In ’n communisme bezit de staat alles; de rijksuitgaven bedragen daar 100%. Begin 20e eeuw gaf onze overheid 10% van het BNP uit. 100 jaar later zitten we op ’n kleine 50%.
Dit geeft de tendens weer waarin we verkeren; burgers zelf krijgen steeds minder bestedingsruimte. De welvaart die we hebben verkregen is bereikt door bedrijven; hun innovaties maken ons het leven makkelijker, denk b.v. maar aan de pil of de auto of elektrische apparatuur binnenshuis.
We moeten ons eens afvragen wat de overheid ons precies biedt, en wat er zou gebeuren als zij volledig zou mogen bepalen wat wij uit te geven hebbben.

De uitgaven van het Rijk nemen weer toe. In 2005 ging het in totaal om een bedrag van 132,9 miljard euro, 2,2 procent meer dan in 2004.

Een jaar daarvoor was er nog sprake van een daling van de rijksuitgaven met een half procent. Dat was een uitzonderlijk jaar, want ook de eerste jaren van deze eeuw stegen de rijksuitgaven, gemiddeld met 7 procent. Dat is maandag gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar gaf het Rijk het meeste geld uit aan sociale voorzieningen (26,6 miljard euro). Dat is een stijging van 2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Die stijging is vooral het gevolg van een hogere bijdrage aan het AOW-fonds.

Vreemd genoeg maakt het niet uit wie in de regering zit, “Liberaal” of progressief, stijgen doen de uitgaven. En zolang dit maar door blijft gaan, krijgen burgers steeds minder bestedingsruimte. “Maar we hebben het toch zo goed?” kraait een onnozele her en der. Draai dat eens om, en vraag je af hoe nog veel beter we het zouden kunnen hebben.

24 REACTIES

 1. Ik ben er zeker van dat socialisten en zgn. Sociaal-democraten, het prima vinden dat de economie traag maar zeker evolueert naar meer en meer staatseconomie en minder privé-economie. Ze herinneren zich de problemen met abrupte nationalisering en willen dat vermijden door geleidelijk naar een 100 % planeconomie te evolueren.

 2. Kleine correctie: ‘De welvaart die we hebben verkregen is bereikt door bedrijven’. OOK door bedrijven. Maar ook door uitvinders, componisten, kunstenaars, etc. En betreffende dat laatste: Jawel, zelfs het ontwerp van een viaduct of tunnel wordt in vaktermen aangeduid als zijnde een ‘kunstwerk’. Verder is er niet zoveel mis met je artikel denk ik…

 3. [2] Dat een viaduct een "kunstwerk" genoemd wordt, wil niet zeggen dat het daadwerkelijk ook Kunst is. Het woord kunstwerk kan ook slaan op de moeilijkheidsgraad die door het particuliere bedrijf overwonnen is om toch die grote brug te kunnen bouwen of die tunnel te kunnen graven.

  Verder is het ook zo dat in landen die zwaar gesubsidieerd worden op kunstgebied, nauwelijks interessant zijn als je kijkt naar de Kunst die er gemaakt wordt. (denk aan nederland)
  In landen die veel minder danwel geen subsidie van kunstinstellingen kennen, daar komt hedentendage de belangrijkste Kunst vandaan. (denk aan de UK en de USA)

  En als laatste wil ik reageren op wat je zegt over uitvinders. Hun uitvindingen kunnen slechts bestaan als een bedrijf er brood in ziet en het op de markt wil brengen.

  Met andere woorden, het is het bedrijfsleven en de particuliere wereld waaraan we de vooruitgang en welvaart te danken hebben, aan de staat hebben we slechts te danken dat ze dit proces enorm vertragen.

 4. [3] ‘Met andere woorden, het is het bedrijfsleven en de particuliere wereld waaraan we de vooruitgang en welvaart te danken hebben, aan de staat hebben we slechts te danken dat ze dit proces enorm vertragen.’ Wel, wat was er het eerste? De kip of het ei? Zonder ‘uitvinding’ valt er geen vinding op de markt te brengen, toch? Nicolai Tesla vindt de gloeilamp uit (of Edison) en Frits gaat hem produceren en in de markt zetten. Tesla wilde niets, maar dan ook helemaal niets met commercie te maken hebben, maar wat heeft onze hedendaagse maatschappij veel aan de man te danken. Frits gelukkig wel. Maar ze hebben elkaar natuurlijk wel nodig en zijn beiden even belangrijk voor het proces ter verbetering van de algehele welvaart. Overheden duidelijk niet. En over die kunstwerken: je moest eens weten hoeveel architecten je nu beledigd! Velen van hen beschouwen zichzelf immers als kunstenaar… Mij maakt het niets uit. Zo lang ze maar een brug tekenen!

