Het ziet er naar uit dat we bij de komende verkiezingen in november ook geconfronteerd worden met een partij voor pedofilie:

“De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit “(PNVD).

Het onderwerp “pedofilie” is zeer gevoelig en veel discussies er over ontaarden al heel vlug in emotionele kreten en ad hominem argumentatie.
Het is een feit dat dit onderwerp nu bij de verkiezingen een grotere rol gaat spelen. Het afwijzen door de rechter van een “verbod” voor die partij heeft “Nederland” weer eens in het wereldnieuws gebracht. Uiteraard met veel onjuistheden.

Piet Hein Donner, minister van Justitie, schrijft aan de Tweede Kamer dat de PNDV niet verboden kan worden vanwege de Vrijheid van Meningsuiting die er in Nederland “is”! Dat klinkt wel goed, maar het is wel vreemd dat je in datzelfde land van diezelfde overheid een boete krijgt als je alleen maar een vinger opsteekt tegen een agent.

Net als alle andere politieke partijen probeert ook de PNVD in haar naam woorden te gebruiken die zoveel mogelijk positief kunnen worden uitgelegd, maar waarvan het definiëren vaag wordt gehouden.
Over het woord “vrijheid”, en het misbruik daarvan, is op de Vrijspreker al vaker gesproken. Zelfs de VVD gebruikt het!
“Naastenliefde” is iets wat we van harte toejuichen, zolang het vrijwillig is en niets te maken heeft met politiek en overheden. “Diversiteit” is zo ruim dat elke kiezer er iets anders onder zal verstaan.

In het officiële partijprogramma staan diverse punten die Libertariers volledig kunnen onderschrijven. Bvb over Vrijheid van Meningsuiting. Maar ook heel wat punten die tegen het libertarisch vrijheidsprincipe ingaan. Zoals het nationaliseren van spoorwegen, energie en waterleiding, en een Europees leger.

De kern van de zaak gaat echter over seks met kinderen en daarvoor stelt de PNVD een (voorlopige) grens bij 12 jaar.
Kinderen vanaf 12 jaar zouden “stemrecht” moeten krijgen, en seks van ouderen met die kinderen zou niet strafbaar moeten zijn. Als er tenminste geen “strafbaar feit” wordt gepleegd.
Dan kom je echter op glad ijs. Niet ieder kind is op 12 jaar zover dat het het verschil weet tussen bvb Wilders en Marijnissen en dat het de consequenties van zijn stem kan overzien. Hoeveel volwassenen kunnen dat overigens? En op het gebied van seks is dat nog veel ingrijpender.

Overigens is ook nog eens het legaliseren van seks met kinderen vanaf twaalf jaar, kinderprostitutie en kinderpornografie vanaf zestien jaar, in strijd met onder meer het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Echter alleen door deze zaken te willen invoeren, heeft de PNDV nog geen overtreding “begaan”!

Het libertarisme heeft ook op dit terrein haar principiële uitgangspunt van “geen agressie”, het respecteren van de soevereiniteit van ieder individu, inclusief kinderen.

We hebben op de Vrijspreker al vaker gemerkt dat zelfs bij volwassenen vaak niet duidelijk is wanneer een bedreiging in agressie overgaat en wanneer “geweld als zelfverdediging” gerechtvaardigd is. Hoe moet dan een kind van 12 jaar dat beoordelen? Terwijl dat kind ten opzichte van een volwassen persoon ook nog eens fysiek geen kans heeft om zich succesvol te verdedigen.

De PNVD kan gemakkelijk schermen met haar goedklinkend motto: “Sapere Aude”, dat schijnt te betekenen: “Durf zelf te denken”. Een motto waar we helemaal mee eens zijn, maar dan moet wel de betreffende persoon, het kind, de kennis en ervaring hebben om te kunnen denken over de zaken waar het hier om gaat.

