Heeft u dat wel eens? U rijdt over een buitenweggetje of een oprit van de snelweg bij uw woonplaats en als u opzij kijkt ziet u, tot uw grote verbazing, een assortiment woonwagens, verdachte Mercedessen en bijbehorende verdachte individuen in trainingsbroeken en interlockjes.

Als uw zoontje enthousiast reageert op de dikke wagens en de woonwagens die hem aan uw jaarlijkse kampeervakantie doen denken, kapt u snel de lol af en waarschuwt u uw zoontje nooit in de buurt van dit kamp te komen, “het zijn gevaarlijke en asociale mensen!”, zegt u tegen uw zoontje.

Waar u zich op dat moment niet bewust van bent, is dat in mijn beschrijving van u en uw ervaringen in de voorgaande zinnen, ik het woord ‘individuen’ enkel heb gebruikt om de kampbewoners te beschrijven en dat u zelf daarbij buiten de boot bent gevallen. Crimineel of niet, deze mensen leven in relatieve vrijheid en u bent, zonder het te weten, al uw hele leven een TBS-er. Uw zoontje die u waarschijnlijk terecht waarschuwt, is dat ook al enkele jaren, sinds u hem vol trots naar het gemeentehuis bracht voor de registratie en eveneens vol trots naar de eerste dag kleuterschool stuurde.
Kort geleden zag ik op Omroep Brabant een documentaireachtig programma dat poogde de taboes omtrent woonwagenbewoners te doorbreken en te kijken of de clichés kloppen.
Wat mij onmiddellijk aansprak was het idee van een vrijstaat en dat van wetteloosheid m.b.t. deze kleine communes. Nu ben ik heus niet zo naïef te denken dat deze kampbewoners libertariërs zijn, maar toch zijn er flarden van libertarisme op het woonwagenkamp terug te vinden.

De clichés die door de programmamakers werden onderzocht hadden uiteraard betrekking op vermeende criminaliteit bij woonwagenbewoners (en uiteraard de voor deze mensen obligate porseleinverzameling). Die criminaliteit is er ongetwijfeld, en ongetwijfeld in grote mate.
Met name autodiefstal, stroom aftappen en afpersing behoren tot het criminele repertoire van een relatief groot aantal kampbewoners.

Maar wat in de volksmond ook vaak tot dit repertoire wordt gerekend, zijn belastingontduiking en wietplantages; dat is een heel ander verhaal!
Nu zijn afpersing, autodiefstal en niet te vergeten Frans Bauer in de ogen van menig weldenkend mens (lees: libertariër) zo immoreel als maar kan, maar belastingontduiking en drugproductie zijn dat niet. Men kan niet ontkennen dat het klimaat en imago dat deze kampbewoners hebben gecreëerd menig belastingambtenaar buiten de deur (of buiten het kamp) houdt.
Op dit laatste zullen veel libertariërs jaloers zijn, en waarom ook niet?

Kampbewoners worden vaak afgeschilderd als asociaal en dit klopt ook wanneer je denkt aan de criminaliteit in een aantal gevallen maar waar toch voornamelijk op wordt gedoeld, is de belastingontduiking en het zichzelf afschermen van de rest van de samenleving. Waar het op neer komt, is dat men het asociaal vindt als je jezelf niet beschikbaar stelt aan de samenleving.
Deze “terbeschikkingstelling” ziet men als een plicht voor de ander en als een recht voor henzelf. Wellicht komt het, in onze ogen aparte gedrag van kampbewoners (denk aan de overmaat van trainingsbroeken, oorbellen en porselein) wel voort uit een aversie voor het Nederlandse collectivisme; in dat geval zouden deze weinig modieuze tierelantijnen een zeer nobele achtergrond hebben.

