Nederland zal Israël niet oproepen tot een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren over te gaan. Dat zei minister Bot van Buitenlandse Zaken vrijdag tijdens een spoeddebat met de Tweede kamer over de crisis in het Midden Oosten. Opmerkelijk hieraan is het volgende:


*Het is blijkbaar een taak van de Tweede kamer om een mening te hebben over hoe Israel met terroristen omgaat, iets dat Israel al doet sinds dat het bestaat en iets waar geen kamerlid de ballen verstand van kan hebben.

*De Tweede kamer is onder de indruk dat het Israel en de rest van de wereld iets kan schelen wat Nederland vindt.

*Zou Bot naar Israel bellen dan mag hij blij zijn als ze weten waar Nederland ligt, laat staan wie hij is en wat zijn mening is.

Verder was opmerkelijk dat de linkse oppositie Hezbolla gelijk stelde aan Israel en dat onderhandelingen over gevangenen de volgende logische stap zou zijn. Kan iemand mij uitleggen sinds wanneer onderhandellen met terroristen een mogelijkheid is geworden? En waarom worden terroristische organisaties niet langer terroristen genoemd maar fundamentalisten? En de hamvraag is natuurlijk wat zou dan een goed voorbeeld zijn van ‘appropriate force’ in tegenstelling tot de nu gebruikte ‘excessive force’ ?

1090 REACTIES

 1. Dit is een uitstekende illustratie van de hoogmoed en verwaandheid van politici.
  Hun bedilzucht wordt niet meer bevredigd door bemoeienis met uw en mijn leven. Neen, ze bemoeien zich nu ook al met de hele wereld!
  Uiteraard zonder enige verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

  Wil je daar nog op gaan stemmen?

 2. en weer gaat hier de wet van het abjecte Westen van Bart Crought op: het totale aantal doden in Libanon is ongeveer wat er in twee dagen in Irak tussen de Islamieten onderling wordt omgezet maar dat schijnt dan niet erg te zijn, het is aleen erg als de Westrse/Joodse meneer dat doet.

  Overigens is men in Irak er heilig van overtuigd dat DE Joden die interislamitische moorden fianancieren (moslims vermoorden geen moslims is het idee dus moeten de joden het wel gedaan heben) en hier gaat de wet van Van Kiel weer op: betrek overal de Joden en Israel bij.

 3. "*De Tweede kamer is onder de indruk dat het Israel en de rest van de wereld iets kan schelen wat Nederland vindt.

  *Zou Bot naar Israel bellen dan mag hij blij zijn als ze weten waar Nederland ligt, laat staan wie hij is en wat zijn mening is."

  Ik laat die opmerkingen maar voor wat ze waard zijn.

  Ik moge er echter wel op wijzen, dat in het M-Oosten toevallig geo-politieke en strategische verhoudingen en vitale Westerse belangen in het geding zijn. En aangezien Nederland zich in diverse militaire avonturen in deze regio gestort heeft, ligt het in de rede, dat de Nederlandse "volksvertegenwoordigers" zich wat ongerust beginnen te maken.

  SpyNose

 4. "En waarom worden terroristische organisaties niet langer terroristen genoemd maar fundamentalisten?"

  Om dezelfde reden dat de spoorwegen sinds kort bij een vertraging van de trein omroepen dat deze "komt over 10 minuten aan" (te laat dus). De waarheid stinkt blijkbaar.

  Verder zijn de linkse politici nog laffere honden dan de rechtse. Of kan ik beter zeggen "laffe katten"? Honden zijn in werkelijk stukken minder laf dan politici.

 5. [6] Nog een aanvulling over de "fundamentalisten": blijkbaar achten de ‘volksvertegenwoordigers’ de terroristen een legitieme organisatie. De EU is immers bezig nieuwe subsidies te verstrekken aan Hamas en Hezbolla – als ik het nieuws van de afgelopen weken goed begrepen heb.
  Laf-laffer-schijtluis-politicus-EUbeambte 😀

 6. [4] "dat in het M-Oosten toevallig geo-politieke en strategische verhoudingen en vitale Westerse belangen in het geding zijn"

  Dat is niet toevallig, dat komt door hetzelfde interventionisme dat "we" nu blijkbaar moeten blijven toepassen om die fragiele situatie in stand te houden.

  Het westen wil graag olie kopen en de arabieren willen het graag verkopen. Geen probleem. Welke bevolkingsgroepen of religies elkaar willen uitroeien zie ik niet als mijn probleem en ik zou dan ook gewoon het recht van de sterkste laten gelden. Israel houdt toch wel stand, of dat nu met of zonder Nederlandse steun is.

