Eerste scheuring in de Partij Wilders

Het werd in brede kring als zeer positief ervaren toen Bart Jan Spruyt op 1 januari van dit jaar besloot om mee te gaan werken aan de politieke partij van Geert Wilders. Misschien zou het Bart Jan kunnen lukken het gebrek aan fundamentele diepgang en principiële basis bij de Groep Wilders op te heffen.

Dat is niet gelukt. Bart Jan verlaat de “Partij voor de Vrijheid”, zoals de partij van Geert Wilders nu wordt genoemd. En hij komt ook niet op de lijst voor de verkiezingen.

De eerste scheuring in de partij van Wilders is een feit.

Bart Jan was daarvoor directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting. Hij zegt in een interview:”Ik had goede gronden te verwachten dat er, na de afscheiding van Wilders van de VVD, een brede conservatieve beweging zou ontstaan waaraan tal van fatsoenlijke, capabele mensen, zoals Pastors en Eerdmans, mee zouden doen. Maar dat is niet gebeurd.”

Het is nog niet goed duidelijk wat die “goede gronden” waren. Het lijkt meer op een “hoop”, dan op een “verwachting”!
Als een conservatief denker, een ideoloog, begaf Bart Jan zich in de ingewanden van het politieke monster. Dan is er de mogelijkheid dat je ook politiek verpest wordt, of dat je op tijd ontsnapt. Dit laatste schijnt Bart Jan nog gelukt te zijn. Zelfs al lijkt dat voor hemzelf (zeker op de korte termijn) een onzekere toekomst op te leveren.

Het conservatisme komt ten opzichte van de huidige socialistisch-fascistische maatschappijopvattingen een heel stuk de libertarische kant op. Veel van de publicaties van Bart Jan worden dan ook door libertariërs als positief ervaren. Zelfs al is het conservatisme niet zo consequent voor de persoonlijke vrijheid als libertariërs gaarne zouden zien.
Dit blijkt ook uit de “Onafhankelijkheidsverklaring” van de partij die voor een groot deel door Bart Jan is geschreven.

Volgens Spruyt is er genoeg ruimte voor een conservatieve stroming. Dat zou kunnen, maar dit verwezenlijken in een partijpolitieke situatie is bijna onmogelijk. Een beweging buiten partijen heeft dan nog eerder kans van slagen. Ook al zou daarnaast een “echte” conservatieve partij ontstaan. De partij van Wilders lijkt zich echter meer fascistisch te ontwikkelen.
Ook lijkt het er op dat de partij meer wetten en regels wil maken op het gebied van dierenrechten!

Degenen die denken dat ze door op Geert Wilders te stemmen de maatschappij zullen verbeteren, moeten nog maar eens goed nadenken.
Een goed uitgevoerd STEMNIET plan, kan betere resultaten opleveren.

44 REACTIES

 1. En nu maar wachten op ACP, die regelmatig (mail)contact met Spruyt schijnt te hebben…

 2. fascisme, waarom niet. De geschiedenis leert ons dat de bijbehorende uniformen in ieder geval veel meer stijl hebben dan de slobbertrui-spekzool-ruitjesshirt-gakopak-shit die de heersende machthebbers van nu aanhangen.
  🙂

  Maar je hebt wel gelijk als je zegt dat een goed uitgevoerd STEM-NIET plan meer zoden aan de dijk zal zetten. STEM-NIET dient dan wel een gezicht te krijgen.

  Een STEM-BLANCO plan met een eigen gezicht zal overigens hetzelfde effect hebben, daar alle blanco stemmen tegenwoordig (stemcomputers) als ongeldige stemmen aangemerkt worden bij de telling.

  STEM-NIET of STEM-BLANCO het is om het even. Als er maar een gezicht/plan/aanwezigheid achter zit.

 3. [1] Ik constateer slechts dat Bart-Jan uiteindelijk als rationeel mens tot onvermijdelijke droeve doch zeer realistisch en pragmatische conclusies is gekomen.

  Met name dat Nederland, reeds van 1848 af, uitsluitend een zuiver monolitische politieke machtsstructuur kent onder de ranja monarchie en hun regenten. De laatsten nu in de vorm van politieke pachters (partijen), waar helaas ook een (splinter)partijtje als van Wilders slechts probeert erbij te behoren.

  Zulks terwijl een conservatieve, doch vernieuwnde en democratische stroming dat Bart Jan zich voorstelde eenvoudig buiten de (van kracht zijnde) coordinaten van de heersers valt.

