Op dit ogenblik zijn de Haagse politici op vakantie en is de kans op meer nieuw onheil dus aanzienlijk verminderd.

Toch merk je dat sommige activisten al bezig zijn met plannen voor de verkiezingen op 22 november. Onder andere de speculatieve contacten tussen Rita Verdonk, Marco Pastors en Eerdmans. Wat zal daar uitkomen?

Principes spelen daarbij geen rol. Alleen het aantal stemmen dat ze denken dat een bepaalde combinatie kan opleveren, om de macht die dit met zich mee kan brengen..

Ook in libertarische kringen wordt al gesproken over eventuele acties. De Vrijspreker zal daar zeker op terugkomen. En dan spelen principes wel degelijk een rol.
De Vrijspreker zal daarbij steeds trouw blijven aan het principe van de soevereiniteit van ieder individueel persoon. Uw recht op uw eigen leven.

Een punt dat hierbij een grote rol speelt, is dat ieder mens anders is. Denk aan de bekende uitspraak van David Friedman: “Er zijn geen twee Libertariers die precies hetzelfde willen; en ik ben niet een van die twee!”

Zo gaan er o.a. stemmen op om:
— A.een nieuwe partij te steunen ipv de oude gevestigde. In de hoop dat de beloftes van nieuwe politici (overigens meestal uit de oude stal) wél waar gemaakt gaan worden.
— B.een nieuwe (bijna libertarische) partij oprichten met de hoop één of meer zetels te veroveren om dan constant de libertarische gedachte te kunnen propageren. Of zelfs om de zetels niet te bezetten.
(De bestaande LP heeft voor zover thans bekend nog geen plannen v0or acties)
— C.een STEMNIET actie om de politici duidelijk te maken dat we genoeg van ze hebben.
— D. andere acties

In hoeverre de Vrijspreker een dergelijke actie kan aanbevelen, hangt volledig af in hoeverre de plannen en het programma voldoen aan het doel van de soevereiniteit van het individu. Het is duidelijk dat geen enkele van de oude partijen aan dit criterium voldoet.

Het enige van de hier genoemde initiatieven dat tot nu toe in overeenstemming met het libertarisme is, is sub C: de STEMNIET actie.
Zie daarvoor ook de beeldpresentatie:
“Gatis Stemadvies” van Frank van Dun: www.libertarian.nl/NL/archi…

Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze lezers op dit moment over deze en andere mogelijkheden. Later, als we meer weten, kunnen we die Poll eventueel nog eens herhalen.
Zie onderstaande Poll.

29 REACTIES

 1. Niet stemmen is wel het domste wat je kunt doen want dan gaat je stem nar een van de grootste partijen, ze lachen zich dood om dit soort stomme acties.
  Wie niet stemt doet niet mee.

 2. [1] [2] Dit is niet juist.
  Als je niet stemt, gebeurt er NIETS met je stem. En die gaat NERGENS naar toe.
  We kunnen daardoor wel een "meerderheid" van niet-stemmers halen.

  Het sprookje dat de stem naar grootste partijen gaat is één van de trucs om mensen naar de stembus te laten komen, om dan te kunnen vertellen dat er zoveel mensen het allemaal eens zijn met dit politieke systeem.

 3. [3] Wie stemt:

  A) Stemt in met het democratisch systeem als zodanig.
  B) Dient de uitslag van dat systeem te respecteren.
  C) Heeft in principe geen recht tot klagen, ongeacht de uitkomst van het systeem en het gevoerde beleid, vanwege punt A+B

 4. In een showroom staan 3 auto’s van verschillende fabrikanten: een rode, een witte en een blauwe. Jij bent automonteur met jarenlange ervaring en weet dat geen enkele van de auto’s voldoet aan de door JOU gestelde veiligheidseisen.

  De verkoper zegt jou echter dat je het verkeerd ziet, dat het vroeger wellicht allemaal wel eens minder is geweest, maar dat de nieuwe auto’s toch echt wel veilig zijn. ‘En’ zo voegt hij er nog aan toe, ‘als je er toch een koopt stimuleer je de economie EN vooral de belastinginkomsten van het Rijk, waardoor je ook nog eens de collectieve sector flink spekt. Je wilt toch niet dat er straks door geldgebrek geen plaats meer is voor jou als je zelf opa bent geworden in het verzorgingstehuis? Als je dus nu geen auto koopt heb je straks geen recht van spreken hoor!’

