UITNODIGING BIJEENKOMST
ROOSENDAAL 8 OKTOBER


“A society that robs an individual of the product of his effort, or enslaves him, or attempts to limit the freedom of his mind, or compels him to act against his own rational judgment … is not, strictly speaking, a society, but a mob held together by institutionalized gang rule. Such a society destroys all the values of human coexistence, has no possible justification and represents, not a source of benefits, but the deadliest threat to man’s survival”

Dit leidt ons tot de gedachte dat objectivisme en democratie niet elkaars beste vrienden zijn.

8 oktober 2006

Onthaal: 8.30u
Aanvang: 9.00u

Op het programma staat:
– Op weg naar de stembus – van Frank van Dun
– Een blik op de informatierechtsstaat – door Paul Jansen
– Belastingontwijking: Stemmen met uw portemonnee, een morele plicht – door Toine Manders
– Broodjeslunch (eigen rekening)
– De redevoering van John Galt in het Nederlands – door Jan de Voogt*
– De democratie door libertarische auteurs belicht – door Stephan Wyckaert
– Stemmen of juist niet? – een debat met Jeroen de Veth (JOVD), Marnix van Suylekom en Toine Manders.
– Afsluitende borrel en vrije deelname aan het diner (eigen rekening).

Roosendaal, Hotel Restaurant Goderie (tegenover station)

Inschrijving: arjendn@hotmail.com

* Ook te verkrijgen!

20 REACTIES

 1. Mag ik een prognose doen?
  Ayn Rand doelde met dit citaat specifiek op België!

 2. [3]

  Ik moet nog even de details regelen, maar normaal gezien zou alles vlot gaan.

  Ik stelde me (en Arjen) daarnet wel even de vraag wat te doen met het bewijs van absentie. De gemeenteborden vertellen me hier dat je die moet inleveren ten laatste op 26 september om voorgelegd te kunnen worden aan burgemeester of secretaris.

  Ik zou namelijk niet graag het eerste van drie kegels naar verlies van burgerrechten omverwerpen.

 3. [4]
  Je krijgt een certificaat dat je geweest bent. (Als je komt!!!)
  Dat zal toch wel voldoende zijn?

 4. [4] lombas,
  Ik denk dat je twee dingen verwart. De aanvraag voor een attest wegens verblijf in het buitenland moet minstens 15 dagen voor de verkiezingen worden gevraagd. Maar dit attest is alleen nodig om te kunnen stemmen bij volmacht. Maar dat is niet "onze" bedoeling.

  Wie om wettige reden niet kan deelnemen kan dit melden bij de vrederechter. Het bewijs van inschrijving geldt dan als verantwoordingsstuk. Het is niet nodig dit vóór de verkiezingen te doen, maar als je je ergens voor inschrijft komt dat wel geloofwaardiger over. Je kan bezwaarlijk overmacht inroepen.

  En verlies van burgerrechten is wat overdreven. Het zijn politieke rechten die komen te vervallen, en daar zijn we toch tegen, niet?

  De sanctie bij 4 veroordelingen in 15 jaar tijd kan (niet moet) zijn het verlies van stemrecht (hoera!) en uitsluiting van benoeming, promotie en onderscheiding door een overheid. Dit laatste is alleen een probleem als je ambtenaar bent. Maar dan moet je je morele premisse nog eens onderzoeken, want in wezen ben je dan een heler. Je weet dat je diensten betaald worden met gestolen geld.

 5. [5] [6]

  Ah, ok, prima dan. Ze stellen die documenten ook in zo’n raar taaltje op.

  Nu, Arjen, het verlies van die rechten heeft wél een impact op het feit dat ik na m’n studie diplomatie graag een intern zou doen. In het (hoger) onderwijs ben je bij mijn weten ook een ambtenaar, maar gezien de staat daar een monopolie heeft, is de keuze dun gezaaid – niet?

 6. Een onafhankelijk Vlaanderen (kleinere overheid dan nu) zou toch een praktischer streven zijn. Ik neem aan dat er partijen zijn die dat combineren met een anti-EU instelling.

 7. [8] Vlaanderen is geen lid van de EU, slechts lid van Belgie wat lid is van de EU.

  Als Vlaanderen onafhankjelijk wordt, zie ik niet in waarom het de verplichtingen van Belgie jegens, EU, navo, eurozone etc. zou overnemen.

  Waarom zou je je als Vlaming tevreden stellen met het uitsparen van 13 mrd ontwikkelingshulp aan Wallonie als er nog zoveel meer op het spel staat?

  Toch maar gaan stemmen dus? Op Vlott bv.

 8. [7] lombas,

  Tegen het verwijt een heler te zijn bestaat er inderdaad rechtmatig verweer. Hoewel het staatsonderwijs geen monopolie is, wordt het wel zo zwaar gesubsidieerd – voor sommige netten zelfs voor (meer dan) 100%! – dat het private onderwijs uit de markt geprijsd is. Het is daarom perfect verdedigbaar een staatsbaan te ambiëren als les geven nu eenmaal is waar jij erg goed in bent. Een graantje meepikken van de subsidiepot is dan niets meer dan een wettige zelfverdediging. Maar daarom kan je wel steeds blijven roepen dat het om gestolen geld gaat en dat het niet rechtmatig verdeeld wordt.

