Gevraagd worden ervaren kelners voor een nog op te richten horeca-gelegenheid waarin door bezoekers gerookt mag worden.

Niet-rokende klanten worden toegelaten, maar het personeel zal bestaan uit normaal rokende kelners.

P.S. Ook vrouwen hoeven niet te solliciteren.


Er is in de media de laatste paar dagen nogal wat poeha over een uitspraak van de EU dat werkgevers sollicitanten die roken, mogen weigeren een baan aan te bieden.

Dit is om te beginnen een volledig juiste beslissing.
Immers iedere werkgever moet het recht hebben om aan te nemen wie hij zelf wil.
Maar de politici, zowel in de EU als in de afzonderlijke landen, hebben wetten gemaakt waarin staat dat u niet zelf mag beslissen welke werkster (of werker) u aanneemt. In die wetten staat dat u geen onderscheid mag maken op basis van ras, leeftijd, sekse, religie of handicap.

Dit is pure nonsens. Iedere werkgever neemt toch die persoon aan die het beste in zijn straatje past. Daar vindt hij echt wel een verhaal voor. Alleen de politici, en bij de overheid, kunnen deze wetten weer gebruiken om hun eigen ambities te verwezenlijken.
Bovendien leveren ze een groot aantal onproductieve baantjes op die de werkloosheidcijfers gunstiger doen lijken.

Het wordt steeds idioter waarmee het politieke collectief zich bemoeit en hoe de rechten van het individu steeds verder worden ingeperkt. Dit gaat stap voor stap verder dan je in je sterkste fantasie kunt opdromen. Tenzij velen die waarde hechten aan hun eigen soevereiniteit in verzet gaan komen.
Hoe langer dat uitblijft, hoe moeilijker het wordt.

De Vrijspreker werkt voor de soevereiniteit van ieder individu. Help ons, in uw eigen belang, de Vrijheid die er nu nog is te handhaven en uit te breiden.
Help mee, en vertel anderen hetzelfde te doen!

13 REACTIES

 1. Prima uiteenzetting Hub. Goed artikel! Alleen het punt: "Dit is om te beginnen een volledig juiste beslissing", ben ik nog niet helemaal uit. Immers, indien ALLE werkgevers zouden vermelden dat mensen met donker haar niet hoeven te reageren, dwingen zij mij daarmee om mijn haren blond te verven. Tegen mijn wil wellicht, en ontnemen mij dientengevolge mijn vrijheid om voor zwarte haren te kiezen. Het argument dat je niet verplicht bent om te solliciteren en dat bedrijven wel zullen uitkijken dat te doen, of dat je ‘voor je eigen’ kunt beginnen, begrijp ik allemaal wel, maar toch kan dat me niet voor de volle 100 procent overtuigen. Ik mis iets in die argumentatie. Wat, weet ik ook niet precies, maar ik ben zoekende! Ik ga wel een heeeeeeeeeel eind met je mee, maar blijf toch ook op zoek naar de ‘missing link’!

 2. Een absolute "Vrijheid van discriminatie-verbod" is slechts mogelijk in een volstrekte status van anarchie. Immers, als werkgevers dit recht bij sollicitatie hebben, betekent dit ook dat (overheids)NUTS bedrijven, sociale woningstichtingen, gemeentelijke loketten, wegenbouwers, rioleringaanleggers, TV-zenders, etc. etc. dat recht ook bij levering van produkten hebben. TV-zenders? En mijn vrijheid om alle aangeboden nieuws te kunnen absorberen? Die wordt wel mooi ingeperkt. Mijn vrijheid om me te vestigen waar ik maar wil? Die wordt wel mooi ingeperkt. De vrijheid om in de goedkoopste winkel inkopen te doen? Die wordt wel mooi ingeperkt. Ik geloof niet dat de meeste bezoekers van deze site een totale status anarchie voorstaan.