——————————————————–
P.S.
Terwijl we dit stuk op de Vrijspreker plaatsen, komt van Elsevier het bericht binnen:

Netwerk pedofielen opgerold in Amsterdam
De politie van Amsterdam heeft een netwerk van pedofielen ontmaskerd. De afgelopen maanden zijn vier mannen in de leeftijd van 55 tot 68 jaar opgepakt, twee in Amsterdam en twee in Portugal.
Alle verdachten hebben de Amerikaanse nationaliteit. Ze zouden jongens in de leeftijd van 8 tot 16 jaar seksueel hebben misbruikt. Het rechercheteam vermoedt dat de mannen zich aan meer jongens hebben vergrepen dan de vier die tot nu toe aangifte hebben gedaan.

36 REACTIES

 1. Ik vraag me af of er in een anarcho-kapitalistische samenleving een arbitraire leeftijdsgrens getrokken kan en mag worden inzake b.v. vrijwillige sexuele contacten en vrij wapenbezit.

  Dit is een van de punten waarom ik vooralsnog een minarchistische samenleving prefereer boven een anarcho-kapitalistische, hoewel zuiver natuurrechtelijk gezien de laatste eigenlijk de enige juiste is.

  In een minarchie of klassiek-liberale staat ligt het meer voor de hand arbitraire leeftijdsgrenzen op te stellen.

  Weet iemand wat anarcho-kapitalistische denkers als Rothbard, Hoppe en David Friedman over wettelijke leeftijdsgrenzen geschreven hebben en hoe zij daar tegenaan kijken?

  Hub: Wellicht een item voor een nieuw onderwerp? "Minarchie of Anarcho-kapitalisme?". Ik denk dat dat interessante discussies op kan leveren, met name op het gebied van leeftijdsgrenzen, het voorkomen van een groeiende staatsmacht (minarchie) en een interessant punt dat Cinci ooit aandroeg "De natuur accepteert geen machtsvacuum" (Vrij naar Aristoteles), waardoor een anarcho-kapitalistische samenleving uitgesloten zou zijn.

 2. "De natuur" regelt zelf dat het menselijk lichaam op 12-13 jarige leeftijd geslachtsrijp is. Geen wetgever die deze natuurwet kan veranderen. Ik neem aan dat "de natuur" dat niet voor niets doet en het wellicht zelfs beter weet dan de wetgever. Je zou kunnen zeggen aangaande sexleeftijden in het algemeen: Zodra de natuur zegt dat een individu klaar is voor sex is mag je sex hebben. Dat zal dus divers zijn en bij zeer jonge kinderen zal het nooit of te nimmer voor kunnen en mogen komen!

  HET probleem ontstaat altijd wanneer leeftijden worden vermeld. Voorbeeld: jongen 15, meisje 13 en samen verliefd, veel mensen zullen zich er niet al te druk om maken. Maar jongen 16, 17 of 18 (wettelijk volwassen!) en meisje 13 en ook hevig verliefd? Het leeftijdsverschil in dit voorbeeld is maximaal 5 jaar en wellicht zullen zij een perfect huwelijk van 40 jaren tegemoet kunnen zien. Maar sex kan niet? Mag niet? De mening van ‘het volk’ zal zeer verdeeld zijn.

  Het komt mij voor dat deze kwestie niet met leeftijdsgrenzen is te regelen. VANAF het moment dat "de natuur" zegt dat het zover is, uiteraard. Naar mijn idee moet de rechter dan ook bij vervolging of aangifte van, elke individuele zaak bekijken en zich in het algemeen afvragen of er sprake is van aanranding, misbruik, geweld, etc. etc. Ik denk dat hieraan niet valt te ontkomen, willen we absurditeiten voorkomen.

  http://www.vrijheidsstrijde

 3. [2]Pastoor, krijgt u tijdens het biechten van uw gelovigen veel nieuws binnen over dergelijke zaken ?
  hugo van reijen

 4. Uiteraard mijn zoon. Wil je weten of jou naam daar ook bij is gevallen? HA, HA, HA!!!!!!!!!)

 5. [2] Lichamelijke geslachtsrijpheid is nog altijd iets HEEL anders dan daarvoor ook geestelijk klaar zijn.