Een redenaar zou nog verder kunnen gaan en de vraag opperen: ‘legitimeert de mate van controle op handel en dergelijke de criminaliteit van menig kampbewoner als broodwinning?’
Persoonlijk, vind ik mij hier niet in maar de gedachte is desalniettemin interessant.
Als een kampbewoner buiten het kamp een auto wil kopen, moet hij, ondanks zijn afgescheiden levenssfeer, deze auto registreren, naar de APK en tot overmaat van ramp hierover belasting betalen en verplicht verzekeren. Legitimeert dit dan diefstal van een andere auto? Als men beargumenteert dat iedere “burgermens”, zoals mensen buiten het kamp zo eloquent worden betiteld, al vanaf zijn geboorte TBS heeft in de meest letterlijke zin van deze term, dan kan men stellen dat het stelen van de auto van een burgerman eigenlijk diefstal van de staat is en dus niet van een individu; deze laatste bestaat binnen deze redenering namelijk niet omdat de staat al bij de geboorte, de individualiteit aan zijn slaven heeft ontnomen.

Nogmaals, ik sluit mij niet aan bij deze redenering maar ben gedwongen door mijn nieuwsgierigheid en hopelijk bent u, de lezer dat ook, om deze toch te overdenken.

Het dilemma van een vrijstaat in Nederland ligt, zij het een woonwagenkamp of een andersoortige formule, in het verschil tussen autonomie en autarkie.
Een vrijstaat is erg makkelijk te waarborgen als deze een autarkie van enkel vrijwillige participanten is. Echter wanneer de staat het onmogelijk maakt autarkisch te leven, resteert enkel een autonome samenleving waarbij men dus nog altijd vast zit aan de regeltjes en bureaucratie van de buitenwereld.

Nu ben ik me bewust dat waarschijnlijk geen enkele kampbewoner ooit zo over zijn positionering in de maatschappij heeft nagedacht maar waarschijnlijk is het voor deze kampbewoner een gevoelsmatige aangelegenheid en heeft het weinig met ‘denken’ van doen.

“Voor hen die vrijheid werkelijk proeven is het geen gedachte, voor hen is vrijheid een gevoel.”

Hopelijk, hoopt u met mij, dat uw zoontje in zijn leven dit gevoel nog mag ervaren. Is dit het geval, dan doet u er goed aan zich hard te maken voor het libertarisme en wellicht in uw eigen huishouden een klimaat te creëren waarbij er 900 man politie nodig zijn om uw belasting te komen innen. Dan mag u trots op uzelf zijn.

54 REACTIES

 1. Ik kan je redenering volgen en er is wel iets voor te zeggen, ware het niet dat je naar mijn idee voorbij gaat aan een essentieel feit. Daar waar je in het artikel spreekt over het "idee van een Vrijstaat", is naar mijn idee helemaal geen sprake van een Vrijstaat. Een ‘kamp’ is veeleer een Staat in een Staat. d.w.z: Een hierarchie met bazen, opperbazen en uitvoerders. Ik denk dus dat die ‘belasting’ intern wel geheven zal worden!

 2. Goed stuk, zeker stof tot nadenken. Het stelen van een auto blijft natuurlijk een onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van een ander. Maar het stellen van duizend-en-één regels aan iemands stijl van leven, alsmede het zwaar belasten daarvan zijn dat inderdaad ook.

 3. Toch heeft KK een punt (zij het grammaticaal!). Een Vrijstaat is een Vrije Republiek. Een republiek is een staatsvorm waarbij het staatshoofd voor een aantal jaren gekozen of benoemd wordt. In een "Vrije" republiek stel ik me voor dat er niemand wordt gekozen, benoemd of de macht grijpt of kan grijpen. Op dat moment zou de "Vrijstaat" immers ophouden te bestaan.

 4. Goed en genuanceerd artikel over een onderwerp waar ikzelf ook vaak beide kanten van zag.
  Het zou interessant zijn eens te onderzoeken of zij binnenin hun "vrij"staat echt vrijer zijn dan wij en minder afgeperst worden door hun "gypsy king" dan wij door onze monarchie+vazallen.

 5. Prima artikel. [5] M.Vroeger had je de illustere zigeunerkoning Koko Petalo, de schrik van de verzekeraars. Men zegt, dat die met een doorgeladen AK47 doodgemoedereerd de verzekeraars op de Wesblaak (Rotjeknor) afliep, om een bezoekje te brengen aan de hoofddirectie, ongemoeid gelaten door de bewaking, en het pand pas verliet met een paar miljoen op zak.Die zorgde pas goed voor zijn mensen. Die maakten Gouden Tijden door. Er is nooit een dode gevallen. En zo hoort het ook.SpyNose

  STERLINA PETALO!!!! [40] reageerde op deze reactie.
  STERLINA PETALO!!!! [40] reageerde op deze reactie.