 3. [2]

  eigendomsrecht is de basis van elke vrije samenleving.

  dus een eigenaar van een bedrijf heeft de vrijheid (moet de vrijheid hebben) om aan te nemen wie hij wil.

  als de overheid dat verbiedt door anti-discriminatiewetten op te leggen verschaft die zichzelf zeggenschap over de eigendommen van iemand. en dat is weer de basis voor elke onvrij samenleving. zoals de NLse dus bvb.

 4. [3] Oke Vlad, ik filosofeer even met je mee: het eigendomsrecht van de winkelier (bijvoorbeeld) wordt ontleend aan de aanwezigheid van de koper. Beter gezegd; aan een groep kopers, cq afnemers van haar produkten. Ik ken geen enkel winkelbedrijf kan dat kan bestaan bij de gratie van een enkele koper. Hieruit zou je kunnen concluderen dat er op een of andere rare manier sprake is van ‘gemeenschappelijk eigendom’, immers : zonder koperscollectief geen winkel, en dus ook geen ‘prive’-eigendom.

 5. [4] Beste Anonymus,

  Dat is een flinke uitspraak die je daar doet. Je beweerd hier dus dat een winkelier enkel een winkel mag openen als hij daar iets zou verkopen. Het staat hem dus niet vrij gigantisch verlies te draaien. Die winkel is opgericht door de winkelier. Hij heeft hier in geïnvesteerd. Hij is zijn eigendom. Waarom zou dat via een koperscollectieg in eene keer gemeenschappelijk worden. Dit is volgens mij precies de denkwijze die in links Den Haag wordt gehanteerd.

 6. [1] Kijk eens de andere kant op, dan bewandel je de heilloze weg. Stel, je verbiedt discriminatie van rokers. Wat gebeurt er dan? Een werkgever die per sé toch geen rokers in zijn bedrijf wil hebben zorgt er dan wel voor dat die rokers tóch niet worden aangenomen. Genoeg mogelijkheden hoor, desnoods ontsla je iemand weer in de proeftijd. Het enige gevolg van zo’n wet is daarmee dat je zowel de werkgever áls de rokende werknemer op kosten jaagt, zonder enig concreet resultaat. De rokende werknemer die komt solliciteren had zich die moeite kunnen besparen, hij wordt immers toch niet aangenomen. De werkgever moet allerlei extra dingen verzinnen om onder de wet uit te komen. Beiden zijn dus slechter af dan in een situatie waar de werkgever gewoon in de advertentie had gezet dat hij geen rokers wenst aan te nemen. En het eindresultaat is exact hetzelfde, met of zonder wet, die roker komt er niet in.
  Hetzelfde met leeftijdsdiscriminatie, een werkgever die een jonge blonde dame zoekt voor zijn receptie, mag dat niet als zodanig vermelden in de advertentie. Maar van de beschikbare kandidaten neemt hij uiteindelijk toch die jonge blonde dame aan, de oudere dames, de lelijke heren, allemaal krijgen ze een afwijzing. Kost allemaal een hoop tijd en energie aan beide kanten, met als resultaat: nihil.

 7. [5] Allereerst Rob: Ik ben zelf ‘winkelier’ en denk even hardop. Dat is soms ‘gevaarlijk’, maar kan van de andere kant verhelderende inzichten geven. Wellicht heb ik volstrekt ongelijk, maar dat zal daar dan uiteindelijk ongetwijfeld uit komen uitrollen.

  ‘Een winkelier enkel een winkel mag openen als hij daar iets zou verkopen’ : Hoeveel mensen zullen jou mening delen dat een winkel die niets verkoopt een winkel is? DvD: 1 onderneming waar handelsartikelen aan de consument verkocht worden => nering, shop

  ‘Opgericht door de winkelier. Hij heeft hier in geïnvesteerd.’ : Klopt. Maar hoe zit het dan (bijvoorbeeld) met de eigendomsrechten van de toeleverancier? Het gros der winkels is gevuld met te verkopen produkten die echter wel zijn ‘voorgefinancierd’, maar waarvan het eigendom tot aan betaling bij de leverancier blijft. Gaan deze toeleveranciers, -daar zij feitelijk mede eigenaar zijn-, samen met de winkelier de tekst van het sollicitatieformulier formuleren?

