Maya Detiège, dochter van de gewezen burgemeester van Antwerpen, en sociaal progressieve vrouwenbeweging zij-kant, hebben een wetsvoorstel uitgewerkt om de BTW te verlagen van 21% naar 6%. En daar zijn, aldus een studie van zij-kant, goede argumenten voor.

De Belgische menstruerende vrouw wordt volgens de beweging gediscrimineerd. Op zich is dat een opmerkelijke uitspraak voor een met regeringspartij sp.a verwante club. Hoe is het mogelijk dat de slippendrager van het anti-discriminationisme zich zelf schuldig zou maken aan discriminatie? Maar ik denk dat de zonder twijfel zeer intelligente meisjes van zij-kant zich een beetje verkeerd uitdrukken. Een overheid kan haar bezwaarlijk verweten worden de eigen bevolking te discrimineren door te verwijzen naar de betere behandeling van de buitenlanders door hun overheid. Als die betekenis aan het begrip discriminatie zou gegeven worden, dan roep ik meteen dat ik gediscrimineerd wordt door dit paarse regime omdat ik veel zwaarder belast wordt dan de inwoners van Dubai. Ik vrees dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een deuk ligt.
Ook Europa kan moeilijk discriminatie verweten worden. Zij heeft in 1993 de producten voor vrouwelijke hygiëne op de lijst geplaatst van goederen die aan het verlaagd BTW-tarief mogen worden belast. De lidstaten behielden in deze een zekere beleidsvrijheid (jolijt!). Dat België tot op heden van die mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt is niet haar schuld.
Maar er zijn afgezien van de discriminatie nog argumenten voor de door Maya voorgestelde maatregel: (i) hij is consumentvriendelijk (een kostprijsverlaging is goed voor de consument), (ii) hij is vrouwvriendelijk (hij komt “in België rechtstreeks ten goede aan bijna 3 miljoen vrouwen”) en bovenal (iii) het is een sociale maatregel. Het eerste argument snijdt geen hout. De meiden schijnen te denken dat de prijs van een product functie is van de kostprijs en dat daarboven de belasting wordt gerekend. Dat blijkt uit de berekening van de ‘kostprijs’ van de maatregel. De markt van de producten voor vrouwelijke hygiëne zou m€ 82 bedragen. Trek daar 15% (het verschil tussen 21 en 6) vanaf en je weet wat de maatregel kost. (Zou Maya voor dit hilarisch stukje rekenkunde Freya hebben opgebeld?)
In werkelijkheid wordt de prijs gevormd door vraag en aanbod en is de belasting slechts een element die de prijsvorming mee bepaalt. Als de menstruerende vrouwen vandaag bereid zijn een bepaalde prijs te betalen voor deze hygiëneproducten, dan zal dat na de BTW-verlaging niet fundamenteel anders zijn. De fabrikanten hoeven dus alleen maar de basisprijs met 14,15% op te trekken om een slordige m€ 10 aan belastingsgeld binnen te rijven (aangenomen dat de door de meisjes becijferde totale omzet inclusief BTW correct is).

In de mate dat de prijzen gehandhaafd blijven komt meteen ook het tweede argument te vervallen. De maatregel komt niet “rechtstreeks ten goede” aan de menstruerende vrouwen, maar misschien wel onrechtstreeks aan de katoensjouwende mannen. In ieder geval komt de maatregel dan eerst de fabrikant ten goede.

Het derde argument wordt niet verder verklaard, behalve dan door de leuze dat maandverbanden of tampons noodzakelijk zijn. We mogen ervan uitgaan dat de dames vinden dat we met z’n alleen medelijden moeten hebben met de drie miljoen vrouwen die verantwoordelijk zijn voor een deel van onze wegwerpcultuur omdat ze in hun hele leven gemiddeld 12.025 tampons of maandverbanden gebruiken. We moeten niet alleen de afvalverwerking (mee) bekostigen, maar door een fiscale discriminatie ten opzichte van andere producten, ook nog mee helpen betalen voor de producten zelf. Ik geef toe dat de vergelijking niet helemaal opgaat, maar waarom hebben we geen medelijden, of beter moeten we dat niet hebben, met die vele mannen die zich dagelijks moeten scheren? Is het omdat die mannen er toch zelf voor kiezen om geen baard te laten staan? Nu ken ik persoonlijk een accountant die geen werknemer met baard in dienst wil nemen. Van discriminatie gesproken. En de noodzaak van hygiëneproducten voor vrouwen kan ook in twijfel getrokken worden. Ik denk dat vrouwen, maar ik kan mis zijn, al veel langer menstrueren dan dat er tampons of maandverbanden bestaan. Noodzaak is een relatief begrip. Voor mij is het dragen van een keurig pak van een betere couturier een absolute noodzaak. En nu we het toch hebben over de fiscale discriminatie van mannen en vrouwen, waarom betalen mannen niet 7,65% minder omdat ze een lagere levensverwachting hebben?

