Dat zegt volgens het Ad Ayaan Hirsi Ali (of Hirsi Ali Magan) in de TV documentaire De Gelukzoeker, die zaterdag 26 augustus gepland is op Nederland 3.
Dit omdat Rita geen ideeën en geen partijprogramma heeft, maar wel een zeer grote macht in de VVD. Aldus Ayaan.

Natuurlijk neemt de huidige partijtop, Mark Rutte en Jan van Zanen afstand van deze uitspraak. Maar die kunnen ook niet anders. Het zou te gek zijn als zij dezelfde mening hadden over nummer twee op de VVD-kieslijst.

Objectief moeten we hierbij bedenken dat Ayaan door Rita hufterig en dom is behandeld. En dat kan weer geleid hebben tot rancuneuze en domme (?) reacties.

Maar het kan geen kwaad om eens te bedenken wat de feiten zijn.
Ayaan Hirsi Ali Magan is/was ook een politica. Dat moet je dus ook mee overwegen. Maar is het zo dat Rita Verdonk wel een goed programma heeft? En heeft ze geen macht in de VVD?

Een conclusie kunnen we al vast trekken: Politiek is vies! En waarschijnlijk zullen we voor 22 november nog meer viezigheid te zien en te horen krijgen.
Wie gaat er nu nog op politici stemmen?

31 REACTIES

 1. Ayaan lult uit haar nek. Het programma van Verdonk ken ik niet.. Maar het hebben van ideeën en macht, is misschien nog wel gevaarlijker.. Zeker als het in mijn optiek de verkeerde ideeen zijn. Een voorbeeld van verkeerde ideeën en macht vinden we in cambodja, maar ook dichterbij toen het nationaal socialimse op haar "hoogtepunt" was.

 2. Flauw van Ayaan. Ze had nog een eitje te pellen met Verdonck dus daar gaat het nu over. Dat is klein. En ik dacht dat ze groot was.

 3. Ayaan heeft groot gelijk. Verdonk is een gevaarlijke nazistische volksmenner en zal nog een ramp voor Nederland betekenen.

 4. [3]

  Die Ayaan Huppeledepoep was een ordinaire HUURLINGE in het VVD-vreemdelingenlegioen. En nu zij de poort uitgetrommeld is heeft zij ook nog wat over de natives te zeggen … Terwijl zij zelf veel meer een voorbeeld van het incestueuze en termnaal zieke Nederlandse politiek stelsel …

  En in de VS is zij inmiddels al door de mand gvallen …

 5. [5] "Terwijl zij zelf veel meer een voorbeeld van het incestueuze en termnaal zieke Nederlandse politiek stelsel …"

  Helemaal juist!
  Conclusie: STEMNIET op dit zieke stelsel.

 6. [3] Zou ze een grotere ramp betekenen dan Jan-Peter of Wouter of een kleinere?

 7. [7] Geen werkvergunning en al helemaal GEEN kans opeen "groene kaart" vanwege gedocumenterde leugens. NOOIT …
  [7]
  In de VS wordt men op zijn woord gelooft. Heel veel gaat daar op woord van eer. Alles is dus mogelijk, maar als je gesnapt wordt ben je lang niet jarig ….

  Bij aangifte van belastingen bijvoorbeeld. Dat laatste omdat blauwe envelopes en aanslagen daar niet bekend zijn. Men rekend ZELF de verschuldigde belastingen uit en betaald die. Wordt men echter op fraude betrapt dan is de boot goed aan …

 8. [6] De conclusie dient te zijn dat je je probeert te ontdoen van dit huidige systeem. Of dat plaats vindt via wel of niet stemmen is daaraan ondergeschikt.

 9. [6] De conclusie dient te zijn dat je je probeert te ontdoen van dit huidige systeem. Of dat plaats vindt via wel of niet stemmen is daaraan ondergeschikt.

 10. [11] Dit politiek systeem is slechts te onbinden als de monarchie de laan wordt uitgestuurd, zodat de politieke pachters hun bestaansrecht verliezen. (Niet voorniets dat men aan de EU wil).

  Wel stemmen perpetueerd vooral de status quo. Maar als genoeg mensen wegblijven en NIET stemmen dan dient dat een VEEG teken te zijn …

  Helaas danken inmiddels een kleine tachtig procent van de bevolking hun hele bestaan aan de no-marxistische Nederlandse NEP – "democratie".

