Nederland zal Israël niet oproepen tot een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren over te gaan. Dat zei minister Bot van Buitenlandse Zaken vrijdag tijdens een spoeddebat met de Tweede kamer over de crisis in het Midden Oosten. Opmerkelijk hieraan is het volgende:


*Het is blijkbaar een taak van de Tweede kamer om een mening te hebben over hoe Israel met terroristen omgaat, iets dat Israel al doet sinds dat het bestaat en iets waar geen kamerlid de ballen verstand van kan hebben.

*De Tweede kamer is onder de indruk dat het Israel en de rest van de wereld iets kan schelen wat Nederland vindt.

*Zou Bot naar Israel bellen dan mag hij blij zijn als ze weten waar Nederland ligt, laat staan wie hij is en wat zijn mening is.

Verder was opmerkelijk dat de linkse oppositie Hezbolla gelijk stelde aan Israel en dat onderhandelingen over gevangenen de volgende logische stap zou zijn. Kan iemand mij uitleggen sinds wanneer onderhandellen met terroristen een mogelijkheid is geworden? En waarom worden terroristische organisaties niet langer terroristen genoemd maar fundamentalisten? En de hamvraag is natuurlijk wat zou dan een goed voorbeeld zijn van ‘appropriate force’ in tegenstelling tot de nu gebruikte ‘excessive force’ ?

1090 REACTIES

 1. [28] Precies, vanuit libertarisch perspectief is er niet zoiets als erfzonde (jou opa heeft mijn opa wat aangedaan en daarom sta ik jou naar het leven). Wel kun je zoiets hebben als een situatie waarin onrecht plaatsvindt, bijvoorbeeld geweldinitiatie, of schenden privé-eigendom etc. Dan kun je zeggen ik de morele ‘plicht’ heb het een en ander aan te kaarten, er over te oordelen (Kant/Arendt – die namen zijn natuurlijk compleet oninteressant).

  Ik ben niet in denial ofzo, ik heb geen enkel belang bij welke partij dan ook, echter zie ik die privé-eigendomsschending niet (zoals ik ookal in een eerder post aangaf), en die geweldsinitiatie is toch vrij passief/reflexief. De kern van dit alles gaat, jawel, toch terug naar religie. En dan kan je toch bijna niet anders dan tot de conclusie komen dat Israël handelt en behandelt zoals de ander behandelt wil worden als je bekijtk wat de motieven van Hamas/Hezbollah zijde zijn.

 2. [27] [31]

  “Was het grondgebied dat Israël ‘gestolen’ heeft toe te schrijven aan individuen, en zo ja werd het gebruikt? (-) Zo ver ik weet behoorde het grondgebied dat nu Israël heet niemand toe, iig geen privé-personen. En werd er ook vrij weinig mee gedaan”

  Arend,

  We hebben eerder op deze site, zoals Wladimir al aangeeft, een uitgebreide discussie over het MO-conflict gevoerd.

  Die discussie kon hij toen niet goed voeren (blijkbaar op emotionele gronden). Het hele idee dat Israel verkeerd zit staat hem tegen. Mij gaat het echter om de objectieve achtergrond van het conflict. Als Israel werkelijk gelijk heeft geef ik dat graag toe. Tot nu toe heb ik daarvoor de argumenten nog niet gehoord.

  Of er veel of weinig met de grond werd gedaan werd lijkt mij niet van belang, de kern is wie eigenaar was.

  De Arabieren hadden die grond op de Ottomaanse bezetters heroverd. De afspraak met de Britten was dat zij vervolgens zelfbestuur zouden worden. De Britten, en later de Volkenbond, stonden dat echter uit eigenbelang niet toe. En stelden de grond vervolgens ter beschikking aan de Joden.

  Als er een periode zonder Joodse overheid is geweest bestond er ook geen staatseigendom meer en gold alleen particulier grondbezit. De vraag is dan: welke grond en welke Joden, om de huidige claims te kunnen doen gelden.

