Symbool van fascisme
Vandaag wordt plechtig en officieel en verplicht in alle gemeentes gevierd dat de natuur van een aantal mensen plotsklaps verandert.
Mensen die bvb gisteren nog Turk waren, zijn nu veranderd in Nederlanders. Hetzelfde kan gebeuren voor Belgen, Marokkanen en noem maar op.

Of het omgekeerde ook mogelijk is, weet ik nu niet.

Het hele feest is bedoeld om veel nadruk te leggen op het “feit” dat iemand een bepaalde nationaliteit heeft. Men verdoezelt dat door die andere nationaliteit de ene mens anders wordt behandeld dan de andere. Geheel afhankelijk van welk papiertje je van welke overheid dan ook hebt.
Het is niet alleen het benadrukken van het belang van het nationalisme, maar ook van het collectivisme. En het wegmoffelen van het individu. Belangrijker dan je persoonlijke waarde is het of je een papiertje krijgt van de overheid waarop staat dat je Nederlander bent.
Kortom een naar gedoe dat zo snel mogelijk moet worden afgeschaft.

23 REACTIES

 1. In 1 klap kwalificieren 900 mensen zich voor een bijstandsuitkering. Kassaaa!

 2. De Almachtige Staat bepaalt met dat papier jouw identiteit. Alle Nederlanders zijn natuurlijk identiek. Maar Verdonk is identieker dan (ex-?)partijgenote Ayaan, Balkenende is identieker dan partijgenoot Verhagen en de Grote Leider Wouter Bos is identieker dan partijgenote Sjaron Dijksma.

  De 7 miljoen identieke kiezers hebben eens per 4 jaar de KANS de politieke thermostaat "bij te stellen."

  Ammezolen.

 3. Als meer mensen zich zouden realiseren dat een nieuw paspoort virtueel is en dat er niets aan de moleculen/geest of het individu verandert door naturalisatie of het hebben van zo’n (ander) paspoort, dan zou je ook minder oorlog hebben. En de basis voor de politiek is dan ook weggevallen.
  Het heeft natuurlijk weinig zin om nu op te gaan roepen tot massale paspoort verbranding op de naturalisatiedag, maar het doorvertellen dat een paspoort virtueel is, is weer een stapje in de goede richting.

 4. [4]
  Tja, zo wordt praten met libertariers wel erg moeilijk.
  Als zij het begrip natie-staat niet erkennen, terwijl de hele wereld dit wel erkent als een idee dat concreet gestalte heeft gekregen.
  Zo bezien is elk idee slechts virtueel en eigenlijk een ‘niets’.
  Terwijl juist idee-en aan de basis liggen van het menselijk handelen.
  Vooral juist hier!

 5. Dit neemt niet weg dat zo’n dag wel een kunstmatig opzetje van de overheid is om mensen zich ‘Nederlander’ te laten voelen, iets wat erg bijzonder schijnt te zijn en warme gevoelens moet oproepen.
  Nederlander zijn kan ook gewoon een gegeven zijn. Van dat gegeven hoeft een overheid niet kunstmatig misbruik te maken. Dat gebeurt nu wel.
  Want stel: op een dag zijn alle natie-staten verdwenen. Dan zullen zich onvermijdelijk toch groepen gaan vormen, te beginnen met families, clans, en moeten zaken door leiders worden geregeld.
  En als families en clans zich gaan verenigen, vaak onder druk van omstandigheden, ontstaat al iets als een ‘natie’, vooral als men ook nog eenzelfde taal spreekt.
  Als zelfs de tafeltennisclub een bestuur nodig heeft, dan toch ook zeker een natie.
  Als een tafeltennisclub zich tot een para-militaire organisatie blijkt te ontwikkelen ter ‘verdediging’ van de leden, dan hoeft men toch niet noodzakelijk het begrip ’tafeltennisclub’ af te schaffen?

 6. [4] ’t Is net als geloof. En mensen uitmoorden omdat je denkt dat jouw god beter is dan de hunne.

  Nationaliteit en religie: 2 hersenspinsels die de mensheid niks dan ellende opgeleverd hebben.