  Wat eerder kwam Bart-Jan tot de ongelukkige conclusie dat de Monarchie op zich ( dat zich als "constitutioneel" afficeert) in Nederland echt geen politieke wassen neus voorstelde en nu dat het … en de daarbij horende machtsstelsel … nooit een werkelijk potente loyale oppositie zal dulden.

  Tenzij hij zich als parlementaire kadaver wenst te prostitueren rest Bart-Jan helaas geen keuze dan op tijd naar de uitgang te snellen.

 4. Bart Jan Spruyt is echter geen echte conservatief, maar eerder een neo-conservatief. En neo-conservatieven zien, in tegenstelling tot echte conservatieven, een grote rol voor de staat weggelegd in de "maakbare" samenleving. Het programma van de PVV, mede door Spruyt opgesteld, draagt dan ook veel te vaak de overheid aan als oplossing voor veel misstanden die hij meent te moeten waarnemen.

 5. Mijn conclusie … Bart-Jan gaat, volgens mij, NIET stemmen … en wij kunnen het beter ook niet doen.

  Zulks indachtig de "incrementele" marginaliteits theory. Want WEL te stemmen betekend een uiterst marginale kansje op een potentiel verbetering, zonder dat het regiem dat merkt … NIET stemmen echter, dat hun OPZETTELIJK iets wordt "onthouden" wat hun uiteindlijk zal moeten opvallen.

 6. [2] Bijna (!!) mee eens, Marcellus.

  BLANCO stemmen is next best. Het nadeel ervan is dat die stemmen meetellen voor het opkomstpercentage.
  Dit geeft de submissie aan het systeem weer. Politici zullen dit uitleggen als dat zij nog meer duidelijkheid moeten geven.

  GEZICHT is juist. Heb je voorstellen? DE Vrijspreker werkt aan acties; hoe meer ideeen hoe beter; hoe meer samenwerking hoe beter.

 7. [5] Uitstekend geformuleerd (nieuw) argument voor de STEMNIET actie.
  We zullen dit waar mogelijk gebruiken. Dank je wel.

 8. [7] NOG eentje dan … In Nederland wordt NIET op politieke tegengestelden "gestemd", maar slechts een VOORKEUR van de eenen politiek (parlementaire") kadaver over een ander geregistreerd.

  De politiek wenst de "kiezers" bij de neus te nemen, laten de kies"gerechtigden" de politiek bij hun eign neus vatten … STEM NIET.

 9. [4] KL,

  Nou….het probleem met de zaak is dat in Nederland niet echt een homegrown conservatisme bestaat en men dus moet
  gaan winkelen in het buitenland (an sich typerend voor Nederlandse "intellectuelen in het algemeen : die lopen altijd 20
  jaar achterop). Zo iemand als Spruyt gaat dan met z’n winkelkarretje in de USA rond en vult het met "conservatisme made USA" waarbij men zich nauwelijks bewust is van verschillen tussen bijv neo-conservatisme of paleo-conservatisme..Thuisgekomen pakt men het zootje uit , knutselt er een beetje aan om de halfbegrepen conceptent aan de Nederlandse omstandigheden
  aan te passen en het resultaat is natuurlijk een geschoren schaap.

  Groetz,

  Cincinnatus.

  P.S. Terloops gezegd : In de 19de eeuw had je wel een conservatieve partij (de rivaal van de liberalen) die een tijd zelfs de regering kon vormen (de oude Heemskerk,F.A. Van Hall)maar een wervend program of visie hadden die niet..Het feit namelijk dat Nederland-in tegenstelling tot Engeland- zwaar de invloed van de Franse revolutie heeft ondergaan, de oude republiek is weggeveegd, de code Napoléon ingevoerd maakte een Burkiaans conservatisme hier eigenlijk onmogelijk omdat Burke een ordelijke en organische verandering en evolutievan het pre-revolutionaire bestel voorstond terwijl de Franse revolutie gewoon dat bestel in Nederland had weggevaagd.Om een conservatisme naar
  Engels model te bekomen had men in 1814-1815 de oude republiek moeten herstellen (inclusief decentralisatie en standenstaat) die dan door een proces
  van geleidelijke verandering zich verder kon ontwikkelen maar dat wou bijna niemand en de Franse staatsordening : gecentraliseerde staat met provincies ,geen standen, geen staatskerk, code Napoléon werd gewoon overgenomen.Het Nederlandse 19de eeuwse conservatisme ging daar ook gewoon in mee (een enkele reactionair als Willem Bilderdijk niet te na gesproken) maar met de aanvaarding van het "Franse" staatsbestel had ze (dit in tegenstelling tot Engelse conservatieven) niet echt een weerwoord of eigen visie die ze tegenover het liberalisme kon stellen waardoor hun "conservatisme" behoudzucht en passen-op-de-winkel werd.De opkomst van de confessionele partijen (ARP en later RKSP) sneedt al gauw de bloedtoevoer van die partij af.

