Vaste bezoekers van deze site zijn veelal bekend met de onlogica van het stemrecht. Bij het schrijven van dit stuk heb ik me echter op een andere doelgroep gericht: die van de wel-stemmers. Dit is de aanzet tot de actie ‘Stem Niet!’. Met de naderende verkiezingen van 22 november in het achterhoofd, is het tijd voor actie onder de libertariërs. Niet dat ik u direct verzoek de barricaden op te gaan, of dat u staand op een kistje op de markt uw standpunten dient te verkondigen. Maar probeer op zijn minst uw bekenden, familie, vrienden of collega’s van het stemmen af te houden. Het gaat immers om uw vrijheid. Hierbij kan dit stuk helpen.

Democraten en sociaal-contract aanhangers gaan ervan uit dat er zoiets bestaat als een algemene wil, een wens gedeeld door alle lagen van de bevolking heen. Zo geven zij rechtvaardiging aan een van bovenaf georganiseerde samenleving, waarbij de soeverijn wetten dwingend kan opleggen aan het individu. Die algemene wil gaat voorbij aan de wil van het individu.
In het democratische Nederland wordt deze algemene wil vertolkt door 150 kamerleden, gekozen door zo’n 10 miljoen stemgerechtigden op een totale bevolking van tegen de 17 miljoen. Hieruit wordt het kabinet samengesteld, meestal door de winnende partij, die daarbij ook de minister-president mag leveren. Uiteindelijk zijn het een handjevol mensen die over het overgrote deel van de publieke gelden, opgebracht door het werkende deel van de bevolking, gaan beslissen. Met die gelden moet men gaan voldoen aan dat wat de algemene wil inhoudt, en hier begint het vraagstuk. Want wanneer is een mening algemeen? Wanneer deze gedeeld wordt door 100% van de bevolking? Of is daar al sprake van bij 80%, of zelfs al als daar slechts 51% van de bevolking achter staat? Wat doe je wanneer je behoort tot die minderheid die het niet eens is met de uitgeschreven wet?

Het enige machtsmiddel dat u voorhanden heeft is het stemrecht. Wanneer je het niet eens bent met de besluiten die genomen worden, dan moet je op een partij stemmen die het anders wil. Maar probeer maar eens een partij te vinden waar u het voor 100% eens mee bent. Of zelfs maar voor 60% procent, zoiets lijkt wel een onmogelijke opgave. Toch blijken er keer op keer bijzonder veel mensen te gaan stemmen. Niet stemmen betekent, zo zeggen velen, dat je stem verloren gaat. Maar is dat zo?

Wanneer je stemt, kies je voor jezelf een vertegenwoordiger in het parlement. Alles wat die persoon besluit wordt op deze manier gerechtvaardigd door jouw stem. In feite geef je, zoals al eerder beargumenteerd op deze site, je stem uit handen. Zo werkt de redenatie omgekeerd, wie stemt, verliest juist zijn stem.

Wat is dan wel zinvol, als je niet stemt heb je helemaal geen zeggenschap over de besluiten die er gemaakt worden. Strategisch stemmen is op deze manier nog altijd te preferen boven niet stemmen. Ook al beslist iemand waarvoor ik gekozen heb nog zoveel dingen waar ik het niet eens mee ben, wanneer hij meer besluiten neemt waar ik het wel eens mee ben, is er al winst geboekt. Mij lijkt dit de voornaamste reden voor de vicueuze cirkel van getouwtrek en politieke spelletjes die parlementaire democratie heet. Stemmen op de persoon waar je het minst mee oneens bent, leidt nooit tot een bestuur waar je mee akkoord gaat.

Veel mensen zijn echter van mening dat goed bestuur een illusie is, dat er altijd water bij de wijn zal moeten worden gedaan. Zelfs als dat het geval zou zijn, hoeveel water praten we dan over? Wat voorop gesteld dient te worden, is deze hoeveelheid water te beperken tot een minimum. Daarbij stuiten we wederom op het vraagstuk van de algemene wil.