  [6] Jezelf met familie vereenzelvigen is nogal wat voor de hand liggender (ja zelfs letterlijk "natuurlijker") dan met 16 miljoen onbekenden op een grondgebied van ruim 40k vierkante kilometer…

 7. [7]
  Bezit, ook zo’n ‘hersenspinsel’ dat miljoenen slachtoffers heeft gemaakt.
  Afschaffen, dat hersenspinsel dan maar?

  Zo natuurlijk zijn familieverbanden nu ook weer niet. De onderling haat en nijd en de vele vetes binnen die verbanden getuigen hiervan.
  Dit begon al bij 2 gebroeders: Kain en Abel.

 8. [8] Had dat niet iets met een vrouw te maken? Waar kwam die vandaan als hun ouders de eerste mensen waren?

  Oftewel: dat aan alle kanten rammelende boek waaruit je je inspiratie haalt is geen betrouwbaarder bron dan een willekeurig roddelblad of stripverhaal. Gelieve het dan ook niet als "argument" te gebruiken.

  Overigens heb je an sich wel gelijk dat er soms vetes zijn binnen famillies. Maar probeer ze maar eens van buiten af aan te vallen en doorgaans zullen de rangen zich al snel sluiten.

  Neen, niet altijd, dat weet ik ook wel…

 9. [8] Overigens: bezit is (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een vrucht van iemands arbeid en zodoende een product van zijn wezen.
  Als jij dit een hersenspinsel wil noemen en op een lijn stelt met een artificieel concept als een nationaliteit of een door de mens gecreeerde god, dan vraag ik me af wat je hier op een libertarische website loopt te doen.

 10. [9]
  Dat de rijen zich sluiten bij een aanval geldt voor tal van groepen, ook bij naties.
  Gemeenschappelijke taal kan ook een verbindende factor zijn.
  Maar het ging mij erom dat het afschaffen van iets als een ‘natie’ werkelijk een volkomen fantasme is.
  Zoals iets uit een stripverhaal.
  Streef liever naar kleine naties.

 11. [10]
  Zucht…
  Ik erken bezit volledig.
  Maar met evenveel redenen zou men ‘bezit’ als een hersenspinsel kunnen beschrijven, immers je komt met niets en gaat met niets. Waarom zou in de tussentijd iets jouw eigendom zijn? Communisten wisten hier fraaie theorieen over neer te pennen.
  Maar ook de bijbel heeft hier goede opmerkingen over.
  Jouw argument: ‘hersenspinsels’ die de mensheid veel ellende zouden hebben bezorgd, beantwoord ik met een ander ‘hersenspinsel’ dat ook voor de nodige ellende heeft gezorgd.
  Maar dat M. niet zou willen afschaffen.
  De keus wel/niet afschaffen is hier dus een zeer arbitraire van M.

 12. [9] M,

  Persoonlijk zou ik Kaïn’s vrouw zoeken in Genesis 5 vers 5 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [11] Afhankelijk van hoe je natie definieert je een familie of clan zo kunnen zien en dan ben ik het met je eens. Helemaal niets lijkt me in de praktijk nogal lastig.

  [12] Je komt met niks en gaat met niks? Egyptenaren namen nochthans aardig wat mee in hun graf. Zelf kies ik er bij leven evenwel voor mijn bezittingen na mijn dood aan mijn erfgenamen te laten toekomen. Daar zijn we weer bij de familie- of clan-gedachte.
  (Hopelijk denken mijn ouders er ook zo over) 😉

  Bovendien is het niet zo dat omdat sommige hersenspinsels ellende brengen en beter afgeschaft kunnen worden, je dit dan maar meteen met allemaal hoeft te doen. Liefde is eveneens een hersenspinsel maar ik hoop dat het nooit afgeschaft wordt.

 14. [10] M,

  Nou…er is ook een groep so-called (al dan niet terecht) libertariërs die wel bezit als vrucht of gevolg van arbeid erkennen maar niet een absoluut recht op het eigendom van grond want (in de woorden van Thomas Paine) :"Men did not make the earth. It is the value of the improvements only, and not the earth itself, that is individual property".