 5. Sociale voorzieningen (26,6 miljard euro)

  Dus bijna een kwart van het geld naar mensen die parasiteren op andermans inspanningen.
  Helaas denk ik dat het tij pas gekeerd zal worden als er zeer dramatische aanledingen zijn (wereldoorlog, stag(hyper)flatie) tot die tijd kabelen we gewoon voort, op naar de 100%

 6. Het probleem zit natuurlijk in het system ingebakken. Een overheid die geld uitgeeft, dat zie je meteen. Er komt een brug bij, een uitkering, een ziekenhuis, enzovoort. Leuke dingen voor de mensen. Gaat de overheid echter minder uitgeven dan ziet het stemvee géén resultaat, je ziet slechts een marginaal hoger loonstrookje. Kortom: meer overheid geeft zichtbaar resultaat, minder overheid geeft nauwelijks iets tastbaars. Als de politiek het dan ook nog zo speelt dat ze werkgevers kan aanwijzen als schuldig aan werkloosheid, en woningcorporaties schuldig aan woningnood, en oliemaatschappijen schuldig aan hoge benzineprijzen, dan lijkt het net alsof de overheid goede dingen doet.
  Dan nog een systeem erbij waarmee je ongemerkt (via de werkgever) al heel veel belasting int, niet terug te vinden op de loonstrook, en dan tegelijkertijd geld in de vorm van toeslagen en teruggaves overmaakt aan je burgers, dan is het helemaal mooi. Burgers denken stuk voor stuk dat zij beter worden van de overheid.

 7. "Kortom: meer overheid geeft zichtbaar resultaat, minder overheid geeft nauwelijks iets tastbaars."

  Mag ik eens iets vragen Kim: werk jij soms voor de overheid?! 😛 😛 😛

  Je moet er natuurlijk wel bij zeggen dat de ondernemers die bruggen (goedkoper) gaan bouwen, toch?

 8. De Nederlandse machtspiramide en haar politici zijn helemaal van de pot gerukt, want kijk maar naar de harde cijfers. En never mind wie wat aan dit land zou hebben bijgedragen, op deze manier gaat de hele troep gegarandeerd binnen de kortste keren naar de kloten …

  https://www.cia.gov/cia/pub

  Wat door de CIA echter tussen de regels door over Nederland wordt gezegd is helemaal niet zo gunstig of rooskleurig, t.w.:

  1. Nederland is defacto een monarchie waar "democratie" een farce is. Zulks omdat de monarch en de politieke handlangers hier uiteindlijk de baas zijn.

  2. Nederland zou een BNP hebben van 581,3 miljard hebben. Echter de echt "besteedbare" BNP is in feite slechts 499,8 miljard. De actuele staatsuitgaven daarentegen zijn niet minder dan 303,7 miljard. Oftewel 60,8% van het "besteedbare" BNP. Meer dan ZESTIG PROCENT …

  3. Dar komt nog bij dat slechts 40% van die BNP ( 2% agri+19%industriele productie+19% industriele dienstverlening) het ECHTE netto national inkomen uitmaken ( i.e., 199,9 miljard). De rest is slechts wat Wladi noemt … GEBAKKEN LUCHT.

  4.De overheid geeft dus in feite beduidend MEER uit dan het land in het laatje weet te krijgen en gaat dus vroeg of laat eenvoudig FAILLIET.

 9. Nu we het toch over de overheid hebben: hierna twee fragmenten uit een ingezonden stuk in het blad "NCF Finanzien" waarin een ambtenaar van de Belastingdienst zijn werkgever analyseert:

  "Zo trots als een pauw".
  Vroeger was je zo trots als een pauw als je bij het Rijk werkte. Toen had je als ambtenaar nog status. Op die status en je beloning is constant roofbouw gepleegd en met je schamele inkomen en lage schaal sta je thans in de maatschappij onderaan de financiële ladder en behoor je nu gewoon tot Jan met de pet! Je hoeft nog net niet de hand op te houden!"