  Je kiest dan maar een auto. De witte. Bij de eerste beste rit breekt een as op de snelweg, zoals je zelf al vermoedde, en de auto wordt samen met jou ten grave gedragen, Door de slechte reclame van dit voorval gaat uiteindelijk ook de garagehouder failliet.

 5. [3] Maar een meerderheid van niet-stemmers maakt voor zover ik weer volgens de Nederlandse wet niets uit. Zelfs als er maar 1 stem wordt uitgebracht is de uitslag rechtsgeldig. Niet stemmen veranderd dus niets. Voor de politici maakt het weinig uit, misschien dat ze een onderzoekje doen om te kijken hoe ze je tijdens de volgende verkiezing voor hun partij kunnen winnen. En wat schiet je er mee op niet te gaan stemmen? Je bespaart wat tijd, dat is alles.

  Niet stemmen = het huidige systeem in stand houden.

  De enige manier is om het systeem te veranderen is of geweld te gebruiken of het systeem gebruiken tegen zichzelf, bv dmv de LP.

 6. [6] Daar ben ik het mee eens Patrick. Voor de Europese Verkiezingen was een opkomst van 40%, een meerderheid van niet stemmers dus. De parade gaat gewoon door…

  Niet stemmen is de strategie, dat je het spel doodlegt door de spelers eruit te halen. Het lijkt me niet reëel dat deze strategie kan werken, er gewoon teveel spelenthousiasten.

 7. [7] ‘Niet stemmen is de strategie, dat je het spel doodlegt door de spelers eruit te halen. Het lijkt me niet reëel dat deze strategie kan werken, er gewoon teveel spelenthousiasten.’

  ‘Spelenthousiasten’ lijkt me een tikje dik aangezet. Ik geef je op een briefje dat als wanner ‘slechts’ 49% der kiezers zou komen opdraven regeren feitelijk absoluut onmogelijk zou zijn. Denk je eens in:

  1. Wereldwijde media meldingen van ‘schande.’
  2. Kritische internetblogs die bij elke regeringsbeslissing in grote kapitalen zullen vermelden; "Dit is wat een paar Nederlanders u door de strot duwen, tegen de wil van u, de meerderheid!".
  3. Demonstraties zullen schering en inslag zijn, politie optreden kan niet meer worden gedekt met ‘de wil van het volk’.

  Zo zijn er nog wel wat meer dingen te melden. Ik blijf er daarom bij dat regeren op basis van minder dan 50 procent feitelijk onmogelijk is.

  De EU kwestie is geheel een andere. Er werd indertijd gedacht dat de EU een ver van mijn bed show was, die in elk geval NIET over ONS ging. Nationale politici vonden dat best zo!! Nu we weten WAT ‘de EU’ uiteindelijk voor onze souvereine staat Nederland betekent; -nl. de afbraak daarvan-, NU zijn de rapen plots gaar en stemmen we massaal tegen de grondwet.

  Je kunt in de stemhokjes voor de 2e kamerverkiezingen nu eenmaal niet kiezen dat er GEEN regering komt. (Om maar iets te noemen) Bij de EU-grondwet lag dat duidelijk anders.

 8. [6] [7] [8]
  Inderdaad zullen de politici ook bij een opkomst van maar 40% of minder trachten "gewoon" door te gaan.

  Echter, zoals Sander zegt, zonder enige geloofwaardigheid. En dat kunnen wij weer gebruiken.

  Het is daarom belangrijk dat we nu reeds gaan denken over dingen die we kunnen doen als we de meerderheid van 50+% NietStemmers halen.
  Laten we biginnen met het verzamelen van ideeen.

  En dat alles staat nog los van de "morele: kant van het stemmen.
  Heb je Gratis Stemadvies van Frank van Dun gelezen?

 9. Hoi Hub, ik heb het grootste deel gezien, het werd een beetje langdradig.

  Ik heb een ander voorbeeld, waarom ik denk dat de niet-stem strategie niet werkt. Goed, verbaal en geweldloos heb je een nieuwe stok om te slaan, maar hoe werkt dat in de praktijk?

  Kijk, "wij" hebben met zijn allen democratisch gekozen dat zittende politieke partijen subsidie uit de staatskas moeten krijgen. Zij hebben die subsidie nodig, omdat wij met zijn allen te beroerd zijn om lid te worden van een partij. Dit voorbeeld geeft al aan hoe het werkt. Ze worden al "staatspartijen" genoemd. Het gaat die lui om continuïteit van de status quo.

  Afgezien van de morele overwegingen, ik twijfel of de strategie van niet-stemmen werkt.

