Vaste bezoekers van deze site zijn veelal bekend met de onlogica van het stemrecht. Bij het schrijven van dit stuk heb ik me echter op een andere doelgroep gericht: die van de wel-stemmers. Dit is de aanzet tot de actie ‘Stem Niet!’. Met de naderende verkiezingen van 22 november in het achterhoofd, is het tijd voor actie onder de libertariërs. Niet dat ik u direct verzoek de barricaden op te gaan, of dat u staand op een kistje op de markt uw standpunten dient te verkondigen. Maar probeer op zijn minst uw bekenden, familie, vrienden of collega’s van het stemmen af te houden. Het gaat immers om uw vrijheid. Hierbij kan dit stuk helpen.

Democraten en sociaal-contract aanhangers gaan ervan uit dat er zoiets bestaat als een algemene wil, een wens gedeeld door alle lagen van de bevolking heen. Zo geven zij rechtvaardiging aan een van bovenaf georganiseerde samenleving, waarbij de soeverijn wetten dwingend kan opleggen aan het individu. Die algemene wil gaat voorbij aan de wil van het individu.
In het democratische Nederland wordt deze algemene wil vertolkt door 150 kamerleden, gekozen door zo’n 10 miljoen stemgerechtigden op een totale bevolking van tegen de 17 miljoen. Hieruit wordt het kabinet samengesteld, meestal door de winnende partij, die daarbij ook de minister-president mag leveren. Uiteindelijk zijn het een handjevol mensen die over het overgrote deel van de publieke gelden, opgebracht door het werkende deel van de bevolking, gaan beslissen. Met die gelden moet men gaan voldoen aan dat wat de algemene wil inhoudt, en hier begint het vraagstuk. Want wanneer is een mening algemeen? Wanneer deze gedeeld wordt door 100% van de bevolking? Of is daar al sprake van bij 80%, of zelfs al als daar slechts 51% van de bevolking achter staat? Wat doe je wanneer je behoort tot die minderheid die het niet eens is met de uitgeschreven wet?

Het enige machtsmiddel dat u voorhanden heeft is het stemrecht. Wanneer je het niet eens bent met de besluiten die genomen worden, dan moet je op een partij stemmen die het anders wil. Maar probeer maar eens een partij te vinden waar u het voor 100% eens mee bent. Of zelfs maar voor 60% procent, zoiets lijkt wel een onmogelijke opgave. Toch blijken er keer op keer bijzonder veel mensen te gaan stemmen. Niet stemmen betekent, zo zeggen velen, dat je stem verloren gaat. Maar is dat zo?

Wanneer je stemt, kies je voor jezelf een vertegenwoordiger in het parlement. Alles wat die persoon besluit wordt op deze manier gerechtvaardigd door jouw stem. In feite geef je, zoals al eerder beargumenteerd op deze site, je stem uit handen. Zo werkt de redenatie omgekeerd, wie stemt, verliest juist zijn stem.

Wat is dan wel zinvol, als je niet stemt heb je helemaal geen zeggenschap over de besluiten die er gemaakt worden. Strategisch stemmen is op deze manier nog altijd te preferen boven niet stemmen. Ook al beslist iemand waarvoor ik gekozen heb nog zoveel dingen waar ik het niet eens mee ben, wanneer hij meer besluiten neemt waar ik het wel eens mee ben, is er al winst geboekt. Mij lijkt dit de voornaamste reden voor de vicueuze cirkel van getouwtrek en politieke spelletjes die parlementaire democratie heet. Stemmen op de persoon waar je het minst mee oneens bent, leidt nooit tot een bestuur waar je mee akkoord gaat.

Veel mensen zijn echter van mening dat goed bestuur een illusie is, dat er altijd water bij de wijn zal moeten worden gedaan. Zelfs als dat het geval zou zijn, hoeveel water praten we dan over? Wat voorop gesteld dient te worden, is deze hoeveelheid water te beperken tot een minimum. Daarbij stuiten we wederom op het vraagstuk van de algemene wil.

