De Indiase overheid gaat kinderarbeid harder aanpakken. Hoewel ik een groot gedeelte van de huidige kinderarbeid graag zou zien verdwijnen, ben ik geen voorstander van deze maatregel.

Je zou hier een principiële discussie over kunnen voeren – mogen de kinderen zelf beslissen of ze gaan werken, of beslissen de ouders dat, mag een buitenstaander daar in ingrijpen, en mag dat dan de staat zijn, etc. Aangezien een dergelijke discussie moeilijk objectief te voeren is – op welke leeftijd is iemand volwassen? – zal ik het nu hebben over de praktische kant van het verhaal.

Want als de maatregel effect heeft (wat we nog maar moeten zien), is het de vraag wat er van die kinderen wordt. Die kinderen werken namelijk meestal niet zomaar, maar omdat ze de inkomsten hard nodig hebben. Bittere armoe zal dus in veel gevallen het gevolg zijn. En blijkbaar verkiezen die kinderen (of hun ouders) het werk boven die bittere armoe, dus het is moeilijk vol te houden dat de maatregel de situatie van de betreffende kinderen zal verbeteren.

Deze maatregel is dus een kwalijke vorm van symptoombestrijding. Het werkelijke probleem is armoede, het symptoom kinderarbeid. De aandacht zou daarom beter gericht kunnen worden op de armoede dan op de kinderarbeid.

Wat betreft de armoede heeft de Indiase overheid natuurlijk bergen boter op het hoofd. Vijftig jaar lang is er een bijna communistisch beleid gevoerd, wat enorme armoede, en dus ook kinderarbeid, heeft voortgebracht.

Wat de Indiase overheid dus te doen staat, is niet met dit soort maatregelen voor de bühne komen, maar de vrije markt z’n werk laten doen. Dit heeft ze in het verleden al enigzins gedaan, met hoopgevende resultaten, maar het is nog te weinig. Met een fikse liberalisatie verdwijnt de armoede, en dan verdwijnt ook de kinderarbeid.

25 REACTIES

 1. waar halen ‘wij’ het recht vandaan om de Indiers een zelfde economische ontwikkeling die wij in het westen hadden met (tijdelijke) kinderarbied, te ontzeggen.

 2. Ik zie niet hoe door liberalisatie de kinderarbeid automatisch verdwijnt. Een verbod + naleving ervan lijkt mij noodzakelijk. Probleem, zo zegt dat AD-stuk ook, zijn de immense bureaucratie en corruptie in combinatie met een gebrek aan alternatieven. Liberalisering is een voorwaarde om tot zo’n verbod te kunnen komen, maar maakt het niet overbodig. Het hier voorgestelde verbod geldt ook alleen voor bepaalde bedrijfstakken en alleen voor kinderen onder de 14.

  Een verder probleem van India is de grote ongeschooldheid, waardoor voor miljoenen mensen alleen dom, zwaar werk is weggelegd. Beter onderwijs is hard nodig om de economie verder uit te bouwen en ook daar is het beter als kinderen niet gaan werken zodra ze 6 zijn

  Een leerplicht tot het twaalfde jaar lijkt me voor dat land geen domme stap.

  Niet heel libertarisch, misschien, maar je moet leren lopen voordat je kunt staan.

 3. [2] en als die overheid je dan (verplicht) zou leren lopen, waar kun je dan heen lopen?
  Ik bedoel dat je niemand kunt verplichten om gelukkig te worden of wat dan ook.
  Als je nu een leerplichtwet tot 12 invoert, draai je talloze families economisch de nek om, net nu het daar wat beter gaat.
  Er worden inmiddels miljarden geinvesteerd in India, omdat er zulke goede en goedkope software gemaakt kan worden. Als dat nog maar even zo door gaat gaan de lonen en de behoefte aan geschoold!! personeel enorm omhoog en is jouw en mijn probleem opgelost.

 4. [2] Ah, een voorstander van de plan-economie!

  Wat is er mis met kinderarbeid? Je kunt niet vroeg genoeg leren dat je moet werken voor je bestaan.

  Verplicht onderwijs is een socialistisch luxeproduct, betaald door generaties in de 19e eeuw, toen kinderen ook in Nederland hun steentje moesten bijdragen aan het gezinsleven.

  Wat heb je aan verplichte staatsindoctrinatie wanneer thuis geen geld is voor voedsel?

