Het is u wellicht niet ontgaan, maar Nederland heeft er weer een nieuwe politieke partij bij namelijk: één NL.
Één NL is de naam van de politieke partij waarmee Marco Pastors en Joost Eerdmans een tweede fortuynistische revolutie willen ontketenen.
“De naam staat voor wat wij willen, namelijk dat we met zijn allen als één man achter ons land gaan staan”, aldus lijsttrekker Pastors.

Ik heb geen idee hoe je als een man achter een land kan staan, maar ja het is politiek!
De partij zal met vijf kernpunten de verkiezingsstrijd ingaan: sociale zekerheid, veiligheid, onderwijs, bureaucratie en integratie. Het aantal geweldsmisdrijven moet omlaag, de overheid moet meer gaan doen met minder ambtenaren en iedereen die in ons land wil wonen, moet accepteren dat er één overheersende cultuur is: De westerse.
Op dit laatste punt wil ik wat dieper op ingaan.
Laat ik u eerst vertellen wat mij eergisteren is overkomen.
Ik sta met mijn kleinzoon (14 maanden) buiten de winkel te wachten totdat oma de boodschappen heeft gedaan. De kleinzoon in de kinderwagen en ik ernaast.
Er komt een Marokkaans gezin aan, bestaande uit vader, moeder, zoon en een dochter van naar schatting vijf jaar. Het meisje loopt ongeveer 2 meter voor de rest van het gezin uit, en struikelt vlak voor de kinderwagen. Helaas kan ik niet verhinderen dat zij valt, maar kan voorkomen dat zij met het gezicht op de grond terechtkomt. Terwijl ik haar overeind help wordt ik ruw aan mijn arm getrokken en als ik op kijk zie ik het van haat vertrokken gezicht van de vader.
Ik zeg tegen hem, dat was op het nippertje want anders was waarschijnlijk haar gezicht flink beschadigd geweest. Geen reactie. Of hij heeft mij niet verstaan, spreekt waarschijnlijk geen Nederlands, of hij vond het niet de moeite waard om te reageren. De vrouw mompelde iets van bedankt en sorry. Waarop hij fel tegen zijn vrouw uitviel.
Ik weet het, ik heb het hier over maar een geval. Maar voor mij is het typerend voor de enorme culturele verschillen binnen onze leefgemeenschap.
Waarschijnlijk had ik zijn dochter niet mogen aanraken en zijn vrouw had niets tegen mij mogen zeggen.
Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot één geheel.
In de sociologie en in de politiek is integratie een veelgebruikte term om de samenstelling van meerdere bevolkingsgroepen in de maatschappij aan te duiden.
Een kenmerk hiervan is dat beide groepen aanpassingen maken.
Ondanks de vele honderden miljoenen euro’s die jaarlijks door de overheid beschikbaar worden gesteld om de integratie te bevorderen, zal dit nooit lukken. Het kenmerk is immers dat beide groepen aanpassingen maken. Maar wat gebeurt er als een van die groepen dat niet wil?
Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassingen heet dit assimilatie.
Assimilatie is een begrip uit de sociologie waarmee bedoeld wordt dat een bevolkingsgroep of een aantal individuen opgaat of is opgegaan in een andere groep en daardoor (een groot deel van) de eigenheid is verloren. Assimilatie kan een gedwongen proces zijn – ieder moet zich schikken naar de “heersende” cultuur – maar ook een spontaan proces: een groep of een aantal individuen daarin die begrijpen dat een kwaliteitsvol leven slechts mogelijk is mits de ( meeste) normen van de heersende cultuur wordt overgenomen en daar conclusies uit trekt.
Noch integratie, noch assimilatie ( politiek onhaalbaar) zie ik succesvol toegepast worden.
Ik ben daarom benieuwd hoe één NL, als zij de verwachte 15 zetels krijgen, iedereen die in ons land wil wonen of al woont zover te krijgen dat zij een overheersende cultuur: namelijk de westerse, zullen accepteren.

49 REACTIES

 1. [4] Ik heb die citaten es doorgelezen
  en het ontgaat me eigenlijk wat er zo "eng" aan is.Lijkt me (in vergelijking met het linx geloel van de gevestigde partijen) relatief verstandige praat.

