Het libertarisme begint steeds meer bekendheid te krijgen. En zelfs al met een positieve image!

Er zijn zelfs personen of groepen die zich “Libertarisch” gaan noemen terwijl ze dat in de verste verte niet zijn.

Afhankelijk van het geval komt dan de vraag of een reactie daarop enige zin heeft. Meestal niet, maar soms is het nuttig om de positie van het libertarisme voor lezers duidelijk te stellen, of in de hoop dat men er iets van leert.

De PNVD en het Libertarisme

De PNDV, de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, beter bekend onder de naam Pedopartij, waarover de Vrijspreker eerder rapporteerde*), worstelt om financiering en steunbetuigingen.
Hoewel wij graag zoveel mogelijk partijen aan de machtsversnippering zien deelnemen, kunnen we voor deze partij, net als trouwens voor andere partijen, geen sympathie opbrengen.

Toen we nog een verzoek van de PNVD kregen voor steunbetuiging en daarin lazen dat zij zichzelf ook nog “Libertarisch” noemen, vonden we de maat vol en leek het ons nuttig om duidelijk afstand van hen te nemen. Duidelijkheid voor de PNVD en ook voor de buitenwereld; duidelijkheid in het bijzonder voor de pers.

Daarom stelden we deze brief op en brengen hem ter kennis van mogelijk geïnteresseerden.
——————————————-
Ta.v. het bestuur van de PNVD

L.S.,
Naar aanleiding van uw verzoek per e-mail d.d. 15 augustus (waarin u zichzelf “libertarisch” noemt) willen wij u de volgende mededelingen doen.

Wij gaan geen ondersteuningsverklaring voor u tekenen; wij willen uw partij op geen enkele manier steunen of er ook maar geassocieerd mee worden. Daarnaast willen wij u van nog een illusie beroven: uw partijprogramma is geenszins libertarisch. Hiervoor verwijs ik naar de volgende pagina op uw website:

“De PNVD wil een basis regelen zoals gratis scholing voor kinderen, gratis vervoer, gratis woonruimte (woonkeet), gratis uitkering en gratis zorg. Mensen die zelf genoeg verdienen ontvangen geen uitkering en betalen ook hun eigen woonruimte.”
Dit past geenszins in de libertarische visie op de maatschappij. Ook uw partijprogramma bevat voldoende punten om zich als “niet-libertarisch” te kwalificeren. Mogelijkerwijs beschouwt u uw partij als “bijna libertarisch”, maar het woord “bijna” is van cruciaal belang, refererend aan eenzelfde gebruik als in de zin over iemand die “de operatie bijna overleefd heeft”.

Mogelijkerwijs verwart U de term ‘libertarisch’ met ‘libertijns’. Inspiratie voor het goedpraten van de soort onverantwoordelijke seksuele vrijheid die U voorstaat is te vinden in de libertijnse ideeën van Markies De Sade, die in zijn geschriften een surrealistische maatschappij afschildert waarin enkel seksmaniakken en hun slachtoffers voorkomen.

Het is uw goed (on)recht om de term “libertarisch” te misbruiken, het hedendaagse politieke spectrum doet niet anders met andere begrippen, maar mocht u zich met “libertarisch” in de media willen profileren, dan beloven wij u een niet vriendelijk media offensief. Want dat is dan weer ons recht.

Libertarisme gaat inderdaad over vrijheid maar ook over de moraliteit binnen een maatschappij. Uw programmapunt om seks met 12 jarige kinderen te legaliseren lijkt op een vrijbrief voor perverse personen om seks met jonge kinderen goed te keuren. Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit voor veel kinderen bijzonder nadelige gevolgen zal hebben.

Wij wensen u daarom geen succes met het verzamelen van de resterende ondersteuningsverklaringen.