 11. [12] Dat van de monarchie ben ik met je eens.
  De "politieke pachters" hebben nooit een bestaanrecht gehad. Veel mensen zijn dat met ons eens. Niet stemmen verandert niets aan het systeem.
  Gerard van Westerloo heeft hier een goed stuk over geschreven (NRC Handelsblad, Bijlage M, 4 mei 2002: De illusie van democratie)
  Hij geeft aan (eigenlijk dr. Nico Baakman UvM) dat sinds de eind jaren zestig, door het velies van veel leden, de partijen zich een plek in het centrum van de politiek hebben toegeeigend).
  Dit heeft volgens mij inderdaad plaatsgevonden. Daarom dnk ik dat niet stemmen niet helpt. We zullen ze er echt uit moeten werken voor ze gaan.
  Door Gerard van Westerloo
  niets aan het systeem.

 12. [14] Ja Hub, hoe moet dat gedaan worden.
  Kijk, niet stemmen geeft ook geen antwoord op die vraag. Door niet te gaan stemmen, zullen er minder mensen gaan stemmen. Wat de reactie van de zittende kliek zal zijn, wordt hier ook niet aangegeven. Lagere opkomstcijfers betekent niet automatisch dat er opeens een ander systeem aanwezig is.

  Maar om op de vraag terug te komen: Ik vindt dat er gestemd dient te worden op de partij die het meest de (in mijn ogen) dragende factoren van het huidige systeem onderuit haalt. De dragende factoren zijn volgens mij: alle burgers voorliegen en de andere stemmen in Nederland verstikken door te overstemmen. Dit vanuit de gedachte dat alles wat hun macht en positie aantast en het verlies kan betekenen van de hen toegeëigende voordelen, niet bij de burger bekend mag zijn.

 13. [16] O ja Hub: ik was nog even wat vergeten.
  Mijn bovenstaande gedachtengang heeft als oorsprong datgene wat ik ook weleens op deze site heb gelezen: we moeten niet vanuit de politiek deze zaak aanpakken, maar vanuit de gedachte dat we de Nederlandse burger dienen te laten zien hoe de zaak in elkaar steekt. Wat de waarheid is en in welke situatie deze burger zich nu bevindt.

 14. Verdonk haalt veel stemmen binnen voor de VVD, maar haar ideeen zijn het tegenovergestelde van liberaal. Zij hoort dus niet in de VVD thuis.
  Hugo van Reijen

 15. [18] Ik ben het met Hugo eens dat Rita geen liberaal is en ze hoort daar inderdaad niet thuis.De reactie van Ayaan vind ik beneden alle peil. Toen ze haarpaspoort tijdelijk kwijt was slijmde ze nog: "ik hou van Rita en blijf van haar houden". Wie herinnert zich niet de spotprent: Ayaan met haar paspoort zwaaiend: Doei !!
  Ik vind dat we nog veel kritischer tegenover Ayaan moeten staan. Niemand heeft het over de geboortedatum.Had ze zich zelf nu twee jaar jonger of twee jaar ouder gemaakt? Ik weet het niet meer. Maar als ze zich ouder heeft gemaakt, krijgt ze 2 jaar eerder haar AOW en haar pensioen hier opgebouwd.
  Het is een ramp dat ze nederlandse is gebleven,want als ze hier op vakantie komt bij haar vrienden, moet meteen het dure bewakingsapparaat weer in werking komen/
  En wie betaalt dat, zoete ,lieve Gerritje,haar beschermer.
  Voor de meeste nederlanders was hij zuur inplaats van zoet.
  En nu verlaat hij de kamer. zal wel weer minister van Staat worden,zo’n trouw dienaar van de Kroon.
  Kortom het stinkt.Met Ayaan is het Paard van Troje binnengehaald en het heeft ons fortuinen gekost.
  Een ordinaire gelukszoeker en nu lacht ze in haar vuistje.
  Anne

 16. [4] Ik wist niet dat leugenares een beroep was. Wel mooi om mee te spronken zo een stigma. Linkse reflex?

 17. [18] De VVD is amper liberaal te noemen (meer een conservatief ingesteld soort liberalism, i.e. sociaal-democratisme), dus wat is precies het hoofdargument dat zij sowieso niet bij de VVD hoorde?

 18. [19] De redenering ik-vind-jou-een-immoreel-persoon-omdat-jij-van-de-verzorgingsstaat-profiteert gaat voor zowat iedere Nederlander op. Hierin is AHA niet bijzonder. Als je met dat ‘we’ kritischer tegenover AHA moeten staan bedoelt dat we meer schijnredeneringen zonder klare argumenten op haar persoontje moeten loslaten (wat jij dus doet), dan pas ik daar graag voor.

 19. [22] Je kunt alles wel schijnredenering noemen Arend. Ze heeft met haar geboortedatum gesjoemeld, dat is een feit. En met "we"bedoel ik de doorsnee degelijk brave burger die vanaf geboorte tot aan het graf zich aan de regels houdt,trouw zijn belasting betaalt en zijn premies. Als je dan door ziekte,ouderdom of ellende een beroep moet doen op de staatsruif noem ik dat niet "profiteurs" maar gewoon mensen die een beroep doen op hun afgesloten verzekering,waarvoor ze hun hele leven hebben krom gelegen.Dat er veel profiteurs en oplichters in dit land rondlopen,ja dat is een heel ander verhaal.Maar dat is niet de hardwerkende doorsnee burger, die gewoon moet sappelen om fatsoenlijk door de wereld te komen.En dat is echt het overgrote deel van de burgers hoor.
  Anne

 20. [20] Zei iemand dit dan?