  Een kind van twaalf is nauwelijks in staat hierover een volwassen besluit te nemen. Laat staan dat zo’n kind dat kan wanneer een volwassene aan staat te dringen.
  Het is niet voor niets dat kinderen wilsonbekwaam zijn! Ze kunnen de gevolgen van hun handelen niet overzien en moeten beschermd worden tegen mensen die van dit feit willen profiteren.

  Een volwassene die van een kind wil profiteren pleegt agressie tegen dit kind. Hij pleegt agressie omdat die volwassene willens en wetens het belang van het kind schaadt. Sex tussen een volwassene en een kind, is altijd sex tussen twee ongelijke partijen.

  Daar komt bij dat pedofilie een stoornis is. Zelf zullen ze dit anders zeggen en stellen dat hun aandoening een geaardheid is. Echter een geaardheid wordt je mee geboren, pedofielen worden niet geboren, zij lopen hun stoornis gaandeweg op.

 6. Het is een beladen onderwerp, dus laat ik alvast beginnen duidelijk te stellen dat ik zelf NIET val op minderjarige meisjes (en ueberhaupt niet op jongens, ongeacht hun leeftijd).
  Niettemin hang ik volgende redenering aan.

  Van zodra een meisje volgens de natuur geslachtsrijp is, zie ik geen probleem, MITS er sprake is van vrije wil.

  Natuurlijk is de ene al wat vroeger rijp dan de andere en is een leeftijdsgrens dus eigenlijk onzin (zoals zowat alle leeftijdsgrenzen overigens) maar om praktische redenen (begin anders maar eens met bewijsvoering), zou ik dus pleiten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar.

  12 had ook gekund, maar met het oog op de laatbloeiertjes, lijkt 13 me beter zodat er nauwelijks nog problemen zijn dat een meisje niet geslachtsrijp was.

  Belangrijk is dat -net zoals met meerderjarige dames- er sprake is van vrije wil. Verkrachting is en blijft strafbaar, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer.

  Maar dit systeem heeft vele voordelen.

  Sommige mannen vallen nu eenmaal op jonge meisjes. Daar kunnen ze op zich niets aan doen.

  In het huidige systeem hebben zij evenwel een levensgroot probleem.
  Ze willen bv. een 11 jarige maar dat kan niet. Nooit. Zelfs niet als die het ook wil. Het fysieke verschil tussen een 11-jarige en een 18-jarige is evenwel zo groot dat, wat wel kan, de zg. pedofiel niet kan bekoren.
  Zo’n man zit dus met een levensgroot probleem: nooit maar dan ook nooit van zijn leven kan hij -legaal- aan zijn trekken komen.

  Probeer je eens voor te stellen hoe erg dat is. Een heel leven zonder seks.
  Je kan wel zeggen dat hij dan maar met een meerderjarige moet, maar dat is voor zo iemand net zoals wanneer je een hetero zou zeggen dat hij geen vrouw meer mag neuken maar dat het hem vrij staat het met mannen te doen. Als je daar gewoon niet op valt, kun je er niks mee.

  Dus onder het huidige stelsel is zo iemand kompleet desperaat. Wat hij ook doet, het is altijd illegaal. Zelfs als het meisje het goedvindt, zal hij toch worden vervolgd wanneer het ontdekt wordt. Dus als zijn drang zo sterk is dat hij er af en toe toch niet kan aan weerstaan, dan zal hij onvermijdelijk overgaan tot iets illegaals en aangezien het dan verder toch niets meer uitmaakt, zal hij dat doen met de eerste de beste die hem opwindt.

  Erger wordt het wanneer hij m.h.o.o. mogelijke gevolgen de sporen/de getuige (lees: het slachtoffer) zorgvuldig wil doen verdwijnen.
  Dan wordt een meisje dus gekidknapt en opgesloten of vermoord.

  Maar als het nu legaal wordt vanaf 13, dan kan zo’n kerel wel degelijk legaal scoren. Hij moet dan wel wat moeite doen om een pubertje te versieren, maar goed, dat moeten we allemaal (desnoods met een 18 jarige, 25 jarige of … 60 jarige wanneer we weduwnaar zijn).