Het idee van de algemene wil behoeft niet direct gediskwalificeerd te worden, wel moeten we het herdefiniëren. Feit is dat sommige aspecten van mensen algemeen zijn. We worden geboren, en zullen sterven. Daartussen doen we er alles aan om onszelf in stand te houden. Daaromtrent vormt zich direct een meningsverschil: zo vinden velen dat de mens ernaar moet streven zoveel mogelijk van zijn medemensen in stand proberen te houden, terwijl anderen, waaronder de vrijsprekers, van mening zijn dat ieder mens in staat moet zijn zichzelf in stand te houden, en anderen daarbij mag helpen wanneer hij of zij dat belieft. Vertaald naar beleid betekent de eerste opvatting een verplichting voor ieder mens, terwijl de tweede een veel toleranter houding voorstaat, één van een bestuur dat mensen vrij laat om zich in te zetten voor deze of gene zaak. Hierdoor is de tweede opvatting van een veel algemener aard, en superieur aan de eerste.

Door het heffen van belasting wordt deze algemene opvatting direct al schade aangedaan: door iemand de zeggenschap te ontzeggen over diens zelf verworven bestaansmiddelen misken je de algemene wil. Immers, werd dat geld aangewend voor de invulling van de algemeen gedeelde wil, dan zou iedereen vrijwillig belasting betalen. Publiek geld dat wordt besteed aan zaken die u wel belangrijk vindt, zouden uw geld ook krijgen wanneer er geen politici waren. Wanneer u strategisch stemt, kiest u voor dingen die u dus ook zou doen zonder politici, plus een hoop onzin. Wat is daar strategisch aan?

Toch blijft er nog één punt over waarbij mogelijk sprake is van een algemene wil: de afkeuring van het initiëren van geweld. Een veiligheidsdienst plus rechtbank lijkt een noodzakelijk kwaad. Hiervoor kan men een staat gebruiken.

Zolang er geen politici zijn die die mening delen, rest er maar één verstandige keuze:

Stem Niet!

70 REACTIES

 1. Stem wel! Tegen de extra bestuurslaag die EU wordt genoemd. Stop het alsnog doorvoeren van de dubbele grondwet; stem Partij voor de Vrijheid!
  (..en anders maar sp..)

 2. [2]
  Ik gun iedereen die op de SP stemt alle geluk en zaligheid in de wereld toe. Echt waar, ik gun deze mensen al het goede, behalve de zuurstof in de lucht.

 3. Goed, maar nu de praktijk: liever een stem op (willekeurige partij) dan op de SP…

 4. [5]

  Als we alle partijen langs de libertarische meetlat leggen kunnen we zeggen dat er op economisch vlak slechts een keuze is tussen heel veel socialisme en zeer veel socialisme.

  Als we kijken naar de niet-economische factoren dan zie je dat een communistische club als de SP nu juist veel raakvlakken heeft met het libertarisme. Ze zijn namelijk ook tegen de Europese superstaat, tegen de ID-plicht, tegen uitzending van troepen naar het buitenland, tegen de politie- en controlestaat e.d.

  Als je op een "rechste" partij stemt stem je VOOR een staatseconomie, gelijk als je op een "linkse" partij stemt. Als je op een "rechtse" partij stemt krijg je er echter nog de neo-conservatieve controle-hel er "gratis" bij….

  Dus als je toch gek genoeg bent om te gaan stemmen, kies dan in elk geval voor een partij die tegen Big Brother is.

 5. [5] Denk je dat er in Nederland maar iets zal veranderen, als jij op 22 november op de SP of op (willekeurige partij) gaat stemmen?

  Als je niet gaat stemmen, ontrek je je aan dit circus en heb je geen mandaat aan een politicus gegeven om voor jou te beslissen.
  Je blijft dan een vrij mens, met volledig moreel recht om de komende vier jaar andere acties te ontplooien.

  Na 22 november kunnen de (vrije )nietstemmers dan ook onafhankelijk nieuwe acties ondernemen.

 6. [6] De SP stemde tegen de EU-grondwet. Maar dat was toch omdat die grondwet niet socialistisch genoeg was?
  Te weinig protectie.
  Ik ben benieuwd naar wat de SP er over zegt in haar verkiezingsprogramma.

 7. De vraag is niet of we wel of geen slaaf meer zijn na 22 november. De vraag is waar we staan in de slaven-hiërarchie. Liever een stem op die sukkels van de sp dan op die eurofiele oplichters van de vvd.
  Vooralsnog ziet groep Wilders er het beste uit, aangezien hij de enige politicus is die uit een partij is gezet omdat hij een belangrijk EU-standpunt niet wilde wijzigen vanwege de partij discipline.