  De eerste echte volkstelling die er in Palestina werd gehouden stamt uit 1922. Er leefden toen 757.182 mensen in het gebied waarvan slechts 83.794 Joods waren, zo’n 11 % dus. Driekwart van deze Joden leefden in het Jerusalem-Jaffa gebied, tweederde van hen waren immigranten uit Europa. Tot 1948 hadden de Britten slechts 5 % van het gebied aangekocht dat tot de oorlog van 1967 tot Israel zou behoren, joodse organisaties en particulieren hadden ook ca. 5 % aangekocht, totaal dus ca. 10 %. In de rest woonden zeer veel Palestijnen die eigen grond, huizen en andere bezittingen hadden (het totale grondgebied dat Palestijnen in eigendom hadden bedroeg ca. 70%).

  Er zijn sinds 1922 diverse officiële bevolkingsonderzoeken geweest. De Britten wisten precies wie er waar in Palestina woonde, en Israel wist precies wie daarvan zij hebben verjaagd. Die grond en bezittingen kwamen toen opeens vrij beschikbaar.

  De Israelische ‘Absentee Property Law’ van 1950 ontnam de Palestijnse vluchtelingen al hun rechten op grond en andere bezittingen in Israel en op het Israelische staatsburgerschap. Die wet is nooit herroepen en de eigendomsgegevens van de Palestijnen bevinden zich nog in de Israelische archieven.

  Het Israelische-Palestijnse conflict is feitelijk heel simpel. De Palestijnen zijn belazerd door de Engelsen en de Volkenbond, en de Joden hebben gebruik gemaakt van het slechte geweten van de Europeanen om een eigen plek onder de zon af te dwingen.

  Dat iedereen zijn eigen agenda volgde zou niet zo erg zijn geweest als men daarbij maar gewoon elkaars rechten had gerespecteerd. Voor de Joodse immigranten betekent dat, dat ze netjes hadden moeten betalen voor de grond en de huizen. Dat is nauwelijks gebeurd. Israel kan de gedupeerden alsnog schadeloosstellen, want ze beschikt over alle gegevens, maar ze verdomd het gewoon.

 3. [29] "Dus we hadden Hitler niet alleen moeten aanvallen toen hij meer Lebensraum begon te zoeken, maar al veel eerder toen hij nog binnen de grenzen van Duitsland bleef ?

  We moeten voortaan dus ook mensen die iets slechts van plan zijn (ze hebben het alleen nog niet uitgevoerd) gaan aanvallen om onze eigen vrijheid te beschermen ?"

  Even concreet, op wie pas je deze redenering nu toe op Israël of Hezbollah? Ik zie namelijk nergens qua feitenmateriaal dat de hezbollah enkel iets van plan is en dat daar voor de rest nog niets uit blijkt. Ze zijn al bezig en hebben nog veel meer in petto ideologisch gezien, of ze dat waar kunnen maken is de vraag, maar als je puur naar de feitelijke fysieke handelingen kijkt dan is het niet zo dat Israël een pre-emptive strike uitvoert.

  Eigenlijk als ik wat verder denk, raakt bovenstaande quote kant noch wal tav de casus die we bespreken. Sfeerbeelden verpakt als schijnargumenten. Sorry, ik wil je op generlei wijze beledigen oid, maar echt waarom het ‘schrikbeeld’ Hitler erbij halen.

  De pure sociaal-democratie is praktisch gezien aleen maar het nationaal socialisme van Hitler minus de jodenvervolging. Dus zo ver weg ligt je sfeerschets met als functie te fungeren als schrikbeeld niet van de werkelijkheid…

 4. [32] Ok. Deze info zal ik even verwerken, duurt even.

  Maar dan zit je nog steeds met:
  1. De intenties/motieven/argumenten van groeperingen als de hezbollah die totaal niets van doen hebben met jouw objectieve redenering.