 7. [8]
  Jozef,
  100% mee eens.
  "We" hoeven ons ook niet door die "volksvertegenwoordigers" vertegenwoordigd te voelen, ook al doen die net alsof.

 8. Met het importeren van 350000 arabieren per jaar in italie door prodi begin ik langzamerhand te geloven in eurabia. subsidie verstrekken aan terroristische groeperingen, hoe is zoiets mogelijk?

 9. Wat de één terroristen noemt zijn voor de ander vrijheidsstrijders. Een objectieve buitenstaander kan echter altijd vaststellen wat de feitelijk juiste benaming is.

  Bijv. was het NL verzet in WWII een stel terroristen, zoals de Duitse propaganda ons wilde doen geloven, of waren het strijders voor onze vrijheid ?

  Aangezien dit een site is die vrijheid promoot zou het goed zijn als mensen zich ook hier tot de feiten zouden beperken. 😉

  Israel is een illegale staat, gevestigd op land dat van de Arabieren (dwz. de Palestijnen) is gestolen. Zolang de slachtoffers c.q. hun nabestaanden daarvoor niet zijn gecompenseerd (financieel, in natura of anderszins) staan deze volledig in hun recht om te proberen met geweld hun bezit weer terug te krijgen.

  Iedere libertariër zou zich voor dit Arabische vrijheidsstreven moeten inzetten, precies om de reden die Mencken beargumenteerde.

  Het doet daarbij niet ter zake hoe verachtelijk de ideeën van extremistische Arabische organisaties zijn (ons communistische verzet uit WWII was ook geen lekkere club). Het gaat er om dat hun eis gerechtvaardigd is.
  “The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one’s time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all”
  ~ Henry Louis Mencken

 10. [10]
  Bud,
  De oorzaken en de gevolgen van de oliecrisis van 1973 worden blijkbaar nog steeds niet doorzien. Het Eurocommunisme/-socialisme heeft zijn toevlucht gezocht tot de islamitische landen om de FARCE van het sociaaldemocratische troetelkind, de verzorgingsstaat, te maskeren.

  Vandaar het verbod op "islamofobie", waardoor een islamitisch terrorist niet meer bij de naam genoemd mag worden en het Europees subcontinent geheel in socialistische stijl "apeased" moet worden door het multiculturele EUrabisch gedrocht.

 11. [4] ‘*De Tweede kamer is onder de indruk dat het Israel en de rest van de wereld iets kan schelen wat Nederland vindt.

  *Zou Bot naar Israel bellen dan mag hij blij zijn als ze weten waar Nederland ligt, laat staan wie hij is en wat zijn mening is."

  Ik laat die opmerkingen maar voor wat ze waard zijn.’

  jij denkt dus dat ze in Israel klaarwakker liggen van wat de Tweede Kamer en minister Bot vinden van hun aanpak van de oorlog ? Ik vrees toch dat je een hele grote teleurstelling te wachten staat.

 12. [11] ik was mij er niet van bewust dat Israel op Libanees grondgebied was gevestigd en dat de volledig Libanese Hezbolla daarom het recht heeft om bezet Libanon te bevrijden.

 13. [14]
  De Palestijnen hebben het recht wie dan ook, waar dan ook ter wereld, te hulp te roepen in hun strijd tegen Israel. Zelfs extremistische groeperingen die ongevraagd hun steentje bijdragen (bijv. Al Qaeda) kunnen dit doen, mits de Palestijnen daarmee instemmen.

  Israel heeft net zo min het recht zich met geweld te verdedigen als een gewapende inbreker die koste wat kost wil vasthouden aan zijn buit. De rechtmatige eigenaar mag altijd zo’n inbreker te lijf, op welke manier dan ook.

 14. [13]
  Wladimir,
  Jouw conclusie volgt duidelijk niet uit het citaat.
  Ik wilde alleen maar aangeven, dat de citaten m.i. irrelevant zijn, althans de impliciete conclusie niet rechtvaardigen. M.a.w. de TK komt terug van het reces, omdat ze nattigheid voelen, niet om indruk te maken op "Israel", zoals jij en Samuel schijnen te denken, dat de TK denkt.

  SpyNose.

 15. [16] Zoals je ziet, libertaristische redenerinkjes worden als snel absurd als je uit gewoonte/onwetend wat de gevolgen zijn van je aannames collectivistische en nationalistische concepten zoals bijv. natiestaten als premissen in je redenering opneemt. Dan krijg je zoiets als jouw redenering met Israel als inbreker. Ik zeg niet dat je redenering niet geldig is, maar ik denk wel dat een paar van je premissen te wensen over laat; ik ben er zelf ook niet uit, het is wel goede stof tot nadenken.

  Wie zei ook al weer dat je bij absurd voorkomende conclusies je premissen moet checken?

