Binnenkort zal er op dze site een aparte afdeling (of link) komen naar de actie ‘Stem Niet!’. Daarop zal weer een link te vinden zijn naar een petitie waarmee de ondertekenaars hun steun aan alle Nederlanders kunnen laten blijken. Hiervan is dit het voorlopig ontwerp:

Petitie statement

Aan al mijn medemensen; ingezetenen van Nederland:
Door het ondertekenen van deze petitie laat ik u weten dat ik af zie van mijn stemrecht op 22 november 2006, om de volgende redenen:

– Ik erken dat ieder mens wordt geboren met onvervreemdbare rechten: het recht over je eigen lichaam, het recht om te leven van de vruchten van je arbeid, het recht om om te gaan met wie je wilt en het recht op vrijheid van meningsuiting; en dat deze rechten gelden zolang je dezelfde rechten van anderen respecteert.

– Een democratie stelt individuen in staat deze rechten te overtreden door het vormen van een meerderheid. Stemmen maakt het voor een meerderheid mogelijk handelingen te te plegen die verboden zijn voor het individu.

– Door niet te stemmen geef ik mijn verantwoordelijkheid niet af, geen mens (politicus) krijgt van mij een blanco mandaat om te handelen uit mijn naam. Zo behoud ik mijn stem.

– Ik stem niet omdat dat de hedendaagse Haagse Politiek ons telkens weer steeds meer onvrijheid en minder welvaart oplevert.

– Ik stem niet omdat duidelijk blijkt dat de politici zich zelden aan het gepresenteerde programma houden. Zij verontachtzamen geregeld hun publieke taken, en maken zich daarbij meer dan eens schuldig aan baantjesjagen, politiek gewin en corruptie.

– Ik stem niet omdat mijn stem bij een electoraat van miljoenen, onbeduidend is.

– Ik stem niet, omdat de meerderheid lang niet altijd gelijk heeft, of het recht heeft hun wil op te dringen aan de onfortuinlijke minderheid.

– Tot slot stem ik niet, omdat er betere manieren zijn om samen te leven dan de huidige parlementaire democratie.

Getekend: Ed Setaera

Nuttige aanvullingen, herformuleringen of wijzigingen hierop zijn altijd welkom. Het voornaamste aandachtspunt hierbij is begrijpelijke taal zonder de inhoud schade aan te doen. Tot slot natuurlijk de vraag: wie van de bezoekers zou deze petitie zonder meer tekenen?

28 REACTIES

 1. Ikke, maar ik neem aan dat het de bedoeling is om dat op het komende actieformulier te doen.

 2. Ik heb een geringe maar wellicht belangrijke suggestie voor herformulering van het volgende stukje:

  "- Door niet te stemmen geef ik mijn verantwoordelijkheid niet af, geen mens (politicus) krijgt van mij een blanco mandaat om te handelen uit mijn naam. Zo behoud ik mijn stem."

  Zeggen dat je "je stem behoud" is wellicht onduidelijk ook al is dit strict genomen correct. Door het woord "stem" te vervangen met "soevereiniteit" wordt niet alleen duidelijkheid en gewichtigheid van zaken verwezelijkt maar tevens het woord "soevereiniteit" geadverteerd.

  PS: ben ik als 17jarige gemachtigd van mijn non-existente stemrecht af te zien? 🙂

 3. Dit is nog belangrijker dan niet stemmen… THREE CHEERS FOR AUSTRALIA: het wachten is op navolging van deze grandioze actie van Howard en Costello door ras-APPEASER Balkenende en zijn kliek:
  http://www.snopes.com/polit

 4. [3] 3 cheers? Omdat men in Australie de wet moet respecteren? De democratie? Wat een onzin zeg.
  Of de sharia nu religieus geinspireerd is of democratisch zal me een worst wezen.
  Ook de meerderheid heeft niet het recht een minderheid (zoals een individu) zomaar rechten te ontnemen.
  Ik begrijp niet waarom je "democrato-fascisten" prefereert boven "islamofascisten". ’t Zijn beide vormen van onacceptabel collectivisme.
  (Een pleonasme natuurlijk).

  Ik vind het eigenlijk altijd merkwaardig waar die selectieve verontwaardiging bij de mensen toch vandaan komt als het over de sharia gaat. Alsof ons wetboek waar we mee opgegroeid (en dus meevertrouwd/vergroeid?) zijn wel acceptabel is.

 5. Ik zou de tekst van deze petitie wel op een fraai postertje willen hebben om voor het raam te plakken.

 6. Ik zou het argument dat 1 stem onbeduidend is achterwege laten. In een verder steekhoudende opsomming is dit een zwakker argument. Wanneer is een stem dan wel beduidend? Waar ligt de grens? Het argument roept meer vragen op dan het beantwoord en doet de petitie daardoor aan kracht inboeten.