Het idee van de algemene wil behoeft niet direct gediskwalificeerd te worden, wel moeten we het herdefiniëren. Feit is dat sommige aspecten van mensen algemeen zijn. We worden geboren, en zullen sterven. Daartussen doen we er alles aan om onszelf in stand te houden. Daaromtrent vormt zich direct een meningsverschil: zo vinden velen dat de mens ernaar moet streven zoveel mogelijk van zijn medemensen in stand proberen te houden, terwijl anderen, waaronder de vrijsprekers, van mening zijn dat ieder mens in staat moet zijn zichzelf in stand te houden, en anderen daarbij mag helpen wanneer hij of zij dat belieft. Vertaald naar beleid betekent de eerste opvatting een verplichting voor ieder mens, terwijl de tweede een veel toleranter houding voorstaat, één van een bestuur dat mensen vrij laat om zich in te zetten voor deze of gene zaak. Hierdoor is de tweede opvatting van een veel algemener aard, en superieur aan de eerste.

Door het heffen van belasting wordt deze algemene opvatting direct al schade aangedaan: door iemand de zeggenschap te ontzeggen over diens zelf verworven bestaansmiddelen misken je de algemene wil. Immers, werd dat geld aangewend voor de invulling van de algemeen gedeelde wil, dan zou iedereen vrijwillig belasting betalen. Publiek geld dat wordt besteed aan zaken die u wel belangrijk vindt, zouden uw geld ook krijgen wanneer er geen politici waren. Wanneer u strategisch stemt, kiest u voor dingen die u dus ook zou doen zonder politici, plus een hoop onzin. Wat is daar strategisch aan?

Toch blijft er nog één punt over waarbij mogelijk sprake is van een algemene wil: de afkeuring van het initiëren van geweld. Een veiligheidsdienst plus rechtbank lijkt een noodzakelijk kwaad. Hiervoor kan men een staat gebruiken.

Zolang er geen politici zijn die die mening delen, rest er maar één verstandige keuze:

Stem Niet!

70 REACTIES

 1. [22] M,

  Vroeger vond ik Thatcher wel ok.Tot ik haar memoires las en meer bepaald hoe ze in 1979 Rhodesië heeft uitverkocht
  aan de communist Robert Mugabe (Ian Smith was 1 van mijn jeugdidolen)….

  Het was meteen gedaan met mijn sympathie voor Thatcher.

  Marie-Rose Morel vind ik een bijzonder knappe dame maar politiek vertrouw ik haar voor geen meter.Veel te glad.
  Nee, als ik toch in die vijver zou moeten vissen, geef ik de voorkeur aan iemand als de oude Dillen…die man was zobuigzaam als graniet als het op zijn principes of samenwerking met de sossen aankwam.

  Dat ik uit principe niet op vrouwen stem, heeft er mee te maken dat ik meen dat de cliché’s wel degelijk correct zijn en de hersenen van mannen en vrouwen wat anders in elkaar steken waardoor we op een (deels) andere manier denken en vrouwen als het ware door hun hersenstruktuur gericht zijn op "verzorgen" en "sentiment" hetgeen hun een makkelijke prooi maakt voor de sossen en andere volksmenners "met een lekker kontje".

  Allicht dat er hier en daar wel een uitzondering is maar mijn indruk is toch dat meer feminisering niet betekent minder "collectivisme".

  Een zeer ouderwetse manier om tegen de dingen aan te kijken (ik weet het) maar in veel opzichten (bijv sympathie voor laissez-faire kapitalisme) ben ik dan ook een te laat-geboren Victoriaan en een vreemdeling in deze eeuw.

  Prince is inderdaad een "jeanette".Maar dat zijn "artiesten" so wie so.
  Groetz,

  Cincinnatus.