  Zal wel dat Pastors en Eerdmans enge
  autoritarians zijn maar een "one-liner" als :

  “De Polen laten ons zien dat er volop werkgelegenheid is in Nederland, daar moeten we ze dankbaar voor zijn. Iedereen kan in het Westland sla snijden. Wie daar geen zin in heeft, verspeelt het recht op een uitkering.” (einde citaat) lijkt mij gewoon correct.

  Groetz,

  Cincinnatus

 2. [18] Ach….peuters zijn nog niet gedomesticeerde quasi-redeloze, wilde beesten die evenwel door de corrupte linxe pedagogiek op een piëdestal worden als ware het halfgoden gezet wat tot gedragszieke , onhandelbare jongelui leidt.

  Kinderen vallen nu éénmaal wel es…volgende keer beter opletten snotaap….

  inplaats van "ocharme ocharme, arm kindje, arm kindje…hier is een snoepje!! O o huil maar lekker.Papie moet ook huilen.Kijk hij toont zijn gevoelens en huilt ook.O o o wat erg !O o o de regering moet zorgen voor zijden straten zodat je volgende keer zacht valt.O o o."

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. [31] Hoi Cin,

  Inderdaad, heel redelijk allemaal. Behalve … net dat citaat wat jij aanhaalde.

  Ik wil nl. helemaal geen systeem van uitkeringen. Maar … ALS het bestaat, kan het niet zo zijn dat er van dat soort voorwaarden worden gesteld. Immers, als ik eerst werk en sociale premies betaal (lees: onder dwang afsta) dan kan ik ook geen voorwaarden stellen.

  Ik MOEST betalen, zonder dat ik kon eisen dat Balkie (of voor mijn part de minister van SZW) dit of dat deed.

  Maar als ik later werkloos word en mijn eigen centen wil recupereren, worden er zomaar voorwaarden gesteld. Schandelijk. De facto komt het erop neer dat je gedwongen wordt een derderangsbaan te accepteren. Als er geen sociale zekerheid was en een weldoener schenkt me wat, mag hij voorwaarden stellen. Maar als ik eerst moet dokken voor het systeem, vind ik dat wanneer ik er later ooit beroep op doe, zij me niet zomaar een hoop voorwaarden moeten opleggen.

  Daarom ben ik voorstander van het afschaffen van die hele zooi. Je kan dan zelf een appeltje voor de dorst aanleggen en dan ben je gewoon zelf verantwoordelijk, zowel in vette jaren als in magere.

  Groeten,
  M

 4. [31] “De Polen laten ons zien dat er volop werkgelegenheid is in Nederland, daar moeten we ze dankbaar voor zijn. Iedereen kan in het Westland sla snijden. Wie daar geen zin in heeft, verspeelt het recht op een uitkering.” (einde citaat) lijkt mij gewoon correct.

  Dat lijkt slechts Cin. Probeer jij maar eens om met een universitaire of andere ‘hoge’ west Europese opleiding daar sla te gaan snijden. Je komt er gewoonweg niet in. Vers in mijn geheugen staat nog het voorbeeld van de prima functionerende drs. aan de lopende band bij Philips gegrift. Toen men er lucht van kreeg werd hij ontslagen wegens ‘te hoge opleiding’. Vette krantekoppen in die dagen. En zo zijn er nog wel een paar dingetjes meer te bedenken. Wat niet wegneemt dat je in essentie natuurlijk wel grotendeels gelijk hebt.

 5. [30] Wij hadden het niet over alles. Wij hadden het over het feit dat het gedwongen betalers wel aan gaat wat die mensen hier doen.

 6. [6] bart,
  De reactie van Louis lijkt me reflexmatig, verworven in vroeger tijd, omdat hij een beschaafd mens is. Zoals er hier nog een paar beschaafde mensen rondlopen.

  Maar de eerste de beste proletarische hakbar die hier komt klaplopen, om Ollah’s wetten er in te rammen en moeilijk doet over een reflexmatige hulppoging, kunnen we missen als kiespijn.

  Trouwens als beschaafd mens en klassiek-liberaal heb ik wel degelijk iets te maken met lieden die MIJN HABITAT onveilig en daardoor onbewoonbaar dreigen te maken en MIJ bedreigen, net zo goed als ik iets te maken heb met de landgenoten, die dit gedoe al 40 jaar faciliteren.

  Zie ook [36].

  Als ik LASTIG gevallen wordt door een meute wilde ratten, blijf ik ook echt niet stil zitten, wie wel ? Oh ja, de multi-KUL-ties natuurlijk.