  Maar als een pedofiel weet dat hij legaal -dus risicovrij- aan zijn trekken kan komen en dat mits hij wat moeite doet om een meisje te versieren er verder geen enkel risico voor vervolging is, dan mag verwacht worden dat hij hiertoe zal overgaan.

  Er zijn altijd wel meisjes te vinden die wat willen experimenteren met een man met meer ervaring. En dus zal de pedofiel vroeg of laat wel scoren. Misschien kost hem dat wat moeite, maar dat geldt zoals gezegd voor ons allemaal als we op zoek zijn naar een leuke vriendin.

  Maar daar waar in het huidige systeem, hij sowieso altijd illegaal bezig zou zijn en met zeer zware straffen geconfronteerd zou worden, zou een leeftijdsgerensverlaging dus de mogelijkheid bieden om volkomen legaal zoals elk ander mens aan zijn trekken te komen.

  Het resultaat is dus dat hij waarschijnlijk hiervoor zal kiezen en dus genoegen zal nemen met een 13jarige die er jonger uitziet en voor 11jarige kan doorgaan.

  Er hoeft dan niemand meer ontvoerd, verkracht of vermoord te worden.

  Kortom alle Dutroux-leed aan de kinderen en hun ouders zou volledig tot het verleden kunnen behoren!

  Dus ofschoon -ik herhaal- ik zelf absoluut niets voel voor minderjarigen, ben ik groot voorstander voor het drastisch verlagen van de leeftijdsgrens.
  Vanzelfsprekend blijft ook dan het criterium van vrijwilligheid overeind.
  Verkrachting is en blijft strafbaar.

 7. Is het misschien een idee om voor pedofielen en homoseksuelen weer de militaire diensplicht in te voeren? Worden ze wat mannelijker van en er valt weer wat te lachen bij het leger!

  Heb je nog wat lol van je belastingcenten
  😀

 8. [6] Zelf moet ik bij deze reactie terugdenken aan de tijd dat ik zelf zo’n jaar of 15, 16 was en zwaar verliefd op mijn toenmalige 14 jarige vriendinnetje. We hadden nog geen seks gehad. In het gezin van mijn vriendinnetje kwam ook een 27-30 jarige vriend van een oudere broer regelmatig op bezoek. Mijn vriendinnetje vond deze persoon ‘ook wel leuk’ maar veel te oud natuurlijk. Pffft. Gelukkig maar. Toen ik haar echter op een dag plompverloren vroeg, dat als ze er klaar voor was, met wie ze dan het eerst seks wilde hebben bij deze keuze antwoorde ze: de ‘oude’ huisvriend. De argumentatie zal ik nooit vergeten: "dat lijkt me de eerste keer veiliger en vertrouwder’"! Conclusie: Zij was er mee bezig, had het goed doordacht en er was van dwang geen sprake.

 9. [5] ‘Daar komt bij dat pedofilie een stoornis is. Zelf zullen ze dit anders zeggen en stellen dat hun aandoening een geaardheid is. Echter een geaardheid wordt je mee geboren, pedofielen worden niet geboren, zij lopen hun stoornis gaandeweg op.’

  Dat weet je niet Krijn. Het is nog nooit wetenschappelijk uitgeplozen, of mogelijk wel, maar wil men dit niet publiceren wegens moverende redenen.

  Betreft Homo’s is dit wel wetenschappelijk aangetoond en gepubliceerd: er is een plek in de hersenen aanwijsabaar welke wezenlijk verschilt van de hetero. (Dit verzin ik niet)

  Veel pedofielen worden pedofiel doordat ze zelf ook eerder zijn misbruikt in de vroege jeugd. Maar of dit een wet van Meeden en Perzen zal blijken? Ik ben allerminst overtuigd.

 10. [9] Het onderscheid geaardheid/stoornis lijkt me inderdaad niet vruchtbaar in deze discussie. Of een bepaalde neiging of houding aangeboren is of gaandeweg opgelopen of aangeleerd maakt niet 100% uit of iets verderfelijk is of niet. Een afgezet been is niet aangeboren, maar niemand zou een partij van lichamelijk gehandicapten perse willen verbieden. Aanhanger zijn van het socialisme is ook aangeleerd. Een neiging tot aggressie kan weer aangeboren zijn, maar is daarmee niet gerechtvaardigd.