  Je beperkt je wel tot feiten maar gebruikt mijns inziens moreel geladen/bevlekte premissen namelijk dat eigendomssouverreiniteit ook voor natiestaten zou gelden, natiestaten zijn collectivistische constructen die mits niet in de meest minimale vorm, de souverreiniteit van elk individu schaden.

  Afgezien van het bovenstaande ben ik het wel met je eens dat àls we al iets vinden dat we iedereen gelijk moeten behandelen. Dat is zelfs de eerst Ethische wet van Kant, die van de universele wet. Kort door de bocht: behandel de ander zoals je zelf behandelt zou willen worden. Hè gedver christelijke wijsheid.

  Wat minder bekend is is dat Kant deze wet ook in negatieve zin geldend vond: als iemand jou niet behandelt zoals je zelf behandelt wilt worden, in meest minimale (en m.i. juiste) vorm is dat de libertarische grondwet, dan mag je degene met gelijke munt terugbetalen als compensatie.

  Omdat je redenering niet welluidend (sound) lijkt (premissen zijn allen waar), kunnen we niet echt iets afleiden uit de redenering. Maar als je Kant erbij haalt en je wilt perse in de redenering treden, dan zijn er misschien wel net zoveel argumenten voor Israëls handelen als er tegen zijn (bijv. jouw argument dat ze land gestolen hebben).

 16. [16] dus Israel heeft de morele plicht om zich te laten afschieten zodat jouw rechtvaardigheidsgevoel wordt beveredigd ? Interessant idee, ik zou zeggen stuur een mailtje aan Olmert, misschien ziet hij zijn dwaling wel in. Ik heb echter het idee dat ondanks dat hij zich aan jouw rechtvaardigheidsgevoel weinig zal laten ligen en ondanks dat het onrechtvaardig is, liever zichzelf verdedigt.

 17. [17] sorry verkeerd begrepen. Wat wordt gesteld is dat de poltici hier in hun grootheidswaanzin werkelijk denken dat hun mening van groot belang is voor de hele wereld terwijl die niemand interessert. Nederland gidsland, denken ze nog steeds.

 18. [18]
  “libertaristische redenerinkjes worden als snel absurd als je (-) collectivistische en nationalistische concepten zoals bijv. natiestaten als premissen in je redenering opneemt”

  Arend,

  Het heeft helemaal niets met dergelijke concepten te maken. Wel met het basic kapitalistische concept van privé-eigendom.

  Anderen, of dit nu Israeliërs of Arabieren zijn, dienen van iemands privé-bezit af te blijven. En een contract is een contract. Dat hadden de Britten en de Arabieren. De Britten hebben die afspraak gebroken, niet de Arabieren.

  Er is geen enkel argument waarom Israel zich zou mogen verdedigen tegen Arabische aanvallen. Dat Israel voor haar voortbestaan vecht is overigens heel begrijpelijk, iedere inbreker zal zich immers verzetten zolang dat nog zin heeft.

  Toon eerst maar eens aan waarom mijn redenering niet ‘sound’ zou zijn. ‘Onwelgevallig’ ja, niet ‘welluidend’, nee.

 19. ik voorspel dat dit weer zo’n klassieke Israel discussie wordt waar het Ottomaanse rijk, de Britten en zo weer bijgehaald gaan worden en de tweede wereldoorlog en dat de joden wel of niet eerlijk aan dat land zijn gekomen en wat ze allemaal wel of niet mogen en moeten doen vanuit het rechtvaardigheidsgevoel van sommigen hier.

  Gaaaaaaaap, dat weet ik zo langzamerhand wel en het is totaal irrelevant.

  Om des keizers baard.

  Het feit is dat er nu al enige generaties miloenen joden daar wonen en dat die vast van plan zijn om dat nog een tijdje te blijven doenen en dat ze zich weinig aan allerlei spitsvondige juridische redenaties van Israelhaters gelegen zullen laten liggen.

  Ik heb gezegd.

 20. [20]

  Wladimir,

  Als je werkelijk zoveel geeft om het vrijheidsideaal dan moet je het voor iedereen wensen, niet alleen voor degenen die je welgevallig zijn.

  En als iemand die je zeer na aan het hart ligt een onrechtvaardigheid begaat dan dien je hem/haar daar ook op aan te spreken. Die persoon steunen in dat onrecht maakt je zelf ook schuldig.

  Daarmee verkwansel je je libertarische principes (no force, no fraud) en breng je een rechtvaardiger wereld waarin mensen elkaar met rust laten niet dichterbij.

 21. [23]
  “Gaaaaaaaap, dat weet ik zo langzamerhand wel en het is totaal irrelevant. Om des keizers baard.”

