Na de verwarrende en verrassende uitlatingen van minister Donner die de afgelopen dagen naar buiten kwamen, begint een zeker patroon van Islamo-Christendom duidelijk te worden.
Het idee om de moslims naar hun eigen religieuze wensen te cateren is al een tijdje geen gat in de markt meer; zo is er moslimmelk, mekkabier en zijn er zelfs mobieltjes met een kompas naar Mekka en Koranverzen in geprogrammeerd.

Nu lees ik in het Brabants Dagblad dat ook de Rabobank zijn zetten op deze markt heeft gezet. Schijnbaar willen zeker 200.000 Nederlandse moslims graag ‘halalbankieren’.
Uiteraard is het geheel geoorloofd voor een bedrijf in de vrije markt om zich op een bepaalde groep te richten, ook als het Islamofascisme betreft. Maar voor een coöperatieve Christenboerenbank als de Rabobank is dit, na Donners merkwaardige toenadering tot de Islam, toch op zijn minst opvallend.

Het concept is ontwikkeld door de Rabobank in samenwerking met vooraanstaande Islamitische geestelijken. Het zogeheten Halalbankieren is gebaseerd op het idee dat de voor moslims verwerpelijke rente of ‘riba’ niet langer nodig is voor de bank. In plaats daarvan wordt bij bijvoorbeeld een hypotheek de rente als totaal bij de koopsom opgeteld. Zoals al gesteld, hoort allemaal bij de vrije markt, moet kunnen. Maar de slechte grap blijkt wanneer we dit fiscaal bekijken. De moslims willen immers dat deze ‘rente die geen rente is’ gelijk een daadwerkelijke rente, fiscaal aftrekbaar wordt. Zeer hypocriet dus; aan de ene kant is rente verwerpelijk en is dit programma ‘halal’, aan de andere kant is hypotheekrenteaftrek wel correct en klaarblijkelijk zelfs van toepassing op deze ‘non-rente’.

Naast deze hypocrisie ligt er ook nog een veel ergere hypocrisie in de Christelijke doelstellingen van de Rabobank en het evidente gebrek aan integriteit t.o.v. deze doelstellingen. Toch is deze hypocrisie libertarisch geoorloofd bij gratie van het feit dat het hier een bedrijf betreft en niet een overheid of iets dergelijks. Dat wij deze zelfde hypocrisie bij Donner constateren is aanzienlijk erger. Het patroon is desalniettemin opvallend;
Wellicht heeft Donner het met de Rabobank op een akkoordje gegooid en krijgt hij, als er eindelijk eens een motie van wantrouwen tegen hem is doorgekomen, een leuk baantje bij de Rabobank.

15 REACTIES

 1. "Naast deze hypocrisie ligt er ook nog een veel ergere hypocrisie in de Christelijke doelstellingen van de Rabobank en het evidente gebrek aan integriteit t.o.v. deze doelstellingen. Toch is deze hypocrisie libertarisch geoorloofd bij gratie van het feit dat het hier een bedrijf betreft en niet een overheid of iets dergelijks."

  Naar mijn bescheiden mening is de hypocrisie die je schetst niet slechts libertarisch geoorloofd maar libertarisch gezien zelfs een non-issue.

  Ik snap niet precies wat je met de hypocrisie van Donner bedoelt. Je zou zijn sharia uitspraken direct met de komende verkiezingen kunnen linken. Ook al meende hij het misschien (met terugwerkende kracht) niet, er is wat ruimte gecreëerd voor de gemiddelde moslim om op het CDA te gaan stemmen. Hoezo hypocriet tav de christenlijke doelstellingen van het CDA & Donner?

