  "Verder lijkt dhr Verhoef me een eerlijk en moedig mens maar ook behoorlijk naïef : … Tuurlijk wordt dhr Verhoef meteen
  afgevoerd als ie daarover van zijn oren maakt….wat had hij anders verwacht ?"

  Tja, naief of idealistisch wie zal het zeggen. Hij heeft tenminste geprobeerd iets te doen wat ons allen ten goede had kunnen komen. Dat is moedig en lovenswaardig en ik vind het dan ook erg teleurstellend dat mensen die hier niets anders doen dan constant op de staat te kankeren en alsmaar schrijven dat alles anders moet uiteindelijk iemand als Verhoef laten vallen en hem nog voor naieveling uitschelden en hem bijna verwijten dat hij -let wel: als een van de weinige eerlijken!- bij de staat was gaan werken.

  Je vergelijking met het barmeisje klopt maar het verschil is dat het barmeisje louter voor zichzelf (en haar directe klanten) werkt maar dat Verhoef wel degelijk probeerde een misstand aan te kaarten die elke belastingbetaler in het land aangaat.
  Wat meer sympathie voor de man en zijn zaak zou dus niet misstaan – uitgerekend hier op deze site.

  Groeten,
  M

 8. Er lopen zoveel mensen rond die menen recht op en uitkering te hebben, ik vind dat wij recht op hun inzet hebben en als ze tijd over hebben de goede dingen gaan doen die zij menen te moeten gaan doen.
  Verhoef zet zich op zijn mannier in, dat zie ik los van zijn plicht tot arbeid.
  Op zijn website staat dat hij trainingen geeft voor veel geld , mooi werk lijkt me dat, dat verdiend hij daar mogelijk goed aan en men kan er wat van opsteken ook nog.(wellicht)

 9. [9] M,

  Je begrijpt me verkeerd : ik verwijt dhr Verhoef niks, laat hem niet vallen en beschouw hem als een moedig en integer mens, een soort held zelfs die zijn nek uitsteekt voor een goede zaak…ik zou haast zeggen :
  een Nederlandse Sacharov.

  Echter, hoe zeer ik dat verder ook betreur, ik vrees dat dhr Verhoef alleen zichzelf in problemen heeft gemanoevreerd en dat was ook te verwachten gezien de maffiose aard (zoals eerder door jou in een sublieme column uitgewerkt) van de staat :
  de toestand in collectivistisch Nederland is al lang voorbij het punt dat het openbaar maken van de wandaden
  van zakkenvullende en verkwistende politici nog positief effect kan
  hebben…..

  Men zou kunnen zeggen dat dhr Verhoef zich voor de Juggernaut heeft gegooid….

  hetgeen moedig was maar hetgeen volgens mij jij die (naar eigen zeggen) zo paranoia bent dat je je posting verstuurt via een vriend en allerminst met naam en toenaam op de VS wil (ik liever ook niet hoor) , niet meteen van plan bent na te volgen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [10] Recht op hun inzet ? Plicht tot arbeid ?

  Nee hoor.Niemand behoort verplicht te zijn te werken en wij hebben geen recht op andermans inzet.

  Als iemand de hele dag op z’n kont wenst te zitten en stoned te wezen, mag dat in een vrije maatschappij…die mens is niet verplicht te werken….ECHTER anderen zijn evenmin verplicht voor hem te werken en hij heeft ook geen recht op hun inzet, dus geen welfare…..

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [11] "…hetgeen moedig was maar hetgeen volgens mij jij … niet meteen van plan bent na te volgen"

  Voor het met mij afliep als met Verhoef heb ik -zoals je je wellicht herinnert van op meervrijheid.nl- zowat exact hetzelfde gedaan. Ik was heus niet naief en zag de bui wel hangen maar bleef integer mijn principes aanhankelijk tot het (enigszins voorspelbare) bittere eind.
  Een soort Verhoef avant la lettre dus. Vandaar ook dat deze zaak me zo na aan het hart ligt en ik het zo stuitend vind dat al die schijnlibertarische criticasters -daarbij bedoel ik sinds je verhelderende laatste post jou overigens niet mee- nu een integere held als Verhoef niet meer steunen.

  In mijn posts noem ik nooit de precieze naam van mijn toenmalige semi-overheidswerkgever en (om dezelfde reden) inderdaad evenmin die van mezelf, simpelweg om mogelijke rechtzaken te vermijden.

  Groeten
  M

 12. [12]

  ECHTER anderen zijn evenmin verplicht voor hem te werken en hij heeft ook geen recht op hun inzet, dus geen welfare…..
  —————————–

  en daarom, en zonder aan s’mands inzet voorbij te willen gaan, wil ik dat hij aan de slag gaat/blijft en niet in de bijstand gaat zitten, dat is niet nodig dus.

 13. @Anno Zijlstra [1]:

  Eh … Wie!? Wat lees ik hier toch allemaal? Dat niemand in de bijstand terecht hoeft te komen? Wel, misschien dat dit op mensen die niets van de Grote Boze Wolf die zich al sinds jaar en dag genesteld heeft in de hoogste regionen van het regeringsgezag te vrezen hebben van toepassing is. Zolang die hun mond maar houden. Denk bijvoorbeeld eens aan Ad Bos. Deze man heeft een begin gemaakt met het onthullen van de bouwfraude. En wat was zijn loon? Hij werd financieel aan de grond gebracht door diezelfde Wolf. Uiteindelijk werd een caravan zijn woning. En nu is Leo Verhoef die de moed had, de wandaden van gemeentebesturen aan de kaak te stellen, aan de beurt om door de gretige en gulzige kaken van dit financiële roofdier verslonden te worden. En zo zijn er nog wel meer “klokkenluiders” die door dit beest wat nergens in de natuur voorkomt maar wat er tóch is, opgejaagd worden.

  Nu is er enige tijd geleden aandacht geweest in de politiek om klokkenluiders toch bescherming te geven tegen de ellende waarin zij terechtgekomen zijn. Maarre … wacht even; zei ik daarnet niet dat de Boze Wolf zich in de hoogste regionen van de politiek bevondt? Nu, dan weten we ook wíe die bescherming gaat verlenen: diezelfde duistere jager die juist de bron van alle ellende voor hen was! Moraal: de vos wordt vriendelijk gevraagd om op het kippenhok te passen tegen, juist ja, roofzuchtige vossen!

Comments are closed.