 10. een meerderheid van niet stemmer ?
  een meerderheid van lui die niet meedoen, ze komen niet meer bij, want dan zij de oudjes nog steeds de lachende derde, big deal het interesseert ze geen ene moer of jij wel of niet stemt !

  (reactie op iedere domoor die niet gaat stemmen)

 11. [10] "Afgezien van de morele overwegingen, ik twijfel of de strategie van niet-stemmen werkt."

  Prima, je twijfelt. Dit terwijl je uit ervaring WEET dat stemmen NIET werkt.
  Waarom dan niet de STEMNIET procedure uitproberen! 🙂

 12. [11] Anno, jij bent een overtuigd stemmer. Kan ik inkomen.
  Ik neem aan dat je in het verleden al vaak gestemd hebt.
  Te beperken tot de Parlementsverkiezingen, zou jij ons kunnen/willen vertellen wat jij in het verleden met jouw stem hebt bereikt?

 13. [9] Het belangrijkste idee is denk ik de mensen duidelijk te maken wat ons alternatief is tegenover democratie. Dat is de rechtsstaat, voorzover ik begrepen heb, want de non-archie, een staatloos Nederland, krijg je echt niet verkocht.
  Toen mijn zoon (15) me deze vraag stelde kwam ik niet verder dan "anarcho-kapitalistische maatschappij-organisatie", maar dat overtuigde deze adolescent niet…
  Hoe wordt die rechtsstaat georganiseerd en wie bestuurt ze? Een verkozen raad? Daar gaan we dan weer met verkiezingen, niet? Daar moeten we een duidelijk alternatief in brengen.

 14. ik denk dat het NIET-stemmen extra impact en opvolging krijgt als we (hier?) een platform of een ‘Partij van de Niet-stemmers’ oprichten.
  Het aantal geregistreerden zal meer aandacht krijgen in pers en politiek en wij hebben weer meer bloggers erbij.
  de EU nee site weer eens van stal halen en ombouwen?
  wie helpt?, de argumenten staan hier al klaar

 15. Ook ik ben van mening dat "niet stemmen" weinig effect zal hebben (zonder daarmee de niet stemmers overigens tot ‘domoor’ te willen bestempelen). Al zou maar 30% komen opdagen, onze volksvertegenwoordigers zijn sluw genoeg om daar een draai aan te geven om het toch te kunnen verkopen. Wat bijvoorbeeld te denken van: "Slechts 30% van de kiezers ziet aanleiding om Den Haag "te sturen". 70% had het grootste vertrouwen in de polls en stemt dus in met de van tevoren geschetste uitkomst". Niet stemmers zullen zo de meerderheid vormen die het allemaal wel goed vinden gaan… een beangstigend scenario! Mondiale verontwaardiging? Ik geloof er niets van. Als er al iemand aandacht aan zal besteden, dan waait dat in een week weer over.

  In antwoord op de vraag "wat heb je tot op heden met je stem bereikt"… Niet heel veel, maar door te stemmen op Fortuyn heb ik toch een signaal afgegeven. Dat Fortuyn vermoord is en zijn politieke erfgenamen (op Eerdmans na) het ‘momentum’ verkwanseld hebben doet daar niets aan af. Het was mooi (en hoopgevend) te constateren dat de zwijgende meerderheid ook in beweging te krijgen is. Ditmaal gaat mijn stem naar Wilders. Soi, hij heeft een aantal punten waar Libertariers veel kritiek op hebben, maar als je gaat zitten wachten op een politicus die jouw idealen volledig uitdraagt, dan zul je je hele leven blijven wachten (en ondertussen uitgemolken worden). Komt op mij wat dromerig over.

  Een Libertarische partij oprichten? Bijna een contradictio in terminis maar in ieder geval het overwegen waard. Bedenk dan wel dat dit heel, heel veel werk met zich zal meebrengen, commitment zal vragen, geld zal kosten en (in mijn beleving) alleen slaagt als je over enkele aansprekende boegbeelden beschikt. Met alle respect, maar in mijn beleving is de tijd voorbij dat je alleen op argumenten een verkiezingsstrijd kan voeren. Overigens is een discussie over het oprichten van een Libertarische Partij iets wat je beter ‘face to face’ kunt doen. Daar is zo ontzettend veel over te zeggen…

 16. [15] "ik denk dat het NIET-stemmen extra impact en opvolging krijgt als we (hier?) een platform of een ‘Partij van de Niet-stemmers’ oprichten.
  Het aantal geregistreerden zal meer aandacht krijgen in pers en politiek en wij hebben weer meer bloggers erbij."