  Dan hebben we het (uiteraard) over zogenaamde "georgist libertarians" of
  "geolibertarians.2 Bekende (proto ?-)
  libertariërs die deze positie onderschreven (weliswaar uit de oude doos) : Alfred J. Nock en Frank Chodorov.

  http://en.wikipedia.org/wik

  http://members.aol.com/_ht_

  Persoonlijk vind ik dat er wel iets in
  de geo-libertarian redenatie zit : het
  feit dat iemand als eerste een stuk grond heeft omheint, creêert mijns inziens geen recht maar drukt slechts een claim uit.Anderzijds betekent dit
  (natuurlijk)ook niet dat grond aan "de mensheid" of "ons allen" zou behoren zoals de sossen leren.Dat is evenzeer
  een fata morgana.

  Uiteindelijk is dit "grondprobleem" de crux waarop libertarisme als moreel systeem kopje onder gaat : de grondverdeling die zoals wij nu kennen, is niet get gevolg van vrije contractuele afspraken maar resultante van oorlogen, geweldadige volksverhuizingen, nationalisaties, onteigeningen enz… maar is het onomkeerlijk gevolg van "might creates right" waaruit volgt dat als er iemand opduikt iemand met meer "might" die
  voor zich een "right" kan creëren zoals in de dierenwereld dat ook het geval is (mijn kater vecht momenteel heroïsche gevechten uit met een zwerfkater over het bezit van zijn territorium).

  de founders wisten dan ook wel waarom zij het hadden over GOD given rights 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 15. [15] Hoi Cin,

  In beginsel ben ik het geheel met die geo-libertariers eens. Je kan grond niet "zomaar" claimen.

  Echter als je een stuk grond bewerkt en er wat mee doet, zou dit wel moeten kunnen.

  Dus zomaar van een hectare zeggen: "Da’s van mij. Ik was eerst. Wie na mij komt: poten af!" kan volgens mij niet. Maaar als je op die nog niet door iemand anders opgeieste hectare een gewas gaat verbouwen of er een bouwwerk op plaatst of een fabriek o.i.d., dan moet het wel kunnen. D.w.z. als direct eigenaar. Als vele (aaneenpalende) eigenaars -vrijwillig- besluiten zich te verenigen en organiseren, is een elementaire vorm van staat geboren …

  Maar omgekeerd, dat een of andere potentaat een groot reeds bewoond gebied rondom het zijne gaat claimen als zijnde zijn staat, waarin anderen weliswaar nog hun stuk land bezitten, maar waarin ze zijn wetten (incl. belastingwetten) moeten gehoorzamen, dat kan natuurlijk niet.

  En helaas heb ik wel het idee dat dat is hoe de meeste staten zijn ontstaan: wie het luidst schreeuwde (en het hardst vocht), werd "koning" (onder wat voor naam dan ook). Daar ben ik dus gigantisch tegenstander van.

 16. [16] M,

  Nja…op praktisch niveau ben ik dat
  wel met je eens, op principieel niveau
  dan weer niet.

  Het punt namelijk dat iemand anders een hectare heeft opge-eist en bewerkt en bebouwd, verplicht wie nadien komt, tot niks, ook niet tot respectering van andermans grondbezit. Er bestaat
  namelijk niet zoiets als een "recht op grond".Je kunt een stuk claimen maar die claim staat of valt
  met de vraag of je hem kunt afdwingen
  zoals mijn kat nu z’n territorium moet zien te verdedigen tegen een zwerfkat.

  Uiteraard is een situatie waarbij je
  als "eigenaar" steeds op je hoede moet zijn voor de één of andere rabauw die je van "jouw" erf komt schieten, voor de grondclaimers en hun erven nogal onaangenaam en om hun claim te beschermen, zijn ze elkanders claim
  gaan erkennen, gaan samenwerken tegen diefstal en roof, heeft er zich een recht ontwikkeld en een staat die dat recht moet handhaven enz….

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [17] Interessante discussie.