 6. The legendary economist Milton Friedman’s television show Free to Choose is now available on Google Video for free

 7. [6] Nee, er is nooit een dode gevallen omdat de verzekeringsmaatschappij in kwestie -Stad Rotterdam Verzekeringen- premies van de verzekerden beschikbaar stelde aan de heer Petalo, om het eigen vege lijf te redden. Ja, dat waren nog eens tijden…

  Hij stapte daar overigens niet binnen met een machinegeweer, hij belde slechts op: "Oh meneer van L. ik zie dat er een 4-tal mercedessen met 16 flinke manspersonen naar uw kantoor op weg gaan. U moet snel betalen hoor, anders ben ik bang dat ik ze niet in bedwang kan houden".

 8. [10] Stel je voor we hebben een kamp die zich zelf bedruipen van stroom en water(zonnecellen,windmolens,waterputten)Ok sturen ze de kinderen niet meer naar de nederlandse school maar krijgen ze onderwijs via een online video cursus enzo.ze produceren in dit kampje porceleinen beeldjes en maken muziek op cdtjes en verkopen deze aan de buitenwereld (export)in hoeverre zouden ze dan nog asociaal zijn ?

  hans roufs [44] reageerde op deze reactie.

 9. [10] Inderdaad, er is absoluut niets bewonderingswaardig aan deze zogenaamde vrijstaten. Belastingontduiking aan de ene kant gaat gepaard met uitkering trekken aan de andere kant – je ziet precies hetzelfde bij krakers e.d. die zeggen ‘anarchist’ te zijn; tegen de staat, maar ondertussen wel een uitkering trekken van diezelfde staat en subsidie eisen voor allerhande ongein.

 10. [10]

  Zou het ook niet zo zijn dat een asociale houding de enigste bescherming is tegen de buitenwereld ?

  Stel die gasten waren allemaal lief en aardig. Dan stonden alle "normale" instanties/regeltjes en wetten daar ook gewoon op de stoep

 11. Wie is ook eigenlijk dom ? wij of hun.
  Je kunt op marktplaats al een enorm "huis" kopen voor 4000euro ligbad,drie slaapkamers, leuke keuken etc :http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//koopjes.marktplaats.nl/caravans_en_kamperen/stacaravans/46481388.html%3Freturn%3DeJwlyu0KwiAUxvF7GWwffZkQmzKi7uRQkqLpYR5wFd17St%252Be358HtNQfr4UpWiqhh2JhvznjiFBzHjLaxJ6wB8IIQIWlyP8Xhg7PR9zkdC8b5VFd5Kiukdp4e%252Bzz6G09rWrpejWpWSyyK9SmmnOq8LCphVx8K%252FOEmxzM9wcPuC5H%26df%3D1%26fta%3D

  Hoe werkt dat eigenlijk stel ik verkoop mijn auto en koop voor dat geld die woonwagen. Waar mag ik die dan neerzetten en wat kost het me dan per maand ?

 12. De meeste woonwagenkampen zijn een voorbeeld van dictatuur. Ik heb zelf eens een handtekening actie gehouden in mijn beurt. Kom dacht ik, ga op het aangrensde kamp ook vragen of ze meedoen.
  Daar aangekomen werd ik terstond bij de kampoudste gebracht. Toen ik hem na een half uur alles had uitgelegd en ik vroeg dus ik mag bij iedereen langs gaan, was zijn antwoord. Dat hoeft helemaal niet als ik zeg dat iedereen tekent laat er dan niet een zijn die het lef heeft om dit niet te doen. Na twee dagen haalde ik de getekende formulieren van 48 personen op.

 13. [12] Vrij vertaald:

  Stel je voor: ze zijn totaal anders dan ze zijn. Zijn ze dan goed?