  Opmerkelijk overigens dat de partij van de vrijheid zijn colega-nieukomerpartij wil verbieden en zo voor minder vrijheid wil zorgen.

 11. [9] Homo`s wijken dus duidelijk af van
  Hetero`s. In hun hersenen bevindt zich een aantoonbare abnormaliteit.

  Wat nog niet betekent dat ze dan maar geen rechten mogen hebben of vervolgd mogen worden, zomin als dat ze daarom een of ander voorrecht zouden kunnen claimen.

  Maar je kan logisch niet besluiten dat homosexualiteit normaal is omdat hun hersenen aantoonbaar anders zijn. De tegenovergestelde conclusie is even goed geldig, of kan evenmin getrokken worden uit dit verschil.

 12. [11]
  Dit onzinnige argument grijpen pedosexuelen dan ook graag aan om hun leuter in een kleuter te kunnen mogen steken.

 13. De leeftijdsgrens voor legale sex is trouwens afhankelijk per land. In Spanje mag een man van 40 daarom legaal sex hebben met een meisje van 13, in Mexico zelfs met een kindje van 12…
  http://www.avert.org/aofcon

  Die pedofielenpartij wil dus eigenlijk wetgeving invoeren die hier misschien verwerpelijk wordt gevonden, maar elders de normaalste zaak van de wereld is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het goed is, ik wil in Nederland ook geen sharia of stalinistisch systeem.

 14. Is het niet beter om te proberen eerst eens redelijke criteria te vinden op basis waarvan je iemand als "volwassen" kunt beschouwen? Lijkt me lastig, omdat (gelukkig) geen enkel mens een robot is met een perfecte zelfbeheersing en omdat er geen objectieve bepalingen zijn van wat een mens emotioneel zou moeten willen en wat een "acceptabel" risico is (vrijwel iedere menselijke handeling houdt immers een risico op beschadiging of dood in). Maar als je zo’n criterium kunt vinden ben je wel van de absurde resultaten van een arbitraire leeftijdsgrens af.

  Het verbieden van partijen is mijns inziens altijd slecht. Hoe verwerpelijk de partij of het streven daarvan ook is of lijkt, in een democratie, of welk ander redelijk systeem dan ook, is het de doodsteek van het corrigerend vermogen van het systeem zelf, omdat het leidt tot een paradox.
  Democratie impliceert dat een huidige meerderheid de wet, gemaakt door een vroegere meerderheid, kan veranderen. Als het verboden is om te streven naar verandering van (bepaalde) wetten, of zelfs maar die mening te hebben of uiten, betekent dat automatisch dat democratie niet langer kan functioneren en het systeem bevroren wordt in zijn huidige (vrijwel zeker imperfecte) toestand.
  Je kunt democratie willen beperken, zoals veel libertariërs dat willen, via (grond)wetten die bepaalde (libertarische) rechten garanderen, en die een 2\3 meerderheid (of meer) vereisen om via grotere consensus te beslissen (wat uiteraard ook geen enkele garantie van juistheid geeft). Maar twee zaken moeten in welk systeem dan ook absoluut zijn: vrijheid van mening(suiting) en vrijheid om de wet te kunnen veranderen met meerderheid of consensus.
  Er zal dus vrees ik altijd een democratisch (consensus)-element in een politiek systeem moeten zitten. Ook in een libertarisch systeem. Het is uiteraard nog steeds fout als 67% de overige 33% (of 75-25 of 90-10, of 99-1) wil beperken in evidente mensenrechten en vrijheden. Maar het is ook absurd als een (zeer kleine) minderheid een archaïsche of onrechtvaardige wet kan handhaven waar de overgrote meerderheid het mee oneens is, of waardoor zelfs hun vrijheden worden geschonden. Zoals we bijvoorbeeld zien in Iran, waar de Islamitische Raad van Hoeders iedere wetgeving of politiek kandidaat tegenhouden die streeft naar liberalisering.
  Als je dus al bepaalde rechten vastlegt en enigszins buiten het bereik van democratische domheden wilt stellen, zorg er dan voor dat het vrijheidsgaranties zijn, en niet beperkingen van vrijheid. Het enige verbod dat je er eventueel in zou moeten zetten is het een ander dwingen om iets te doen tegen diens wil, of tot iets waarvan hij\zij de gevolgen niet begrijpt.

