Duitsland heeft eindelijk “auf wiedersehen” gezegd tegen “de eerste klimaatneutrale World Cup”, zoals FIFA het gedoopt heeft.
Jawel, de organisatoren hebben hard gewerkt het gastland de groenst mogelijke tint te geven. Volgens BBC News heeft het stadion in München regenwater opgevangen en opgeslagen in ondergrondse reservoirs, terwijl het stadion in Dortmund, de plek waar Duitsland de halve finale van Italie verloor, werd uitgerust met zonnepanelen, die 550.000 kWh energie per jaar genereren.

De fans waren aangemoedigd met treinen en bussen te reizen in plaats van met auto’s en vliegtuigen – en Franz Beckenbauer, de Duitse voetballegende en grote baas van het tournooi, werd bekritiseerd, omdat hij zijn helicopter te vaak gebruikt. Dus, als het land niet “klimaatneutraal” is, dan is het tenminste “klimaatcorrect”.

Hoe netjes voor een land, dat zichzelf prijst wegens het meedoen aan eco-vriendelijke praktijken en van plan is zichzelf te ontdoen van nucleaire energie in 2021.
Toch stellen de feitelijke daden van de Duitse regering – met wereldwijde repercussies voor Kyoto, de EU en de rest van de wereld- de groene attitude van het land voor als een nieuwe oefening in goedkope PR gehuld in hevig gelobby. Twee weken geleden besloot de Duitse regering, in wat de doodssteek voor het Europese Emissiehandels Schema (ETS)
zou kunnen betekenen, de emissie-eisen voor alle nieuwe energiecentrales aan te scherpen, inclusief de zwaar vervuilende kolencentrales.

Zo werkt het: voor elke nieuwe kolengestookte koolzuurvrije centrale zal Duitsland acht kolengestookte en koolzuurgas uitstotende centrales bouwen, die allemaal geopend zullen worden voor commercieel gebruik tussen nu en 2011. 1:8 – niet een erg milieuvriendelijke verhouding, nietwaar ? Vooral wanneer de opt-out gegeven aan de energie-industrie is gesteld te duren tot 2020…

Om de pil te vergulden, heeft de Duitse regering ingestemd de emissielimiet voor alle anderen te beteugelen tot 3,4 %

Wat een tractatie – vooral gegeven het feit dat in het eerste jaar van operatie van het ETS de Duitse bedrijven 21 milljoen ton minder koolzuurgas emitteerden dan hen aan vergunningen was gegeven, waarmee de eerste grote ETS-crisis werd ontstoken. Deze vergunningen brachten het uiteindelijk tot de open markt, waardoor de prijs van koolzuurgasvergunningen instortte en de grote prikkel voor andere bedrijven om niet te vervuilen werd geëlimineerd. Zo groen als maar kan.

Dit doet onder andere de vraag rijzen: “Hoe vlijtig schatten de Duitsers hun emissieniveaus, als zij zo’n enorme kloof toestaan ?” Wel, volgens Sigmar Gabriel, de Duitse milieuminister, gebruikten ze alleen een bizar middelingssysteem…

“Om dit plafond te berekenen werden betrouwbare data voor 2005 in rekening gebracht, maar niet exclusief, omdat we geloven, dat data van een enkel jaar onvoldoende basis bieden om het plafond te bepalen. Dus namen we het gemiddelde over verschillende jaren…”

Het zou fantastisch zijn als de wereld had geweten, hoe elk land tot die schattingen komt vóór het falen van ETS, niet erna, denkt U niet ? De transparantie van het ETS, waarbij landen voortdurend tekortschieten in het tijdig verstrekken van betrouwbare gegevens, laat veel te wensen over, en straft die landen die het serieus nemen.

Neem de Britten, die wegens hun nauwgezette en ijverige analyse vóórafgaand aan de lancering van het ETS, werden gedwongen extra vergunningen te kopen. De Britten hadden een betrekkelijk succesvol nationaal schema gevolgd, voordat zij werden gedwongen het ETS te accepteren. Nu moeten zij gedeeltelijk de grote industriële vervuilers in Duitsland subsidiëren, om maar te zwijgen van de verdeling van de opbrengsten van het ETS in het binnenland, waar de olieproducenten de netto winnaars van het schema bleken te zijn. Dus, wanneer de kosten van het lidmaatschap van het ETS werden geschat op 531 miljoen BPS en de opbrengsten nul, hoef je je niet af te vragen, waar alle Britse Euroscepsis vandaan komt…

Het is misschien geen verrassing dat Duitsland nauwelijks aandringt op de discussie over klimaatverandering – die de discussies op de G8 vorig jaar domineerde – die dit jaar in St. Petersburg plaatsvindt.

Het wordt tijd, dat iemand de Duitsers vertelt, dat energieveiligheid, die zij zo begeren, alleen slaagt, als het land de rijen sluit met andere Europese landen in rehabilitatie van kernenergie, waar Duitsland paradoxaal genoeg probeert vanaf te komen. En terwijl de Britten, die heel kolenbewust zijn, debatten gestart zijn terug te gaan naar kernenergie op het hoogste niveau, prefereren de Duitsers nog steeds het vieze spelletje hun emissies te overschatten, de overschotten van hun energiecentrales negerend, en geheime door gasovereenkomsten met Rusland te sluiten. Kan het hypocrieter ? O ja: BBC rapporteert, dat motorrijders worden voorbestemd de eindrekening te betalen voor de toegeeflijkheid van de regering om koolzuurgasemissies te reduceren. Ze worden getraind “economischer” te rijden…

Met Duitsland dat elke gelegenheid aangrijpt de USA te verwijten Kyoto niet te ratificeren, terwijl het de principes waarop het is gebaseerd zelf ondermijnd, is het hoog tijd het ETS te hervormen.
Een recente studie door de Britse denktank Open Europe heeft vele tekorten in het ETS aangetoond. De vraag die beantwoord moet worden luidt: waarom het grotendeels ondoelmatige ETS continueren, dat hospitalen, militaire bases en universiteiten omvat – die allemaal de kosten van controle en compliance dragen, maar de eigenlijke vervuilers buiten beschouwing laat, voor wie dit schema in de eerste plaats was ontworpen ? Vooral gegeven het feit dat, volgens Open Europe, er geen hard bewijs is, dat ETS feitelijk heeft geholpen emissies te reduceren.

Wel, tenminste de Duitse regering schijnt gelukkig te zijn: uiteindelijk hebben zij een excellente gelegenheid gevonden het project “Europa” te laten terugbetalen, wat Duitsland erin heeft geïnvesteerd sinds de jaren 1950. En ook, van alle mensen heeft Joschka Fischer, de oude leider van de Duitse Groenen en zodoende een van de architecten van de huidige energiepolitiek van het land, schijnt zijn besluit te hebben genomen: Hij heeft zijn post in de Bondsdag opgegeven en vertrekt naar een academische baan aan Princeton. Jammer, dat alle Duitse motorrijders hem niet kunnen volgen. Wat het groene anti-Amerikanisme betreft: heeft de kapitein het schip verlaten…

De World Cup was inderdaad klimaatneutraal…Het probleem is, dat de Duitse regering het niet was.

Door: Evgeny Morozov, july 2006-08-29
Vertaling: SpyNose

Bron: article: Duitslands Groene Hypocrisie