De meeste EU-politici zitten te kronkelen om op de een of andere manier de EU-grondwet alsnog in te voeren.
Stiekem, of de krenten er uit vissen en die onder andere namen tot wet verheffen.

Atzo Nicolaï heeft ons net “gratis” een boekje gestuurd “Nederland Europa, van droom naar daad”.

Uit dit boekje blijkt duidelijk de bedoeling van de Nederlandse politici om het volk te lijmen via allerlei dubbelzinnige en tendentieuze zinsneden. Zelf al zegt Ben Bot, de minister van Buitenlandse Zaken, “officieel”, dat die grondwet dood is.
Wij hopen binnenkort nog wel eens op dat boekje terug te komen.

In Engeland zijn nu echter een paar politici uit verschillende partijen opgestaan die hun regering vragen: “to end the paralysis surrouding the EU constitution and kill the [damn] thing”. En tevens om andere staten te vragen het [stomme] stuk in de prullenbak te gooien. Vooral aan Duitsland en Spanje die erg hun best doen om die grondwet toch weer nieuw leven in te blazen.

Deze politici willen zich ook (terecht) verzetten tegen het afschaffen van de eigen vetorechten. In het hierboven genoemde boekje zegt Atzo echter bvb dat Nederland moet niet bang zijn om toe te geven.
Dit is uiteraard de deur open zetten voor het opgeven van die rechten en van nog veel meer.

Zo is er ook de “krent” van het aanstellen van een echte EU-Minister van Buitenlandse Zaken, samen met een eigen Diplomatieke Dienst waartegen deze Engelse politici waarschuwen. Zelfs zeggen zij dat er voor moet worden opgepast dat de EU deze zaken niet stiekem gaat invoeren. Dat is te meer opvallend omdat er daardoor toch ook een enorme hoop mooie nieuwe baantjes beschikbaar komen!

Maar de Europese Commissie heeft voor september toch al een paar punten op de agenda staan die gevaarlijk de verkeerde richting op wijzen.
Let op. Probeer te zien en begrijpen waar de politici op uit zijn. En protesteer luidkeels!
Uw soevereiniteit loopt nog steeds groot gevaar.
Laat u niet stiekem de (Hollandse) kaas van het brood eten!

1 REACTIE

  1. "Atzo Nicolaï heeft ons net "gratis" een boekje gestuurd "Nederland Europa, van droom naar daad"."

    Precies, ik heb dat boekje inmiddels ook en vertrouwde het van het begin af aan al voor geen meter. Natuurlijk zullen de euro-politici proberen die zgn Grondwet ons alsnog door de strot te duwen. Wees dus gewaarschuwd en nooit, nooit de eigen soevereiniteit opgeven ten gunste van een of andere bureaucratische moloch! Wij willen geen Europa dat "voor ons gaat winnen op alle fronten", dat kennen we namelijk al!

Comments are closed.