  Volledig mee eens!

 17. Geheel in liberale stijl vind ik dat ieder voor zich moet bepalen of hij een volmacht aan een ander persoon geeft om over zijn leven te beschikken.

  Ik ga zeker niet stemmen, in de eerste plaats omdat ik voor mezelf kan zorgen en niet verwacht dat een ander dat beter kan, in de tweede plaats omdat mijn standpunten door geen enkele politicus vertegenwoordigd worden.

  Geert Wilders schijnt liberaal te zijn, echter heb ik het idee dat zijn liberale standpunten (minder ambtenarij en belasting) strategische standpunten zijn (veel mensen zijn het ermee eens) en het bij hem werkelijk draait om moreel geneuzel (een maatschappij met een christelijk-humanistische moraal, burka-verbod e.d.). Een regering dient zich niet bezig te houden met religie en moraal, maar louter met defensie, ordehandhaving en rechtspraak.

 18. [14] De staatsvorm doet niet zoveel terzake, of je nu monarchie, democratie of aristocratie hebt. Ik vind dat democratie het beste alternatief is.

  Het is echter zaak om ervoor te zorgen dat wie ook de macht heeft, in deze macht beperkt blijft tot de basistaken van een overheid. Dus een nachtwakersstaat. Dat is al moeilijk genoeg, kijk maar naar het aantal onopgeloste moorden.

  In de grondwet moet staan dat een overheid geen zeggenschap mag hebben over economie en moraal.

 19. Mocht ik in Nederland wonen, ik zou me meteen op de Libertarische Partij storten.

  Tot dan vergezel ik in Vlaand’renland de meest libertarisch geneigde partij; tot er hier een Libertarische Partij wordt gegrondvest.

  En dat hoop ik echt.

 20. [22] "Tot dan vergezel ik in Vlaand’renland de meest libertarisch geneigde partij"

  Uitstekend.
  Naar mijn inschatting is dat VLOTT: het nieuwe vooralsnog kleine partijtje van dissident ex-VLD-er Hugo Coveliers.

  Mocht ik in Vlaanderen wonen, kreeg die mijn stem.

  Groeten,
  M

 21. [23] Ik ben dan ook bestuurslid bij VLOTT, mijn beste 😉

  Het kartel met het VB zint me niet, bende gewrokte solidaristen, maar er zitten een boel aanhangers van de Oostenrijkse School in (dat is al iets), en de standpunten rond drugs en migratie zijn bv. ook niet de mijne, maar we doen wat we kunnen.

  Ik ijver echter al enige tijd voor een Libertarische Partij – dat is iets voor met Phaedrus te bespreken, naar ik meen.

  Nu moet ik wel zeggen dat de woorden van Rockwell (don’t fight fire with matches) door mijn hoofd spoken maar gezien hij zelf het positieve voorbeeld van Ron Paul heeft aangehaald, denk ik dat ik me beter zo kan opstellen.

 22. [24] Lombas,

  "Ik ben dan ook bestuurslid bij VLOTT".

  Geweldig! All hail Lombas! 😉

  Het VB is ook niet mijn geliefde partij omdat ze in veel sociale thema’s (drugs, abortus etc.) te conservatief zijn.

  Maar: ze zijn de enige grote partij die streeft naar onafhankelijkheid voor Vlaanderen en dat vind ik SUPER belangrijk.

  Wat mij betreft wens ik het VB dan ook een enorme verkiezingsoverwinning toe. Maar eenmaal Vlaanderen onafhankelijk is, zie ik het VB niet zo graag. Al hebben ze ook afgezien van hun visie op staatsfinancien wel goede economische punten zoals hun strijd tegen de vakbonden, waavan ze willen dat die rechtspersoonlijkheid aannemen.

  Kortom: VB is verre van ideaal maar wel te verkiezen boven de gevestigde grote partijen die met hun cordon en rechtzaken tegen het VB (o.b.v. eerst even snel gewijzigde wetten) een concurrent proberen te bestrijden waar ze in het stemhokje niet tegenop kunnen.

  Bovendien prostitueren alle gevestigde partijen zich toch voor de PS en dat schaadt de belangen van Vlaanderen.

 23. [25] Het is inderdaad kiezen tussen de PS en al wat daar tegenover staat, en vermits ik bij de communisten weg ben sinds ik het Groot Licht heb gezien, is VLOTT de enige keus. Daarbij is Coveliers en de top een hoopje aangename mensen.