 2. Owl,

  Nee hoor.Jij stoort me geenszins.Het is veeleer de Bush-cultus die maakt dat ik
  m’n bijdrages hier dacht te stoppen en ze so wie so zeer ga beperkt wil houden..
  Het heeft geen zin met blindgeborenen te discussiëren over kleuren.

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. [21] wat en gelul zeg, als je mee doet heb je geen zak in te brengen.

  Je hebt dan een mandaat aan een politicus gegeven om voor jou te beslissen.
  En DAN moet je verder je mond houden.

 4. [33] Hub,

  Niet helemaal waar…die politici komen namelijk met een program, een lijstje van zaken waarvoor ze beloven te ijveren of zich voor in te zetten.

  Als ze zich houden aan dat program heb je inderdaad niks te klagen en heb je hun een mandaat gegeven maar als ze (zoals regel is) de avond van de verkiezingen dat program alweer in de prullenbak kieperen, mag je lekker klagen en zagen dat ze je bij je pietje hebben genomen en hun "beloftes" niet zijn nagekomen 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [32]
  In ontwaar geen Bush-cultus.
  Wel regelmatig aantijgingen en verdachtmakingen t.a.v. de Bush-administratie m.b.t. 9/11.
  En die mogen weerlegd worden.
  Vooral als men beseft dat de voorbereidingen voor 9/11 al onder Clinton moeten hebben plaatsgevonden.

 6. [36]
  ??? Het proberen weerleggen van onzin valt al onder het begrip cultus?

 7. [37] beek,
  Grappig:
  [32] "In ontwaar geen Bush-cultus."
  Vooruit, nog één keertje dan:
  [32] "Het heeft geen zin met blindgeborenen te discussiëren over kleuren."

 8. [8] Wat maakt het uit wat de SP stemt? Het gaat er om wat het volk wil en dat is een duidelijke nee. Uiteindelijk moeten we dat laten merken na het besluit dat hoe dan ook een ja gaat worden, dat is ondertussen wel duidelijk.

  Hoe dat duidelijk gemaakt moet worden zonder zelf al te groot verlies te lijden is me nog niet duidelijk. Misschien is het goed als iemand met provincie Friesland gaat praten over de toekomst. Daar moeten haast wel onafhankelijkheidsplannen klaar liggen…

 9. [33] ik denk het toch niet, trouwens ik ga een heel hard roepen dat we allemaal op Wilders moeten stemmen, iemand waar ze een Godsgruwelijke hekel aan hebben de baantjesjagers !
  nee ik zwijg niet bepaald
  dit laffe weglopen soort jonge juffers gedrag hier puh! nou dat gaaa ik wel, woehaaa dat interseert ze toch geen ene moer dat de mieten hier niet gaan stemmen, echt geen ene reet !-:)

 10. [18] Is er toch nog gerechtigheid! Hopelijk denkt de beroepsrechter er net zo over. En inderdaad, wat in Amerika niet mag mag vast en zeker ook bij ons niet. Balkenende (als hij er dan nog zit) zal toch niet roomser dan de paus c.q. dommer dan Bush zijn?

 11. [40] Is Wilders niet een van die insiders-baantjesjagers die al langer dan 8 jaar in de Kamer zit?
  En wat heeft hij in 8 jaar bereikt?

  Verder hoef je bepaald niet te zwijgen. Ieder lam schreeut hard als het door de wolf wordt opgevreten.

  Ik hoop ook dat je begrijpt dat de nee-stemmers geen weglopers zijn. Zij zijn het net die actief aan een verandering werken.
  In tegenstelling tot de meelopers die zich mak voor het politieke systeem laten spannen.

  Overigens ben ik nog steeds benieuwd naar een echt (politiek) resultaat dat jij ooit met jouw stem hebt bereikt.
  Ik maak me sterk dat dat nul komma nul is.

 12. [32] Hoi Cin,

  "dat ik m’n bijdrages hier dacht te stoppen"

  Hahaha, welkom terug, kammeraad.
  Ik heb ook al meermaals geprobeerd af te kicken. Doorgaans hou ik dat dan welgeteld 3 dagen vol.

