Naast de HSL en de Betuwelijn heeft ProRail nog een belangrijk project onderhanden.
Namelijk de verbreding van het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. Deze twee baansspoorweg had aan het einde van dit jaar een vier baansspoorweg moeten zijn.
Het duurt nog tot april volgend jaar voordat alle vier de sporen tussen Amsterdam en Utrecht in gebruik kunnen worden genomen.

En natuurlijk is hier ook sprake van een kosten overschrijding, de geplande 800 miljoen worden niet gehaald en er wordt rekening mee gehouden dat het project nu ongeveer een miljard gaat kosten.
Volgens een woordvoerder van ProRail komt de vertraging door de verscherpte veiligheidsvoorschriften van de EU. De werkzaamheden zijn in 2000 begonnen, het was dus niet te voorzien dat de EU de veiligheidsmaatregelen aan zou scherpen.

Maar dat is nog niet alles, er zitten meer consequenties aan vast.
ProRail heeft aan staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer gemeld dat de dienstregeling aangepast moet worden. De staatssecretaris had de nieuwe dienstregeling van de NS al goedgekeurd.
Ook deze nieuwe dienstregeling, althans de goedkeuring ervan, zorgt voor de nodige commotie.
GroenLinks kamerlid Duyvendak vindt dat Schultz had moeten wachten met het goedkeuren van de dienstregeling en een debat hierover had moeten plannen als de Kamer van het reces terugkomt.
Schultz heeft laten weten dit naast zich neer te leggen.
“Dat vind ik onaanvaardbaar”, zegt Duyvendak. Kort voor het reces werd er voor het laatst en was toen kamerbreed kritiek. Er was toen kamerbreed kritiek. Het debat zou volgens GroenLinks nog worden voortgezet, zodat de moties konden worden ingediend.
Een woordvoerder van het ministerie stelt dat de staatssecretaris “gewoon” de bevoegdheid heeft de dienstregeling goed te keuren. Daar komt volgens het ministerie nog bij dat 15 augustus de laatste mogelijkheid is dit te doen, omdat de NS anders in tijdsnood komt.
En dan stellen ze in Den Haag dat de NS geprivatiseerd is.
Ziet u het al voor zich, al die jongens en meisjes in Den Haag die zich gaan buigen over een dienstregeling van de NS! Het zou hetzelfde zijn als zij zich gaan bemoeien met bijvoorbeeld het werkrooster bij Philips. ( Dat is toch ook een privé onderneming?)

Heeft ProRail op dit project vertraging opgelopen doordat de EU zich daarmee bemoeide, op een ander project dreigt ProRail vertraging op te lopen door tussenkomst van een gemeente.
De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil dat spoorbeheerder ProRail zich houdt aan de zondagsrust. Werkzaamheden aan het spoor die eind augustus beginnen, mogen van de gemeente niet op zondag plaatshebben. Dat meldde de gemeente gisteren. De burgemeester heeft ProRail laten weten een dwangsom van ¤ 400.000,00 per dag in te stellen als de werkzaamheden wel doorgaan.
De reden voor het niet verlenen van een vergunning voor het werken op de twee zondagen is van religieuze aard, zegt de gemeentewoordvoerder. “We willen de zondagsrust eerbiedigen en de beleving van kerkgangers respecteren. Dit respect vragen dus ook van ProRail.”
Toch wel een vreemde gedachtegang van de burgemeester, als er betaald wordt dan schijnt opeens de beleving van kerkgangers buigzaam te zijn.
Al met al is het duidelijk dat we (de bevolking) beter af zouden zijn, als er geen last meer hadden van deze inefficiënte bureaucraten.
Denk daar 22 november nog maar eens aan.

5 REACTIES

  1. De Amsterdamse Noord-Zuid metrolijn ontbreekt op dit lijstje, maar is van het zelfde laken een pak. Wordt veel later dan bedoeld opgeleverd, budgetoverschrijding is enorm en eigenlijk is die metrolijn gewoon overbodig. Maar goed, een paar wethouders en ‘mennezjers’ kunnen in hun CV zetten dat zij die metrolijn voor elkaar kregen. Hopelijk vinden die nooit meer een baan daardoor.

  2. De stelling dat alles wat de overheid doet, andere resultaten heeft dan bedoeld, blijkt steeds weer te kloppen.

  3. [2] Precies. Over de tunnel in Delft is al overleg sinds Paars 1. Na een lang traject van besluiteloosheid is het er eindelijk door: de tunnel komt er, en dat kost de Delftenaar ook een lieve duit extra want de gemeente legt nog een aardig centje bij uit de belastingpot. Delft hoort al bij de duurdere gemeenten maar ik hou mijn hart vast voor de komende jaren. De tunnelbouw gaat zo’n tien jaar duren denkt men. In die tien jaar zullen de kosten wel een stuk of 5 keer bijgesteld worden naar boven en zal de gemeente de burger wel weten te vinden om het ontbrekende geld op te halen.

Comments are closed.