Binnenkort is 11 september 2001 alweer 5 jaar geleden. Hieronder twee stukjes over 9/11.

Allereerst een interessante documentaire

En verder een leuk artikel over journalisten die te veel nare vragen stellen.

Kijk en lees, en beoordeel zelf….

24 REACTIES

 1. Het absoluut falen en failliet van ‘de democratie’ en ‘de vrije westerse wereld’ wordt m.i. pas echt duidelijk m.b.t. de zaken die tussen de complotdenkers en niet-complotdenkers reeds nu al tot onbetwist feit van aanwezigheid voorkennis wordt benoemd:

  1. De buitengewoon exceptionele (tot 11 maal hoger dan gebruikelijk) handel in putopties, 1-2 en 3 dagen voor de aanval op het WTC, m.b.t getroffen bedrijven.
  2. Het met explosieven naar beneden halen van WTC7. (Zelfs DE Nederlandse top-expert op dit gebied die gisteren in een uitzending van Zembla ten tonele werd gevoerd wist niet hoe hij met de aan hem opgevoerde beelden om moest gaan; ‘dit gebouw is absoluut zeker met aangebrachte explosieven naar beneden gehaald, geen twijfel mogelijk’) Dus niet door neervallend puin – officiële lezing.
  3. De aankoop van het gehele WTC complex door ene meneer Silverstein slechts weken voor dat de terroristische aanval plaats zou vinden. Hij liet het complex daarbij expliciet verzekeren tegen terroristische aanslagen voor een bedrag van 2,3 miljard dollar. Hij claimde na de aanslagen 2x dat bedrag omdat er 2 vliegtuigen -dus 2 aanvallen- hadden plaatsgevonden.

  Deze feiten worden nergens door de regering Bush ontkent. Ook niet bevestigd. Door een eerder artikel op De Vrijspreker weet ik inmiddels wat het betekent als de regering Bush iets niet ontkent noch bevestigt, noch er mededelingen over kan doen.

  http://www.vrijspreker.nl/b

  El Quaida heeft niet gewonnen. De terreur heeft gewonnen. De terreur van de opdrachtgevers, planners, of gelegenheid scheppenden…

  Ondertussen zwijgen de ‘vrije’ wereldwijde democratieën in alle talen. Geen regering die vragen stelt. Is dat nu wat ‘onze jongens’ in den vreemde moeten gaan beschermen?!

  Stel je eens voor wat er in Nederland zou gebeuren als Het Binnenhof zou afbranden en instorten en de regering zou melden dat de oorzaak lag in een kortsluiting. Na 1 jaar blijkt echter dat de helft van het Binnenhof is opgeblazen met aangebrachte explosieven en dat sommigen -bewezen door de gebeurtenissen- schatrijk worden of reeds zijn geworden. Dan spreekt daar dus niemand meer over? Geen enkele politicus die vragen stelt? De regering blijft gewoon zitten? Wij gaan gewoon oorlog voeren tegen de aangewezen brandstichters op Nova Zembla? De democratie verspreiden en verdedigen?

 2. Zelfs op de gedenkdag van de 3000 slachtoffers van Islamitische terroristen kan het respect niet worden opgebracht om troep als "Loose Change" te laten voor wat het is.

  Alsof het niet pijnlijk genoeg is dat Staatstelevisie (Canvas, Nederland 3) de vele malen weerlegde documentaire uitzenden en flutkrantjes als Metro en Spits vandaag beiden twee pagina’s wijden aan de ongefundeerde kletspraat die in "Loose Change" gebezigd wordt, wordt nu ook mijn favoriete weblog voor de zoveelste maal bevuild met deze non-informatie.

  Hiermee geen kritiek op het tweede artikel, dat een verontrustend voorbeeld is van hoe de Amerikaanse regering misbruik maakt van de Al Quaeda aanslagen.

 3. [4] Dank voor je overtuigende kritiek, Karel. Je hebt me aan het denken gezet.

