Tien procent van het zwarte deel van de bevolking in Zuidafrika lijdt aan aids en vier van de vijf patienten zijn zich er niet van bewust. Het probleem wordt van regeringszijde ontkend.
“Drink wat vruchtensap” is het advies.

Bloeddonoren mogen niet meer geselecteerd worden op basis van ras. Dit maakt bloedtransfusies inefficienter, gevaarlijker en doet het aantal aidsgevallen stijgen.

Voor de ontkenning van regeringszijde bestaan tenminste drie verschillende verklaringen. De meest gehoorde is, dat de regering niet veel gelegen is aan het verschaffen van dure medicijnen aan een aidslijder , omdat deze na enkele jaren weaarschijnlijk toch overlijdt.
De landgoederen van de meer welvarende inwoners worden omringd door steeds hogere hekken en vaak door onder stroom staande bedradingen. Een bezitloos en van overheidszijde nauwelijks geremd proletariaat staat immers klaar de hekken over te klimmen , te roven, te stelen en helaas ook fysiek aan te vallen en te moorden.

Wie er al over denkt zich hier in een zonnig van wijngaarden voorzien landschap te vestigen , vergaat al gauw de lust bij het aanzien van dit alles.
Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. Nou, nou Hugo, heb je je ooit verdiept in het aids sprookje? Wist je dat het zg hi-virus nog nooit is geïsoleerd? Hiv en aids zijn gebaseerd op veronderstellingen en zijn nooit wetenschappaelijk bewezen. Aids is trouwens geen ziekte maar een naam voor 29 andere, reeds bestaande, ziekten.
    In Afrika zou het helemaal geen kwaad kunnen als de bewoners eens goed voedsel, schoon drinkwater en goede riolering zouden krijgen. Het geld dat men wil besteden aan anti-virale middelen en andere giftige medicijnen kunnen beter aan de basis behoeften van deze mensen besteed worden. Al generaties lijden deze mensen aan ondervoeding en allerlei ziekten zoals malaria en tbc. Deze ziekten worden nu onder het hoofdstuk Aids geplaatst. Beter is het om de DDT weer uit de kast te halen en grootscheeps de malaria mug en andere gevaarlijke insecten te bestrijden.

Comments are closed.