 7. [34] "De facto komt het erop neer dat je gedwongen wordt een derderangsbaan te accepteren."

  Hier heb je erg gelijk in. De lieden die die van ons eisen, hebben zichzelf goed veilig gesteld van de vernederingen van de ontaarde verzorgingsstaat. Mooie baantjes en wachtgeld zijn allen voor deze nieuwe ‘adel’ weggelegd. Strict gezien vind ik deze lieden zelfs erger dan de middeleeuwse adel. Het enige dat ze nog niet opeisen is de huwelijksnacht van een ondergeschikte.

  Verantwoordelijkheid nemen vereist eerst een cultuuromslag bij veel mensen. Ik ken een werkend echtpaar; hebben goede banen en geen kinderen, wel een koophuis. Zij maken elke maand al hun geld op aan allerlei dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben, zoals bijvoorbeeld hun resp. 41e en 96e paar schoenen die ze dan 1 keer dragen. Ik adviseer ze wel eens om geld opzij te zetten voor in mindere tijden, of in plaats van kleren en meubels een paar staafjes goud te kopen. Vind men niet nodig want "alles wordt toch goed geregeld hier". Voor dat soort mensen is er geen hoop als de zeepbel uit elkaar spat.

 8. [32] Lulkoek

  Een kind opvangen omdat ze anders beschadigt raakt is niets meer en niets minder een daad van fatsoen. Ik laat jou ook niet vallen waarom een peuter wel.

  Kinderen moeten we beschermen.
  Maar spraar de roede niet.

 9. [38] Hoi Maverick,

  "Voor dat soort mensen is er geen hoop als de zeepbel uit elkaar spat."

  Evenmin medelijden (toch niet van mijnentwege).

  Groeten,
  M

  PS en nadat jij ze op de gevaren gewezen hebt, kunnen ze zich ook niet verschuilen achter de dooddoener "wir haben es nie gewusst".

  PPS Ik denk dat vooruitziende mensen als jij, ik, Albert, Michielsens etc. die goud kopen, over een paar jaar heel wat schadenfreude zullen beleven (waarmee ik overigens niet wel suggereren dat je net zo’n slecht karakter hebt als ik) 😉

 10. [31]

  juist, goeie reply, geheel mee eens.
  [37]

  idem dito.
  het cultuurrelarivisme viert weer hoogtij. gelukkig niet bij iedereen.

 11. [34] M,

  Ik begrijp wel wat je bedoelt en ben het er wel mee eens maar het
  is niet het hele verhaal.
  Een illustratie ter toelichting : een mij bekende uitvreter : 33 jaar
  en hetgeen wij in België een "beroepsdopper" noemen. Mens switcht al 5 jaar tussen
  werloosheidsuitkering en
  ziekenfonds (depressief,pijn aan rug ).
  Trekt 850 euro per maand.Zwaar aan de wiet (10 toeters per dag). Mens
  kan jobkes krijgen (heeft bijv ff gewerkt als taxi-chauffeur of zou kunnen gaan fruit plukken (tis nu het
  seizoen)) maar wat zegt die ?" Pffff….voor die 100
  of 200 zakken per maand ga ik mijn kloten ni afdraaien.Bekijk het
  maar." en steekt nog een toeter op.
  Ondertussen kunnen zij die wel werken (ook zij die werken voor loontje
  van 1000 euro) dokken opdat dezulken
  maandelijks hun welfare-cheque ontvangen.

  Ik ben het met Pastors eens dat er iets niet klopt dat enerzijds Polen
  bij duizenden worden overgebracht
  om hier werk te komen doen terwijl er anderzijds honderduizenden zijn
  die een uitkering krijgen omdat
  ze geen "werk" hebben…blijkbaar is er toch werk ?

  Waar ik met Pastors van mening zal verschillen, is dat ,naar ik vermoed , hij aan het systeem zal willen sleutelen (meer controle, strengere voorwaarden dus uiteindelijk meer
  bureaucraten ter controle) om de uitvreters en tokkies eruit te krijgen
  (hetgeen ik an sich wel een lovenswaardig streven vind) maar daarbij weer nieuwe onrechtvaardigheden (zoals door jou belicht) zal creëren terwijl ik voorstander ben van het afschaffen van de hele SZ-zooi : de staatsgeorganiseerde welfare en opgelegde "solidariteit" ,heel het knutselwerk van de staatssociale zekerheid mag wat mij worden gesloopt, WW, WAO, bijstand, AOW
  enz… enz…. (uiteraard ook de SZ-premies die we moeten ophoesten ook
  ff afschaffen en het reeds gestorte geld netjes terugstorten (minus hetgeen reeds uitgekeerd was) .