  Nou goed, die heeft dan wel gelijk. Politicus/a is immers een beroep.

  Zo bekeken waren ze soortgenotes.

 21. [23] Mee eens. Sterker nog: Ik vind het mij opgedrongen systeem waarin ik gedwongen wordt geld af te staan, zo immoreel dat ik hopelijk ook voldoende jaren werkloos zal zijn om mijn onvrijwillig afgestane centen weer te kunnen recupereren. ’n Kwestie van terughalen wat van mij is.

  Let wel: belastingen zijn er niet alleen op inkomen.
  Wie bv. een miljoen erft, betaalt daarover ca. 250k belastingen.

  Dat is ca. 15 keer de jaarlijkse maximum WW (want ofschoon die zogenaamd gekoppeld is aan je laatste salaris, zit er een belachelijk laag plafond op).
  Maar als je de 250k successierechten in staatsleningen had gestopt (*), zou dit jaarlijks ook nog eens 10k opleveren. Dus met 15k WW is amper de gederfde rente vergoed en is maar een luttele 5k gerecupereerd. In totaal zou het zo bekeken ca. 25 jaar duren eer je je geld terug hebt.

  Maar eigenlijk duurt het natuurlijk nog langer: want op de 750k die je overhield, zou je jaarlijks 1,2% ofte 9k vermogensbelasting betalen.
  Dus netto ontvang je dan maar 6k, wat maar 2,33% is van het geld wat de staat van je stal/afperste. Dat is 4k te weinig en dus wordt de schuld die de staat (niet juridisch weliswaar, doch moreel) aan je heeft, jaarlijks nog 4k groter.

  M.a.w. de schuld wordt nooit afgelost. Toch niet de WW uitkering. En al helemaal niet wanneer vroeg of laat de WW ophoudt. Want de bijstand is nog maar maximum ca. 8k en bovendien krijg je die niet als je nog 750k vermogen blijkt te hebben.

  Maar stel nu dat je die bijstand wel zou kunnen vangen, bv. omdat je in je WW-jaren je vermogen hebt opgemaakt, dan wordt de situatie dus dat de staat je jaarlijks nog 8k geeft, en je geen vermogensbelasting betaalt dus 8k is wat je netto vangt. Maar de rente over haar schuld van 250k is wel 10k. Dus de overheid, blijft een tekort met jou hebben en je (morele) vordering op haar wordt alsmaar groter.

  Het zou leuk zijn eens te kijken waar de break even ligt.

  Stel erfenis is 800k. De lening is dan ca. 200k (**).
  Stel je zou nog 5 jaar WW kunnen trekken alvorens je recht daarop vervalt. Daarna wordt het bijstand maar dan moet eerst je netto erfenis van 600k opgesoupeerd zijn. Als je dit bedrag lineair laat aflopen, bedraagt de vermogensbelasting over eerst ca. 6,5k en op het laatst 0,7k oftewel gemiddeld ca. 3,6k.
  Als je 15k WW krijgt en dit vermindert met 3,6k belasting, is je netto ontvangst nog 11,4k. 3,4k meer dan de rente over 200k dus, waardoor tegen het eind van je WW je vordering is geslonken tot nog ca. 183k.
  4% rente hierover is voortaan nog maar 7,2k.
  In de bijstand krijg je nu nog ca. 8k. Vermogensbelasting betaal je niet meer dus die 8k zijn netto. Na aftrek van de rente, blijft nog 0,8k over.
  Natuurlijk wordt je vordering daardoor kleiner, waardoor de rente ook daalt en er steeds meer "overschot" is. Uiteindelijk zal het nog grosso modo 42 jaar duren eer je al je geld van de overheid gerecupereerd hebt.
  Opgeteld bij de eerste 5, geeft 47 jaar.

  Dus een schoolverlater die op zijn 18 gaat werken en op zijn 30e acht ton erft en prompt ontslagen wordt en eerst 5 jaar WW ontvangt en vervolgens 42 jaar bijstand, speelt dan pas quite.
  Kortom op zijn 77 begint hij pas te profiteren. En laat dat nou net de gemiddele levensverwachting zijn…

  Dus: heb je rijke ouders en ben je vroeg wees? Dan heb je de staat al zo flink voorgefinancierd dat je vervolgens voor mijn part het morele recht hebt om de volgende 47 jaar de overheid jou schadevergoeding te laten betalen.