 5. [4] Beetje flauwe reactie. De wens voor beter geschoold personeel staat niet gelijk aan planenomie. Net zomin als het willen verbieden van bepaalde vormen van oneerlijk handel drijven. De libertarische verplichte non-agressie zou je evengoed planeconomiedenken kunnen noemen, want deze is evenmin een natuurlijke situatie. En vergelijk ook eens de economische toestand van landen met lagereschool ipv kinderarbeid met die van landen zonder.

  De groeiende economie van India wordt nogmaals beperkt door met name genoemde 3 factoren: bureaucratie, corruptie en gebrek aan geschoold personeel. Een kind met lagere school kan tegelijk de gemiste productie doordat hij op school zat gemakkelijk inhalen doordat hij beter werk aankan en een hogere levensverwachting heeft (nu heel laag in India). Economische winst dus.

  De leerplichtinvoering in Nederland hing samen met de mogelijkheden die geschoold personeel boden. In een lowtech agrarische samenleving is scholing minder noodzakelijk, voor een zich technisch ontwikkelende samenleving wel. We hebben het bijvoorbeeld over kunnen schrijven en optellen. India gaat nu die kant op en dus is de situatie inderdaad een beetje vergelijkaar met de onze.

  Verplichtingen zijn er ook nog in vormen en maten. Een meer vrije-marktvariant zou zijn dat bedrijven klasjes voor kinderen van medewerkers oprichten. Of dit zoden aan de dijk zet, is maar de vraag.

 6. Ik ben tegenstander van kinderarbeid en wel hierom.

  Als libertarier ben ik het er weliswaar mee eens dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun lot maar dan je kan hen er maar verantwoordelijk voor stellen als ze tenminste een faire kans gekregen hebben.

  Onderwijs biedt nu eenmaal kansen.
  Natuurlijk kan je onderwijs bekritiseren als staatsindoctrinatie, m.n. als er "gevoelige" thema’s zoals geschiedenis of religie onderwezen worden en die vakken mogen dan ook best uit het pakket.
  Maar als een kind niet eens kan lezen en schrijven en rekenen en logisch redeneren, kan je het dan later "verantwoordelijk" houden voor zijn ellendige bestaan waarover hij constant klaagt?

  Bedenk ook het volgende: slavernij is (ook in Indie) afgeschaft, maar ouders kunnen hun minderjarige kinderen wel als gratis werkkracht gebruiken. Handig toch, voor gewetenloze "ouders" die slechts aan zichzelf denken en om kun kroost geen ene zier geven?

  Als je het ouders makkelijk maakt om als slavenhouder een comfortabel bestaan te hebben, waar hun kinderen voor zwoegen, dan maken ze ook kinderen voor dat doel die vervolgens al van bij hun geboorte voorbestemd zijn om vanaf hun 8 jaar in mensonterende (en veelal gevaarlijke) omstandigheden in een of andere fabriek te gaan zwoegen zodat pa kan zuipen en naar de hoeren kan.

  Wat mij betreft laat je mensen wanneer ze volwassen zijn aan hun lot over en moeten ze het zelf maar zien te rooien, maar voor je dat doet, moeten ze wel een faire kans gekregen hebben en niet a.h.w. als slaaf van hun ouders geboren worden en elk uitzicht op ontwikkeling ontnomen worden. Een ongeletterde en ongecijferde kan je moeilijk verwijten maken, lijkt me.

  Bovendien heb je dan het probleem dat zo iemand later dan op zijn beurt zelf kindslaafjes gaat kweken, omdat hij dit ook doodnormaal vindt (immers zo was zijn eigen lot toch ook?). Zo houd je dus een wantoestand in stand.

  Kortom: kinderarbeid verbieden vind ik een goede zaak. Wat mij betreft kan er in het verplichte schoolprogramma dermate veel geschrapt worden dat scholing tot ca. 12 jaar volstaat. 18 hoeft heus niet. Maar geef die kinderen toch minstens een faire kans voor je ze verantwoordelijk stelt voor hun eigen lot.

 7. [6] Die ouders zijn echt geen slavendrijvers. Ze kunnen hun kinderen waarschijnlijk geen eten & onderdak geven zonder dat die kinderen bijverdienen voor het gezin.

  Bovendien is leren werken ook een onderdeel van opvoeding. Ik ben blij dat ik als kind de handen uit de mouwen moest steken thuis, want ik weet nu tenminste hoe ik een hamer moet vasthouden (en dat heb ik niet op het VWO geleerd).

  Ik weet nog dat ik heel gefrustreerd was omdat ik tot mijn 15e moest wachten voordat ik een betaald bijbaantje (wit) mocht doen.

