De teloorgang van de basisschool
is totaal te wijten aan de overheid.
In pakweg 30 jaar hebben politici
en ambtenaren geregeld dat het
huidige niveau afgezakt is naar
een Tweede Wereldland.
Dankzij hun regulering en rampzalige
opvattingen over kennisoverdracht
is het reken- en taalniveau nog nooit
zo slecht geweest als nu.

Dankzij de democratiseringsgolf, het ‘speels’ leren en de continue stroom richtlijnen uit Den Haag gaan kinderen van 12 jaar met een ernstige kennisachterstand naar het vervolgonderwijs. Het aantal uitvallers in het vervolgonderwijs is dan ook het hoogst in Europa. Eenmaal niet begrepen of goed onderwezen basiskennis is later zeer moeilijk in te halen.

Naast de destructieve krachten van de overheid, kampt de onderwijssector met matig gemotiveerd personeel. Onderwijzers draaien 30-urige werkweken, hebben lange schoolvakanties, ADV-dagen en studiedagen. Wat ze op die studiedagen leren, is mij tot op heden een raadsel. De juf/meester moet aan alle kanten ondersteunt worden door ouders anders is het groepsgewijs onderwijzen niet haalbaar. De lesdagen hangen aan elkaar van projectjes die veel tijd, geld en moeite kosten en nauwelijks iets opleveren. Buitenschoolse activiteiten zijn simpelweg leuke uitstapjes onder het mom van educatie. Dat is aardig voor een club bejaarden maar niet voor kinderen die op school zitten om scholing te krijgen.

Het probleem in Nederland is dat er qua basisonderwijs geen alternatief is. Openbaar, bijzonder, Jenaplan, Dalton, Montessori…de grijze middelmaat regeert en de normen worden constant bijgesteld aan het dalende resultaat. Slechts in de grensstreek is er een alternatief, Nederlandse ouders kunnen hun kinderen naar Belgische scholen sturen.
Een aantal jaar geleden was er een particulier initiatief dat enige hoop gaf. Maar al snel bleek dat de IederWijs scholen een overtreffende trap van ellende op het doodlopende spoor van nivellering te zijn. ‘De kinderen mogen doen wat ze leuk vinden’ was hier het motto.

Waar het onderwijssysteem dringend behoefte aan heeft, is het volgende: een efficiënte, zakelijk ingestelde basisschool die zich richt op optimale kennisoverdracht. Klassikaal onderwijs als dat beter werkt, groepsgewijs als het kan. Discipline en orde gecombineerd met het streven het beste uit een kind te halen. Een gedegen opleiding waar een kind de rest van zijn/haar leven de vruchten van kan plukken.

Een dergelijke schoolaanpak zou niet alleen horden ouders trekken maar ook de basis leggen voor een slimme en actieve generatie.

11 REACTIES

 1. Na een korte gedachte plens ik zomaar eens wat neer:

  Het basisonderwijs moet zich beperken tot het ‘perfect’ leren schrijven, spreken, rekenen en internetten (+ sport?). Geen geschiedenis, geen aardrijkskunde, en geen biologie of ‘natuurkunde’. En waarom? Omdat de onderwerpen geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, planethologie, reincarnatie en libertarisme, -in dramatische tegenstelling tot 30 jaar geleden- ten overvloede en voor eenieder zijn te bereiken via het internet.Daarbij vanuit divers perspectief belicht. De ‘vrijgekomen’ tijd levert aan ‘nieuwkomers’ meer kansen om de nieuwe moedertaal te leren beheersen, en daardoor vergroten zij de slagingskans van de eigen individuele toekomst in de voor hen nieuwe maatschappij.

 2. [2] In hoeverre is ‘de voor hen nieuwe maatschappij’ nieuwer voor de ‘nieuwkomer’ dan voor de euhh tja… oudkomer?
  We hebben het hier toch over het basisonderwijs en niet over integratiecursussen?

 3. [3] "We hebben het hier toch over het basisonderwijs en niet over integratiecursussen?"

  Wat is basisonderwijs dan anders dan een integratiecursus voor nieuwkomers op deze planeet?

 4. [4] Mooi gevonden! 🙂 Je haalt de zin alleen wel uit de context van de voorgaande. En hoewel het dan nog steeds mooi gevonden lijkt, raakt je reactie dan kant noch wal..

 5. Volkomen eens met dit artikel.
  Opvoeden en knuffelen: doe dat thuis.
  Leren, oefenen en zweten: op school.
  En dan de basiskennis: trainen en nog eens trainen.
  Weg met dat verkleuterde basisonderwijs, tot stand gebracht door de adepten van de zieligheidspolitiek.
  Tenzij ouders hier vrijwillig voor kiezen, en ervoor willen betalen.

  Want, hoe merkwaardig is dit toch:
  Bij een sport wordt eindeloos trainen en oefenen als beslist noodzakelijk gezien om tot goede prestaties te komen.
  In het basisonderwijs werd deze notie afgeschaft en werd het ‘lekker in je vel zitten’ en de mate van het ‘leuk’ tot hoofddoel verklaard.
  Het onderwijs is 1 grote therapeutische instelling geworden.
  Waarbij men zelf de noodzakelijkheid voor een therapie vaststelt.
  Dat was de wens der progressieven: het hippiegevoel, ook voor de kids.
  En daarnaar zijn alle lesmethoden geher-orienteerd, immers daar bleek vraag naar.
  Maar, eerlijk is eerlijk, ook zeer veel ouders wensten dit.
  Al hun problemen met de kids te laten oplossen door, of over te laten aan, die zgn. ‘professionals’, met hun boekjes ‘wijsheid’.
  Scheelde hen weer kopzorgen, wat weer ten bate kwam aan hun hippiegevoel.

 6. [8] Wat het hippiegevoel (geestverruimend) met het hedendaags onderwijs (geestdodend)verbindt ontgaat me een beetje 😉 . Ik lees zojuist wel op TT dat lager en middelbaar opgeleiden steeds vaker op functies ONDER hun opleidingsniveau terecht komen. Het gaat al bijna om 50 procent. Nog iemand die het kan volgen?

 7. Onze dochter gaat naar het vmbo met lwoo. Er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik heb de ontvangen boeken en werkschriften doorgekeken.

  De schrik sloeg me om het hart. Voor een vak (welke weet ik niet) moet ze leren!!! een broodje hamburger te maken. Inclusief opruimen.

  Dat heb ik haar thuis al geleerd.

  Een andere les gaat over: hoe willen anderen jou het liefst zien.
  Antwoord: opgewekt; vrolijk; sociaal;
  mededelevend enz.
  Echt, je gelooft je ogen niet.
  Mijn zusje heeft ooit de huishoudschool gedaan en dat vonden wij al een eitje.

  Dit slaat werkelijk alles.

  Er is overigens geen keuze. De richting stond al vast. Het ging tussen een school met overwegend etnische jongeren of deze wat behoudende school.

  Ik maak mij grote zorgen.

 8. De ellende in het basisonderwijs is begonnen toen geitenwolle sokachtige types het nodig vonden om zichzelf met de voornaam te laten aanspreken.

  Gevolg: Weg gezag.

  Hoor explosies voor de WTC torens instorten:
  http://www.eiw777.zomi.net/

Comments are closed.