  Met betrekking tot het laatste argument (betere manieren om samen te leven)… misschien is het een idee om dat ook te noemen? Dat is immers de eerste vraag die de lezer zich zal stellen. Ter verduidelijking kun je het voorbeeld van de haardracht nemen (wie bepaald jouw haardracht… een dictatuur of een democratie? Geen van beide natuurlijk, dat maak je lekker zelf uit).

  Last but nog least nog even een link naar de "Stem Niet" button voor op websites… http://www.natuurrecht.nl/s… (Even snel in elkaar gefreubeld).

 7. Als je wilt dat veel mensen de petitie tekenen, zou je een algemener verhaal moeten houden. Of het aantal argumenten inkorten.

  Ik ben het bijvoorbeeld niet met alle punten in de petitie eens. Zoals de waardeoordelen over het functioneren van politici. Dat is een beetje populistisch en daar prikken mensen makkelijk doorheen.

  Als je je beperkt tot de objectieve natuurrecht-argumenten krijg je denk ik meer sympathie.

  Als ik de petitie zou ondertekenen zou ik dezelfde fout maken als wanneer ik op VVD zou stemmen omdat ik het met sommige standpunten wel eens ben.

 8. [8] "wie bepaald jouw haardracht… een dictatuur of een democratie? Geen van beide natuurlijk, dat maak je lekker zelf uit"

  O, ja?

  In het leger (bv. tijdens de inmiddels gelukkig afgeschafte dienstplicht) bepaal(de) je dat niet zelf.

  Na de bevrijding, toen we weer in een democratie leefden, werden (in Belgie in elk geval, Nederland weet ik niet), vrouwen die voorheen met de Duitsers wat gehad hadden kaalgeschoren en door de stad gereden door het bevrijde collectief.

  Als je in een dictaruur een te "rebels" kapsel draagt, loop je niet lang meer vrij rond etc.

  Misschien is een vrije haardracht toch niet zo evident? Zelfs niet in een democratie (= dictatuur van de meerderheid)?

 9. Mededeling voor M en live free or die(what’s in a name?):
  Hebben jullie je burqa’s al aangeschaft, of zijn jullie gewoon leden van de Nieuwe NSB..???
  (of wellicht snuffelaars van de AIVD, wie zal het zeggen)

 10. [12] Ja ik ben zoals bekend erg pro-establishment. Getuige o.m. "Alsof ons wetboek waar we mee opgegroeid (en dus meevertrouwd/vergroeid?) zijn wel acceptabel is."
  Typisch een opmerking van een AIVDer lijkt me zo.

  Wat ik opmerkte is niet dat de Sharia me goed lijkt, doch dat het huidige systeem amper een haar beter is.

  Als ik verbaasd ben over de SELECTIEVE verontwaardiging betekent dit niet dat ik niet begrijp waarom mensen wel problemen hebben met de sharia, maar juist dat ik niet snap waarom ze geen problemen hebben met ons huidige systeem. Alleen maar omdat ze er vanaf hun geboorte onder zijn opgegroeid en het dus een vertrouwd systeem is?

  Wat een weinig kritische houding!
  Juist zulke makke schapen worden maar al te makkelijk stemvee voor een Nazistische partij.
  Immers er hoeft maar iemand als sterke man op te staan en te wijzen op een dreiging van buitenaf (hier: de sharia) om de domme massa achter zich te krijgen en hen al zijn eigen (amper betere) maatregelen te doen slikken.

  Dus als er hier iemand geen NSB-er is, dan is het wel de wakkere jongen die ziet wat er gebeurt. De gene die zich echter uit angst voor de dreiging van buitenaf blindweg achter zijn eigen leiders schaart, dat is nu net bij uitstek een massamens, zoals Nazi’s dat waren.

  Denk dus eerst maar is goed na waar je zelf in bovenstaand plaatje past, voor je in het wild weg op de persoon begint te spelen door iemand zomaar voor NSBer of AIVDer uit te schelden.

  Groeten,
  M

 11. [13] Ik ben het met je eens dat het fenomeen democratie ook zijn nukken heeft, b.v. dat RFID-paspoort en de Euro, welke uitvindingen ons gewoon door de strot werden geduwd.
  Maar zelf wek je de indruk dat dat antieke vod sharia beter zou zijn dan het democratische systeem.
  Je wou me hier toch niet vertellen dat het behandelen van vrouwen als minderwaardige wezens(en je weet heel goed dat dat binnen de islam bon ton is)op basis van dat antieke vod sharia jouw voorkeur geniet?
  Dat is wat ik je duidelijk wou maken, ik heb namelijk een gezond wantrouwen tegen degenen die religieuze fascisten de hand op enigerlij wijze de hand boven het hoofd houden.
  Ik weet namelijk van de hoed en de rand mbt de bezetting van ons land in casu de diverse verraderspraktijken en fascisten de hand boven het hoofd houden bestempel ik als verraderspraktijken, punt.