 4. Jozef mag ik eens een simpele vraag tussendoor stellen?

  Het WTC7 is volgens oogetuigen, volgens ‘de beste Nederlandse explosievenexpert’ gisteren op TV, volgens de filmbeelden, en volgens de natuurwetten ingestort als gevolg van aangebrachtte explosieven aan de onderzijde van het gebouw. Volgens de ‘Bush administration’ echter als gevolg van het neerstorten van puin, afkomstig van de eerste 2 torens.

  Wat zegt dat jou?

 5. [3] Jozef, het gaat mij er vooral om dat we aan het denken gezet worden. Gebouw 7 blijft nog het meest verdacht, maar ook dat Irak géén weapons of mass destruction blijkt te hebben
  Рdat er dus w̩l illegale VS gevangenissen zijn
  – dat Bush zaken deed en doet? met (de familie) Bin Laden
  – dat er inmiddels meer doden aan VS zijde in Irak zijn gevallen dan in het WTC
  – dat we een groot deel van onze privacy hebben ingeleverd aan clubs die blijkbaar onbetrouwbaar zijn.
  – dat we niet meer normaal kunnen vliegen
  – en dat we ons in Afghanistan voor het pijplijn karretje laten spannen.

 6. [10] Op welke zender was die expert?
  Wat zegt jou dat?

  Hoe heette de expert en wat zijn zijn "credentials"? Hoe kwam hij precies tot zijn conclusie?

  Pas een beetje op hoe selectief je met ooggetuigen, experts, filmbeelden en natuurwetten omspringt om tot je conclusies te komen. Altijd van A naar B redeneren, niet gevoelsmatig een conclusie trekken en vervolgens de bijpassende argumenten aandragen. Hoeveel experts zijn er die níet de "controlled demolition" theorie onderschrijven? Waarom niet? Wat is het verschil tussen een knal en een explosie? Kun je dat verschil horen?

  [11] Dat Bush c.s. de aanslagen misbruikt hebben om macht en oppressie uit te breiden staat los van de toedracht van de aanslagen. Ik heb overigens mijn privacy niet ingeleverd, die is gewoon afgenomen.

 7. Dus als ik het goed begrijp zaten Bin Laden en Bush in hetzelfde complot?
  Verder valt het me op dat er niet gesproken wordt over al die slachtoffers (waaronder een zeer bekend politica) die in het vliegtuig zaten dat op het Pentagon is neergestort. Waar zijn die mensen gebleven? Zaten ze ook in het complot? Zijn ze vermoord?

  Overigens knap hoor om zo"n enorm groot complot geheim te houden. Dat zo’n domme man als Bush dat allemaal toch organiseert.

  Wat mij echter nog het meest tegen de borst stuit, is het onverholen racisme dat ten grondslag ligt in de visie van veel complotdenkers. Ze zeggen bijvoorbeeld zonder enige schroom dat joden die in de twin towers werkten van te voren waren gewaarschuwd en dat er daarom geen joodse slachtoffers zouden zijn gevallen. Een aantoonbare onjuistheid.

  Het meeste lachwekkende vind ik nog wel dat de complotdenkers elkaar nu beginnen aan te vallen. De een ziet bijvoorbeeld in de ander een agent van de CIA.

 8. [13] Hallo,
  Goede docu wel! Eindelijk Pentagon-onzin en Controlled Demolition van de Twin towers degelijk weerlegd.

  Interessant ook van die put-options, illegale transacties en instorting van WTC 7. Hier worden de juiste vragen gesteld; en die gaan (natuurlijk) over corruptie binnen veiligheidsdiensten en incompetentie binnen regeringen.

  Wat ik wel vreemd vind, is dat Jowenko zegt dat in WTC 1 en 2 geen explosieven hebben gezeten omdat ze door de brand eerder zouden zijn afgegaan, maar dat hij wel zegt dat er explosieven in WTC 7 zitten, terwijl dat gebouw ook de gehele dag gebrand heeft. Dus heeft WTC 7 niet gebrand op de plaatsen waar explosieven zaten of zaten er geen explosieven.

 9. [17] Eindelijk Pentagon-onzin en Controlled Demolition van de Twin towers degelijk weerlegd? Omdat een paar studentjes ook wel beroemd willen worden door ‘Het complot’ van mede-studenten te ‘kraken’? Persoonlijk vond ik dit gedeelte nogal knullig allemaal. De vluchtsimulator? Ik ben benieuwd of meneer de beperkte sportvliegtuigpiloot met gelijk enthousiastme zijn bevinding zal herhalen plaatsnemende in ’the real thing’?

