Innovatie is in Nederland en in de EU het wondermiddel dat moet zorgen dat de EU de sterkste in de wereld wordt.

Dit is zo belangrijk dat er al lang een “platform” onder leiding van Jan Peter persoonlijk aan werkt. Een hoop belastinggeld wordt via dat platform gedirigeerd naar belanghebbenden.
Hoe beter en hoe grootser, en vooral hoe meer belovend, een innovatieproject is, hoe meer belastinggeld er beschikbaar komt om te experimenteren.

En nu is er het summum van innovatie.

Dit summum van innovatie is:
het ontwikkelen van een “Commissie”!
Niet zo maar een commissie, neen, het wordt de “Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s”! (SAI) (niet saai) Uitgevonden en ingesteld door Karien van Gennip (CDA), staatssecretaris van Economische Zaken.

Die SAI gaat dan “samenwerking zoeken met het bedrijfsleven”.
Dat zal wel betekenen dat ze met een zak vol belastinggeld gaan leuren om projecten te vinden die hun bestaan rechtvaardigen.
Dit moeten dan projecten worden waarmee “Nederland” dan “internationale topprestaties kan leveren”. Hiermee bedoelen ze waarschijnlijk projecten zoals de Betuwelijn, HSL e.d.?
En let wel: “Nederland” gaat die prestaties leveren!

Voorzitter van die “SAI”, wordt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Gelukkig zijn volgens de nieuwsbrief van de regering “de overige leden geselecteerd op basis van hun kennis over internationale trends in het bedrijfsleven”.

Wat je niet ziet, is dat al het belastinggeld dat hier stroomt, ontrokken wordt aan ondernemers en andere individuen, die het hadden kunnen gebruiken voor andere doeleinden waaronder innovatie. Die vindt nu niet plaats.

5 REACTIES

 1. Qua innovatie zou het veel vernieuwender en meer stimulerender zijn als de overheid eens besloot zich niet meer met de economie te bemoeien, driekwart van alle regeltjes overboord wierp en de belastingen voor het bedrijfsleven zou halveren.
  Ideetje voor Rinnooy Kan ?

 2. Ik heb de indruk dat apparatsjiks als Karien en Alexander zo gehersenspoeld zijn met het "de overheid MOET…" denken dat zij waarschijnlijk ook nog oprecht geloven dat deze nep-innovatie ook echt gaat helpen. De Aarde is rond, niet plat, en praat ze dat maar eens aan hun verstand. Niets doen en bidden voor economisch herstel lijkt mij in Karien’s geval de makkelijkste, goedkoopste en beste oplossing. Alleen waar moet je dan die commissieleden naartoe parachuteren… commissie voor oprichten?

 3. De grap van echte innovatie is natuurlijk dat er diensten en producten werden en worden bedacht en geleverd, waarvoor zeer vele consumenten bereid blijken te zijn hun centen vrijwillig te overhandigen.
  De CD van Philips is hier b.v. een fraai voorbeeld van. (was daar ook een staatscommissie bij betrokken????????)
  Uiteraard probeert ook de politiek zoveel mogelijk ‘consumenten’ voor zich te winnen.
  In dat opzicht zijn er raakvlakken.
  Maar de bedenksels der politieke rattenvangers blijken totalitair en onontkoombaar, slechts vanwege het feit dat men op Nederlands (b.v.) grondgebied te wereld kwam.
  De verplichte winkelnering werd hier reeds enkele dagen na de geboorte verplicht door de ouders schriftelijk bevestigd.
  Philips echter heeft mij nooit en te nimmer kunnen dwingen hun fantastische uitvinding te kopen.
  Hoewel?
  Na langdurige weigering deze CD’s te kopen, bleek het aanbod van LP’s bijna tot nul gereduceerd, en was de aanschaf van een CD-speler nauwelijks onontkoombaar, wilde men thuis nog van nieuwe muziekuitgaven kunnen genieten.
  Een zekere dwang van de markt was er dus wel.
  Nochtans valt die verre te verkiezen boven de dwang der overheid, met haar sancties in de vorm van boetes en gevangenis en diefstal.
  Maar als echte innovaties, d.w.z. door de consument zeer gewilde producten, ook al onder de overheidsbemoeizuchtigen, (die blijkbaar schijnen te weten wat consumenten behoren te willen) gaan vallen: LET OP UW SAEK!
  De overheid wil u hier gaan sturen: welke innovaties wel voor u geschikt zijn en welke minder.
  Die eersten zullen dan uit de grote pot bijdragen mogen ontvangen, de andere niet.
  Want u denkt toch niet dat de overheid een zeer innoverend product als een ‘belastingontduikerssetje’ financieel zal gaan stimuleren?
  Of een zeer innoverend product als een kentekenonleesbaarmakendsignaalgever?
  Of zeer innoverende alcoholmotoren die de belastingpompstations niet meer van node hebben???

 4. [4] Ofschoon je het zelf reeds voldoende genuanceerd had, toch nog even volgende aanvulling.

  Daar waar een overheid je dwingt tot het afnemen van een bepaalde dienst -vuilnisophaling- en wel de hare, kon je wat muziek betreft (zelfs als Philips monopolist was met CD’s, en dat was het niet) ook besluiten om gewoon geen muziek meer aan te schaffen – helemaal niet. Maar je kan niet besluiten om zelf je afval naar het stort te brengen en dan maar niet te betalen voor vuilnisophaling.

  Verder zou je de CD ook hebben kunnen skippen door tot het bittere eind tapes te kopen (die wat langer overleefden dan LP’s) en vervolgens als eerste tunes te gaan downloaden op je mp3 speler.

  Je zou het al bij al amper enkele jaren moeilijk hebben gehad toen ook tapes z.g.a. verdwenen waren en er nog onvoldoende gedownload kon worden.

  Maar op dat moment waren CD spelers (die bij hun introductie omgerekend wel 500 tot 1000 euro kostten voor een CD speler alleen als losse component in een keten) al zo in prijs gedaald dat je voor amper 39.95 euro bij de Blokker een fatsoenlijk apparaat (CD speler + radio + versterker + luidsprekers) kon kopen.
  Dat is dus de kracht van de vrije markt.

Comments are closed.