Asielkinderen opsluiten in vreemdelingencellen gaat gewoon door.

Een duidelijke meerderheid in de Kamer vindt dat je kinderen niet mag opsluiten in cellen. Maar Rita Verdonk, de minister voor vreemdelingenzaken, blijft bij het ongewijzigd besluit en gaat er gewoon mee door.

Zij zegt dat kinderen in een cel vastgezet “mogen” worden als de ouders niet meewerken om ze te dwingen naar het land van hun nationaliteit op te rotten. Rita zegt dat ze dat vastzetten in een cel liever ook niet doet, maar zij weet geen andere oplossing. Want als de ouders dat niet willen, mogen ze niet in een pleeggezin ondergebracht worden. Vastzetten in een cel “mag wel”. Van wie mag dat eigenlijk?

Reeds eerder schreven we dat je gemaakte wetten natuurlijk moet uitvoeren Anders heeft het geen zin ze te maken.
Maar vóór je een wet maakt of aanneemt, moet je dan wel heel goed weten dat het een morele wet is. Een wet die de soevereiniteit van geen enkel individu zal aantasten. Ook niet van kinderen.
En met die maatstaf is er iets immoreels aan het opsluiten van kinderen in een cel. Door daarna je te beroepen op die immorele wet en ze uit te voeren onder de smoes “Befehl ist Befehl”zoals Verdonk doet, maak je jezelf schuldig aan die immoraliteit.

Dit is de toestand in Nederland 2006. Kinderen in een cel zetten, terwijl zelfs de meerderheid van de Kamer daar tegen is! Zo werkt de politiek.

Wie gaat er nu nog op politici stemmen?

8 REACTIES

 1. “Een wet die de soevereiniteit van geen enkel individu zal aantasten. Ook niet van kinderen.”

  Mag iemand de soevereiniteit van mijn private grondgebied schenden, door het zonder mijn toestemming te betreden? En indien ze weigeren te vertrekken, heb ik dan het recht ze vast te zetten?

  Hebben asielzoeker die geen enkel perspectief hebben er ook geen belang bij deze zaken zover mogelijk in de media uit te buiten, ten koste van hun kinderen?

 2. [1] "Mag iemand de soevereiniteit van mijn private grondgebied schenden, door het zonder mijn toestemming te betreden? En indien ze weigeren te vertrekken, heb ik dan het recht ze vast te zetten?"

  Neen,natuurlijk mag niemand jouw private eigendom schenden. Huisvredebreuk? En natuurlijk heb je het recht om hem te verwijderen. en als dat niet lukt, kun je misschien terecht de schade beperken door hem te begrenzen cq op te sluiten.
  (Ik twijfel of dat wel mag volgens de "wet", want als jij een inbreker pijn doet, kun jij gestraft worden.)

  Het is met asielzoekers een ander geval want die komen normaal gesproken binnen op openbaar gebied. En dat is veelal een gebied waarvoor de staat reclame maakt dat het daar zo goed is, en dat iedereen die er op komt van alles en nog wat gratis krijgt.

  "asielzoeker die geen enkel perspectief hebben" en die door de staat opgepakt dreigen te worden, kunnen belang bij het stil houden hebben. Maar andere gevallen kunnen net belang bij zoveel mogelijk publiciteit hebben, omdat dan door menselijke gevoelens de staat hen wel zal toelaten.

 3. Hoezo vastzetten? Mogen kleine kinderen zelfstandig de creche uitlopen? Mogen ze zich(zelfs onder toezicht)in de keuken komen of te dicht bij de surround sound set? Nee? schandalig. Volgens mij heeft een klein kind niet eens in de gaten dat het "opgesloten’ zit zolang het maar bij moeder is. Het aanhalen van kinderen is weer een politiek spelletje om op het gevoel te spelen. Dit gebeurt ook al met het uitzetten zelf. Kinderen zijn binnen de kortste keren aangepast aan hun nieuwe (oude) land.

 4. Sorry Hub,

  Ik ben het eigenlijk altijd met je eens, maar dit keer niet.
  Het verbaasd me dat de Vrijspreker meedoet met het Verdonk-bashen. Hebben we een keer een politicus die consequent is, gaan we zelf om uitzonderingen vragen?