  Nu hebben die kinderen in India het vast zwaar, maar kinderarbeid is niet per definitie zielig. Misschien dat ze met hun werkervaring later wat meer bij elkaar kunnen schrapen zodat ze wel een opleiding voor hun eigen kinderen kunnen betalen. Zo is dat in het westen ook gegaan: verbetering van positie daar gaan generaties overheen.

 8. [7] "Ze kunnen hun kinderen waarschijnlijk geen eten & onderdak geven zonder dat die kinderen bijverdienen voor het gezin."

  Waarom dan kinderen maken, als ze je ze niet eens kan onderhouden? Hebben ze niet meer verantwoordelijkheidsgevoel jegens nota bene hun eigen nageslacht?
  Kinderen maken waarvan je weet dat je ze niet kan onderhouden en ze dus -zelfs als je al anders zou willen- noodgedwongen voorbestemd zijn om kinderarbeid te verrichten.
  En dat durft zich "ouder" te noemen?

  Weerzinwekkend.

 9. [8] "Waarom dan kinderen maken, als ze je ze niet eens kan onderhouden?"

  Dit kun je alleen maar denken in Nederland, waar *andermans* kinderen wel voor jouw levensonderhoud betalen na je 55e.

  Kinderen maak je om diverse redenen o.a.:
  -Doorgeven DNA / instandhouding menselijke soort. Dit is een biologische drang.
  -Kinderen zijn leuk (als ze van jezelf zijn)
  -In ruil voor jouw zorg, hun leven lang, kunnen je kinderen voor je zorgen als je zelf oud bent.
  -Je bedrijft graag de liefde met je partner maar voorbehoedsmiddelen kosten een dagsalaris.

 10. [9] "Je bedrijft graag de liefde met je partner maar voorbehoedsmiddelen kosten een dagsalaris."
  De Indiase Kamasutra kent 8 manieren voor pijpen en 8 manieren voor cunnilingus en daarmee tenminste 64 manieren voor safe soixanteneuf.

  Een probleem is dat >50% van de Indiërs die kamasutra-instructies niet kunnen lezen. Nogmaals: onderwijs is de sleutel tot groei.

  @ Jozef Ik neem aan dat je ook nog iets aan de lessen van het VWO hebt. Of ben je timmerman?

 11. We hebben het hier wel over kinderen. Voor degenen die deze wezens puur en alleen als een economische factor beachouwen: ondanks dat ze een ander kleurtje hebben en heel ver weg wonen zijn het toch echt mensen.
  Ze hebben dezelfde rechten als wij volgevreten westerlingen. Dat is zelfs door (bijna) alle landen in een charter vastgelegd.
  Hier is het kinderen al tijden verboden om voor een hongerloontje vies gevaarlijk en onderbetaald werk te doen. Die beslissing is destijds genomen uit humanitaire overwegingen. Zo hoort het ook. En die economie daar, ach dat komt heus wel goed, net als destijds bij ons…

 12. [10] Het nut van VWO is een andere discussie, maar ik had inderdaad het geluk dat mijn ouders genoeg geld hadden voor mijn scholing, zodat ik beter verdien dan een timmerman.

  Echter dat feit impliceert niet dat iedereen het recht heeft op onderwijs, ook al kunnen ze het niet betalen.

  Want *iemand* zal dan toch in zijn buidel moeten tasten… en dat willen we toch niet in Libertarië?

  Verantwoordelijkheid van ouders en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat mijns inziens mijlenver boven staatsverantwoordelijkheid.

 13. [11] Ik beschouw kinderen waar dan ook ter wereld wel degelijk als mensen. Zelfs als individuen met een steeds groter wordende eigen verantwoordelijkheid naarmate hun leeftijd toeneemt.

  Ik zie ze niet als willoze zielige hoopjes die tot hun 18e gepamperd moeten worden.

  Kinderarbeid betekent meer gezinsinkomsten dus een betere situatie voor de kinderen.

 14. [9] "Dit kun je alleen maar denken in Nederland, waar *andermans* kinderen wel voor jouw levensonderhoud betalen na je 55e."

  Neen, ik redeneerde juist vanuit het belang van het kind, niet van de egoist die ze maakt. Bovendien sta ik natuurlijk een wereld voor zonder staatspensioen. En ook al stond ik die niet voor, dan ga ik ervan uit dat ons pensioenstelsel toch in elkaar klapt, zoals Michielsens hier regelmatig betoogt dus dat was zeker niet mijn motief.

  "Kinderen maak je om diverse redenen o.a.:
  -Doorgeven DNA / instandhouding menselijke soort. Dit is een biologische drang."