  Groetz,

  Cincinnatus

 12. [35] Sander,

  Nja….

  Nja…maar dat lijkt me toch weer wat anders te zijn : iemand die wil werken
  en zich voor een vacature aanbiedt maar wordt afgewezen (bijv wegens te hoog geschoold) is toch een ander verhaal dan iemand die niet wil werken.
  Groetz, Cincinnatus

 13. [44] Hoi Cin,

  Punt is dat je van de WW of Bijstand (alsmaar) lager moet zoeken. Als je dan boven die lagere "norm" nog zoekt, staat je dat weliswaar vrij als "extra" maar telt dit niet mee voor je sollicitatie-overzicht waar je op beoordeeld wordt (en waarvan afhangt of je uitkering mogelijk stopgezet wordt).

  Dus enerzijds dwingen ze je in stapjes het steeds lagerop te zoeken en vervolgens vind je dan -uiteraard- niets omdat geen enkele garage of schildersbedrijf een academicus in dienst neemt om verf te mengen of olie te verversen.

  Maar wil je je uitkering behouden MOET je op zulke baantjes solliciteren.

  Kortom, dat kost tijd om die -naast iets meer realistisch- ook te gaan zoeken, er een brief naar te schrijven etc. Terwijl je drommels goed weet dat je wegens te hoog geschoold zo’n baan (die je ook helemaal niet wil) toch niet krijgt (ook al zou je het toch willen).
  Maar alle tijd die je daar aan kwijt bent, kan je niet besteden aan het zoeken naar een functie die wel een goede match zou vormen.

  Zodoende wordt het proces dus flink vertraagd en zit je dus juist langer in de WW of bijstand. En laat dat nou net precies het omgekeerde zijn van wat die ambtenaartjes beoogden…
  En uiteraard van wat jezelf beoogt als je geen profiteur bent.

  Derhalve … [43] … is het opdoeken van die hele zooi de oplossing die ook ik als de meest wenselijke beschouw.

  Laat werknemers in goeie tijden hun centen houden, dan kan je die opzij leggen (en middels goed beheren zelfs vermenigvuldigen) en heb je wat om op terug te vallen in magere tijden en dan kan je zelf je eigen geld gebruiken en je eigen tijd indelen om zo te zoeken als je het beste dunkt i.p.v. je zoektocht met (relatief) veel kans te vertragen omdat je parallel daaraan tijd MOET besteden aan het zoeken naar een baan waarvan je zo weet dat niemand je ze ooit zal geven.

  Afschaffen die handel dus. Dat zijn we mooi met mekaar eens.

  Groeten,
  M

 14. [41] M,

  Goud kopen lijkt me geen slecht idee maar met de "confisquatie" van particulier goud door Roosevelt in 1933
  in het achterhoofd, zou ik er maar niet te veel ruchtbaarheid aan geven en mijn (anoniem aangekocht) goud
  goed verstoppen.

  http://www.lewrockwell.com/

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [19] Wat is "westerse cultuur " ?

  Nou ja….de Westerse cultuur is al lang gekaapt door de cultureel marxisten…de "gay" parade, "goede tijden, slechte tijden", "white guild", de rolling Stones die komen kakken over "satisfaction, de "huisman" die pampers ververst en z’n emoties toont en huilt, Jerry springer en Oprah winfrey,new age en wicca, de sexenquetes in de vrouwenbladen (hoeveel keer per week doet u aan plassex ? ),"Madonna", Robin Giphardt en Tom Lannoye (braak, braak)….

  Geef mijn portie van de freakshow die tegenwoordig doorgaat voor "westerse cultuur" maar aan fikkie….laat staan dat ik het zou willen verdedigen of promoten.

  Het enige wat ik nog waardeer aan het tegenwoordige Westen, is de wetenschap en techniek die (althans wat de exacte wetenschappen betreft) niet door de
  linxen is gekaapt waarbij we ons kunnen gelukkig prijzen dat in de jaren 1500 tot 1900 toen de wetenschap
  aan het rollen ging feministen,"nieuwe mannen" en cultureel marxisten nog geen vinger in de pap hadden of het was helemaal niks geweest.

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.