  Sorry, ik verwacht nou eenmaal niet dat Balki vrijwillig de tent aan meneer Hub overdraagt bij een lage opkomst, met alle respect.

 8. [6] Neoconservatieve controle-hel?
  De linkerkant staat voor ecofascisme en soms verlang ik nostalgisch naar die neoconservatieve ‘controle-hel’ zonder flitspalen.
  Maar je hebt overigens wel gelijk:
  Een rechtse regering wil burgers bevaderen, een linkse regering wil ze bemoederen. De pest of de cholera dus.

 9. [10] Juist. En of je nou stemt of niet, reken er maar op dat die "controle-hel" de komende jaren alleen maar erger wordt. Rekening rijden? Dan wordt straks automatisch je kenteken geregistreerd zodat de overheid niet alleen "tol" kan heffen, maar precies kan nagaan waar jij bent geweest. Computer kopen? In de toekomst krijg je een vast IP-adres zodat Big Brother makkelijk kan zien wie er de "recalcitrantensite" http://www.vrijspreker.nl bezoekt.
  Staan er opeens een paar mannetjes bij je aan de deur. Het wordt dus erger dan George Orwell ooit kon vermoeden.

 10. [7] Mooie woorden en loffelijk om na te streven, maar wat brengt het me in de praktijk na 22 november? Zal ik na 22 november tegen de belastingdienst kunnen zeggen dat ze de boom in kunnen omdat ik niet heb gestemd? Zal Wouter zeggen dat ie een uitzondering voor Wim maakt als de belastingen voor de rest van het plebs wel tot nieuwe onver(ge)kende hoogten zijn gestegen? Kortom is niet stemmen voor een egoist als ik het beste alternatief?

 11. [9] "Sorry, ik verwacht nou eenmaal niet dat Balki vrijwillig de tent aan meneer Hub overdraagt bij een lage opkomst, met alle respect."

  Ik ook niet hoor! Wat ik wel verwacht is dat bij een lage (<50%) opkomst wij in een veel betere positie komen, en dat dan de libertarische stem een grotere invloed krijgt.

 12. [11] Er worden nu al proeven gedaan met medische testen voordat je in een vliegtuig mag stappen.
  In een cabine wordt je bloeddruk, polsslag en zweet productie gemeten terwijl je ondertussen allerlei vragen moet beantwoorden en je ogen (gezicht) gescant worden.

 13. [12] Ja, Wim, dat is het beste alternatief.
  Aan wie je ook jouw mandaat afgeeft, jouw stem zal helemaal niets, nada, uitmaken. Of denk je nog dat Nederland zal veranderen als jij op X stemt?
  Maar je hebt wel je mandaat afgegeven. Geen praatjes meer!

  Als je niet stemt, houd je je eigen mandaat. En dan kun je moreel wel zeggen tegen de belasting dat ze de boom in kunnen.
  Ik zeg niet dat dit verstandig is (op dit moment nog!) Altijd bedenken dat zij de wapens hebben!
  Maar op een gegeven ogenblik komt die tijd wel!

 14. [15] "Maar op een gegeven ogenblik komt die tijd wel!"

  Wanneer had je in gedachten?
  En hoe zie je dat gebeuren?

  Ik ben benieuwd.

 15. [11] In de toekomst krijg je een vast IP-adres zodat Big Brother makkelijk kan zien wie er de "recalcitrantensite" http://www.vrijspreker.nl bezoekt."

  Dit mogelijk onheil heeft de status der techniek inmiddels al tot volstrekt onmogelijk gemaakt, mijn beste. Een ander hoopvol puntje is wellicht dat heden een Amerikaanse rechter G.Bush heeft teruggefloten m.b.t. het afluisteren van niet-verdachte burgers. Dit mag vanaf vandaag niet meer in de VS! (George gaat in beroep.) Ongetwijfeld druppelt deze uitspaak door naar de Lage Landen, toch?

 16. Gekakel als dit toont aan dat veel
  libertariërs ook gewoon in de fuik van de heersende oligarchische kliek zitten.
  Immers de clou zit ‘m erin dat wanneer
  verkiezingen werkelijk iets zouden kunnen veranderen er geen verkiezingen zouden zijn waaruit volgt dat deze discussie zinloos is (op mijn bijdrage na dan) : immers niet-stemmen houdt de heersende kliek gewoon in het zadel
  en wel-stemmen houdt de heersende kliek ook gewoon in het zadel dus waar hebben we het eigenlijk over ?