  Nu, mocht er een Libertarische Partij gesticht worden en ik word daarbij actief, zal ik natuurlijk wel dingen als "libertariërs zijn extreem-rechte racistische fascisten" moeten horen, maar daar leg ik me maar bij neer. Mensen die de klik in hun redenering nog niet gemaakt heb, wijs je maar beter met alle liefde de weg (tenzij het coërcieve collectivisten zijn en maatregelen treffen) en voorts houd ik me bij het mijne.

  Oh ja, en ik wens ook Vlaamse onafhankelijkheid, maar dan uit het principe van decentralisatie, niet zozeer voor de "natie"-gedachte. Want een bond van stadstaten in een Belgische of Groot-Nederlandse confederatie zie ik evengoed zitten. Het VB is de enige manier om dat te ondersteunen én, zeer belangrijk, het is – op de NV-A na – de enige radicale anti-monarchistische partij (nu vind ik monarchie niet altijd even slecht, maar de democratische vorm ervan wel).

  Groeten,
  lombas

 24. [26] [25] Ook mij lijkt VLOTT het beste -althans op papier- wat er in
  Vlaanderen/België (in het parlement
  vertegenwoordigde) politieke markt te
  vinden is.

  Ik waardeer het dat senator Coveliers zich heeft losgemaakt van de door en door verrotte VLD die nog weinig anders is dan de kruiwagen van de Parti Socialiste.Anderzijds is het ook
  wel zo dat Coveliers in het verleden
  meerdere malen (bijv Martens VIII,
  Paars I en II ) een coalitie met de
  sossen heeft goedgekeurd en uit mijn
  eigen ervaring met VLOTT lopen daar toch nogal wat lui rond die tot voor kort in de VLD zaten (zelf-nog los van andere overwegingen-word ik nooit lid van een partij die coalities aangat met sossen zoals de VLD bijv volop op
  gemeentelijk vlak voor ’99 en zou-indien ik er toch zou ingeduped zijn-meteen eruit gestapt zijn in ’99 toen
  Verhofstadt met Robert stevaert, Laurette Onkelincx en Elio Di Rupo in zee ging.

  Uiteraard beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald maar helemaal vetrouw ik VLOTT niet…De vorige VLD-afsplitsing (het Liberaal Appèl van wijlen Ward Beysen) zit alweer in het kamp van de socialisten-schandknaap
  Guy Verhofstadt en zijn kliek nep-liberalen.
  Stel dat Coveliers destijds wel burgemeester van Antwerpen was geworden in een coalitie met de sossen, dan zat ie nog altijd bij de VLD vrees ik en sprak misschien wel heel anders.

  Ik waardeer dat Coveliers de VLD achter zich heeft gelaten en heb sympathie voor zijn iniatief en op papier is hun program het minst slechte wat in de aanbieding met enige
  klassiek-liberale echo’s….echter nu mij nog overtuigen dat ze geen opportunisten zijn.

  Het VB was vroeger al een "staunch antisocialist party".Dat heb ik in hun
  altijd zeer gewaardeerd.Mijn persoonlijke ervaring met VB-ers (waaronder Philip Claeys en Rob Verreycken) bevestigde dit alleen maar : van amadezen, groenen en sossen
  moeten ze ginder niet veel hebben en dat is in deze dagen al heel wat.

  Daar komt nog bij dat de partij al 30 jaar in de politiek-correcte vuurlinie ligt en ondanks alles er nog steeds staat….30 jaar haat van de feministen,communiste,trotkisten, maoisten, socialisten, multiculisten
  en andere vieze tisten, moet je verdienen….elke dag op opnieuw 🙂 dus….r e s p e c t voor de VB-dudes.

  Groetz,

  Cincinnatus

 25. stemmen is altijd beter. kies wel wilders of nieuw rechts. blaas het kabinet op.

  haal nederland uit de EU. stem tegen EU. gulden terug.

  kies voor zuivering van Nederland.
  lees mijn boek met een radicale zuiveringsstrategie. Hitler zelf gaf mij advies.

  WEBpublication BOOK WART0141 / EPAGE 1 of 92
  Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid
  Hindu nazism (Hindoe nazisme)

  site Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.nl

  Stem tegen, stem wilders of nieuw rechts.

  Hitler zal terug komen.

 26. [28] ik vraag mij toch af of heel veel mensen op de terugkomst van Hitler zitten te wachten, zo’n succes was zijn vorige incarnatie nou ook weer niet.

  En ik heb ook niet de indruk dat Geert Wilders de vertegenwoordiger van Hitler op aarde wil zijn.

Comments are closed.