als voorgeprogrammeerde slaaf geboren, als slecht beheerd eigendom opgevoed

Reeds bij geboorte staat het vast: een inkomstenbelasting die een grote fractie van het inkomen elimineert, ongewenste dwangverzekeringen die een flink gat slaan in het schamele percentage dat overblijft voor:

– de aankoop van waren die aan een hoge omzetbelasting onderworpen zijn
– de aankoop van onroerend goed waarvan de eigendom zwaar uitgehold is ten gevolge van bouwverbod zonder vergunning
– het sparen van geld waarvan bij schenking of overlijden de overheid een groot deel confisceert behalve bij hen die de visie hadden tien jaar voor hun datum van hun verscheiden het land te verlaten
– het aankopen van adviezen tot afremming van de hoogte van de dwangbijdragen aan de overheid die voor een groot deel gedistribueerd worden onder personen die de schattingsplichtige niet kent en aangewend worden voor doeleinden waar hij niet meer instemt
Er zij hier afgezien van het beschrijven van de rest van het dwangnet dat de overheid over haar onderdanen uitwerpt . Wel even een kleine greep uit de dwangdoos:
– dwang tot het invullen van tal van tijdrovende en schadelijke overheidsformulieren zonder het ontvangen van enige vergoeding daarvoor
– dwangfinanciering door de schattingsplichtige van kinderrijke gezinnen
– financiering van een onderwijssysteem dat middelmaat verheerlijkt, domheid beloont en begaafdheid afstraft met gratis politieke indoctrinatie die het land verder bergafwaarts voert.
– dwangfinanciering van religies
– dwangfinanciering van kunstenaars van diverse pluimage, wier werken de overheidskelders vullen en het straatbeeld ontsieren , hun op deze wijze gelegenheid gevende , levenslang hun slechtste werken tegen gegarandeerde prijzen af te stoten aan een accommoderende en collaborerende overheid.

Hoewel te twisten valt over percentages, valt de stelling dat de Nederlander voor circa 90 procent bestuurd wordt door en eigendom is van de overheid, vermoedelijk moeilijk te ontzenuwen.
Hugo van Reijen

22 REACTIES

 1. Precies Hugo,
  De moderne Nederlander is lijfeigene van de staat.
  De staat op zijn beurt is lijfeigene van het kartel van centrale banken.

 2. Het bizarre is dat de zogenaamd ‘rechtvaardige’ belasting in feite elitair is. Toen ik vanmorgen mijn buurman zag wegrijden in zijn Porsche, bedacht ik opeens dat op zo’n dure sportauto zo’n 40% BPM belasting zit (ik weet het percentage niet exact) en 19% BTW over auto+BPM. Hierdoor zijn dit soort luxe goederen veel moeilijker te bereiken door die mensen waarvoor de politici beweren op te komen. Maar nog steeds betaalbaar voor alle ‘managers’ in hun met belastinggeld betaalde villa’s.

 3. "Reeds bij geboorte staat het vast …"
  Nederland is toch geen eiland?
  Je kan daar toch uit weglopen?
  Er staat niks van bij de geboorte vast.
  Je leven moet je zelf maken.
  Of is Nederland van "ons" en kunnen "we" daar niet uit weg?
  Ga weg en dan ben je geen eigendom meer van de overheid. Of is er iets dat zich daartegen verzet? Wat is dat dan? Heimliefde, als je mij dit neologisme naar analogie met heimwee toelaat? Of gaat het toch om uitkeringen? Klootzakken!

 4. "Ga weg en dan ben je geen eigendom meer van de overheid"

  Right, dus dan maar weg met de staart tussen de benen zelfs al wonen je vrienden en familie hier.

  Vlucht inderdaad maar naar het volgende overheidsvrije eiland totdat daar ook een overheid wordt ingesteld en dan kun je dan ook weer je biezen pakken en vertrekken. Ik denk dat het systeem aanpakken een zinnigere tijdsbesteding is.

 5. Lieve beste Debiel,

  klootzakken?

  Gevoelige snaar geraakt?

  debiel, het is dat je het zelf zegt…

 6. [4]

  Klopt Roy…. maar de vraag is hoe?
  Zoals Spynose al zei bovenaan de foodchain
  zitten de centrale banken.

  Hoe verander het systeem waar deze jongens met een druk op de knop en een beetje ijle lucht geld kunnen "pompen"

  het gaat gewoon helemaal nergens meer over. In de VS hebben ze laatst effe 2 triljoen papier geld bijgedrukt.
  Niemand weet hoeveel geld de Fed eigenlijk heeft. Niemand weet wie de Fed bezit. Niemand weet of er ook nog maar 1 staafje goud in fortnox zit.

  Ja idd wij wonen in Nederland en dit zijn VS zaken maar wij zitten indirect en direct net zo diep in die stront.

  Het vervelende vind ik nog dat dit helemaal NIET bespreekbaar is. van SP naar VVD helemaal niemand heeft het over het bank/monetaire systeem.