  Neen, de Vs is gewoon te verslavend.
  De overheid zou het moeten verbieden 😉

  Ondertussen kunnen we misschien een zelfgroep oprichten, naar voorbeeld van de AA.

  Misschien kunnen we zelfs subsidie aanvragen en een begeleider. Bij voorkeur een pas afge"studeerde" sociaal assistente die het gevoel heeft dat ze zich nog moet bewijzen in haar proeftijd en dus heel ver gaat in het "sociaal zijn" en in haar "empathie".
  Je weet wel: zo’n naivelinge met een hoog EQ en geen enkel IQ, die lekker meegaand is …

 13. [29] Dat "marginale" van de belastingverlaging van Wilders, zoals je dat beschrijft, is een manipulatie. Hij komt aan met de grootste verlaging die ooit heeft plaatsgevonden.
  De SP wil dat wij meer belasting verlagen. Dat en het gegeven dat alles in Nederland duur is en de aanschaf van veel zaken verplicht is, neemt je heel veel vrijheid af. Indien dat niet zichtbaar is, moet je nog maar eens goed de dingen op een rijtje zetten.

 14. [44]
  Als dat de grootste verlaging is dan hou ik mijn hart vast.
  Overigens heeft wilders nog niets verlaagd. Hij heeft alleen wat populistische taal opgeschreven (of op laten schrijven door Spruyt en Eerdmans) waarvan de vraag is of hij het daadwerkelijk zou uitvoeren.

  Maar goed, dan verlaagt Wilders wat belastingen en moet ik vervolgens veel meer gaan betalen voor een vliegticket in de vorm van "veiligheids" toeslagen. Kortom, mijn loonstrookje ziet er wat gunstiger uit, maar de STASI staat die Wilders wil inrichten zal ik dan wel via toeslagen op van alles en nog wat betalen.

 15. [29] Op communisten stemmen om persoonlijke vrijheden gewaarborgd te zien, is zoiets als Marc Dutroux inhuren om op je kinderen te passen….
  zoals Fred Schwarz destijds schreef : you can trust communists….to be communists.

 16. [46]
  Daarom kun je wellicht ook het beste niet stemmen. Er zijn namelijk geen niet-communistische kandidaten. Ook het programma van Wilders doet me sterk denken aan de verwezenlijking van een nieuwe DDR, met een STASI en muren om de grens heen.

  Verder heult alles wat zich "rechts" noemt met de neoconservatieven, een marxistische club.

 17. [45] Te vrezen valt dat dit weer wel klopt…maar daarmee zijn we exact beland bij hetgeen ik hoger reeds opmerkte : "we" gaan ons niet uit het collectivisme stemmen.

  En vermoedelijk brengt de toekomst het
  slechtste van EN de SP-communisten EN
  van Wilders/Eerdmans…dus een neocon controle-hel gekoppeld aan een collectivistische verzorgingsstaat…..

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [21]

  Volledig hersengepoelden als Anno "denken" dat zij op de een of andere manier nog enigzinds meetellen. Edoch … "stemmen" in Nederland is niet anders dan naar de paardenraces te gaan om daar, voor SPEK EN BONEN, op ANDERMANS knollen te wedden, die echter ALLEN tot de koninklijke stallen behoren …

  Er gebeurt in Nederland sowieso eenvoudig niets voordat men radicaal van de monarchie en hun politieke hoogdavers af is. Bovendien, de Libertarische "boodschap is al helemaal een FARCE …

  Stemadvies … blijf thuis, maar dan om geheel andere redenen.