 15. [14]
  P.S.

  Al zie ik nu ik mijn reactie nalees wel potentieel misbruik van het idee dat iets verboden is als iemand "de gevolgen niet begrijpt", want niemand heeft 100% inzicht in die gevolgen en niemand (met enige menselijke trekjes of behoefte aan vrijheid) vermijdt alle mogelijke risico’s (denk maar aan de Vierdaagse of welke andere menselijke hobby dan ook). Dergelijke redeneringen, het geestelijk onbekwaam achten van "slachtoffers", worden ook door paternalisten en puriteinen gebruikt die hun bevoogding willen doordouwen en mensen tegen hun wil "beschermen".

 16. [5] En wat te denken van het volgende, redelijk recente bericht:

  April 2006:

  Meisjes plegen vaker seksueel ongewenst gedrag dan blijkt uit de officiële misdaadcijfers. Dit zegt de Nederlandse psycholoog J. Hendriks. Volgens zijn schatting op basis van buitenlands onderzoek gaat het jaarlijks om enkele duizenden meisjes tussen de twaalf en de achttien jaar. Dat beaamt A. Slotboom, criminologe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Dit is meer dan de enkele tientallen zaken die elk jaar voor de rechtbank komen. "De reden waarom niet alle zaken aan het licht komen is dat de meisjes ook slachtoffers kiezen tussen de nul en de vier jaar. Zij kunnen nog niet, of toch nog niet goed, praten." De meisjes plegen de feiten bijvoorbeeld tijdens het babysitten.

  Het gedrag zelf varieert van relatief onschuldig zoals het knijpen in de billen en ongewenst tongzoenen tot ernstige misdrijven als verkrachting of medeplichtigheid daaraan. Hendriks vindt het een onderschat probleem: "Ze mogen dan wel minder geweld gebruiken dan de jongens, maar ze plegen het gedrag wel. Nu zien we nog maar het topje van de ijsberg."

  ‘….Het topje van de ijsberg….’

  Toen ik dit las was de eerste gedachte die bij me opkwam: "kan een wet wel bijdragen aan een oplossing?" Naar mijn stellige overtuiging niet, tenzij we allemaal 24 uur per dag een bewaker krijgen toebedeeld natuurlijk. Veel verder dan "symtoombestrijding" middels straffen zal de wetgever nooit komen.

 17. [16] Als ik het goed begrijp gaat het hier dus om VROUWELIJKE pedofielen?! Dat is ook voor mij een helemaal nieuw begrip! Duizenden? Dan zijn er natuurlijk ook nog een veelvoud van meisjes en vrouwen die deze gevoelens wel koesteren maar er verder niets mee doen. Dan zijn er ook nog de mannen. Het ziet er kennelijk naar uit dat die pedopartij dus wel eens wat meer stemmers zou kunnen trekken dan wat wij op eerste indruk denken. Toch heel benieuwd hoe ‘de democratie’ hier mee om zal gaan!

 18. [17] Als alle pedofielen op dit partijtje gaan stemmen -en andere belanghebbenden zijn er niet, lijkt me-dan is er hooguit één zetel te verwachten.
  http://nl.wikipedia.org/wik

  Zoveelste flauwekulpartij.

 19. [11] Collega Swaab heeft hier veel onderzoek naar gedaan.
  http://norbert.nu/default.c
  Zijn bevinding dat de hypothalamus bij homosexuele mannen anders is dan bij heteroseksuele mannen, kwam hem indertijd op ingegooide ruiten te staan. Alsof er geen neurobiologische verklaring zou zijn…

  Bij chimps is elk seksueel gedrag normaal. Bij de mens zie je dus ook het hele spectrum; je spreekt hooguit over ongewenst seksueel gedrag. Wat op zich weer tijdgebonden is (‘alles went’) en cultuurgebonden (in het oude griekenland was homoseksuele pedofilie volstrekt normaal)

  Niet moeilijk over doen, mensen.