  2. Wat dan de koers is om deze wrongs right te maken. Punt 1 is hier een obstakel. Tevens zie je in vele zaken dat Israël veel over heeft voor geweldloosheid. Dan zul jij zeggen, nogal wiedes, ze zijn een inbreker op Arabisch grondgebied/privé-eigendom! En dan staat de (libertarische) theorie recht tegenover de praktijk, wat te doen, een pragmatisch oplossing!

  Been there done that, het struikelblok is bovenal religieuze gronden geweest van de niet-Israelische zijde. En ik zeg dit niet om te wijzen wie dan wel de schuldige is in dit geheel, het is simpelweg een feit (zo niet dan hoor ik graag wat relativering tav dit punt).

 5. Zeg, maar even pragmatisch: Kan de Israelische bevolking geen even zo groot gebied in een land als bijvoorbeeld Noorwegen of Zweden worden aangeboden? Ik bedoel, daar is plek zat waar niemand woont, prachtige natuur, vrede… Gaat natuurlijk wel een paar centen kosten, maar e.e.a. lijkt me van de andere kant ook wel weer errug snel terugverdiend, toch?
  😛

 6. [33] [34]

  Arend,

  Als de intentie van de tegenstanders van Israel is om op religieuze gronden hun invloed uit de regio te weren dan zitten ze fout.

  Ieder dient te krijgen wat hem rechtens toekomt. Niet minder, maar ook niet méér. Dus als er stukken grond zijn die indertijd door Joodse immigranten netjes zijn betaald dan is er geen Palestijn of Arabier die het recht heeft die grond zomaar af te nemen.

  De rechtmatige eigenaars hebben dan ook het recht hun bezit te verdedigen, en daarvoor desnoods de hulp in te roepen van anderen (VS, EU, VN).

  Hamaz en Hezbollah kunnen hun voornemen om geheel Israel van de kaart te vegen en de regio weer in Arabische handen te krijgen slechts handhaven als ze die 10% door de Joden aangekochte grond vergoeden, incl. immateriële schade (smartegeld ed).

  De 6 miljoen Joden kunnen dan gewoon bij hun familie in de VS gaan wonen. De enige reden dat ze dat niet allang hebben gedaan is het feit dat de VS ze nooit allemaal zal toelaten zolang er nog een Israel bestaat. Wat dat betreft zijn de Amerikanen net zo anti-Semitisch als de Europeanen.

  Wat je pre-emptive strike voorbeeld betreft: je kunt iemand die dreigende taal uitslaat (denk aan de bekende Marokkaanse uitdrukking: “Ik maak je dood!”) niet pre-emptive gaan verwonden. Zelfs als je buren zich tot de tanden toe hebben bewapend en je vervolgens bedreigen, dan heb je niet het recht hen een eerste klap uit te delen. Je kan hooguit zorgen voor voldoende passieve bescherming, zodat je hun eerste klap kan overleven. Vervolgens sta je uiteraard in je volle recht om terug te slaan. Maar niet eerder !

 7. [36] "Zelfs als je buren zich tot de tanden toe hebben bewapend en je vervolgens bedreigen, dan heb je niet het recht hen een eerste klap uit te delen."

  Dat heet noodweer. Als iemand je bedreigt, de middelen heeft/toont om zijn dreigement uit te voeren en aanstalten maakt om in actie te komen, dan is het doorgaans verstandiger om de eerste klap uit te delen, dan om te wachten op officieel bewijs van diens dreigementen: een kogel tussen je ogen.

  Bij elke goede ‘martial art’ leer je dit. Al leer je ook om eerst het gevecht te voorkomen, maar als dat niet kan, dan ga je voor de overwinning.

  Bij mijn weten wonen er al duizenden jaren Joden op de plek van het huidige Israel en zijn de Arabieren daar import op eigen uitnodiging.

  Persoonlijk ben ik er helemaal voor als alle volkeren zich terugtrekken achter de grenzen van 2000 jaar geleden. Lijkt mij best interessant.

 8. [37]

  “Dat heet noodweer”

  Jawel, maar bij noodweer is alleen een proportionele reactie toegestaan. Zij dreigen, jij dreigt terug. Niet: zij dreigen, jij schiet ze overhoop.