  Begrijp me goed: het laatste wat ik wil is hier een slinks-kletsverhaaltje afsteken, maar als je wat doordenkt blijkt wel het begrip ‘eigendom’ ruimer interpreteerbaar dan zich in 1e aanzicht laat aanzien.

 8. [6] Je hebt volkomen gelijk Kim, en ik onderschrijf je gehele "pragmatische" betoog. Dit neemt echter niet weg dat je het discriminatievraagstuk in een bredere context zult moeten plaatsen. Indien door marktomstandigheden ontstaan, er slechts 1 enkele energieleverancier op de Nederlandse markt zou zijn; kan hij dan aan jou energielevering weigeren omdat jij rookt? Ik weet, het is allemaal nogal theoretisch, maar desalniettemin niet minder belangrijk.

 9. [8] Het principiële punt is natuurlijk nog veel eenvoudiger. Want wat geeft een ander het recht om jou te dwingen met bepaalde mensen om te gaan? En handel drijven met iemand is een vorm van omgang. Vrijheid van associatie is extreem belangrijk. Jouw electriciteitsleverancier mag natuurlijk bepalen om niet te leveren aan rokers, of aan waterdrinkers. Zoals een verzekeringsmaatschappij jou een verzekering mag weigeren als je rookt. Net zoals jij de leverancier de deur mag wijzen als blijkt dat de directeur een roker is. En daar komt die vermaledijde vrije markt ook weer om de hoek kijken, want de kans dat een bedrijf expres groepen klanten de deur wijst is vrij gering. En als men dat al doet ontstaan er sowieso alweer drie simultane bewegingen:
  – Er komt een concurrent die de doelgroep wel als klant wil
  – Er komt pressie vanuit de eigenaren, de aandeelhouders
  – Er komen actiegroepen die negatieve publiciteit genereren

  En dat alles mag. De vrije markt is daarmee het beste beschermingsmiddel tegen discriminatie. Alle overheidsinmeninging werkt averechts, en is principieel onjuist.

 10. Diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld het noordelijk stadsdeel van Miami, die deze discriminatie hebben gebruikt zijn er weer op teruggekomen. Waarom? Omdat ze niet meer in staat waren voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.
  Dus als je werkgevers hierin vrijlaat zullen ze de gevolgen van die beslissing ondervinden.

  Overigens vind ik dat je beter anti-rokers kunt boycotten. Die zijn er minder en hun gezeur kan elk bedrijf wel missen.

 11. [1] Onwaarschijnlijk. Als de (in onze ogen oneigenlijke) discriminatie zo endemisch is, maar de markt is WEL vrij, dan is concurrentie onvermijdelijk.

  De roodharigen zullen dan PER DEFINITIE alleen roodharigen in dienst nemen. Gaan de blondjes dan klagen dat ze geen werkgever kunnen vinden die roodharigen aanneemt? Dat zou het beste zijn, en dat is ook wat er gebeurt natuurlijk.

  Maar wat is dwang? Als je een recht claimt dat je natuurlijk niet hebt? Dat doen de ‘sociaal democraten’ nl. de hele tijd. Valse rechten.

  We hebben het over de vrijwillige uitwisseling van goederen en diensten. En over het recht van de eigenaar om te beschikken over zijn/haar bedrijf. En al dan niet te kiezen voor het uitwisselen van geld voor de uren van een sollicitant.

  Als daar eisen bij komen kijken die te ‘zwaar’ zijn, komt er vast een concurrent, die graag wel iets minder winst wil maken en de eisen (wel zwart haar accepteren) aanpast…

 12. @Floris

  En daardoor staan de meest tolerante/liberale/libertaire werkgevers er het beste voor op de arbeidsmarkt: zij hebben de meeste keus.

Comments are closed.