 19. [42] lokaal maakte het wat uit wat ik deej maar daar gaat het natuurlijk niet om, laf zwijgen niet stemmen is geen optie , gewoon meepraten en vooral zeggen hoe het wel moet of anders , dat mag wel niet maar doe het toch naar, juist omdat het niet mag van ze !
  Wilders heeft teminste lef, o.k. hij is zijn leven niet zeker maar dat hij toch volhoudt vind ik sterk !
  dat niet stemmen is iets van /voor teleurgestelde lui of zo, zuurpruimen, mislukkelingen die boos zijn op alles en iedereen (1933)

 20. [48] Die kans is heel groot.
  Wat kan/wil iemand daartegen doen?
  Vluchten? Weggaan kan, met grote vraag hoe het elders is/wordt.
  Vechten? Tegen de bierkaai?

  Wat kan, met redelijk klein gevaar nog, is trachten de vlam van de individuele vrijheid brandend te houden en zo mogelijk vergroten.
  Dit onder andere door te trachten in de massa meer en meer vrijheidslievende mensen (libertariers?) te ontdekken. Dit bvb door de Vrijspreker meer bekendheid te geven.
  Hoe meer van deze individuen er zijn, hoe groter de kans dat er ideeen komen voor dingen die kunnen gebeuren, en individuen die wat willen/kunnen doen.
  Op (te) kleine schaal gebeurt dit al door de artikelen en acties van de Vrijspreker.

 21. [50]
  Ik zie niet wat wat er "laf" of "moedig" is aan het al dan niet stemmen. Er is geen enkele moed voor nodig om de vaak korte wandeling te maken naar de school waar het stemburea zetelt, en er wordt niet gecontroleerd wat je in het stemhokje doet. Ook is er geen enkele moed voor nodig om die wandeling niet te maken.

  Het wel of niet stemmen is gewoon een keuze. Wat beangstigender is is het feit dat er mensen zijn die daadwerkelijk menen dat het er iets toe doet of de crypto-communist Wilders een extra zeteltje krijgt of de Maoist Marijnissen. We hebben geconcludeerd adt zij beiden, en alle kandidaten die er tussen staan, niet veel ophebben met vrijheid.

 22. [51]
  Gelukkig zijn er ook nog kapitalistische ondernemers die zich verzetten tegen de vorming van de neo-conservatieve controle-hel onder socialistisch Labour bewind:

  http://www.nu.nl/news/80537

 23. [28] Toch niet, een libertarische leider is iemand die enkel die mensen vertegenwoordigd die hem hebben gekozen.

  Dat is de term die de NLP hanteert 😉

 24. [52] ‘Wat beangstigender is is het feit dat er mensen zijn die daadwerkelijk menen dat het er iets toe doet of de crypto-communist Wilders een extra zeteltje krijgt of de Maoist Marijnissen.’

  Dat klopt! Ze zijn beide tegen het uitbreiden van de extra oplichters-elite van eurocraten. De verschillen doen er nu niet meer toe. Dus: overtuigt uw vrienden en kennissen te stemmen -> linksen links, rechtsen rechts en libertariërs geen extra bestuurslaag!

 25. [44] Sorry, de SP wil uiteraard niet de belasting verlagen. Verre van dat.

 26. [55] Dat kan niet kloppen. Zelfs als zowel de linker als rechtervleugel er evenveel stemmen bij krijgen, maak je beide partijen sterker waardoor ze interessanter worden voor een coalitie.
  Bovendien zullen de politici zich door de grotere opkomst in hun boosheid gesterkt voelen, en hun
  Om uit die EU te geraken is het nodig dat ook de grote middenmoot gaat inzien dat ze bedrogen worden.
  Een enorm aantal NietStemmers kan helpen hen de ogen te openen.

 27. [52]
  Wilders wil minder belastingen heffen en een kleinere overheid. Een beter begin kun je niet wensen. Geen van de anderen wil een kleinere overheid.
  Een kleinere overheid betekent minder bemoeiienis en meer eigen richting kunnen geven aan je leven. En bovendien ook dat er minder door de overheid kan worden gemanipuleerd.
  Hij wil het budget van de publieke zenders met 90 % verminderen. Wat is daarop tegen?