  Het antwoord op jouw vraag "Van wie mogen de kinderen in de cel worden opgesloten" is wat mij betreft voor de hand liggend… De ouders van het kind in kwestie beslissen zelf het kind (met hem/haar) op te sluiten door niet mee te werken! Deze Zwarte Piet moeten we wel bij de juiste personen laten liggen..

  Als dan vervolgens de vraag reist of dat wel kan/mag etc, dan vraag je je dus af of dergelijke ouders (tijdelijk) het gezag over hun kinderen mag worden ontnomen (om ze in een pleeggezin op te nemen). Verdonk heeft aangegeven dat dit niet kan. Is dat haar schuld?

  Goed tot zover deze reactie. Ik heb nog wel even een andere vraag… Ik zou graag een reactie van iemand op een stuk "Waarom niet stemmen" hier geplaatst zien om jullie te vragen daar (gezamenlijk) een antwoord op te formuleren. Deze scepticus blijft vinden dat we moeten stemmen. Hoe hem te overtuigen… Is zoiets mogelijk? (Eigenlijk zou het wel iets zijn voor een forum, maar dat is er (nog)niet).

 5. [5] "Sorry Hub, Ik ben het eigenlijk altijd met je eens, maar dit keer niet."

  Helemaal niet nodig, die sorry, Ronald. Het zou te gek zijn als we het altijd met elkaar eens zijn. Dat zijn zelfs mijn vrouw en ik niet eens!!!

  Maar als we het ergens niet over eens zijn, hebben we zeker niet allebei gelijk. Minstens één van ons ziet het dan verkeerd, of praat over een andere zaak of facet.
  Door denken en discussie kan dan de waarheid ontdekt worden, en hebben we er allebei van geleerd.

  Je punt over Verdonk-bashen en wat daaraan vasthangt is niet een antwoord dat in een opaar zinnen kan worden afgedaan.
  Ik probeer daar op terug te komen.
  Hier even volstaan met een reactie over
  "Hebben we een keer een politicus die consequent is".
  Hoezo is zij consequent?
  Een van haar slogans is "Regels zijn Regels". En daar houdt zij zich niet aan.
  Zij zou zich moeten houden aan de afspraken die gemaakt zijn. Zo heeft Nederland het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend en geratificeerd. En dit soort verdragen gaat hier zelfs boven de gondwet!!!
  Aan dat verdrag houdt Verdonk zich niet. (Artikelen 3, 6, 28 en 37.)
  De betreffende jongen, Hui, zit in een cel, net als minstens 12 andere kinderen. Ik zag foto’s op TV, en schrok daarvan.

  Dat niet alle Kamerleden eisen dat dit, hoe dan ook, verandert, is weer een bewijs van de mentaliteit dat hun eigen politiek belang gaat boven het belang van het kind.

 6. [5] "Deze scepticus blijft vinden dat we moeten stemmen. Hoe hem te overtuigen… Is zoiets mogelijk?"

  Of het mogelijk is hem te overtuigen dat het onpraktisch en immoreel is om te stemmen?
  Ik denk het wel. Met rationele argumenten moeten we een heel eind komen.
  In de komende dagen, weken vóór de verkiezingen van 22 november zullen we het daar nog uitgebreid over hebben.

  Op de BIJEENKOMST van 8 OKTOBER in Roozendaal zal discussie daarover wel een belangrijk punt worden.
  Kom je daar ook?

 7. [3] Hub,van de huidige wet mag dat waarschijnlijk niet. Ik doelde ook eigenlijk op een vrije maatschappij. Daar zal dan geen openbaar gebied meer zijn (m.u.v. niemands land wellicht?).

  Het is dan de vraag of "asielzoekers" dan beter af zijn. Veel mensen zijn zelf n.l. niet bereid zorg te dragen voor vluchtelingen. Als het alternatief is dat ze dan illegaal (zonder kansen in onze huidige maatschappij) op straat komen weet ik niet of ze beter af zijn.

  We leven in een collectieve maatschapij nu, waarbij veel individuele burgers geen eigen verantwoordelijkheid (meer) kunnen dragen (verleerd?). Dus wie weet is dat kind, opgesloten samen met zijn ouders, wel beter af om tijdelijk (tot ouders echt terug gaan) wel beter af?

Comments are closed.