  En als we moeten afgaan op wat jij ‘verstandiger’ vind zijn we weer terug bij de gedachtenpolitie. Zodra iemand dan iets denkt wat een ander niet bevalt of beangstigt, dan kan de bedenker worden aangepakt.

  Hoe onvrij wil je het hebben ? 😉
  “Bij mijn weten wonen er al duizenden jaren Joden op de plek van het huidige Israel en zijn de Arabieren daar import op eigen uitnodiging”

  Dan ben je niet goed op de hoogte. 😉

  De Joden zijn een invasievolk. Ze stammen via de Israelieten (een confederatie van Hebreewse stammen) af van de Hebreeërs. Die zijn van semitische oorsprong en komen oorspronkelijk uit Mesopotamië (Irak).

  De Palestijnen stammen af van de oorspronkelijke bewoners van Palestina de Kannaänieten (inclusief invasievolken als de Amorieten, Hittieten en Filistijnen) en de latere Saracenen (Arabisch invasievolk).

  Zoals bekend zijn de Hebreeërs het gebied binnengedrongen, hebben er een onafhankelijke staat willen oprichten ten koste van de Kanaänieten en zijn daarin terecht gedwarsboomd door diverse grootmachten die er overigens ook niets te zoeken hadden.

  De mengeling van Kanaänieten en Saracenen heeft er echter altijd gewoond. Hun verre nazaten zijn de huidige Palestijnen.

  Zij zijn in WWI in opstand gekomen tegen de Ottomaanse overheersers. Zij hebben vanwege hun afstamming en vanwege hun overwinning op de bezetters de meeste rechten op het gebied.

  Er is geen enkel logisch argument waarom de Joden in Palestina zouden moeten blijven. Laten ze naar Irak gaan, daar hebben ze nu de kans voor en daar horen ze thuis. 😉

 9. [35] Ja Sander,ik ben ook voor een pragmatische oplossing,anders komt niemand er meer uit.
  Het westen moet de democratisch gekozen regering Hamas erkennen (ze hebben altijd de mond vol over democratie alleen als het in eigen kraam te pas komt)
  Hamas erkent de staat Israel
  Hezbolla wordt in eigen land geaccepteerd en gerespecteerd,zelfs de christenen voelden zich daar veilig.Beide, zowel Hamas als Hezbollah hebben veel voor het eigen volk gedaan (ziekenhuizen,onderwijs e.d.)
  En omdat de drie groepen zich als bolsturige kinderen gedragen en dus nog niet helemaal volwassen zijn,komt er een sterke macht (Rusland en Amerika b.v.) als voogd aan hun grenzen totdat iedereen zich heeft aangepast en sociaal gedrag heeft geleerd ten opzichte van elkaar.
  De noodzakelijke levensbehoeften zoals water b.v. worden rechtvaardig verdeeld.
  Over uitwisseling van gevangenen wordt (voorlopig nog onder toezicht van de voogden) uitsluitend verbaal onderhandeld en de resultaten onder toezicht uitgevoerd.

  Vredesonderwijs verplichte kost op de scholen en uitwiseling van scholen,zodat de jeugd van nu geen belang meer heeft bij oorlog.

  Anne [35]

 10. [38] Landen en volken zijn ficties. En dat begrijp je zelf ook wel.
  Verzinsels die mensen lekker van pas kunnen komen.

  Natuurlijk is er geen logisch argument waarom Joden in Palestina moeten wonen. Maar er is evenmin een logisch argument voor wie er dan wel moet wonen of waarom ‘Joden’ dan wel in ‘Irak’ zouden horen.

  Gevaarlijke lariekoek. Iedereen moet overal kunnen wonen (op 2 voorwaarden)
  De ‘rechten’ fictie moet uit de koppen. Elk individu wordt geboren in het biotoop van een eerder individu. Er moet dus gedeeld worden. En dan kan je kiezen: knokken of onderhandelen.
  Als je dan niet wilt onderhandelen, dan moet je maar knokken.
  ‘Till the last man standing.
  Huub

 11. [40] Syrie is bereid Israel te bevechten tot de laatste Libanees en Iran is bereid dat te doen tot de laatste Libanees en de laatste Syrier.