  "Meten met twee maten
  Rollen er wel eens (dure) koppen? Nee, van dit fenomeen heb ik nog nooit gehoord!
  Alles moest per se grootschaliger en onpersoonlijker worden en ook klantcontacten moesten worden afgebouwd. De klant was geen koning meer en voor een duppie op de eerste rang zitten konden ze nu helemaal wel vergeten! Goedlopende kleine kantoren moesten sluiten en grote dure geldverslindende nieuwbouw kwam daarvoor in de plaats! Men bleef veranderen om te veranderen. Voor het gewone personeel, dat de mond werd gesnoerd, werd de spoeling onderaan dun, terwijl de top, minimaal vanaf schaal 9 en het liefst zo snel mogelijk hoger, zich als een rattenplaag uitbreidde! Waar zouden in deze donkere dagen die vele managers toch vandaan zijn gekomen? Misschien heeft men toch nog een geheim succesvol en "kostenbesparend" wapen bedacht en worden dat soort managers misschien wel gewoon gekloond zoals schaap Dolly? Tot nu toe veel geschreeuw en weinig wol! Ook een gewone chef kreeg plotseling de status van een onbereikbare manager in een ivoren toren en men bleef het geld over de balk smijten! Balken-ellende? Bezuinigen moet, maar het geeft niet wat het kost!"

  Deze man verheft nog zijn stem, maar uit ervaring weet ik dat de meeste ambtenaren bij Financiën braaf hun mondje dicht houden en doen wat hun baas zegt, want anders maken ze misschien helemaal geen carriere meer.

  De (gewone) ambtenaren zijn dus al murw gebeukt, nu is het kennelijk de beurt aan de gewone burger: repressie, repressie, repressie!
  5 kilometer te hard? Boete! Je belasting een keertje te laat betaald? Boete! Je rijbewijs een keertje vergeten? Boete!

  De ontmenselijking van de samenleving is in volle gang…

 10. Helemaal waar Fred H maar wat gaan we er tegen doen ? Gaan we straks stemadviezen geven of juist niet ?
  Er veranderd geen moer, de NETWERKERS en dat zijn er veel houden hun gederen gesloten,je mag er alleen in als je doet wat de CAPO s van je vragen.
  Er zou een echte revolutie moeten plaats hebben om dat te veranderen.
  Hoorde laatst een gesprek op de radio met Maurice de Hond,hij vertelde dat er helemaal geen democratie is in Nederland, eenmaal in de 4 jaar een stem geven is niet genoeg.Wij willen meer,maar hoe ???

 11. [6] [9] Burgers denken stuk voor stuk dat ze beter worden van de overheid……
  Nee,Kim, als je een voet buiten de deur zet is het meteen al weer hommeles.
  Vandaag was het nog steeds mooi weer en welgemoed begaf ik mij dus op weg naar de lokale autoriteiten, voor een ID-kaart want pas dreigt te verlopen.Voorzien van de pas, 2 pasfoto’s en het geld in de aanslag en hoewel er in het gloednieuwe gigantische gebouw een kip te bekennen was, trok ik een nummertje op aanwijzing van een ambtelijke bleekscheet en zette mij te wachten totdat nr. 29 aan de beurt was.Het apparaat klikte enkele keren en zo waar, het kon gebeuren.
  Verheugd deponeerde ik de bewuste toestanden bij het loket. Na enkele minuten gedoe op een beeldscherm,fronstte de a,btenaar haar wenkbrauwen alsof er iets vreselijks stond te gebeuren.
  Ja hoor, een vroegere ID-kaart uit de vorige eeuw zou nog in mijn bezit moeten zijn. En als die niet op tafe; kwam , kon ik geen nieuw bewijs van nederl.schap krijgen en was ik dus al bijna Hirsi Ali in haar statenloze periode.Terwijl ik toch de dochter ben van Jacobus die de zoon is van Martinus die de zoon is van Hendericus die de zoon is van Jacobus behorende tot de stam van de Batavieren die ooit bij Lobith het land binnen kwamen.
  Mij werd kil en koel toegevoegd,dat ik het missende document moest brengen en anders maar proces-verbaal op laten maken op het politiebureau en met een afschrift daarvan terugkomen en vervolgens aan de gemeente l5 pleuro boete te betalen voor dit ongerief een ambtenaar in een leeg gebouw aangedaan.Wonende in de uiterwaarden zal mij dit zeker weer twee dagdelen kosten want het politiebureau is meestal onbemand wegens bezuinigingen.Alleen is dat ook een splinternieuw gebouw’met een gigantisch plein voor hun dinkytoys.