  ’t Is zoiets als: stel de koningin schenkt alle gekregen en geerfde gestolen bezittingen terug aan de belastingbetaler, ze moeit zich niet meer in politiek en gaat een baan zoeken, of beter nog ze gaat volkomen gratis vrijwilligerswerk doen (bv. als poetsvrouw bij die klunzige M met zijn 2 linkerhanden en prins pils word er gratis tuinman). Zou je dan niet voor het koningshuis zijn?

  Hmm, moet ik effe over nadenken 😉

 14. Ik heb even nagedacht [16] M, en teken hierbij aan dat ze al l dag per jaar vrijwilligerswerk doen. Onze Bee deelde koffie en thee uit aan bejaarden, Laurentien en Marilene waren actief bij de voedselbank (overigens zonder de restanten uit de paleiskeukens mee te nemen).nee ze gaven weg wat al door ons geschonken en betaald was. Prins Pils ging geloof ik voetballen met kinderen uit achterstandswijk . Zijn we nu meer voor orange? … effe denken.
  De wrede realiteit is dat ze als ze gaan (de koninklijke weg kiezen) alles wat ze nu tijdelijk voor onderhoud aan de belastingbetaler hebben afgestaan,weer terug krijgen in volledig bezit. Een of andere econoom adviseerde Bea om nu te gaan,want dan krijgt ze de hele Veluwe terug o.a.En die grond wordt goud waard met het dreigende wassende water aan de kust en in rivierengebied.Now is the time! For them!
  En voor ons: al weer een gemiste kans om daar heerlijke vrijstaatjes met woonwagens te installeren.
  Anne

 15. [9] Bertus,
  Nu je het zegt, herinner ik ’t me weer, hoewel ik er zelf niet bij was.
  Dat ASR plots premies uitkeerde in plaats van betaalbaarstelling/ belening van schatkistpapier, zegt wel iets over de moraal van ASR.

  Wat mij betreft brengen die mercedessen eerder een bezoek aan de Nederlandse Bank.

 16. Goet artiekkool Daam. Ik prindt het uit voor Prixzilla, Esjlie en Rock Sanne.

 17. door een scheiding werd ik gedwongen mijn kamp te verlaten en nu woon ik in een flat en ben dus een "burger". Echter in mijn hart ben ik nog steeds een kamper en zal dat ook wel blijven. Door vrienden en collega’s (ja ik heb een baan)wordt ik echter toch gezien als een buitenbeentje. Waar het in nederland met de kampers aan schort,is dat ze naar buiten toe geen duidelijke smoel hebben. Asociale minderheden in dit land worden verheerlijkt en beschermd door de dictatuur van links die alle minderheden maar zielig vinden.Onze eigen minderheid , de woonwagen bewoners worden maar met de nek aangekeken.Er zou eens een groot feest in de arena moeten komen (uiteraard met frans bauwer) en diverse intervieuws uitgezonden op tv.
  Het gevoel te kunnen genieten van het leven en niet te willen lijden onder het gore jeuk van de overheid die ons molensteen, na molensteen op de nek hangt zou weid verbreidt moeten worden.
  Als het aan de overheid ligt bestaan we over 30-40 jaar niet meer. Tenslotte zijn wij een makkelijke prooi, en een fijn doelwit om politiek te scoren (burgemeester van maastricht)
  En wat doen wij, we laten ons langzaam maar zeker in een hoekje duwen en karakter-moord op ons plegen. Dus alle kampers van holland, verenigt u en de belangen van ons nageslacht. Wat vinden jullie van een mediaspektakel in de arena , als eerste stap. ????

 18. [21] Hoi Ton,

  Wat interessant!
  Zou jij ons wat bijkomende inzichten kunnen verschaffen?

  Eerder vroeg ik me reeds het volgende af: [5] "Het zou interessant zijn eens te onderzoeken of zij binnenin hun "vrij"staat echt vrijer zijn dan wij en minder afgeperst worden door hun "gypsy king" dan wij door onze monarchie+vazallen."

  Zou jij ons dus wellicht kunnen vertellen hoe zo’n gemeenschap functioneert?