 2. Grrristen-Moslim-Partij+
  Atheisten-Moslim-Partij+
  Dhimmi-Moslim-Partij=
  ————————-
  De Partij ???

  Als Rabobank klant in een vrije markt staat het mij volkomen vrij om deze DhimmiBank ‘Haram’ te verklaren en een rekening te openen naar een bank die politiek/religieus gezien neutraal is. Ook als agnosticus heb ik zo mijn voorkeuren…

 3. [1] Arend,

  De hypocrisie is de Rabobank niet te verwijten, echter wel de Islamitische geestelijken die achter dit plan zitten. Het blootleggen van deze hypocrisie geeft weer dat ook de selfprofessed non-materialistische moslims hun idealen niet zo strikt nemen als je onder de oppervlakte van het halalbankieren kijkt.

  Wat Donners hypocrisie betreft, die ligt in het populistisch zoeken naar moslimstemmen met ondertussen een Christelijk partijprogramma in de achterzak. Nu is dergelijk oppertunistisch populisme niet heel verbazingwekkend maar het is nodig dit bloot te leggen opdat de schijnheiligheid van politiek duidelijk wordt.

  groet,

  Lodderzat

 4. Ik vroeg mij net af: hoe veel CDA prominenten hebben in het openbaar Donner Kebab’s uitspraken veroordeeld. Misschien trekt dit Moslim stemmen. Ik kan mij goed voor stellen dat vrouwen nu geen behoefte meer hebben om te stemmen op het CDA en dien’s wereldvreemde professors Zonnebloem…

 5. Net zoals je bij de ABN destijds een zilvervlootrekening had, kan de Rabobank nu misschien met een Khomeini-rekening op de markt komen. Je krijgt een pisdoek kado bij openen ervan.
  Of wat te denken van een Shariarekening?
  Of een vrouwenbesnijdenisrekening? (Schaar kado)
  Een stenigingsrekening? (Een gratis baksteen elk kwartaal – maar we noemen het geen rente)
  Kortom mogelijkheden volop voor Rabo om zich kleurrijk te profileren.

 6. Jaja, de directeur van de Rabobank heeft in Duitsland nog bij Ratzinger gestudeerd. En de voormalige directeur van de Rabobank is een prominent CDA’er.

 7. Sterk artikel. Dat veel moslims hypocriet zijn was al langer duidelijk; dit onderstreept het maar weer eens.

  Goed geschreven ook!

 8. Van teletekst.
  Toeval of niet, gewoon afschaffen die hypotheek aftrek. Is weer iedereen gelijk (bijna dan).

  Ik wil ook wel zo’n halalhypotheek, als die goedkoper is, of moet ik dan eerst zeggen dat allah mijn god is en mohammed mijn profeet.
  106 Teletekst do 14 sep
  ***************************************
  CPB:groei door minder rente-aftrek

  ***************************************
  ` Beperking van de belastingaftrek voor
  woningbezitters leidt tot groei van de
  economie,is gunstig voor starters op de
  woningmarkt,maar nadelig voor mensen
  die al een woning hebben.Dat heeft het
  Centraal Planbureau (CPB) berekend.

  Het CPB gaat ervan uit dat het geld dat
  vrijkomt,wordt gebruikt om de belasting
  te verlagen.Woningbezitters worden zo
  niet volledig gecompenseerd.Starters
  zijn beter af,omdat volgens het CPB de
  prijzen van huizen zullen dalen.

  Het CPB zegt dat woningbezitters minder
  mobiel zijn op zowel de huizenmarkt als
  de arbeidsmarkt en dat daardoor onder
  meer het fileprobleem wordt versterkt.
  ***************************************
  volgende nieuws financieel sport
  –> –> –> –>

 9. John, dat is pertinent gelul wat ze je voorleggen, prik daar nou ’s doorheen.

  Ze moeten de belastingen verlagen, dan neemt het relatieve voordeel van de hypotheekrenteaftrek af.

  Mensen met veel geld hebben "meer voordeel" van de hypotheekrenteaftrek omdat ze ook procentueel (en absoluut) meer belasting betalen. Het is dus zwaar misdadig om die mensen NOG MEER te laten betalen.

  En de economie gaat er niet beter door draaien. Wiens economie dan? Niet van de mensen die meer belasting moeten betalen.