  Het dak lekt en niemand zet pannetjes, laat staan niemand klimt het dak op om het te fiksen

 7. [6]

  "Zoals Spynose al zei bovenaan de foodchain
  zitten de centrale banken"

  Bullcrap in my humble opinion.

  De overheid heeft de gulden ingesteld, en de overheid heeft deze losgekoppeld van de goudvoorraad, daarna heeft dezelfde overheid de euro erin geduwt. De overheid is degene die mij juist afhankelijk maakt van de banken, hun inflatie, en hun wangedrag. Dus ik geef de banken niet de schuld omdat ze misbruik van hun macht maken, net zozeer dat ik een ambtenaar niet zal beschuldigen van machtsmisbruik. De kern van het probleem ligt bij de persoon die deze macht met dwang handhaaft, en dat is de overheid. Niemand anders.

 8. Hugo je vergeet er nog een waaraan ik mij enorm kan ergeren: Je bent (als ondernemer) tevens dwangarbeider!

  Jouw klanten moeten BTW betalen over door jou vervaardigde producten. En het is jou verantwoordelijkheid dat die BTW wordt voldaan. Betaalt de klant uiteindelijk niet, dan kun je het bedrag terugvorderen maar je loopt wel rente mis. Doe je netjes aangifte maar betaal je één dag te laat dan krijg je zonder enige voorafgaande waarschuwing een vette boete. Bezwaar hiertegen is alleen in theorie mogelijk. Terwijl als jouw klant niet betaalt je zelf eerst drie herinneringen moet versturen, daarna mag je voor eigen rekening een deurwaarder inschakelen die de zaak op jouw kosten voor de rechter brengt die als hij goede zin heeft de vordering toewijst. E.e.a. met een dwangsom als pressiemiddel maar wie verbeurt die dwangsom? Juist niet de crediteur.

  Dwangarbeid verboden? Discriminatie verboden? Yeah right, niet voor onze zorgzame overheid.

 9. "Het vervelende vind ik nog dat dit helemaal NIET bespreekbaar is. van SP naar VVD helemaal niemand heeft het over het bank/monetaire systeem."

  Inderdaad, een aantal onderwerpen staan compleet buiten de discussie. Ook heel apart dat de kranten nooit aandacht besteden aan dat soort dingen, mijn conclusie is dat ze deel uitmaken van het ‘staatscomplex’. Je wordt aan alle kanten dom gehouden hierzo. Pas is trix weer bij een bilderberg conferentie geweest, en er is geeneen krant die daar over schrijft, raar. Er lijkt echt wel een netwerk te zijn.
  Het enige wat de boel nog draaiend houdt hierzo is een markteconomie die nog staat te pruttelen op diverse bedrijfsterreinen. Voor de rest het het big brother hierzo. ( dat zei iemand uit Libanon pas tegen mij: "You’ve got big brother here man")
  Wat we hebben is een soort binnenshuiskapitalisme. Het lijkt ook wel of buiten binnen geworden is en binnen buiten.

 10. [7] Het gaat er niet om wie de regels instelt en controleert. Het gaat om wie de macht heeft. Volgens mij is degene die de macht heeft, degene die de publieke opinie controleert. En dat is niet het publiek.

 11. zeker en ik betaal in het buitenland bij AIA (Amerikaan foei toch) per jaar 800 euro ziektekosten all (tandarts ook) in wereld dekking, maar ja dan ik niet echt in de roofstaat NL meer , ik denk dat de DDR nog goedkoper was dahmals .

 12. L.S.!

  Mijn voordeel is het, dat ik als correspondent ruim veertig jaar in verschillende "buitenlanden” heb gewerkt en gewoond, en ik dus Nederland nét zo kan bekijken als die andere landen.

  Ik had ook nog nooit in een land gewoond waar de mensen door het betalen van zo’n 50% (vreemde) belastingen, dus eigenlijk minstens 6 (zes) maanden per jaar voor die bende roofmoordenaars en hun banken die dit land runnen werken. Een half jaar? Dat kan toch niet? Mijns inziens is het pure – en strafbare – roofmoord.

  Maar, dezelfde criteria aanleggen als in andere landen mag blijkbaar niet: iedereen die dat wél doet krijgt de Oltmans of Louis Sévèke-behandeling.

  Onderstaand ’n quote van iets dat ik er eerder over publiceerde:

  Gierput Nederland

  Wat ik dus niet begrijp, en uitermate betreur, is het feit dat ik zoveel mensen tegelijk tot hun nek hier in een gierput zie staan, terwijl ze blijven volhouden dat het niet stinkt.

  De ‘Banks of London’ – [http://tinyurl.com/hvtxo] – en hun verzekeringsmaatschappijen kleden – om maar een van de vele wandaden te noemen – het hele door de belastingbetalers vergaarde en broodnodige sociale stelsel met ziekenfonds en al uit, en in de media is er amper een woord van gefundeerde en ongezouten kritiek. Het zijn opgekochte lafaards.