 20. Zou de relatieve toename van homosexualiteit in evolutionair verband niet een indicator kunnen zijn, dat er teveel exemplaren van de soort ‘homo erectus’ op deze planeet beginnen rond te wandelen ? Misschien zou onze guru op dit gebied, Huub, hierover ook een keertje zijn licht willen laten schijnen ?

 21. [18] ‘Als alle pedofielen op dit partijtje gaan stemmen -en andere belanghebbenden zijn er niet, lijkt me-dan is er hooguit één zetel te verwachten.’

  Ik help het je van harte hopen!! Maarrrr… "Vertrouw nooit een statistiek die je niet zelf hebt vervalst" (W. Churchill) Ik kan het artikel niet zo snel terugvinden, maar een paar maanden terug verscheen in het Limburgd Nieuwsblad (B) een wetenschappelijke publicatie waaruit zou blijken dat maar liefst 30 procent(!)van de Belgische internetters regelmatig naar websites met kinderporno surft. Als ik dan mede bezie dat op PC’s van kinderrechters, politiemensen, hoofdofficieren van justitie, priesters, etc.etc. bij herhaling kinderporno wordt aangetroffen…

  De tijd zal het leren, de tijd zal het leren.

 22. [12] Inderdaad is het de acceptatie van Homosexualiteit als normaal, en het bedenken van de pseudowetenschappelijke term `sexuele geaardheid` die een voedingsbodem geeft aan dit soort aberraties.

 23. [19] Op te merken valt dat er bij de Griekse `knapenliefde` geen sprake was van homofilie of pedofilie. het was een surrogaat voor normale sex. Onder de mannen die de `knapenliefde` beoefenden was het not done om zichzelf te laten penetreren, en evenmin was het de bedoeling dat de knaap iets anders deed dan zich laten penetreren en fellatio. Meisjes worden zwanger, weet je, en dan is een knaap die nog genoeg op een meisje lijkt en onderdanig is een aanvaardbaar surrogaat.

 24. [21] hehe ik lach me alvast een breuk bij het idee dat de politiek poppenkast te schande wordt gezet wanneer die pervertenpartij 30 % zou halen 🙂

 25. [20] Tjonge, zit ik me nog helemaal in dat stuk van Nico Roos te verdiepen, zie ik ineens dat ik moet orakelen over homo’s, pedo’s en evolutie. Ik wil ook nog op vakantie, Spynose 🙂

  Kunnen we het Prof Dr Kweetal niet vragen, die lijkt er wel wat vanaf te weten?
  Huub

 26. Voor de helderheid van de discussie zou het nuttig zijn duidelijk af te spreken dat met pedoseksualiteit de verkrachting (immers altijd gedwongen) van niet-rijpe kinderen wordt bedoeld.
  Dat men kan vallen voor geslachtsrijpe 14-jarigen, zou ik geen pedoseksualiteit willen noemen.
  Echter, elke ouder zal zijn 14-jarige dochter terecht nog graag enige tijd willen beschermen tegen al te sluwe en hitsige volwassenen.
  Vandaar m.i. de ingestelde strafmaat van 16 jaar.

 27. [22]
  Nee Bud, je haalt m.i. twee dingen door elkaar. Homofielen en pedoseksuelen zijn niet met elkaar te vergelijken.

 28. [25] Ga jij maar lekker op vakantie, Huub. Ik neem de vloer wel even, ijdeltuit die ik ben.

  Homoseksualiteit is als normaal op te vatten in biologische zin, wat ik boven al aangaf. Een erfelijke eigenschap die niet tot sterfte leidt vóór het bereiken van de reproductieve leeftijd, kan persisteren in een populatie. Of je dat nou leuk vindt of niet.