  Het argument verliest ook zijn geldigheid op het moment dat je de redelijke kans krijg om "uit de staat te stappen", zoals ex-wanna-be-libertariër Guy Verhofstadt ooit als electoraal bedrog uitkraamde.

  Dit gezegd zijnde moet ik eraan toevoegen dat ik niet snap hoe je je studiekeuze met je geweten rijmt. De term diplomatie duidt op de formele verhoudingen tussen soevereine staten. En van twee dingen een: ofwel de statelijke ofwel individuele soevereiniteit. Het zijn elkaar uitsluitende concepten. En wie de individuele soevereiniteit in zijn hart draagt, die kan toch onmogelijk zonder voortdurende schaamte van diplomatie zijn beroep willen maken.

 9. [7] [10] Wat houdt het vak "diplomatie" eigenlijk precies in? Zover ik weet is er in NL daarvoor geen studierichting.
  Ik kan me ook voorstellen dat je dit vak buiten de overheid in het bedrijfsleven kunt uitoefenen als "onderhandelingstechnieken"??

 10. "A society that robs an individual of the product of his effort, or enslaves him, or attempts to limit the freedom of his mind, or compels him to act against his own rational judgment … is not, strictly speaking, a society, but a mob held together by institutionalized gang rule.

  Helemaal mee eens maar ik mis het antwoord op 1 onoverkomelijk belangrijke vraag: Van wie is de grond waarop we worden geboren en van wie zijn de delfstoffen en andere ‘vruchten’ die in of op die grond zitten of staan?

  Piet wordt 50 jaar eerder geboren dan Anonymus. Piet werkt zich te pletter en kan uiteindelijk de hele wereld kopen, wat hij dan ook doet. Dan komt Anonymus op de wereld en die is niet de dochter van Piet.

  Gevaarlijk natuurlijk op De Vrijspreker, maar ik probeer het gewoon…

 11. [10] [11]

  Internationale relaties en diplomatie is een zogenaamde Master na Master (ManaMa) die ambieert de kandidaat onderricht te geven in de relaties tussen staten, intergouvernmentele en supranationale organisaties, de geschiedenis ervan, de technieken &c.

  Uiterst handig om te bestuderen hoe bijvoorbeeld de markt in het écht vrij is (helemaal niet, natuurlijk), of hoe die pipo’s boven ons er een soepje van maken.

  Ik studeer na geschiedenis politiek en dan diplomatie vanuit libertarische overtuiging – "je moet niemand beter kennen dan je eigen vijand," schreef Sun Tzu al.

 12. [13] "Van wie is de grond waarop we worden geboren en van wie zijn de delfstoffen en andere ‘vruchten’ die in of op die grond zitten of staan?"

  In jouw uiterst onrealistische hypothetische voorbeeld: blijkbaar van Piet dus…..

 13. [14] lombas,

  point taken! Maar ik hoop dat je er in slaagt om "nooit de vooronderstelling van de vijand de overwinning te gunnen door zelf de vijand te worden"

  zie voor de hele eed: http://www.vrijspreker.nl/b

  Mocht ik jouw inschrijving voor 8 oktober al noteren?

  Arjen

 14. [13] [16] Het voorbeeld is niet alleen onrealistisch, het is ronduit zinledig. Als Piet de hele wereld zou kunnen kopen, dan betekent zulks dat er een verkoper was en er dus voorafgaand een eigenaar was.

  Eigendomsrecht met betrekking tot land ontstaat dan wanneer een individu een stuk land tot economisch nuttig goed maakt zonder het eigendomsrecht van enig ander individu te schenden. Dat iets zou kunnen toebehoren aan een volk, een samenleving, een natie of een (volgende) generatie is evenwel volstrekte onzin. Geen van deze ‘personen’ zijn wilsbekwaam. Het zijn louter ficties van de menselijke fantasie. Een mens kan alleen eigenaar worden van grond door inbezitname van een "res nullius" of door vrijwillige koop-verkoop of andere daad van beschikking van de rechtmatige eigenaar.

  Waarom is eigendomsrecht belangrijk? Je eigendom is je verleden en als dusdanig deel van je "zijn". Dat is prachtig verwoord door Daan: http://www.vrijspreker.nl/b

  Een denkpiste waar ik nog niet helemaal uit ben is het principe van de verkrijgende verjaring (al besef ik goed dat ik mij met het hiernavolgende op libertarisch glad ijs begeeft). Op het eerste zicht ‘zegt’ het natuurrecht daar niets over. Maar is het niet ‘redelijk’ om een goed waar niemand het eigendomsrecht over claimt als een res nullius te mogen beschouwen en in bezit te nemen? Is het niet onredelijk om een 30-jarige verkrijgende verjaring te handhaven met betrekking tot onroerende goederen? Stel dat je te goeder trouw een huis bouwt op een braakliggend terrein en negentwintig jaar later komt er een of andere vreemde zwaaien met een eigendomstitel (vergeet niet dat in een libertarische samenleving er geen overheid is die een kadaster bijhoudt). Is de zelfverdediging en eigendomsverdediging naast een recht, ook niet een plicht?

 15. [13] Anonymus,

  Zeer goede vraag.

  De grond is van diegene die zijn claim erop ten opzichte van derden kan afdwingen waarbij de natuurtoestand niemand ertoe noopt andermans claim te
  erkennen….

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.