  Terwijl de kantoren van deze multinationals en hun Binnenhof zouden moeten branden van de volkswoede. De mensen die op de avond van de moord op Fortuyn – [http://tinyurl.com/3b93a] – het Binnhof bestormden en uren lang ‘Moordenaars!’ riepen, richting ‘regering’: die mensen hadden en hebben gelijk.

  Laf en dom is dus blijkbaar het grootste gedeelte van al die opportunisten, vooral in pers en politiek, die liever hun geboorterecht aan de amerikaanse neocons verkopen en hun judaspenningen opstrijken. Ze verkwanselen alles voor hun bordje linzen, maar beseffen niet dat die ook genetisch gemanipuleerd zijn door de globale mafia waarvoor ze zich als Master’s Voice prostitueren.

  Ik begrijp absoluut niet hoe veel van deze nederlandse z.g. journalisten of NVJ-ers nog in een spiegel durven te kijken, om over de ‘prompter-lezers’ van de NOS maar helemaal te zwijgen; die hersenloze waarheidsverkrachtende en staats propaganda spuiende dwerg-proleten.

  Ze kunnen niet meer in een spiegel kijken want wat ze zien is een miserabele figuur die in naam journalist is, maar in werkelijkheid z’n beroeps-eer lang geleden heeft verkwanseld. Ze werken niet voor de mensen, maar voor de aandeelhouders, en de NVJ heult mee, deze z.g. ‘Nederlandse Vereniging van Journalisten’ is al decennia lang een deel van het probleem; niet de oplossing zoals eerder mogelijk was.

  De criminaliteit van het door ons met belastinggelden betaalde personeel in Den Haag en elders – onze ‘civil servants’ die de wetten tégen ons gebruiken in plaats van mensen ermee te beschermen zoals de bedoeling was, dat schofterige zooitje dat immorele hand- en spandiensten verleent aan de rovende multinationals – die toestand heeft de laatste jaren een tsunami aan kwalijke ’tekens aan de wand’ opgeleverd. En er werd gemord en de mensen die het begrepen protesteerden, maar dat werd en wordt niet door de propaganda media gemeld. Ze heulen met de beulen.

  Maar nadat de multinationals en hun collaborateurs die ervoor verantwoordelijk zijn, alle grote media (APAX) en het ANP (Fentener van Vlissingen) door aankoop het zwijgen hebben opgelgd, is het veel rustiger in de nederlandse schaapskooi.

  Mij wordt terecht het volgende verweten:

  Ik weiger te geloven dat de ‘doorsnee-Nederlander’ en journalist ”net een meelzak is, die je kunt slaan en slaan, maar die toch nooit rechtop zal gaan staan”.

  De multinational en bedrijfs-informatiedienst ANP, het NOS staats-journaal op TV en de in buitenlandse (APAX-UK) handen zijnde dagbladen in Nederland bewijzen dit weliswaar dagelijks, maar dat kan toch niet waar zijn?

  Want sommigen hebben toch mooi – om mee te beginnen – Kok en andere oorlogsmisdadigers alvast voor de balie gekregen – Url.: http://tinyurl.com/662pp

  Dat geeft de burger moed…

  Henk Ruyssenaars

  Google Url.: http://tinyurl.com/gpr4j

  NSB – Schalkhaarders – Url.: http://tinyurl.com/dv6jf

  Pikmeer-arrest. Verscherping van het Volkel-arrest. Het Pikmeer-arrest sluit de overheidsdienaar die de wet overtreedt uit van vervolging, zolang hij optreedt uit hoofde van zijn functie, tenzij specifieke wetsartikelen (m.b.t. corruptie enz.) op het delict van toepassing zijn. – Url.: http://tinyurl.com/9tkdd

  -0-

 13. [15] Ja, heel juist.
  De grote vraag doet zich dan weer voor:
  WAT kunnen/willen we er aan doen?

  Voor grote acties hebben we nog te weinig mensen en geld.
  DUS,
  Blijft over meer mensen regelmatig op de Vrijspreker krijgen. Dan hebben oproepen tot een actie tevens meer zin. Terwijl de bezoekers tevens libertarische principes leren.

  En het andere punt is: meer donaties om plannen te kunnen financieren.

  Zijn er nog andere punten? Maar aan beide genoemde punten kan iedereen meewerken al naar gelang zijn mogelijkheden.

 14. Helemaal mee eens Hugo we zijn niets anders dan loonslaven om een zooitje elite het paradijs te kunnen bezorgen, zij lekker niets doen en wij maar werken.

  Er wordt ons steeds meer afgenomen.

  Ze kijken te vaak naar de USA en daar zijn dingen gaande die volstrekt onbegrijpelijk zijn zoals de tattoo tax en er zijn zelfs plannen in de maak voor een Sex Tax, na elke wip met je vrouw even een belastingformulier invullen en $1.50 betalen

Comments are closed.