 12. [40]

  “Natuurlijk is er geen logisch argument waarom Joden in Palestina moeten wonen. Maar er is evenmin een logisch argument voor wie er dan wel moet wonen of waarom ‘Joden’ dan wel in ‘Irak’ zouden horen”

  Huub,

  Me dunkt dat het homesteading principe ook hier geldt. Verder wordt ieder individu geboren uit ouders die reeds ‘woonrechten’ (huur dan wel koop) hebben. De ouders bekostigen dan het verblijf van hun kinderen.

  Als er echter, zoals in het geval van de Joodse immigranten, al mensen in een bepaald gebied wonen dan ga je die niet zomaar verjagen. Die compenseer je eerst netjes.

  Die grond was van de Palestijnen en de Joden hebben hen daarvoor nooit gecompenseerd. Dáár gaat dit hele conflict over.

  De enige oplossing is dus dat Israel doet wat ze moet doen: 90% van Israel vrijmaken voor de Palestijnen. Hebben de Israeliërs daar geen zin in dan zullen ze de Palestijnen een adequate schadevergoeding moeten betalen.

  De bal ligt dus bij de Israeliërs. Al jaren trouwens.

  Daarnaast is Israel expliciet opgericht als ‘Joodse’ staat. De Joden waren het eeuwige gezeur van anderen over hun godsdienst immers zat. Als Joden en Arabieren werkelijk zouden willen samenleven dan hadden ze dat allang gedaan.

  Israel is zoals het nu is al veel te klein om werkelijk levensvatbaar te zijn. De Eretz beweging van een ‘groot Israel’ (van de Eufraat tot aan de Middellandse Zee) is dan ook heel logisch (maar niet rechtmatig).

  http://www.eretzisraelforev

 13. [41] Wel, Israel houdt ook wel van wat rollebollen.
  Iemand moet er toch in slagen om al die vechtjassen rond de tafel te krijgen?

 14. "Verder was opmerkelijk dat de linkse oppositie Hezbolla gelijk stelde aan Israel"

  Net zoals diefstal niet ophoudt diefstal te zijn wanneer het door de belastingdienst wordt genpleegd, zo houdt terrorisme ook niet op terrorisme te zijn wanneer het door het leger wordt gepleegd.

  En gezien de illegitiemiteit van de staat Israel (waar je vader van gaaaapt) zijn de Hezbollah niet meer dan vrijheidsstrijders.
  Dus ja, ook ik ben geschokt dat ze op een hoop worden gegooid met de staat Israel.

  "Kan iemand mij uitleggen sinds wanneer onderhandellen met terroristen een mogelijkheid is geworden?"

  Inderdaad. Ik hoop dat Hezbollah dat vooral niet gaat doen.

  Prima artikel.

  En overigens: met de rest, nl. omtrent de relevantie van Nederland, de 2e kamer en Bot in deze enz. ben ik het eveneens helemaal eens.

  Karma ++

 15. …….en ondertussen wordt de wereld klaargestoomd voor een leger blauwhelmen…
  Eerst een heleboel ellende en angst: Daarna de solution, die toevalligerwijs aansluit op de gedachten van bepaalde stromingen…

  Hezbollah.. werd gefinancierd? Las ik hierboven?… Israel krijgt ook hulp?.. waar gaat dit over? Wie profiteert?
  Waar gaat het heen? Precies,..

  …..Do the math…

  Vrijheidstrijder of terrorist,… maakt het uit? Voor hetzelfde geld is het de UN die een paar soldaten uit Israel een "vakantie" heeft aangeboden…..
  De UN scoort punten en er is meer ruimte om "probleemgevalletjes" uit de regio op te lossen….

  Question: Hoe zit het met het banksysteem in Syrie en Iran? (We weten hoe het zit met Afganistan 2002 en Irak 2003)

  Ja-ja.. terrorisme.. pffft…

  De meeste actie zit in de reactie….