 10. [9] Naagh … volgens mij wordt er maar heel losjes met het etiket "Conservatief of conservatisme" omgegaan, ook door CinCin en zlfs door Bart-Jan

  Volgens mij is het Spruyt eerder te doen om een revival van een mindset van toen Nederland nog met regelmaat van de klok inhoudlijke Nobel Prijzen wist binnen te slepen, en de basis werdt gelegd voor nu nog steeds bloeiende Nederlandse multinationals.

  Maar ik denk eigelijk dat Spruyt’s kruistocht niet zo zeer voor conservaiev conservatisme is als TEGEN grootschalige VERLOEDERING.. Met name SJHITSJIALISTISCHE verloedering (van zowlde marxistische als de nasjionale soort). Alleen dat Spruyt het nu pas in de gaten heeft dat die verloedering LETTERLIJK door het Nederlandse Koninklijk Huis wordt geleidt en verder is geaccenueerd door hun behoefte overdadig te compenseren voor de import van de NSB fokstieren Benny. en Claus. En tot zeker hoogte hbbn de sjosjialisten de ranjaklanten ter zakegechanteerd.

  Niet voor niets waren Drees, den Uyl en Kok hier immers een halve eeuw defacto ONDER-KONINKJES geweest.

 11. Ik ben een goede vriend van Bart Jan Spruyt en ik kan jullie verzekeren dat:

  A) Hij meer weet van de verschillen tussen neoconservatisme en paleoconservatisme dan jullie bij elkaar;

  B) Hij zeker niet het programma van Wilders eigenhandig heeft geschreven. Hij is juist erg tegen die neoconservatieve mentaliteit die altijd maar de overheid aanwijst als degene die de problemen moet oplossen.

 12. [11] Nog meer ? 🙂

  Allez vooruit.Des te beter.

  In ieder geval was Spruyt in mijn ogen goed bezig met de Burkestichting en vind het jammer dat die in de marge van het Wilders-avontuur door de knieën is gezakt want in de huidige omstandigheden denk ik dat met Spruyt
  met de Burkestichting meer goed werk had kunnen leveren dan hij als tweedekamerlid ooit zou kunnen doen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. Het zijn we heel errug armzalige kleyne luyden van geest en ziel die steeds in diep ontzag naar de overeid opkijken en alles van hun verwachten … onderdanen in reeds lang achterhaalde koninkrijkjes bijvoorbeeld.

 14. [10] ACP,

  Enige tijd geleden was jij nog behoorlijk positief over Wilders.Wat concreet heeft je van opvatting laten veranderen (in die mate zelfs dat je zowaar het es met Hub eens bent dat het beter is niet te stemmen) ? Het
  vertrek van BJ Spruyt of bepaalde plannen of uitspraken van Wilders ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. Cincinnatus als er in Nederland genoeg mensen waren die een club als de Burke Stichting financieel te ondersteunen, zou Bart Jan daar vast en zeker gewoon nog zitten. Maar hij moest met de hand in de pet bedelen bij de Amerikaanse multinationals. Nederlanders zijn gewoon verslaafd aan het socialisme en zijn met geen vorkheftruck van hun bank te bewegen.

 16. [15] Nu vond ik sommige artikelen op de site van de Burke Stichting best wel interresant. Ik begrijp niet waarom ze niet gewoon een blog zijn begonnen. Die kan bekeken worden door mensen vanuit hun luie stoel, en geeft net als de vrijspreker bv wat meer context over actuele gebeurtenissen (vanuit een andere hoek weliswaar). Ik moet zeggen dat ik met een site zoals http://openorthodoxie.nl wel blij verrast ben. Je hebt geen duur kantoor nodig in de binnenstad van Den Haag om een boodschap te verkondigen.

