AMSTERDAM (ANP-AFX) – De bestuursvoorzitter van de zakenbank Kempen & Co, Wiet Pot, treedt onder druk van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten af. Hij heeft zich niet aan interne regels van de bank gehouden.
Dat heeft de raad van commissarissen van Kempen & Co zondagavond bekendgemaakt.
Pot heeft privé-effectentransacties uitgevoerd zonder daarvoor goedkeuring te vragen bij Kempen & Co. Daarbij heeft de bestuursvoorzitter zichzelf niet bevoordeeld, aldus de commissarissen. Er is geen sprake geweest van handel met voorkennis of belangenverstrengeling. Als Pot wel goedkeuring had gevraagd, had hij die volgens de commissarissen gekregen. Pot, was dus onzorgvuldig. OK maar wat is de diepere achtergrond.?

Er zijn wetten en regels gemaakt die stellen dat handel met voorkennis strafbaar is.
Overigens is dat enorm moeilijk objectief te bewijzen.
Om de bewijslast nu wat eenvoudiger te maken zijn de regels uitgebreid en moet iemand als Pot steeds vooraf aangeven wat voor transacties hij wil gaan doen.
Dat heeft hij niet gedaan en hij kan nu zijn verdere carrière vergeten, omdat hij wat onzorgvuldig was. NIET om dat hij een foute transactie heeft gedaan.
Ter vergelijking in het dagelijks leven: zou je dus vooraf aan moeten geven hoeveel glazen alcohol je gaat drinken en daar eerst intern toestemming voor moeten vragen, zodat achteraf gecontroleerd kan worden of je je daar aan hebt gehouden.
Dat is dan dus heel wat minder dan Guusje ter Horst, de burgemeester van Nijmegen, die de echte overtreding van een glas teveel heeft begaan, maar waar iedereen maar coulant mee zou moeten zijn.
Hier dus een twee maten meten situatie, maar ook een voorbeeld dat bij Pot, de (interne)regels belangrijker zijn dan of er een overtreding is begaan.

Als we nog meer regelen, hoeft er niets meer geregeld te worden.

1 REACTIE

 1. Bovendien is die hele wetgeving om handel met voorkennis te bestrijden pure onzin.

  Nog afgezien van het feit dat je academisch kan argumenteren (o.b.v. de EMH) dat handel met voorkennis zelfs goed is want dat je slechts dan komt tot marktefficiency van de sterke vorm, wat te prefereren valt boven die van de semi-sterke vorm die zou resulteren als er niet met voorkennis gehandeld wordt, kan de overheid handel met voorkennis nooit bestrijden, hoogstens half.
  De resulterende assymetrie maakt de zaak dan wellicht alleen maar erger.

  Waarom kan men handel met voorkennis niet volledig bestrijden?
  Simpelweg omdat men alleen kan zien welke transacties WEL hebben plaatsgevonden en niet welke -nochthans voorgenomen- transacties al bij al niet hebben plaatsgevonden.

  Stel een bedrijf gaat volgende week goede resultaten bekendmaken en een isider die hiervan op de hoogte is, koopt nog snel een pakketje aandelen.
  Deze transactie kan men zien en bestraffen.

  Maar stel een insider was voornemens een pakketje aandelen te kopen maar ontdekt dat de resultaten tegenvallen en ziet af van een voorgenomen -verlieslatende- transactie. Hoe ga je iemand die geen aandelen kocht veroordelen voor het feit dat hij dat o.b.v. zijn insider info bewust heeft nagelaten?

  Hoeveel stuks zou hij gekocht hebben en wanneer zou hij weer verkocht hebben? En hoe groot zou het verlies dat hij nu door inside info kon vermijden anders geweest zijn? Wat was dus de omvang van zijn voordeel?

  Hetzelfde gaat natuurlijk in de omgekeerde zin.
  Stel een insider heeft aandelen en wanneer hem ter ore komt dat de volgende week te publiceren kwartaalcijfers tegenvallen, verkoopt hij snel, om verlies te vermijden, dan kan je hem daarop pakken.

  Maar stel dat een insider een pakket aandelen wou verkopen om met de opbrengst een nieuwe auto te kopen.
  Plots otdekt hij echter dat de volgende week te publiceren cijfers super goed zijn, waardoor hij niet verkoopt en een weekje wacht en pas verkoopt na publicatie. Hij maakt dus extra winst door van een voorgenomen verkoop tijdelijk af te zien en te wachten tot iedereen weet wat hij nu reeds weet en de koers gestegen is.

  Hoe gaat de toezichthouder dan bepalen dat de man die zijn aandelen verkocht eigenlijk van plan was dit een week eerder te doen en dus bv. 10k minder opgestreken zou hebben?

  Kortom van de 4 situaties kunnen er hoogstens 2 aangepakt worden en dan alleen nog in een volledig transparante markt waarin alle wetsovertrdende insiders zo naief zijn om via hun eigen bankrekening in Nederland te handelen.
  Alsof zulke lui nog nooit van ofshore accounts gehoord hebben. In de praktijk zullen dus ook de insider transacties die WEL hebben plaatsgevonden niet eens effectief bestraft kunnen worden.

  Door echter de schijn te wekken dat insider trading bestreden wordt, zetten de autoriteiten het beleggerspubliek op het verkeerde been door een vals gevoel van "veiligheid" te geven.
  Een verstoorde perceptie van de realiteit lijkt me wel het laatste wat bevorderlijk is voor een goede handel.

Comments are closed.