  Precies zoals Huub hierboven aangeeft:
  "Iemand moet er toch in slagen om al die vechtjassen rond de tafel te krijgen?"

  Met z’n allen zo ver in de stront dat we huilend om de UN smeken…. Problem-Solution-Direction….
  Welke kant gaat het uit,.. Wie heeft daar belang bij,.. ……..en waar zou het probleem vandaan komen?

  Hoe zat het met Hitler en de Reichstag ook al weer?
  Problem,… Solution,.. Direction…
  ….ennuh 9/11?

  Verdeel en Heers,.. Out chaos comes order,.

  Echt ernstig hoe doorzichtig het eigenlijk is…… maar 80% van Nederland gelooft nog steeds in een terrorist met baard die in een afgelegen grot sluwe plannen bedenkt…… (Brood, spelen en propaganda)

  Do the math,………

 16. Allereerst,.. Thnx@Anonymus.. : Inderdaad, deze docu raakt aan waar ik op doelde,… Het iets breder zien dan Hezbollah vs. Israel….
  Financiering,.. World-controll… waarbij het niet gaat om 2 relatief kleine groeperingen, maar meer om het apparaat dat er achter schuil gaat…..
  Geschiedenis geeft aardige voorbeelden,..

  @Spynose,..
  Ik kende deze "Operation" niet, maar tis zeker interessant.
  Toch denk ik niet dat Israel geheel onafhankelijk plannen uitvoert….. Israel lijkt mij ook niets meer dan een pion voor modern imperialisme…. Een aardige basis in een ietwat verhitte zone…..

  Even Sirie en Iran "hervormen": D.w.z. een andere constructie voor politiek en bankwezen….
  en ooooh-ja-tuurlijk dat we er democratie brengen.. (uhuh, what a joke)

  Prima, dat we eventueel met geweld het één en ’tander willen veranderen, maar pffft, vertel me niet dat het om zendelingswerk of democratie gaat, want dan voel ik me gewoon beledigd in mijn intelligentie…..

  Democratie & beschaving.. Spiegeltjes en kralen…

  Niets dan goede bedoelingen: Het glimt mooi,…. maar het verblind wel…

 17. Het is niet de eerste maal dat soldaten door Hezbollah gekidnapt worden.
  http://english.aljazeera.ne
  Blijkbaar was het nu wel een reden om Libanon aan te vallen. Deze aktie werd wel al lang op voorhand gepland.
  http://sfgate.com/cgi-bin/a

  Inderdaad, democratie is een spiegeltje dat wordt voorgehouden en dat iedereen aardig verblindt.

  En wat 9/11 betreft:

  We’ve been had, bamboozled i tell ya!

 18. [42] welk dringend probleem precies heeft Israel dat nodig opgelost zou moeten worden met het weggeven van 90% van de staat Israel ? Waarom zouden ze dat doen ?

 19. Wat maken jullie van het gegeven, dat sinds 1949 de z.g. Trans Arabische Pijplijn (TAPline), een 30” oliepijplijn, loopt van Bahrein-Saudi Arabie-Jordanie-Syrie(Golan) – Zuid-Libanon (Sidon) en Israel werd gepasseerd ?

  Dat Israel voor zijn politieke ambities en veiligheid afhankelijk was en is van buitenlandse olie ?

  Dat Israel sinds 1967 de Golan controleert ?

  Dat de TAPlijn sinds 1976 niet en nu ook nog steeds niet gebruikt wordt ?

  "Due to the failed Syrian attempt to take back the Golan Heights in 1973, and a host of other destabilizing factors including Israeli pipeline sabotage and problems in the Lebanon, all oil transportation in the western [Syrian and Lebanese] portions of the line ceased in 1976. That portion of the line was evacuated of all crude oil and the installations in Lebanon were handed over to the Lebanese government in 1983, after the Israeli invasion of that country.