Met soevereine groet,
de mensen achter De Vrijspreker

———————————————————————–

Zie *) Pedofilie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

8 REACTIES

 1. De PNVD is humaan-liberaal. Humaan: een basis van basisbehoeften zoals scholing, zorg, uitkering, vervoer. Daarnaast (dus niet 100%) is zij Libertarisch schreven we. Dat klopt. En wat betreft onze seksuele standpunten. De Libertarische Partij wil daarin veel verder gaan. Zij zijn voor kinderprostitutie en wat al niet meer. Lees hun partijprogramma maar eens door. Iedereen kan op elk gewenst moment besluiten volwassen te worden.

  Het verbieden van kinderseksualiteit (tuissen jongeren en ouderen) is puur moralistisch. Iets wat je niet verwacht bij Libertariërs. Uitleg zie: http://www.pnvd.nl/verantwo

 2. [3] het socialisme kent vele schuilnamen: liberaal (volgens VVD, GL), sociaal liberaal (D66) en nu dus humaan-liberaal.

  Waarom schamen collectivisten zich er toch voor om toe te geven dat ze socialisten zijn ?

  Het lijkt mij dat u uw onsmakelijke afwijking probeert te legaliseren en goed te praten, is het niet eenvoudiger om maar in therapie te gaan ? Ik zou u in ieder geval met de honkbalknuppel strelen als u in de buurt van mijn kinderen zou komen.

  En om wijlen mijn tante Jo te citeren: "ga weg, vieze man !"

 3. [3] In het klaasiek-liberalisme is de staat verantwoordelijk voor de bescherming en veiligheid van de burgers in de samenleving, dus ook van de jongste leden daarvan. Bij kinderen is dat daarom ook zeer belangrijk, omdat deze de meest weerloze schepsels vertegenwoordigen in de samenleving en dienen als zodanig te worden gezien en beschermd. Zoals uw wellicht weet is de leeftijd van 16 als volwassene in de meeste westerse landen gangbaar en als klassiek-liberaal steun ik dit. Onder de 16 jaar wordt men namelijk nog niet geacht geheel geschikt te zijn tot allerlei volwassen handelingen (uitzonderingen bevestigen deze regel). Dit is in het geheel niet moralistisch, doch pragmatisch van aard. Daarom is het wel degelijk klassiek-liberaal om tegen een partij als de uwe te zijn, omdat het niet alleen getuigt van immoreel gedrag, maar erger nog een uiting is van een abominabele amoraliteit. Daarom in tegenstelling tot wat er wordt beweert zijn klassiek-liberalen tevens tegen zowel kinderprostititie als -pornografie, niet vanwege de prostitutie of pornografie, maar vanwege de uitbuiting van weerloze schepsels voor de sexuele gratificatie van abjecte lieden.

 4. Nu las ik in een verklaring van een bestuurslid van deze partij dat het ideaal is de leeftijdsgrens tot nul jaar te verlagen, maar dat het land hier nog niet rijp voor is. Commentaar is hier overbodig.

 5. [6] wellicht zou meneer Uittenboomgaard geestverwant OvJ Joost de Rukker Tonino om een ondersteuningsverklaring kunnen vragen.

 6. [3] Wij zijn niet voor kinderprostitutie.

  Wij vinden het alleen inhumaan om prostitutie te verbieden als het je kan redden van de hongerdood. En ieder persoon moet zelf weten of hij wel/geen prostitutie bedrijft; dwang is uit den boze.

  Dat iets moralistisch is; dat kom je juist WEL bij libertariers tegen; iedere groep mag gemeenschappelijk met goedkeuring van ieder individu besluiten welke moraal zij aanhouden.

  Het is alleen niet wenselijk dat een (klein of groot) collectief regels bindend maakt voor de rest van de mensheid.

  Ik ben het 100% met je eens dat pedofilie een kwestie van tijd en plaats is. In het oude Griekenland was e.e.a. geaccepteerd en kraaide er geen haan naar.

  In deze maatschappij zijn de normen helaas voor jou anders.

Comments are closed.