Het lijkt er op dat het in dit land nodig is om Geert Wilders extra te beveiligen. Als er één functie is die de staat zou moeten vervullen, is het wel de beveiliging van zijn burgers.

Nu dreigt de verkiezingscampagne van Geert in het water te vallen omdat de overheid stelt dat hij zelf maar voor zijn beveiliging moet zorgen, terwijl hij dat niet kan betalen. Hoe reëel is dat?

Wilders heeft al twee campagne-avonden moeten afzeggen omdat hij het advies van zijn beveiligers om detectiepoortjes te plaatsen, niet kon betalen. (1000 euro per keer).

Volgens het departement van de minister van justitie, Piet Hein Donner, moeten de partijen zelf voor hun beveiliging zorgen.
Hierbij te bedenken dat de oude partijen voor zichzelf geregeld hebben dat zij wel uitgebreide subsidies uit het belastinggeld krijgen, en dat tevens voor nieuwkomers hebben geblokkeerd. (Zo maak je het met deze ongelijkheid voor nieuwkomers moeilijk en vergroot je je eigen kansen.)

Er zit wat in om te stellen dat als iemand een bijeenkomst wil organiseren, dat hij dan ook zelf voor de beveiliging moet zorgen. Maar dan moet je daar ook de consequenties van aanvaarden en de organisator de mogelijkheid daartoe laten. En niet bvb het dragen van wapens verbieden.

Waarom organiseert Wilders niet gewoon zijn bijeenkomsten en zijn beveiliging, gekleed in kogelvrij vest en twee grote revolvers op zijn heupen? Ditzelfde door een paar fans, en de zaak zou redelijk veilig zijn!

11 REACTIES

 1. Ze hopen misschien dat hetzelfde gebeurt als met Pim Fortuyn,zijn ze weer een lastpak kwijt die hun netwerk bedreigt.

 2. Een partij moet zichzelf beschermen,
  Maar tegelijkertijd mag dat niet eens, tenzij je een door de staat goedgekeurd beveiligingsbedrijf bent. Zie de volgende wet>>

  Wet van 11 september 1936, houdende voorzieningen omtrent weerkorpsen

  Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

  Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is enkele voorzieningen te treffen omtrent weerkorpsen;

  Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. De weerkorpsen

  Artikel 1
  [1.]Het is verboden weerkorpsen tot stand te brengen, daarvan deel uit te maken of deze te steunen.
  [2.]Weerkorps is iedere organisatie van particulieren, welke gericht is op of voorbereidt tot het in onderling verband verrichten van of deelnemen aan hetgeen tot de taak behoort van weermacht of politie in de handhaving van de uit- en inwendige veiligheid en van de openbare orde en rust.
  [3.]Het verbod van het eerste lid geldt niet voor organisaties, toegelaten bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur. Aan eene toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

  Artikel 2
  [1.]Hij die in strijd handelt met artikel 1, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  [2.]Het feit wordt beschouwd als eene overtreding.

  Artikel 3
  [1.]Hij die opzettelijk in strijd handelt met artikel 1, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
  [2.]Het feit wordt beschouwd als een misdrijf.

 3. [1]
  en nu we het toch over fortuyn hebben: uit de conclusie van het rapport dat over zijn dood gefabriceerd is>

  …, namelijk dat de burgers zelf in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun persoon. Zij dienen dan ook naar vermogen maatregelen te nemen om zich te beveiligen tegen daadwerkelijke of mogelijke aantasting daarvan.

  (‘ De veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn’, 2002, hoofdstuk 12, par. 2)

  Burgers zijn dus in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Maar wee je gebeente als je die verantwoordelijkheid serieus gaat nemen.

 4. [4] Marcellus,
  Inderdaad. M.a.w. "veiligheid" en "bescherming" zijn relatieve begrippen. De staat ontneemt de burger de middelen zijn verantwoordelijkheid te nemen en geeft daar RELATIEVE "bescherming" voor terug.

 5. [5] "De staat ontneemt de burger de middelen zijn verantwoordelijkheid te nemen en geeft daar RELATIEVE "bescherming" voor terug"

  "Relatieve"?? Nu moet je niet overdrijven!!

 6. De tweede Kamer heeft een brief geschreven naar jan Peter met opmerking dat de beveiliginskosten van Wilders door de belastingbetaler betaald moeten worden. (Net als die van de oude partijen.

  Het gebruikte argument is zeer interessant:
  "Geld mag nooit een belemmering zijn om in vrijheid campagne te voeren, aldus Kamervoorzitter Weisglas."

  Opent dit perspectieven voor de actie STEMNIET???
  Wie bindt de kat de bel aan?

 7. [3] Marcellus,
  "Een partij moet zichzelf beschermen,"
  Waar staat dat geschreven ? 🙂

  [6] Hub,
  OK. Je kunt het van verschillende kanten bekijken.
  1) De Staat vindt, dat "bescherming" een RELATIEF begrip is. Zij kan en wil de burger géén ABSOLUTE bescherming bieden.
  2) Zoals jij het stelt is het één van de twee:
  Vind je, dat de Staat de burger ABSOLUTE bescherming biedt of vind je dat de Staat de burger ABSOLUUT GEEN bescherming biedt ? 🙂

 8. [8] Ik denk dat het meer dan duidelijk is dat de staat "niet voldoende" bescherming KAN bieden.
  Als ik overvallen wordt, heb ik er niets aan dat ik de politie kan bellen die minstens drie kwartier nodig heeft om tot bij mij te komen. ALS ik al zou kunnen bellen!

  Misdadig is dat de staat mij verbiedt om mezelf afdoende te beveiligen! En als ze merken dat ik een pistool zou aanschaffen, stoppen ze me nog in de gevangenis ook!

Comments are closed.