  The western section of the Tapline was not destroyed, and currently sits idle, still capable of transporting up to 500,000 barrels of oil per day. Until 1991 the eastern section of the Tapline was used to supply Jordan, but Saudi Arabia terminated this arrangement to display displeasure with Jordanian support for Iraq during the Gulf War. Tapline was and remains a central feature of Israel’s strategic plans to take Greater Israel by force, despite western objections, and despite threatened western sanctions designed to moderate its behavior."

  http://geocities.com/mossad

  Voor olievoorziening van Israel vanuit Irak schijnt 250 mijl pijpleiding aangelegd te moeten worden om aan te sluiten aan de TAPlijn. Dit zal wel niet zonder politieke strubbelingen gebeuren.

  Welke opties heeft Israel en wat betekenen die voor de VS en Europa ?

  SpyNose

 20. [10] Kijk socialisten zoeken hun eigen soort, zowel de islam als het socialisme zijn totalitair in karakter. Birds of a feather fly together. En die verschrikkelijke Romano Prodi is zo’n walgelijke socialist.

 21. Eerst even aangeven dat ik hier niet standaard de waarheid in pacht heb en dat een discussie ook voor mij tot nieuwe inzichten kan leiden.

  In het stukje tekst dat ik hierboven schreef doel ik met name op het idee dat landen en organisatie’s niet geheel autonoom zijn. Dat de financiering essentiëel is en dat de macht daarvan afhankelijk is.

  Indien "Groot Israel" daadwerkelijk autonoom functioneert, dan zal het inderdaad olie nodig hebben om aan strategische voorwaarden te voldoen. Dan is, als ik de site doorlees, het logisch dat Israel bepaalde "objectives" heeft.

  …..maar indien Israel niet meer is dan een vooruitgeschoven post van Westers Imperialisme, dan veranderd dat de strategie natuurlijk wel een beetje.

  Nu een beetje stennis schoppen:
  Infrastructuur en communicatie vernietigen: Goede strategie
  Alles weer opbouwen: Goede handel…
  Excuus om blauwhelmen te plaatsen.. Goede tactiek.
  Strategische positie t.o.v. de "Evil" landen zoals Sirie en Iran. (Banksysteem "hervormen".. zeer goede handel)

  Tuurlijk is de Olie van belang,… en Israel zal uiteraard zelf ook behoefte hebben, maar ik denk niet dat dit land compleet onafhankelijk handelt.
  Israel mag dan machtig zijn, het zal nooit in staat zijn om de regio te controleren zonder backup van het westen, waarbij ik dan met name wijs op het banksysteem.

  Landen als Sirie en Iran zijn de "axis of evil", maar waarom? Omdat ze terroristen herbergen?
  Pfffff,… wat willen die terroristen dan? Dat we allemaal in Allah gaan geloven?
  Kom op zeg,… daar gaat het dus niet om.
  Zoek gewoon de overeenkomsten tussen de landen van de "axis of evil"……….. in 2002 ander banksysteem in Afganistan….. in 2003 in Irak… Waar zou het nu om gaan?

  "ooh dem bad terrorists!,. they want to take your freedom! So you now have to give up your liberty so your goverment can give u freedom!"
  (kkrrrrrr krrr??!?!… doublethink-errors krrrr krrr!!)

  ……vraag jezelf af wie nu vrijheden inperkt? De moslim-terrorist die zogenaamd onze vrijheid af wil pakken?

  Even terug naar het onderwerp. Israel zie ik niet als onafhankelijk landje… en Hezbollah zie ik niet als 1 duidelijke groepering.
  Geen idee wie die raketten nu precies afvuurt…… Voor hetzelfde geld heeft Israel de eerste paar raketten op zichzelf afgevuurd. Vlam in de pan en voilla: Bewegingsvrijheid.

  Ja het gaat ongetwijfeld ook om de olie-leidingen, maar om nu te blijven steken in Israels nationale belangen, lijkt mij een enigzins beperkt denkraam.
  Ik zie de UN als apparaat dat Iran en Sirie wil omvormen,….. En tot nu toe verloopt alles vanuit dit perspectief op rolletjes…. De wereld is er al bijna klaar voor:

  PeaceFORCE……. aha.. we dwingen je tot vrede,.. maar dan wel in het jasje dat ons past.