  Voor dieren is er die drang en voor ongeschoolden misschien ook. Mensen met hersens zouden wellicht kunnen beredeneren waarom ze beter niet toegeven aan dat instinct. Maar goed, waarom denken aan het belang van het kind?

  "-Kinderen zijn leuk (als ze van jezelf zijn)"

  Wederom een egoistisch motief: jij vindt het leuk een kind te hebben. Dat dat kind dan vanaf zijn 8 jaar, 14 uur perdag in ongezonde en gevaarlijke omstandigheden in een fabriek moet labeuren, is slechts zijn probleem, toch?

  "-In ruil voor jouw zorg, hun leven lang, kunnen je kinderen voor je zorgen als je zelf oud bent."

  OK, ze zijn dus je prive pensioenvoorziening. Weer zo’n argument waar het eigenbelang van afdruipt en het kind maar moet presteren ondanks dat hem nooit om toestemming voor die deal gevraagd is. Waarom spaar je niet gewoon voor later?

  "-Je bedrijft graag de liefde met je partner maar voorbehoedsmiddelen kosten een dagsalaris."

  Weer zo’n self centered argument waar alleen maar weer het eigen ik van de (aanstaande) ouders telt en niet aan het belang van het kind gedacht wordt.
  Zoals iemand reeds opmerkte biedt de Kama Sutra voldoende alternatieven.

  Van de 4 opgenoemde "redenen" is er geen een waarbij aan het belang van het kind gedacht werd. Telkens stond het eigen belang/genot van de verwekker centraal.
  Van enig verantwoordlijkheidbesef bij die "ouders" merk ik niets.

  Mijn conclusie blijft dus overeind: weerzinwekkend!

  Groeten,
  M

 15. [14] Natuurlijk is het nemen van kinderen in eerste instantie egoïstisch!

  Noem eens iets wat je niet uit egoïsme doet?

  Hoe kun je handelen vanuit het belang van iemand die (nog) niet bestaat? Ik denk dat alle kinderen liever wél leven dan niet. Dus wat dat betreft is het mutualistisch voordeel.
  Overigens, als je egoïsme als slecht wilt bestempelen, is het mijns inziens egoïstischer om géén kinderen te nemen. Ga maar eens na wat er gebeurt als iedereen dat doet.

 16. [15] "Ik denk dat alle kinderen liever wél leven dan niet."

  Zelfmoord lijkt velen dermate eng dat ze dat veelal pas ten vroegste in de puberteit durven, en vaak dan nog niet. Concluderen dat wie het niet doet, gelukkig is, lijkt me nogal voorbarig.

  "Hoe kun je handelen vanuit het belang van iemand die (nog) niet bestaat?"

  Je zou bv. kunnen besluiten om niet zomaar iemand ongevraagd te verwekken en in dit aards tranendal neer te kwakken.
  Er blijft hem dan een hoop ellende bespaart. Of je zou kunnen besluiten het pas dan te doen als je redelijkerwijs mag aannemen dat je hem ministens volop kansen kan bieden, te beginnen met voldoende scholing (i.p.v. hem te veroordelen tot een bestaan als slaafje).

  "… géén kinderen te nemen. Ga maar eens na wat er gebeurt als iedereen dat doet."

  Je bent de rest van de samenleving niets verschuldigd en zij jou niet. Maar richting je kinderen heb je wel morele verantwoordelijkheid. Het is immers door jouw toedoen dat zij hier ongevraagd in deze ellendige wereld terecht kwamen.

 17. [16] Okee, je bent het met geen enkele reden om kinderen te nemen eens (tot nu toe). Waarom zou jij dan wél kinderen nemen?

 18. [17] Ik wil er dus juist op morele gronden geen nemen aangezien ik niemand wil dwingen te leven die niet gevraagd heeft in deze ellende te belanden.

  Als mijn vrouw ooit nog eens een kind wil en anders dreigt met een echtscheiding, is het niet uit te sluiten dat ik -na initieel heel wat weerwerk te hebben geboden- uiteindelijk toch overstag ga, uit eigenbelang. (Ik ben al bij al ook maar een mens en zit niet op een scheiding te wachten).
  Deze wandaad zal ik mezelf dan wel levenslang kwalijk nemen. Ik zal dan vinden dat ik dan erg bij mijn dochtertje in het krijt sta en zal er dan ook alles aan doen opdat ze het hier ondanks alles zo aangenaam mogelijk heeft en volop kansen krijgt.
  ’t Is een beetje zoals je een schadevergoeding betaalt aan iemand die door jouw toedoen voor de rest van zijn leven verlamd is.