  De woudprofeten voorspellen dat in de "vierde tijd"de machthebbers de burgers zo zullen kwellen, dat delevenden de doden zullen benijden.Die tijd is niet ver meer, tenzij ……

  Anne

 12. [9] [10] [11]

  Wat Nederlanders op hun boterham krijgen, en aan toekomst wordt geboden hebben zij dubbel en dwars verdiend. En ook op deze zogenaamde "intellignte" site heeft men, gezien de kaliber reacties, duidelijk geen enkel flauw idee waar het werkelijk om gaat.

  En dan denkt men "tegen" te kunnen stemmen. Tegen wat? Want meer dan tachtig procent vindt het zo best …

 13. [12] ACP, de ogen van de mensen gaan pas open als ze geen brood meer op de plank hebben. Op National Geography hadden ze een documentaire in elkaar geflanst wat er zou gebeuren als b.v. de olieprijzen zouden stijgen naar l30 dollar per vat en de hele middenklasse er opeens achter kwam dat ze letterlijk "nergens"waren,hun mooie huizen moesten verlaten, het werden spooksteden en gelukkig diegenen die nog familie op het platteland hadden met een bouwvallig ouderlijk huis ,waar ze nu met zijn allen aan de gang gingen om uit de verwoestijnde grond nog wat eetbaars te halen.

  Ze gaan pas nadenken,die 80%, als het noodlot er al is.Dat is wel heel laat, maar misschien niet te laat. Anne

 14. [13]

  … die de linxe Nasjional Geografie gelooft dat als de prijs van olie letterlijk verdubbelt (dus niet inflatoir) de "middenstand" het op hun boterham krijgen … Welnu dit is wat nog veeel eerder en meer waarschijnlijker staat te gebeuren:

  1. Als de prijs van olie echt ooit echt verdubbelt dan komt er een ware glut van alternatieve brandtoffen en vervoerstechnologien op de markt.
  2.Wordt de wereldmonopoly van de olie-industrie en dat van de (niet-diesel) verbrandingsmotoren definitief verbroken.
  3.Onstaat er een evengrote maar NIEUWE middenklasse.
  4. Vervalt het hele Midden-Oosten tot de misserabel woestenij dat zij eerder steeds waren.
  5. Gaat de NG die, via glossy plaatjes en tendentieuze text, en de voorlopers van de environmentalisten zijn … eindelijk failliet.

 15. Maar de infrastruktuur voor al die nieuwe uitvindingen is er voorlopig niet en daarom zullen we eerst vervallen tot chaos en grote ellende.

  Daar na komt een andere tijd voor degenen die op een of andere manier stand wisten te houden.

  Anne

 16. [15] Ben ik het helemaal mee eens. En het geschetste scenario kan binnen afzienbare tijd werkelijkheid worden, getriggerd (om maar eens een goed Nederlands woord te gebruiken) door een interventie in Iran.

 17. Ja, en Iran wordt al gesteund door Venezuela die ook heel veel olie (weliswaar van mindere kwaliteit) en waar het nu de moeite waard is om daar van gebruik te maken. Bedenk dat Amerika door haar houding ook alles weer heeft verpest en nu de woede van Saoedi-Arabie op haar hals neemt.En Rusland trekt al meer naar vroegere vijand China en levert al wapens aan Zuid-Amerika. Israel komt alleen te staan maar Amerika ook.
  Het komt nog zo af dat ze overhaast moeten vertrekken uit Irak en Afghanistan.
  En een kat in het nauw maakt rare sprongen.
  l vonkje in het kruitvat en de rapen zijn voor eeuwig gaar.
  Anne

 18. [17]

  Ik denk dat het zich allemaal heel anders gaat ontwikkelen. Zulks indachtig de volgende simpele feiten:

  1. Er is inmiddels een geheel andere economische en militaire wereldorde onstaan, waarbij Europa en het olie-rijke Midden-Oosten geheel buitenspel zullen raken.