 17. [16] Mee eens, je hebt geen duur kantoor nodig. Maar ook bij de Vrijspreker zitten we nog steeds met een tekort aan geldmiddelen. We kunnen niet alles doen wat gewenst is om de boodschap optimaal te verspreiden.
  Misschien is onze marketing nog te verbeteren?
  Gelukkig gaat het wel steeds beter!

 18. [5] Als wij met te weinigen zijn om wanneer dan ook maar een duidelijke, merkbare indruk/verschil in Nederland te kunnen maken, zijn wij ook niet in staat om door niet te stemmen opeens wel die indruk of dat verschil te kunnen maken.

 19. [18]
  1. Met uitzondeing van de Pim Fortuyn verkiezing laat de opkomst gedurende de laatste 20 jaar een duidelijk lineaire neerwaardse trend zien … naar rond de 74% . Op zich moet dat, volgens mij, de machthebbers toch weldegelijk zijn opgevallen.

  2. De GROOTSTE impact is echter te behalen via een … STEM NIET … campagne. En wel omdat het tot buiten allen proporties kan worden op-gehaiped.

  "Protesteer … en STEM NIET" buttons zijn uitermate trendy … Of niet soms?

 20. Niet stemmen is zinloos. Ik stem altijd op de meest rechtse/conservatieve/liberatarische partij die kans maakt op 1 kamerzetel.

  Dan doe ik tenminste de stem van mijn SP-stemmende zus teniet.

 21. [21]

  Libertarisme is, volgens mij, vooral fucked up omdat mensen dat zijn … of niet soms?

  Het staat diametraal tegenover collectivisme en herverdelende shitsjialisme … wat al net zo off the wall is.

 22. Ja, libertarisme is inderdaad voor pubers. Dat laat onverlet dat een kleine staat belangrijk is.

 23. [23] Inderdaad Sam. Libertarisme is voor pubers.
  Maar mijn mening is dat het libertarisme ook voor ieder ander mens is die vindt dat:
  "ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert." (Het streven van de Vrijspreker)

  Jij hebt kennelijk niet die mening.

  Het heeft voor libertariers dan ook weinig zin om te discussieren met mensen die stellen dat ieder mens er is voor het welzijn van alle anderen.

  Overigens om te zien waartoe dit laatste leidt, hoef je maar om je heen te kijken.

 24. [19] En als ze het opgevallen….. Wat voor een effect in het politiek door hen is jou daarbij opgevallen?

 25. [24] Wat je om je heen ziet is het effect van de huidige politieke keuzes.

 26. [24]

  … die dat ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert." (Het streven van de Vrijspreker)

  Ya .. Yaaa .. wij zijn ook allen heilig, zonder falen en immaculaat, althans dat zouden wij net zo goed kunnen beweren … maar het is wel uiterst onnozel om het allemaal te claimen zonder het waar te kunnen maken … zodat het zuiver een illusionaire notie is en blijft .

  Daar valt inderdaad ook niet over te discussieren …

 27. [26] Dat de landelijke "verkiezingen" zuiver een wassen neus is, aangezien zij (het politiek geteisem)toch stevig in de zadel zullen blijven … en de trend dat steeds meer kiesgerechtigden wegblijven geen eene ruk uitmaakt….

  Daarom kan men beter helemaal niet gaan stemmen maar daarentegn wel grote ophef van maken … Zulks omdat om wel te stemmen echt niets uitmaakt, vanwege de inmidels zeer substantiele linxe "swingvote blok". Bestaande uit een 2,5 miljoen AOW-ers, 1,5 miljoen oetkeringsgerechtigden, een 1,5 miljoen ambtenaren en familieleden, een half miljoen elk aan studiebeursrecepienten en allochtonen, en nog eens een miljoen vakbondsleden. Oftewel pakweg driekwart van het electoraat. En dat tevens verklaart waarom nieuwe "partijen" zoals die van Wildes en/of Pastor in totaal nooit meer dan een 35 a 40 "parlementaire" kadverzetels zullen weten te bemachtigen. Zoda zij ook NOOIT in staat zullen zijn (evenmin als de LPF) om echte politieke veranderigen te bewerkstlligen.

 28. [29] Wat zij kunnen bewerkstelligen is hetzelfde als wat wij willen. Zij kunnen de misstanden op een forum inbrengen waar zij niet door de regenten genegeerd kunnen worden: namelijk in de kamer.
  En dan maar hopen dat er genoeg mensen het licht gaan zien.

Comments are closed.