  Wat me ook opviel was dat er in de uitzending van Zembla steeds teruggegrepen werd naar fragmenten van "Loose Change", die dan hoegenaamd ‘weerlegd’ werden. En dan min of meer plots: "Maar wat nog niemand heeft ontdekt…" en dan komt de expert met het WTC7 verhaal. OOK uit Loose Change, maar dat wordt dan op een slinxe manier vergeten, er wordt ineens niet meer ingezoomd op de film, en gepresenteerd alsof de VARA nu plots iets uit eigen koker heeft bedacht.

  Overeind blijft evenwel dat de man in kwestie een explosieven expert is en zijn bewering publiekelijk uitspreekt, met alle (beroeps) risico’s vandien. Op je vraag waar de explosieven dan zouden moeten zitten geeft hij dacht ik ook antwoord: onderin het gebouw, omdat zodoende de grootste ‘gratis-maximaal-extra’ kracht zal worden verkregen om het proces te voltrekken. ‘Elke explosievendeskundige zou zo te werk gaan’, meen ik me te herinneren dat hij ergens in de docu zegt…

  Verder kan je in het korte filmje van KK zien dat de branden in WTC7 in slechts zeer beperkte mate aanwezig waren. Sterker, gebouw 7 werd het minst van alle gebouwen getroffen door brand. HOE zijn die branden overigens kunnen ontstaan?! Waarom werkte de sprinklers niet?

 10. [18] "Omdat een paar studentjes ook wel beroemd willen worden door ‘Het complot’ van mede-studenten te ‘kraken’?"
  Zembla laat haar bronnen door meerdere deskundigen bekijken, en ze komen allemaal tot de conclusie dat er geen reden is om de beweringen in Loose Change te onderschrijven.
  De prof. van die studenten leek eigenlijk een beetje teleurgesteld in de resultaten, want in het begin van de docu toont hij zich nogal enthousiast over de samenzweringstheorieën.

  In de vluchtsimulator werd aangetoond dat een bocht met dergelijke snelheid in zo’n Boeing wel mogelijk was, in tegenstelling tot wat in Loose Change wordt beweerd. Wat wil je nog meer, dat iemand daadwerkelijk de stunt herhaalt?

  Betreft WTC 7 heb je gelijk: daar kunnen serieuze vraagtekens bij worden gezet. Branden zullen ontstaan zijn door het instorten van de Twin Towers en bijbehorend heet puin. Sprinkler misschien defect door beschadigde waterleiding?

  Ik denk dat Zembla terecht Loose Change buiten het WTC 7 argument heeft gehouden, omdat in de docu naar voren kwam (en zie ook http://www.lolloosechange.c…) dat de makers hiervan suggestief, selectief en zelfs leugenachtig te werk zijn gegaan.

  Als ooit alles bekend wordt zal het schandaal volgens mij bestaan uit politici die het gevaar niet onder ogen hebben willen zien en mensen binnen de veiligheidsdienst die met hun kennis een fortuin hebben verdiend. Kortom een opeenstapeling van menselijke zwakheden en een voorbeeld van de gevaren van macht en informatie in handen van een corrupte elite.

 11. [19] Ik begrijp dat de grootste opinie peiler in New-York (ben de naam even kwijt) heeft gezegd dat 50 procent van de New-Yorkers inmiddels aandringt op een nieuw en ‘onafhankelijk’ onderzoek naar 9/11. Zowel complot als non-complot denkers. Dit aantal is kennelijk gestaag stijgende, en zodoende lijkt me dat op enig moment zo’n nieuw onderzoek inderdaad plaats zal gaan vinden omdat ‘men’ er gewoonweg met goed fatsoen niet meer onderuit zal kunnen.