  Van de SP tot de VVD of LPF , het is één en dezelfde pot nat…hetgeen eufemistisch "democratie" wordt geheten , is niks anders dan een veelkoppige hydra waarbij de schijnkeuze erin bestaat of men door de linkerkop dan wel door de rechterkop wordt gebeten (in werkelijkheid staat al lang vast dat zowel de linker- als rechterkop een vlees uit je lijf zullen scheuren)…die verkiezingen zijn
  dan ook een maat voor niks.Als er toch es per ongeluk een lijst opduikt die oprecht het anders wil (een boer Koekoek bijv) , wordt die binnen de korste keren gecorrumpeerd of geneutraliseerd.Stel (en de kans dat de planeet Mars uit z’n baan zou raken, lijkt mij 1000 keer groter) dat dezulken een absolute meerderheid zouden halen, zou het meteen gedaan zijn met "democratie", werden de resultaten geannuleerd en werd de staat van beleg afgekondigd zoals in Polen 1981 of Algerije 1992 en ging de nu reeds bestaande Nederlandse dictatuur van een "zachte, verdoken fase" over in een "open, harde fase".no way dat stemmen iets uithaalt : het resultaat zal steeds zijn statistische vampieren die de producerderen het bloed uit het lijf sucken.

  Uiteraard haalt ook "niet-stemmen" niks uit….niks is dwazer dan de gedachte dat de Haagse heren onder de indruk zouden zijn en zich illegitiem wisten indien de meerderheid van het electoraat thuis bleef.Het zou hun
  praktisch wat kopzorgen baren omdat het zou aangeven dat een meerderheid het spel doorheeft en ze zouden andere propaganda technieken moeten uitdenken en NOVA es in een nieuw jasje steken maar ze zouden zich uiteraard UITERAARD
  nog steeds volstrekt gerechtigd weten
  om in de belastingbetalers zakken te graaien, hun eigen zakken te vullen
  en dag in dag uit mensen de goot in te trappen met hun gereguleer.

  Het eerste wat mijns inziens nodig is , is dan ook dat men innerlijk volstrekt
  breekt met het heersende regime en de gang van zaken…dit betekent ook dat men de waan van de dag de waan van de dag laat, de stinkende leugens van de linxe kerk zoals hun door JJ ROusseau
  en Karl Marx uitgedachte "democratie" voor zichzelf kiepert op de mestvaalt en dat men aan onozelheden
  als deze verkiezingen verder weinig woorden vuil maakt en in afwachting dat
  de mogelijkheid zich voordoet om dit vervloekt democratisch bestel te vervangen door wat beters men de staatsmoloch zo min mogelijk voedt middels stille obstruktie, door belastingontwijking (onduiking), door zwartwerk, door valsemunterij ,door smokkel, door migratie, in persoonlijk leven door getuigenis tov familie en
  bekenden, door boycotten van de linxe kerk (ja libertarische intellectueel, weg die "volk"krant en weg die tv enz….

  Maar goed, "men" wil een stemadvies 🙂

  Wel, ik zal er één geven : is er een principieel kandidaat , dit wil zeggen iemand die als eerste programmapunt het berechten wegens hoogverraad van de gehele staten-generaal heeft , of bij gebrek daaraan als minimum minimorum, op
  zijn minstens een belastingsverlaging
  van 50 % (uiteraard uitgewerkt), gekoppeld aan de belofte dat hij nooit zal stemmen voor welke verhoging dan ook en nooit in welke omstandigheden dan ook zal samenwerken met sossen EN daarbij in het verleden NOOIT
  een politieke belofte heeft gebroken….is er zo’n kandidaat en men wil toch wat "doen" , kan men op hem (ik zeg nadrukkelijk op hem en niet haar daar ik om principiële redenen tegen een brouwenkalifaat ben gekant), kan men op die kerel stemmen….het zal niks uithalen maar dan heb je wat "gedaan" op dezelfde manier als wie een put in zijn tuin graaft en die weer opvult ook wat gedaan heeft….is die kandidaat er niet, bespaar je dan maar helemaal de moeite en blijf gewoon thuis .Dat haalt ook niks uit behalve wat extra vrije tijd en de genoegdoening dat wanneer het hypocriete zootje daags na de verkiezingen al hun programma’s en beloftes alweer schenden , jij het toch lekker wist dat dat ging gebeuren.
  (Niet dat er ook maar iemand is die zich voor jou en je mening interesseert maar goed 🙂 )

  Groetz,

  TAFKAC

 17. De SP is tegen de vrijheid van het individu. Dat moet eigenlijk al genoeg zeggen.

  Indien je niet stemt, conformeer je je ook aan het systeem. Het systeem biedt toch de mogelijkheid om niet te stemmen.