  Wat nu als je een stuk grond (met alles erop en eraan) koopt van iemand die het geclaimd heeft? En weer doorverkoopt? Dan hebben jij en opvolgende eigenaren toch waarde ingeruild voor het stuk land?

  Ik zou het cru vinden als dan het recht van de sterkste zou gelden en iedere spierbundel mijn eerlijk gekochte eigendom zou kunnen overnemen.

  Het is net als met grondstoffen: wie daar "recht" op heeft blijft een kwestie van conflict en geweld. Maar wanneer de producten die eruit ontstaan gekocht worden, is het wel duidelijk dat degene die betaalt de rechtmatige eigenaar is.

 18. [2] Inderdaad, hiermee wordt de bijl aan de wortel van het zijn gezet.

 19. Om te onthouden: Beatrix en haar Raad van State hebben de inburgeringswet van Verdonk naar de container verwezen, met het argument dat genaturaliseerde Nederlanders geen Nederlands hoeven te leren.
  Beatrix en de RvS moeten een behoorlijke dreun van een molen gehad hebben, want hoe kun je in vredesnaam goed functioneren als je de taal van het land niet onder de knie hebt?
  Hoe kun je functioneren als je de taal niet kent en b.v. een huurcontract moet afsluiten of de alom tegenwoordige formulieren van het UWV e.d. moet invullen..???
  Als ik naar Australië verhuis verwacht men daar dat ik het Engels redelijk beheers, ik mag niet verwachten dat ze daar Nederlands gaan leren, toch?
  Maar waarom denken b.v. alle Marokkanen en Turken die hier al tig jaar wonen en geen Nederlands geleerd hebben, dat wij wel even hun onmogelijke brabbeltaaltjes gaan leren?
  NO FUCKING WAY.
  Hier is de voertaal Nederlands, punt.
  Dat en meer op: http://tinyurl.com/c9szm

 20. [21] "want hoe kun je in vredesnaam goed functioneren als je de taal van het land niet onder de knie hebt?"

  Ik wist niet dat dit Beatrix’ bekommernis zou moeten zijn. Of de jouwe of die van Balkie of RvS.

  Dat is toch die mensen hun probleem?

  Misschien spreekt hun echtgeno(o)t(e) het wel voldoende en/of komen ze een heel eind met engels en/of kunnen ze af en toe een (al dan niet professionneel) vertaler inschakelen (al of niet tegen betaling – uiteraard wel uit eigen zak).

  Er zijn hier expats bij Shell bv. die zonder Nederlands te spreken hier enkele jaren wonen en dat gaat prima.

  Vraag bv. eens hoe goed hr. Zijlstra Thais spreekt en hr. Michielsens Chinees?

  "Hier is de voertaal Nederlands, punt."

  Wat een onlibertarisch standpunt!
  Als ik in Nederland voor de gemiddelde multinational ga werken (desnoods wel van "eigen" bodem) zal ik toch echt wel Engels moeten spreken (wellicht niet tegen de Nederlandse collega in de kamer naast de mijne) en schrijven (dat zeker opdat iedereen company wide het lezen kan).

  Mensen moeten zelf maar weten welke taal ze wel of niet spreken.

  Een UWV of een dienst sociale zaken zou sowieso afgeschaft moeten worden. Gewoon geen WW of bijstandsuitkeringen meer. Voor niemand. Dus of een Turk bij zijn Turkse groenteboer Turks of Nederlands spreekt, dat moet hij zelf weten.

  Het is niet aan jou, Bea, de RvS of Balkie om hen die vrijheid te ontnemen.

  Groeten,
  M

 21. [21]
  Hare Majesteit De Koningin blijkt hier zeer gunstig te kunnen optreden!
  De eis van de beheersing van de Nederlandsche taal is immers een belachelijke.
  Wie deze taal niet beheerst, kan immers toch in vele multinationals zeer nuttig werk verrichten.
  Hare Majesteit blijkt over een Nuchter Verstand te beschikken.
  Daar heeft zij overigens al vele eerdere malen blijk van gegeven.
  Belachelijk om deze Vorstin Zonder Al Te Veel Macht, dictatoriale eigenschappen toe te dichten.

Comments are closed.