Tot slot komt bij nog maar eens de bedenking naar boven waarom nu plots deze wetswijziging wordt voorgesteld. De studie die de meiden hebben gemaakt dateert al van vorig jaar en de mogelijkheid tot verlaging van de BTW al van in 1993. Zouden de (her)verkiezingskansen van Maya er voor iets tussenzitten? Of werd de studie nu pas door de fabrikanten gefinancierd?

6 REACTIES

 1. Ik geloof dat er ergens in de berekeningen iets niet klopt. ‘Dames’ als Maya en Freya moeten zich ook dagelijks scheren 😉

  Het is erg fascinerend om te zien hoe het gedachtegoed van een beweging die oorspronkelijk opkwam tegen onrecht zich heeft ontwikkeld tot een geestesziekte die vooral mensen treft die zichzelf een soort Jezus wanen; en indirect de andere mensen ook treft. Dit kun je toch rustig een pandemie noemen.

  Het valt mij nog mee dat zij niet voorstellen om het spul te laten subsidieren door de overheid; en dan toch tenminste in Wallonie?

 2. Ik ben het niet helemaal eens dat de btw verlaging tot meer winst bij de producent zou leiden. Je kan immers, analoog aan de veronderstelling dat vrouwen klaarblijkelijk bereid zijn om een bepaalde prijs te betalen voor maandverband, constateren dat producenten bereid zijn om te produceren aan een bepaalde prijs.

  Hun concurrentie wordt door die btw-maatregel niet verminderd en de dames zullen de laagste prijs wel uitkiezen.

  Zelfs vind ik dat zulke redenering (die bijvoorbeeld WEL opgaat in het vastgoed omdat daar het aanbod veels te klein is en de prijs wordt bepaald door het financiele topvermogen van kopers) ertoe zou kunnen leiden dat de overheid een btw-verhoging zou aangrijpen als middel om producenten te dwingen goedkoper te produceren. Immers blijft dan de prijs voor de consument gelijk en komt er toch meer geld in de gemeenschapspot terecht.

 3. Deze maatregel is alleen gerechtvaardigd als ook btw op hoerenbezoek verlaagd wordt. Immers als vrouwlief menstrueert moet de man zijn heil elders zoeken, toch? Wordt dit tarief niet simultaan verlaagd, dan is er sprake van discriminatie, immers vrouwen moeten dan maar 6% btw betalen voor de gevolgen van menstruatie en mannen meer.

 4. Euh, over hygiene…

  Wanneer mag je Turkse vrouwen in het gezicht spugen?

  Als hun snor in brand staat!

 5. [2] Bud,
  Ik ben blij dat je mijn stukjes leest, maar toch iets meer aandacht, graag! Ik beweer niet dat de BTW-verlaging tot meer winst zal leiden, maar dat dat zou kunnen. Dat blijkt alleen al uit de aanhef van mijn derde paragraaf.
  Mocht ik zulks hebben beweerd dan had ik mij aan historicisme bezondigd en moest ik voor straf nu 100 keer het verzamelde werk van Popper overschrijven. 😉
  Maar dat verhaaltje van die concurrentie en het zoeken naar de laagste prijs gaat natuurlijk alleen op in een perfecte markt. En laten we wel wezen, een markt die gedomineerd wordt door kapitaalkrachtige conglomeraten, onder meer door de door Neelie en de haren verboden "onderling afgestemde feitelijke gedragingen" (art.85 EEG-verdrag), die bovendien de politieke marionetten naar hun pijpen laten dansen, zo’n markt kan je bezwaarlijk als perfect veronderstellen.

Comments are closed.