  WORDT VERVOLGD

  (*) niet dat ik staatsleningen als goede belegging zie -laat staan propageer- maar tenslotte is de staat nu eenmaal de partij aan wie je je geld "leende" in dit voorbeeld. Zie verderop voor een verdere nuancering.
  (**) ik werk bewust met enigszins afgeronde bedragen. Wie er zin in heeft mag me corrigeren door de zaak tot op de komma na te rekenen.

 22. [25] Sterker nog: alles is sterk afhankelijk van de gekozen rentestand. Dat die nu toevallig laag staat is nog het minste bezwaar tegen bovenstaande berekening.

  Je kan evenzeer argumenteren dat je een risicopremie van bv. 3% moet hanteren bovenop staatsleningen. Immers je "investering" is erg onzeker.
  I.t.t. een officiele staatslening, waarvan verwacht mag worden dat de overheid die heus wel terugbetaalt (al is het met bijgedrukt en dus waardeloos geld), is het maar de vraag of er geen wijziging komt in de WW en bijstandswetgeving waardoor je ineens veel minder terugkrijgt. Bij dit risico, hoort een premie (zoals voor junk bonds).

  Als we die op 3 % stellen, dan is zelfs een bedrag van amper 540k voldoende als erfenis.
  Met ca. 135k successierechten en 405k aan netto erfenis, kom je dan op jaarlijks 12,6k netto ontvangst tijdens je WW periode. Dit is amper 3,1k meer dan de rente. Na 5 jaar is je vordering dus nog ca. 120k. En in je bijstandsperiode vang je netto 8k, wat minder is dan de 8,4k aan rente. De vordering neemt dus niet verder af maar opnieuw toe en de overheid komt almaar meer bij je in het krijt te staan – ook al wordt je 100.

  Groeten,
  M

 23. [26] Deze rekensommen zijn mij te gortig midden in de nacht M. Maar ik heb een veel simpeler meetlat. Ik weet van heel veel mensen om mij heen dat hun hele inkomen (WAO,AOW etc.etc.) helemaal verdwijnt nu naar gemeente en rijk en zorgverzekeraars (wat een woord,het laatste wat ze bieden is zorg,maar een kniesoor die daar op let) en naar de energielasten ed. waarvan de topmanagers dan weer een groot deel naar binnen harken.Vooral de alleenstaanden zijn de klos en ik hoor van geen enkele partij,ook niet de eventuele nieuwe,dat ze het voor die groep gaan opnemen.We zijn ooit 3 jaar aan dit vermaledijde systeem ontsnapt (al was het toen nog lang niet o erg) en hebben 3 jaar op eigen kosten onverzekerd in ierland avonturen beleefd.Dat was heel goedkoop voor de staat, geen kinderbijslag e.d. maar nu gaan ze het vereffenen met de AOW.Voor elk jaar weg derf je 2,5 %.Dat is de prijs voor de vrijheid die we even hebben genoten. Je verliest het altijd,behalve de uitgekookten en dan zijn we toch weer terug bij het oorspronkelijk onderwerp,nl.bij profiteurs.
  Anne

 24. [23] Excuses, mijn kwalificatie van jouw redenering alszijnde een schijnredenering is precies onjuist wanneer je daarbij een definitie van ‘we’ formuleert die is zoals je die formuleert. Ik val simpelweg niet onder de ‘we’.

  [24] Je vergelijkt AHA alszijnde een leugenares met RV alszijnde een burocrate. Daarmee wek je de indruk dat je vindt dat AHA bovenal een leugenares is in wat zij zegt en doet voor de kost. Beetje flauw, niet overeenkomend met de feiten, en een beetje dom. Vandaar de vraag of het een linkse reflex was.

 25. [28] "Daarmee wek je de indruk…"

  Ik ben slechts verantwoordelijk voor wat ik tekstueel schreef. In welke indruk dat resulteert, hangt af van de perceptie van de lezer.

  "Vandaar de vraag of het een linkse reflex was."

  Hoewel het me niet waarschijnlijk lijkt, wil ik niet a priori uitsluiten dat ik wellicht ooit zelfstandig tot een linkse gedachte kom.
  Een links reflex daarentegen, zo kan ik je evenwel 100% garanderen, zal ik nooit vertonen (zelfs niet als ik ooit alzheimer krijg en begin te dementeren) 😉

  Prettig weekeinde,
  M

 26. [29] Overigens… een kleine precisering: op het vlak van persoonlijke vrijheden, heb ik als goed libertarier een hele hoop gedachten die ook door "links" geclaimd worden, bv. inzake euthanasie, drugs, seksualiteit etc.

  Wat ik dus bedoelde, was dat ik niet snel tot onlibertarische linkse gedachten zou komen.

  Groeten,
  M

Comments are closed.