Nederland op weg naar “DEPENDENCE DAY”Vandaag 4 juli vieren Amerikanen hun “Onafhankelijkheidsdag” ter herdenking dat hun voorouders zich in 1776 onafhankelijk maakten van de Britse overheersing.

Toen begon de Amerikaanse Republiek, Het werd een “vrij” land waarheen migranten en asielzoekers uit alle mogelijke landen en van alle rassen terecht konden.

Dankzij die vrijheid en het kapitalistische stelsel werd Amerika daardoor het meest welvarende en machtigste land van de wereld.

Als een symbool voor dit resultaat willen ze vandaag de Space Shuttle lanceren!

Door langzamerhand de republiek om te bouwen in een Democratie is die vrijheid al lang niet meer zoals ze geweest is, met alle gevolgen van dien.

Nederland is hard op weg om het volgend jaar, of over een paar jaar, op 4 juli “Afhankelijkheidsdag” te gaan vieren. Nederlandse politici doen alles wat ze kunnen bedenken om wat nog over is van de Nederlandse “soevereiniteit” af te schaffen en het land ondergeschikt aan de EU, aan “Brussel”, t e maken.

Het nog denkende deel van de bevolking probeert dat nog af te remmen. Het accepteren van het EU-Grondwet-gedrocht is afgestemd in een referendum. Maar de politici zijn bezig om toch hun zin te krijgen. Onder een andere naam of in stappen. Actueel is het prijsgeven van “vetorechten”.

Onder aanvoering van Matti Verhanen, premier van Finland, wordt het lopende halfjaar gewerkt aan onderdelen die het mogelijk moeten maken dat in de eerste helft van 2007, onder leiding van Angela Merkel, een doorbraak bereikt kan worden voor de invoering van de EU-Grondwet (al dan niet gemodificeerd).
Ook heeft Matti onder andere nog op zijn programma:
-Afschaffen vetorechten op justitieel terrein. Uiteraard onder de vlag van samenwerken tegen terrorisme!
-Voortgang bereiken in het groter maken van de EU met Bulgarije, Roemenië en Turkije.
-Belastinggeld besteden aan het centraliseren van “de zo nodige innovatie”.

Allemaal zaken die het Nederlandse volk meer ondergeschikt aan Brussel maken.

Wat kunt u doen?
Nog weinig spectaculaire dingen. Zelfs als er een revolutie (zoals in Amerika 1776) zou plaats vinden, zijn er nog veel te weinig mensen die het libertarisme begrijpen en de moraliteit van de vrijheid kunnen of willen invoeren. Het huidige socialistische systeem zou snel weer worden ingevoerd.

Wat u wel kunt doen, is in de nu komende verkiezingen, waarin praktisch alle meespelende politici voor het verder uithollen van uw soevereiniteit zijn, laten merken dat u niet met hun spel meedoet.
Laat het merken in oktober: “STEM NIET!”

1 REACTIE

  1. Er viel me vandaag op BBC of CNN een onderwerp op, waarin een verslaggever van de verkiezingen in Mexico iets zei van: "Het feit dat veel Mexicanen zijn gaan stemmen, toont hun vertrouwen in de democratie", of iets dergelijks. Dat geeft me des te meer reden om niet te gaan stemmen, al twijfel ik nog altijd een beetje om op het "minste kwaad" te stemmen. Maar ik denk dat ik het dit jaar echt maar laat zitten. Iedere keer als je stemt geef je een blanco cheque en "legitimatie" aan een politicus of partij, die vervolgens precies datgene uit zijn programma doet wat je niet wilt, en de dingen die je wel wilt laat hij\zij zitten als wisselgeld voor nog ergere plannetjes van andere partijen. Zo had ik de vorige keer uit principe nog op de VVD gestemd, in de hoop wat meer vrijheid te zien, maar het enige wat me opvalt is stringentere wetgeving die vooral de vrije onschuldige burger treft, met het op het laatste moment afblazen van een proef met legale wietteelt als laatste druppel (hoe houdt die partij vol voor "gedogen" of zelfs legaliseren te kunnen zijn en tegelijk een deel van het productieproces niet te gedogen?), maar van meer vrijheid is niets te merken. Ik gebruik geen drugs, maar ik vind het opsluiten van mensen wegens het verkopen en gebruiken van een consumptieproduct één van de gruwelijkste dwalingen van ons zogenaamd rechtsstelsel en is ook één van de oorspronkelijke redenen waarom ik me in vrijheid ben gaan verdiepen en zodoende op libertarische sites als deze terecht kwam. Bovendien vormen druggebruikers en handelaren zo’n groot deel van de gevangenispopulatie dat het de maatschappij ook nog bakken met geld kost, en dat betekent in feite dat je via de belastingdienst wordt afgeperst voor geld om een misdaad tegen je medemens te plegen. Dat die schurkenpartij van de VVD zelfs niet de moed heeft om dat grote onrecht ongedaan te maken en die kleine vrijheid te herstellen, terwijl voor zover het buitenland aangaat drugs in feite al legaal zijn in Nederland en alcohol en vele andere zaken in het leven aanzienlijk gevaarlijker zijn, vind ik werkelijk misselijkmakend.
    Nee, ik stem waarschijnlijk niet meer. Niet totdat er een partij komt die echt vrijheid propageert en ook resultaten laat zien, of op z’n minst alle door de Staten-Generaal aangenomen wetgeving aan referenda wil onderwerpen, zodat ik per onderwerp die onzin kan afwijzen (of goedkeuren als het om een vrijheidsvergroting gaat), i.p.v. me te laten gebruiken als stempelmachine.

Comments are closed.