  En dan je opmerking dat Wilders alleen nog maar geopperd heeft dat de belastingen substantieel dienen te worden verminderd.
  Ik krijg de indruk dat niet inhoudelijk door je op punten wordt ingegaan. Een dergelijk opmerking (hij heeft alleen nog maar geopperd) ben ik gewend van de regenten uit Den Haag.

  Wat zit hier achter?

 28. [Nou dat mag ook wel Sander, dat Nederland ook hierin zijn Grote Broer volgt, want wij gelden als het meest afgeluisterde land ter wereld en nu moet alles ook nog heel lang worden opgeslagen.De profeet en behartiger van dit systeem, heet Donner.Hij en zijn voorouders zijn al 200 jaar trouwe vazallen van de illustere regeringen in dit land. Zoiets kruipt kennelijk in je genen, heerlijk als een onderdanige hond aanschurken tegen de troon.Trappen naar onderen.
  Anne

 29. [35] Beek,

  Dat zou allemaal best es kunnen.Alleszins zijn de Clinton-liberals en de Bush-neocons ook twee koppen van dezelfde hydra en via Ron Paul weten we dat de "patriot-act" geschreven werd door het team van Janet Reno en gewoon in Bush z’n schuif lag te wachten om geïmplementeerd te worden.Die mogelijkheid deed zich voor op 9/11.

  Wie achter 9/11 zat en hoeveel de US-regering van ter voren wist , zou ik niet weten : ik heb geen toegang tot de geheime archieven en dossiers.Sommige zaken lijken mij meer plausibel dan andere en voor mezelf denk ik dat het enerzijds geen "false flag operatie" betrof maar dat men anderzijds van tervoren wist dat er een grote aanslag zat aan te komen en men daar ook zat op te wachten daar men (de US-government een "Rijksdagbrand" of "Pearl Harbor" (zo je wil) nodig had.

  Want wat wel vast staat, is dat de "war on terror" een geweldige jump
  richting een totalitaire controle-hel betekent en dat onder het mom van
  "terrorismebestrijding" door regeringen
  aan beide kanten van de Atlantic in hoog tempo maatregelen worden
  doorgedrukt die éénieders privacy en vrijheid uithollen en bedreigen :
  we gaan met rasse schreden naar
  de (10 jaar geleden nog science-fiction achtige ) toestand waarbij
  ééniedereen chip krijgt ingepland en er enkel giraal geld bestaat….terrorisme is het perfecte alibi om telefoons en internet-verkeer af te tappen, om ID-cards in te voeren, om rechten van verdachten te schrappen, om bankgeheim af te schaffen, om oorlogen te voeren om
  luchthavenbeveiliging te nationaliseren, om grensoverschrijdend
  belastingsdienst-databases te koppelen,
  om de UNO te versterken, enz…. enz…

  Merkwaardigerwijs zijn het juist de conspiracy-jongens (en zoals KL eigenlijk terecht stelt zelfs zeer slinxe figuren alhoewel het bij die volgens mij gespeeld is) die hiervoor oog hebben terwijl op deze site de "nuchteren" vrolijk met de "neocon’s" op kruistocht trekken om
  "overal democratie te brengen", "onze belangen te verdedigen" , het "westen te verdedigen", achter Bush staan enz…

  Ik heb over het algemeen grote waardering voor de bijdragen van een Bud, een M, een Michielsens, een Albert, een Wladimir en (alhoewel je dat misschien niet zou denken) ook voor de jouwe maar de
  Bush-cultus maakt dat ik moet concluderen: "blind men who not can see"

  Welk gevaar terrorisme en Islam ook mogen betekenen, "onze" regeringen die
  terrorismebestrijding aangrijpen om ons totaal onder hun controle te brengen en het "cultureel marxisme" (dat staatsideologie is) vormen op dit moment een vele malen grotere bedreiging voor wat er nog rest aan vrijheid, privacy en gaat , naar mijn stellige overtuiging, op termijn meer levens kostten dan Bin Laden en Al-Zawahiri ooit konden dromen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.