  Als je er werkelijk zo over denkt geef dan ook niet voortdurend af op Hamaz of Hezbollah. Laat die dan ook gewoon hun ding doen, net als Israel, zonder dat je daar steeds een irrelevant waardeoordeel over geeft.

 22. [24] de PLO heeft nogal wat vrijheid gebracht, net als de Hezbolla, echte vrije markt liberalen, hoor.

  Maar dat dan wel weer de schuld van Isarel zijn, neem ik aan.

 23. [22] "Toon eerst maar eens aan waarom mijn redenering niet ‘sound’ zou zijn."

  Ik dacht dat ik dat net gedaan had… Nu ja, eigenlijk kaart je het zelf al aan. je stelt dat jouw redenering niet rust op de door mij gekwalificeerde constructen/concepten maar op basic kapitalistische concept van privé-eigendom. Accoord. Maar verklaar dan even het ‘gat’/ de sprong die je maakt tussen privé-eigendom en ‘de arabieren’ en ‘Israël’. Die sprong maak je naadloos en ik vraag me daarvan af of die sprong je redenering niet onderuit haalt.

  Praktisch ingevuld: Was het grondgebied dat Israël ‘gestolen’ heeft toe te schrijven aan individuen, en zo ja werd het gebruikt? Is het antwoord ja en nee dan heb je een perfect links argument om Israël te rechtvaardigen, het kraakargument. Maar kraken is natuurlijk ook stelen. Zo ver ik weet behoorde het grondgebied dat nu Israël heet niemand toen, iig geen privé-personen. En werd er ook vrij weinig mee gedaan.

  Voorlopige conclusie mijnerzijds: ik stel mijn eigen redenering ook ter discussie, ik vraag me eerder af of je redenering sound is, ik stél niet dat zij niet sound is. Oftewel hoe rechtvaardig je de sprong van souverrein privé-eigendom naar souverreiniteit collectivistische natiestaten.

  Het enige wat ik stel is dat ik ernstig betwijfel dat je die sprong gerechtvaardigd kunt maken, en áls je hemt maakt dat je eigenlijk geen betekenis kunt toekennen aan wat er uit komt, bijvoorbeeld aan: "Israël is een inbreker".

  NB: alle pretentieuze termen die ik gebruik als ‘gerechtvaardigd’ ed. gebruik ik enkel in een analytische context, ergo ik probeer alleen redeneringen te analyseren op hun waarheid en geldigheid en niet een normatief oordeel te geven; alhoewel op de achtergrond wel een normatief kader een rol speelt: de libertarische grondwet.

 24. [25] we hebben te maken met de situatie van nu en het is daarom totaal niet relevant om te blijven jammeren over wat er 60 of 100 jaar geleden is gebeurd.

  Het is onzinnig om zaken 60 jaar terug te willen draaien omdat de overgrootouders van de huidige bewoners van de landstreek Palestina de overgrootouders van de toenmalige inwoners van de landstreek Palestina mogelijk onrecht zouden hebben aangedaan.

 25. [26]
  Dus je kan doen wat je wil (afspraken schenden, privé-bezit afnemen en mensen vermoorden) zolang je dat maar in naam van de vrijheid doet ? En zolang degenen die je zo onrechtvaardig behandelt maar onvrije idealen hebben ?

  Dus we hadden Hitler niet alleen moeten aanvallen toen hij meer Lebensraum begon te zoeken, maar al veel eerder toen hij nog binnen de grenzen van Duitsland bleef ?

  We moeten voortaan dus ook mensen die iets slechts van plan zijn (ze hebben het alleen nog niet uitgevoerd) gaan aanvallen om onze eigen vrijheid te beschermen ?

  Dat lijkt me nu bij uitstek een soort van gedachtenpolitie waar je zelf altijd zo tegen zegt te zijn.

 26. [25] Is er jouw inziens dan geen verschil tussen pro-actief geweldshandelingen uitvoeren (Hezbollah, Hamas) en reflexieve (Israël).

  Als je terugredeneert naar de kern dan is dit mijns inziens een religieuze kern. Als je dan de religies vergelijkt dat zie je dat het pro-actieve meer met de Islam/Al Qu’ran gemeen heeft, en het reflexieve met de Thora/Oude Testament. Zoals hier ergens anders gezegd werd, Joden willen niemand bekeren, inherent aan de Islam is world domination om het even cru te zeggen.

  En religies zijn allemaal 1 pot nat. Echter is het niet aan mij om er over te oordelen totdat ik er last van heb. En ik denk dat ik veel minder/geen last heb van Thora-folkloristen dan van Allah-vrezenden.

  Maargoed, als je het onderscheid niet maakt/ziet dan heb je een punt dat we dan ook niets mogen zeggen over de Hezbollah/Hamas.

Comments are closed.