  De UN is een orgaan dat opgericht is door bepaalde partijen die in een oneworld-goverment geloven. Na de eerste wereldoorlog probeerde men het er al doorheen te drukken, maar nationale gevoelens bleken te sterk.
  Na WO2 was Europa desperate genoeg, en stemde men in met de UN.
  De UN heeft dus een geschiedenis, waarbij wederom de financiële kant tot antwoorden kan leiden.
  Dus ook waarom welke landen tot de "axis of evil" behoren….

  Overigens ben ik niet per-sé tegen een "wereld-orde", maar op het moment dat ik word beperkt in mijn vrijheden door een orgaan dat ver van me af staat, durf ik hier en daar best wat kanttekeningen te plaatsen.

  De geschiedenis leert ons dat het elke keer om de financiering gaat…. dus als je naar Hezbollah en Israel kijkt,…. kijk dan verder…
  Denk zoals de oude Romeinen:

  Wie profiteert?

 22. aah, we zijn weer bij de oneliners beland?..

  Mag ik dan van Wladimir horen waarom bepaalde landen tot "axis of evil" zijn gedegradeerd?

  Heb je de geschiedenis van de UN bestudeerd?

  Nooit ingezien dat samenzweringen bestaan?
  Dat als ik met mijn zusje afspreek om de koektrommel leeg te roven dat het al een samenzwering is?

  Tis zelfs vreemd dat je nu al blijkbaar zaken uitsluit, doordat je met een cheezy oneliner goedkoop zaken in het belachelijke probeert te trekken.

  Wel een beetje jammer dat je me niet gewoon met harde argumenten compleet in de zeik zet….. Moet toch eenvoudig zijn.. niet?

 23. Kun je ook bommen adopteren als een soort variant op bommenknuffelen of zoiets, waarna die vervolgens naar eigen inzicht door israelies op hamas en onschuldige burgertjes en andersoortig burkadragen volk gerdropt kan worden met als hoger doel ons een schuldgevoel te kunnen kopen inplaats van aangepraat te krijgen.

  kom maar op met dat postgiro nummer.

 24. [50]

  “welk dringend probleem precies heeft Israel dat nodig opgelost zou moeten worden met het weggeven van 90% van de staat Israel ? Waarom zouden ze dat doen ?”

  Misschien omdat ze het eeuwige gezeur zat zijn en eindelijk in vrede willen leven ? Deed dat de Zuid-Afrikanen uiteindelijk ook niet toegeven ? En de Noord-Ieren ?

  Ik weet niet wat jij onder een prettig leven verstaat maar om je leven lang achter een muur op een postzegel woestijn te moeten slijten terwijl je constant op je hoede moet zijn en je een groot deel van je inkomsten aan je eigen veiligheid moet uitgeven, terwijl de totale vernietiging door atoomwapens als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt, lijkt mij geen ideale situatie.

  Als je je realiseert hoe vreselijk de omstandigheden zijn in de Palestijnse vluchtelingenkampen waar die mensen al meer dan 50 jaar zitten, en hoe uitzichtloos de situatie daar is voor hun kinderen, dan zal je beseffen dat deze mensen NOOIT zullen opgeven. Zij hebben immers niets te verliezen en alles te winnen.

 25. [11]
  "Israel is een illegale staat, gevestigd op land dat van de Arabieren (dwz. de Palestijnen) is gestolen."
  Wie eist, bewijst. Of niet? Wie er dus het eerst was?
  Wel nu, de joden hebben e.e.a. gedocumenteerd volgens mij. Het genoteerde is ook nog in boekvorm uitgegeven. Misschien heb je het zelfs wel op je nachtkastje liggen. Ga maar eens lezen. Volgens mij kunnen ze in dat geval de Westbank er dan ook nog bijpakken.

Comments are closed.