  Ik bedoel: soms moeten daar toch ook knopen doorgehakt worden inzake materies die de gemeenschap aangaan of i.g.v. een dispuut tussen 2 individuen of gezinnen.
  Hoe gaat zoiets dan in zijn werk?

  Ik denk dan aan aspecten als:
  Wie beslist en waarom hij/zij (meervoud) en wat als je die beslissing niet respecteert etc.
  Hoe worden genomen besluiten afgedwongen?
  Dreiging met excommunicatie of echt geweld?

  Wellicht is het teveel gevraagd door een geinteresserde onbekende, maar zou je hier op een zo gestructureerd mogelijke manier inzicht in kunnen verschaffen?

  Dank bij voorbaat.

  Groeten,
  M

 19. hoi allemaal ik wou ff zeggen dat niet alleen de woonwagenbwoners het zijn ook burgers vraag mijn wel eens af waarom die woonwagen bewoners

 20. Waarom al dat gezeur over reizigers?
  We zijn mensen zoals ieder ander, over in hokjes drukken gesproken!!! Discriminatie mag niet maar ons aanvallen wel. Ik ben trots op mijn afkomst!!!!!!!!

 21. [21] he boeren lul de burgermeester van maastricht doet gewoon wat hij moet doen keihard aanvallen die gasten
  gelijke rechten gelijke plichten ook he
  of betaal jij ook geen belasting soms?
  o ja de kosten van de wegblokkade daar
  zitten ze over 10 jaar nog aan vast
  brokken maken brokken betalen ook

 22. Je bent een runt als je met kampers stunt denk in het geheel niet elke kamper is een CRIMINEEL jullie burgers denken dat wij aso zijn want denk je van de rest van nederland? zijn jullie allemaal zo netjes!!

 23. blijf op de rechte weg dan kom je niet in de berm en ontspoor je niet .leef met respect geef respect en neem niet mee wat niet van jou is geef liefde en je krijgt het zeker terug

 24. rollemannen kampers woonwagenbewoners en reizegers.leef eervol wees trots op wie je bent en straal dat uit naar alle kanten en kijk op niemand neer je leeft in geleende tijd als je met de neus omhoog licht heeft ieder evenveel kijk of je jenaasten kunt helpen door alleen maar te laten weten dat je er bent voor hen wees dankbaar dat je leeft

 25. lieve pappe en mamme…….bedankt dat jullie er altijd voor me zijn geweest altijd fijn gehad thuis eer en respect liefde en warmte normen en waarden alles bijgebracht en meegegeven bedank voor wie jullie zijn geweest benno

 26. [22] Het is heel simple, ook wij bewandelen de normale rechtsgang, wel is het voor ons wat simpeler om onze argumenten krach bij de zetten naar een enkeling toe omdat je nu eenmaal met een groep bent, maar hier wordt nooit te ver in gegaan, want anders krijg je de situatie de eenling bang voor de groep wordt en de groep bang wordt voor de eenling.

 27. Protesteren mag in dit land en om wantoestanden aan de kaak te stellen zijn er wel een vakar blokades geweest, die mensen hebben echter nooit de schade hoeven te betalen denk aan de krakersrellen,de boze boeren,de vissers etc,etc,. Waar het omgaat, gelijke rechten voor iedereen, en trouwens ook gelijke plichten, en jawel ik betaal mijn belasting net zo idioot veel als alle andere nederlanders. Ieder kampje is weer anders, sommige zijn vrijstaten, andere zijn nog roomser dan de paus. M.a.w. hou nu eens op met dat goedkope gezeur en alles over een kam te scheren, hebben alle nederlanders een orangje vlaggetje in de tuin, dragen ze allemaal een boerenkiel, gaan ze allemaal zondag naar de kerk, Eten ze allemaal goudse kaas ??????

 28. mmm ik denk dat de meeste van deze mensen het verschil tusse woonwagen bewoners en burges groter maken dan dat het werkelijk is.vrijer ja dat zijn wij..vrijer ja zo doen wij.vrijer ja zo leven wijdat komt omdat wij juist zo verbonden zijn met elkaar!!maar dat moet je willen en willen jullie dat eigenlijk ook niet???

  tonia [55] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.