 12. [14] Maik, als ik de discussie goed zie, zegt M dat BEIDE systemen fout zijn. Sharia is geloofsregels en democratie is "mob-rule".
  En uit jouw tekst lees ik dat je het daarmee eens bent.

 13. [15] Inderdaad. Goed gelezen.
  Overigens neemt e.e.a. niet weg dat ik onze huidige mob-rule vooralsnog een fractie minder erg (en dus bij gebrek aan beters te "prefereren") vind.

 14. Om eerst even de slotvraag te beantwoorden: "ik zou de petitie niet ondertekenen.". Als namelijk een minderheid gaat stemmen worden toch alle 150 kamerzetels volgens deze stemmen verdeeld en is er sprake van democratie zijnde de "dictatuur van de minderheid". Zolang libertariers niet bereid zijn een revolutie te ontketenen zullen ze hun idealen binnen de huidige regels moeten proberen te realiseren. Lijkt mij dus beter om een libertarische partij op te richten en de ‘eventueel’ bemachtigde kamerzetels te bezetten en je ofwel telkens van stemming te onthouden danwel (stuk constructiever) tegen elke nieuwe regel te stemmen en elke afschaffing steunen. Lijkt mij overigens een prima baantje, "non-actief kamerlid".

 15. [17] "Als namelijk een minderheid gaat stemmen worden toch alle 150 kamerzetels volgens deze stemmen verdeeld en is er sprake van democratie zijnde de "dictatuur van de minderheid"."

  Ja, ze zullen die zetels in eerste instantie wel onder elkaar verdelen. Maar "wij", STEMNIETers, kunnen dan heel terecht zeggen dat dit "ondemocratisch" is in hun eigen terminologie.
  Ook wordt duidelijk gedemonstreerd dat deze bende geen draagvlak heeft. De temperatuur voor een revolutie wordt daardoor veel gunstiger.
  Reeds voor dat dit punt bereikt wordt,is het verstandig al plannen te maken voor acties en eisen voor verandering.
  De Vrijspreker is graag bereid om die te verzamelen.

  Verder bestaat er in NL een libertarische partij.
  Als je een politieke oplossing grotere kansen geeft, neem dan contact met de LP op en kom op die manier tot actie.

  De site is:
  http://www.libertarischepar

 16. [6] Nee helaas geen A3 printer in mijn omgeving…
  (sorry voor late reactie)

 17. [18] Ik ben bekend met de libertarische partij, deze doet helaas echter niet mee aan de verkiezingen. Bovendien lijken zij zich totaal niet bezig te houden met actuele situaties maar voornamelijk met academische discussies. Om "duidelijk te demonstreren dat deze ‘bende’ geen draagvlak heeft" zullen er heel veel mensen niet moeten gaan stemmen. Bovendien denk ik dat de ‘bende’ van regenten die dan alsnog de zetels gaan verdelen zich hier ook maar iets van aan zullen trekken. Het idee is leuk maar verre van realistisch.

 18. [20] [21] Natuurlijk trekken ze zich daar niets van aan. Waarschijnlijk zal het niet eens goed tot ze doordringen.

  Waar ik echter wel meer vertrouwen in heb, is dat de gemeenschap NIETSTEMMERS gaat merken dat ze niet alleen staan.
  De basis voor meer directe acties zal daardoor groter en sterker worden.

  Omdat de moraliteit aan de kant van de NIETSTEMMERS staat, zullen zij uiteindelijk winnen. De vraag is niet OF maar WANNEER.

  En dat tijdstip hangt van de generatie "stemgerechtigden" van nu af. Zijn die flink genoeg, en verstandig genoeg, om nu de juiste stap te nemen en meedoen aan STEMNIET!
  Zelf niet stemmen maar ook anderen ervan overtuigen dat ze het niet moeten doen. (Al of niet via de Vrijspreker)

 19. [23]
  So…?
  Wel eens nagedacht over wat er allemaal in zo’n gebouw kan ontploffen?
  Nog afgezien van de luchtdruk veroorzaakt door inzakkende etages en neerstortend puin en de explosie in de zuidelijke toren, direct na het invliegen van het vliegtuig, precies op de dezelfde hoogte.
  Op het door jouw aanbevolen filmpje is niet te zien wat er allemaal met de zuidelijke toren gebeurt.
  De noordelijke toren staat ervoor.

 20. [23]
  En dat filmpje presenteert het overvliegen van helicopters, in een poging tot het redden van mensen, als zeer verdacht, en telt er steeds meer hoewel het beslist dezelfde helicopters zouden kunnen zijn geweest: de beelden zijn ingekaderd en vaag.
  Maar ik weet zeker dat het NIET overvliegen van helicopters , ook een sterk argument zou zijn geweest voor de ínside-job-people.

Comments are closed.