  Dus: haar studies betalen incl. universiteit en zonodig Ph.D. Verder zal ik haar met raad en daad bijstaan zolang ik leef en proberen flink wat na te laten als ik sterf zodat ze na mijn dood vermoedelijk niks te kort zal komen.

  Omdat zelfredzaamheid evenwel belangrijk is, ga ik haar evenwel bewust niet te veel verwennen tijdens haar jeugd en nadruk leggen op opleiding en haar tot prestaties aanzetten.

  Waarom dan nog die erfenis?
  Gewoon voorzichtigheid omdat je maar nooit weet wat er haar nog allemaal boven het hoofd hangt.
  Maar als ze genoeg erft, wat is dan nog het belang van zelfredzaamheid?
  Ook gewoon omdat je maar nooit weet. Misschien wordt ooit alles hier genationaliseerd en moet ze zonder een cent op zak vluchten, dan is het hebben genoten van een goede opleiding haar enige asset om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

 19. ik ga hier niet veel woorden over neerpennen zoals jullie , het enige wat ik te zeggen heb is: een kind speelt veel liever lekker in de buitenlucht met misschien een beetje honger, dan met veel honger in een vieze stinkende ruimte, oude batterijtjes van hun inhoud te ontdoen!
  ik merk dat de meeste van jullie nooit een voet in india hebben gezet, want als je op het platteland woont heb je redelijk genoeg te eten.

 20. Vandaag hier een bekentenis. Ook ik heb mij vanaf mijn vijfde jaar met grote regelmaat schuldig gemaakt aan kinderarbeid. Deze liep uiteen van de verkoop van chocoladerepen op de zwarte markt tot het inzamelen van grote hoeveelheden oude kranten om mijn spaarpot te vullen. Ook plukte ik alle jaren wekenlang bosbessen en hield ik mij bezig met het inkopen en verkopen van postzegels. De opgetilde hoeveelheden oud papier overtroffen zeker verre hetgeen bij de wet geoorloofd is. Ik heb de door mij verrichte kinderarbeid altijd beschouwd als een onontbeerlijke schakel in mijn ontwikkeling en wens ieder kind toe dat hij of zij veel kinderarbeid zal mogen verrichten.

 21. Misrekenend en schandalig dat de nederlandse politiek haar kleine plaats in de nieuwe geglobaliseerde wereld niet schijnt te kunnen accepteren, men kan niet op bassis van opportunisme en paternalisme een wereldbeschaving en wereldmacht die India alreeds is vanuit de positie van een europese underdog op de problemen van kinderarbeid durven attenderen. Wetende dat deze zelfde kinderarbeid het gevolg is van een decennia lange door ons europeanen uitbuitten en misbruiken van de wereld handel. Deze amateuristische interpretatie van moraliteit kan bij het hebben van zelfs een beetje ontwikkeling louter en alleen afgedaan worden als onwetend, en in die hoedanigheid dan ook als zeer gevaarlijk. Het lijkt me verstand te beseffen dat India in haar verleden en zeer zeker ook in de nabije toekomst te groot, te diep, en in haar psyche en kennis onbetwistbaar te superieur is om door een ontwikkelings- en identiteitsarm land als Nederland is, de fictieve realiteit voor gehouden te worden dat wij als Nederlanders , de dweil van Duitsland, en de enige echte paria van Europa, ons de fictie kunen veroorloven deze aankomende supermacht India te kunnen durven aan te vallen op de door ons zelf gecreerde problemen. Ons eeuwenlang gehandhaafde economische opportunisme is debet aan de armoede en de potentiele kinderarbeid in landen als India. Mischien hoog tijd dat Nederland haar zelfbeeld middels acceptatie van feit en realiteit tot correcte weergave bijstelt.

 22. [24]
  Hans,

  Kan je je verwijten een klein beetje onderbouwen ? Voor zover ik weet hebben Nederlanders nooit veel met India te maken gehad. De Britten uiteraard wel, dus misschien dat je je daarin vergist ?

  En vergeet ook de Sovjets niet. India is tenslotte vele jaren een marxistisch land geweest (en in vele opzichten is het dat nu nog).

  Verder leg je opvallend weinig op het bordje van de Indiërs zelf. Hebben die dan geen verantwoordelijkheid voor de zaken die zich in hun eigen land afspelen ?

  Hoe hoogstaand India tegenwoordig is kan je hier zien:
  http://www.youtube.com/watc

Comments are closed.