  Is homoseksualiteit erfelijk? Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, is het inderdaad voor een fors gedeelte erfelijk (tweeling studies)
  Het ‘homo-gen’ zal persisteren, er is geen verhoogde kindersterfte onder homo’s en de meeste homo’s planten zich wel degelijk voort.

  Of homoseksualiteit toeneemt als teken van overbevolking op de planeet?
  Nee, een individu voelt die 6 miljard anderen niet. Liever, hij zal het verschil tussen 5.5 miljard & niet te veel en 6 miljard & wel te veel, niet kunnen voelen. Da’s onmogelijk.
  Wat afgezwakt, lokale overbevolking, zou best een effect kunnen hebben (via de niet-erfelijke oorzaken van homoseksualiteit) Maar dan wel een verwaarloosbaar klein effect.

  Krijg je überhaupt een bevolking omlaag door homoseksualiteit?
  Om de bevolking echt te laten dalen zal er een enorme toename van mannelijke homo’s moeten zijn. En dan ook nog van de ’100%’ homo’s, die echt geen vrouwtje moeten. Homoseksualiteit is een continuüm, de meeste homo’s zijn het soms, sommige nooit (die noem je dan weer hetero’s 🙂 en enkele zijn het altijd.
  Als er meer vrouwafkerige homo’s ontstaan – om welke vreemde reden dan ook – dan breken er mooie tijden aan voor hetero’s: die mogen dan twee of meer vrouwtjes bevruchten en hen én hun kroost verzorgen. Eer er een afname van de wereldbevolking valt waar te nemen, schat ik dat meer dan 75% van de mannen rabiaat homo moet worden. Pas dan gaat de nestzorg een probleem worden en zal de kindersterfte toenemen.
  Uitermate onwaarschijnlijk, een toename van de huidige 10% naar 75%, ook al omdat het helemaal niet duidelijk is, hoe dat mechanistisch zou moeten.

  Een toename van volledig manafkerige, vrouwelijke homo’s lijkt wel directe gevolgen te hebben voor het kindertal. Maar schijn bedriegt: de desperate, overtallige mannetjes zullen aandringen op extra kinderen bij een vrouw die er al twee van een ander heeft. De gemiddelde gezinsgrootte zal onvermijdelijk stijgen. Dus ook hier: onwaarschijnlijk dat de bevolking ooit omlaag gaat door homoseksualiteit.

  Kweetal

 29. [9] Er is wel degelijk onderzoek naar gedaan. Je zegt ook zelf al dat veel pedo’s van eerst slachtoffer naar later dader zijn verworden. Dit schijnt samen te hangen met voorak incest. Hoewel incest eerder met gelegenheid dan met pedofilie te maken heeft.

  Ik heb er een keer in een psychologisch of psychiatrisch vaktijdschrift over gelezen toen ik nog studeerde. Vraag me niet waar, dat was twee loopbanen geleden!

  Je stelt zelf al dat homosexualiteit iets TOTAAL anders is dan pedofilie. Pedofilie is geen geaardheid, maar een aandoening. Het ontstaat dus tijdens iemands leven. Waardoor is niet duidelijk, slachtoffer zijn van pedo’s is een factor, samenhang met persoonlijkheidsstoornissen ook.

 30. [16] De vraag hierbij is natuurlijk of wat die meisjes doen uit pedofilie voortkomt of uit iets anders.

  Niet alle sexueel misbruik van kinderen komt voort uit een stoornis als pedofilie. Bij veel gevallen incest is het slachtoffer een kind omdat de dader er dan makkelijker mee weg komt dan wanneer die een volwassen slachtoffer zou kiezen. Een onderdrukte homofiel (klemmschwester oid) kan jongetjes misbruiken omdat hij geen volwassen mannen durft te benaderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

  Daarom hou ik aan dat wanneer iemands gedraag, dus ook sexueel gedrag dwang inhoudt dit gedrag fout is. Ook wanneer het door een meerderheid is goedgekeurd. Trouwens in de grondwet staat vast wel iets waardoor we deze partij van geesteszieken tegen kunnen houden.

Comments are closed.