  Als libertariër kom je toch voor jezelf op? Stem dan ook voor jezelf. Dus op die partij die je de meeste vrijheid biedt en die je het minste wil afpakken (belastingen!).

 18. [19] Hoi Cin,

  Waarom ben je tegen een vrouw in de politiek?

  De meeste zijn inderdaad waardeloze troela’s (maar dat zijn de meeste mannen in de politiek eveneens), maar 1 van mijn jeugdidolen was nou net Thatcher.

  Zou jij niet op haar stemmen?
  Of op Morelleke Forelleke?

  Groeten,
  M

  PS waarom ineens TAFKAC? Zeg me nou niet dat je je hebt laten inspireren door een jeanette als TAFKAP.

 19. [19]
  Het merkwaardige is dat ik t.a.v. Europa zo’n houding gemakkelijk kan onderschrijven, aangezien ik niets goeds in dat geldverslindende circus kan ontdekken, en er dan ook geen enkele bijdrage aan wil leveren in de vorm van een stem.
  Ook een stem voor een splinter anti-Europa-partij beschouw ik al als een medewerking aan dat circus.
  T.a.v. de Nederlandse sítuatie kost mij zo’n houding veel meer moeite.
  Om te overdenken.

 20. [19]
  TAFKAC\Cincinnatus,

  Als je echt Cincinnatus bent (en daar lijkt het op uit je reactie), welkom terug. 🙂
  Ik was even bang dat ik misschien een bijdrage aan je vertrek had geleverd. Ironisch genoeg reageer ik zelf sinds korte tijd verder niet meer op vrijspreker (op één eindeloze thread, en deze opmerking na dan 😉 ), maar ik zal jouw bijdragen weer met genoegen lezen, vermoed ik.

 21. [8]
  De SP vond de EU inderdaad te weinig "sociaal". Wilders vond de EU weer te liberaal. Zo hadden alle tegesntanders wat.

  Het gaat ook niet zozeer wat ze in hun beginselen hebben staan, of in hun programma, maar naar het handelen in de praktijk. En in de praktijk is de SP gek genoeg vaak liberaler dan de zogenaamde "conservatieven" en "liberalen" in dit landje.

  [10]
  Eerlijk gezegd zie ik liever flitspalen dan opgetuigde geheime diensten. en inderdaad, flitspalen e.d. kunnen ook worden gebruikt om de gangen van burgers na te gaan. Overigens krijg ik zelden of nooit een flitsboete. Zou dat toch ook iets met rijgedrag en oplettendheid te maken hebben?

 22. [14]
  Ik zie opeens een gat in de markt voor meer passaagiersruimte op vrachtschepen.
  http://www.cargoshipcruises

  Overigens is het voor Amerikaanse staatsburgers VERBOTEN om per vrachtschip als passagier in te schepen in de VS.

 23. [17]
  "libertarische leiders" is een contradictio in terminis. Libertariers leiden zichzelf en laten zich niet leiden. 🙂

  "We are all individuals!"

 24. [20]
  De SP is inderdaad collectivistisch, maar een Wilders is eigenlijk veel erger. Hij verkoopt namelijk zware staatsrepressie in een liberale verpakking en probeert kiezers te lokken met een marginale lastenverlichting. En als ik kan kiezen tussen een linkse kop van de hydra of een rechtse kop dan kies ik liever voor iets meer belastingen (ik heb geld zat) dan dat ik iets veel en veel kostbaarders inlever. Namelijk mijn persoonlijke vrijheid en privacy tegenover de staat. En de afgelopen vier jaar is de SP de *enige* partij geweest die consequent *tegen* elke uitbreiding van de repressieve staatsmacht heeft gestemd. Verder hebbena alle fracties, van Groen Links tot SGP/Wilders voor ontmanteling van burgerrechten gestemd.

 25. [29] KL,
  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
  Dus blijf maar lekker thuis. 🙂

Comments are closed.