  2. Die nieuwe wereldmachten, en in precies die volgorde, zijn: A).De Engelsprekende Landen (waarvan echter ook Israel deel uitmaakt). B). De Chinees Schrijvende landen, zijnde de mondiale productie power-houses, en C). De Cyrilisten als beheerdes van ’s werelds grondstoffenvoorraden. Zij vullen lkaar immers geheel aan ondhet vaandel van htkapitalisme.

  3. Die neo-wereldmachten zijn er inmiddels op uit om de fossiele energievoorraden in het MO zo snel mogelijk uit te putten, waarna d hel rgio op non-actief komt en verder geen ellende meer kunnen veroorzaken. Terwijl de prijsstijgingen die daarbij gepaard gaan daartoe in feite uiterst faciliterend werken. Dit nu weten ook de Iraniers maar drommels goed, waardoor die zowel uit economische als millitaire oogpunt achter nucleaire energie aanzitten. Venezuela is echter slechts een ordinaire JOKE, aangezien het zuiver door sosjialisme en neo-communisme wordt gemotiveert en op zich nergens toe in staat is, terijl het geostrategisch volledig is ingekapselt.

  4. Niet alleen doen zeer hoge olieprijzn nieuwe energiebronnen en technologien ontstaan, het feit is ook dat inmiddels veel grotere olievoorraden buiten het MO bekend zijn en ook worden aangeboord, vooral onder de Golf van Mexico en in het Noorpool gebied. Dat men echter eea niet aan de grote klok wenst te hangen wordt o.a. bewezen door de recente ontslag van een (Nederlandse) Shell directeur die daarvan onlangs gewag van maakte ( En dat terwijl men de grootste booreilanden ter wereld uit Zuid Korea door Rotterdammers laat aanslepen ).

  4. VS, China en Rusland zijn, als elkaar AANVULLENDE wereldmachten, het veel meer met elkaar eens dan Ann Hilverda denkt. Zo bestaan er nu al formele post-911 verdragen om mondiaal het moslem terrorime geweldadig voledig uit te schakelen … aangezien de Jihadgangers ook op het territoriaal gebied van zowel China als Rusland actief zijn. Ook de huidige actie van Israel moet men in dat licht zien. ( met name terreur uit de Libanon veroorzaakt onherroplijk verwosting en slachtoffers in de Libanon). En zoals gezgd, de Arabieren zullen weldra genoodzaakt worden op hun dadels en kamelenvlaaien economien terug te vallen.

 19. [18] Zou in principe ook kunnen. Maar daar is wel een uitgebreide en stabiele concensus voor nodig. En die lijkt me niet zo makkelijk te verwezenlijken.

 20. [19]

  Jij bent hlemaal door het linxe poldermodel gebrainwashed … Wat IS "concessus" nu precies? Enwel omdat er uitsluitend wel of geen gmnschappelijke belangen zijn. Waar zij bestaan is overnkomst, zo niet dan stelt het ook niets voor.

  Overigens, ik observeer slchts, en bovenstaande is mij opgevallen. Mar wat Nederland betreft. Men had ten allen tijden envoudig op zelfsstandigheid en ZELFBESCHIKKING moeten aansturen …

 21. [20] Volgens mij ben niet gebrainwashed (om maar eens een goed Nederlands woord te gebruiken) maar probeer ik me voor te stellen wat er mogelijk of onmogelijk is. Ik vond je laatste reactie overigens een beetje warrig.

 22. [21]

  die eerder "on-warrig" schreef:

  "" … Maar daar is wel een uitgebreide en stabiele concensus voor nodig. En die lijkt me niet zo makkelijk te verwezenlijken….""

  Laat es even weten wat je daarmee precies gedacht gezegd had willen hebben ? Wie moeten er nu allemaal eens zijn, waarvoor en waar over?

  En als dat "concessus" gedoe niet een uitgesproken karacteristik van de hersnsporij is, dan weet ik het niet meer.

 23. [22] Ik ben bang dat we er zo niet uitkomen. En bovendien raken we behoorlijk van het onderwerp (de uitgaven van het rijk) af. Kappen dus maar…

 24. [23]

  Hoezooo offff topic …? Ik zeg dat het rijk NIET meer dan 38% van BNP zou moeten kunnen uitgeven, in plaats van de huidige 61% en waardoor wij atomatisch filliet gaan. En ik staaf dat met cijfers en feiten. Heb jij ooit iets inhoudelijks bijgedragen?

Comments are closed.