  Mocht er ook maar 1 feit uit Loose Change (of gelieerde films) bewezen worden geacht, dan wordt Pandora’s box m.i. wagenwijd opengezet…

  Ik denk dat we dan maar eens verder moeten praten Jozef. 🙂

 12. Bekijk Screwloosechange.
  Wordt overtuigend de nonsens van Loose change stap voor stap weerlegd.
  Verder zijn de verhalen van Jones, die de apostel is voor veel inside-job-figuren, weerlegd door:
  Structural Engineering Institute of America.
  Society of Civil Engineers.
  Society of Fire Protection Engineers.
  National Fire Protection Association.
  American Institute of Steel Construction.
  Council on Tall Buildings and Irban Habitat.
  Structural Engineers Association of New York.
  Allemaal vakmensen.
  Maar die zullen dan ook allemaal in het complot zitten?

  Verder kan men op CNN alle namen vinden van de omgekomenen in de vliegtuigen en de Twin Towers.
  Ook tal van zogenaamd verdachte zaken blijken allerminst verdacht te zijn.
  Op ‘Facts about 9/11, not fantasy’ wordt veel onzin tamelijk eenvoudig weerlegd.

  Als men dan een president moet verwijten, kan men hier eerder Clinton iets verwijten. [18]

  Van WTC7 ziet men nooit die zijde die het meest werd getroffen.
  Daar was een groot gat ontstaan over meerdere etages. Voeg daar de uren durende branden bij en de dieselgenerator die het hele gebouw van energie moest voorzien in geval van stroomuitval. Het gebouw kan zijn ge-implodeerd.
  Voor veel deskundige ingenieurs helemaal niet ‘vreemd’.

 13. ‘Wordt overtuigend de nonsens van Loose change stap voor stap weerlegd.’
  De massieve put-opties zijn enkele dagen voor de aanslagen nooit geplaatst? Silverstein heeft het complex niet 14 dagen voor de aanslagen gekocht en specifiek laten verzekeren tegen dit soort aanslagen? Bush heeft of had geen zakelijke belangen met de familie Bin Laden?
  Kom nou…
  Sander heeft een goed punt. Laten we maar eens even afwachten.

 14. Mag ik dan de eer om af te sluiten met een laatste overweginkje voor de nacht?

  President George W. Bush heeft in een vraaggesprek (op video) verteld televisiebeelden te hebben gezien van de crash van het eerste vliegtuig in de eerste toren alvorens of terwijl hij de Emma T. Booker Elementary School in Florida bezocht. Dit is opmerkelijk omdat hiervan op dat moment nog geen televisiebeelden waren uitgezonden. Dit betekent dat Bush zich heeft vergist óf beelden heeft gezien gezien in zijn auto voor aankomst. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer de geheime dienst voorkennis had. Op 4 december 2001 vertelde Bush hierover aan kinderen, waarbij hij bovendien de enigszins overbodig lijkende opmerking plaatste dat de tv, waarop hij dit gezien zou hebben, aan stond. Het argument dat hij zich wellicht vergist heeft en de tweede crash gezien zou hebben gaat niet op, omdat hij op dat moment voor de klas zat.

  Welterusten U allen. 8)

 15. http://www.liquidstylez.com

  erg jammer dat de mensen van nova kennelijk geen echt onderzoek doen .. in 3 sec gevonden op google .. en dan maar die expert in beeld met jeetje das opgeblazen .. ffs .. jozef .. daar begin ik niet eens aan met zon bord voor je kop kan je toch niet lezen .. nova laat alles liggen lijkt wel cnn .. ze kunnen kennelijk ook geen engels nergens in u93 hebben ze het over afgebroken vleugels in nova wel ..
  1 de hotspots onder wtc 1 2 en 77777!! even warm .. tja .. mja een nieuw World Order .. als gelooft dat Ossammie dat allemaal gedaan heeft .. lol ..
  mja ik ben pro bush .. zelfs met de info dat hij geweten en/of geholpen heeft.
  er is ook een mooi filmpje over de neergang van bush’s speeches 20 jaar geleden kwam is nog "best well"slim over , das nu wel minder (was zeker in de periode dat ie aan de booze/coke was )
  maar over Nova en deze uitzending erg jammer ik dacht altijd dat nova wel echt nieuws probeerde te brengen maar ze hebben imo nogal de bal laten vallen hier ..

Comments are closed.