  Die huizenprijzen zijn zo hoog omdat de overheid zo weinig grond vrijgeeft om te bouwen, dat is de reden van de te hoge huizenprijzen.

 10. [9] weet ik ook, mn wat de bouwgrond betreft. (reeds vele malen hier besproken)
  Het gaat me mn om het feit dat een relatief kleine groep zoveel invloed op een samenleving kan hebben.
  Ook het artikel "Tips voor huisartsen over ramadan" heeft hier betrekking op.

 11. [9] mrXL,

  "Die huizenprijzen zijn zo hoog omdat de overheid zo weinig grond vrijgeeft om te bouwen, dat is de reden van de te hoge huizenprijzen."

  Ja, ceteris paribus.
  Zelfde geldt voor de hypotheekrenteaftrek.

  Er is nl. zowel een vraag- als een aanbodkant in het geheel.

  Jij focust op dat laatste en de invloed die je veronderstelt is correct, maar het is slechts het halve verhaal.

  Groeten,
  Michielsens

 12. [9] Verder ben ik voorstander van de afschaffing van de aftrek, uiteraard gepaard gaande met een belastingverlaging en wel omdat de aftrek tot een verstoring leidt in de financiele markten.

  Waarom mag ik immers rente aftrekken voor de aanschaf van een huis doch niet voor de aanschaf van een met geleend geld gekochte effectenportefeuille of hoeveelheid goud?

  Ook dat is een vorm van vergaren van assets voor later.

  Een huis is in wezen niets anders dan om het even welk ander beleggingsobject.
  Het simpele feit dat je er in kan wonen doet hier niets aan af.

  Laat ik dit even verduidelijken.

  Ga uit van een pas afgstudeerde die net zijn eerste baan heeft en een flat huurt.
  Na verloop van tijd beschikt hij over wat spaarcenten en vraagt zich af wat ermee te doen.

  Hij zou het kunnen beleggen in aandelen of (al dan niet na wat bij te lenen) in een flat die hij vervolgens verhuurt.
  Er verandert aan zijn woonsituatie dus niets: terwijl hij verder in zijn huurflatje blijft wonen, koos hij ervoor zijn spaarpot in de vastgoedmarkt te investeren.

  Laten we er even vanuitgaan dat de gekochte flat equivalent (en inderdaad even duur en gegeerd) is als degene die hij betrekt.
  Wanneer hij op een gegeven moment besluit zelf in zijn eigen flat te gaan wonen, wat gebeurt er dan?

  Simpel: hij blijft gewoon evenveel huur betalen (zij het aan zichzelf) en hij blijft evenveel geld van een huurder ontvangen (zij het van zichzelf).

  Dat hier huurder en verhuurder samenvallen in dezelfde persoon doet aan de analyse niets af.
  Feit blijft dat de afgestudeerde werkende huurder een investering in de vastgoedmarkt heeft gedaan en huur ontvangt (waardoor je het rendement op investering kan berekenen etc.).

  In de praktijk zullen de meeste mensen de huur aan zichzelf en van zichzelf tegen mekar wegstrepen.
  Dat is jammer, want het vertroebelt slechts de investeringsanalyse van/voor de hurende belegger.

  Net zoals rente over een lening ter financiering van andere (beleggings)activa door een prive-persoon niet aftrekbaar is, zou ook die op een lening ter financiering van een onroerende zaak niet aftrekbaar behoren te zijn.

  Maakt de overheid dit soort leningen toch aftrekbaar en dus aantrekkelijker, dan stuurt zij de vraag naar dit type leningen en ermee aangeschafte assets. Het leidt dus tot een marktverstoring die resulteert in een hogere prijs van onroerende zaken.

  Gezien het fiscale voordeel op de financiering de hogere prijs compenseert is het netto-effect nihil, althans voor de arme sloebers (met desnoods een hoog inkomen) die met geleend geld moesten kopen. Echt rijke mensen (met veel geld en die daarom niet eens meer hoeven werken) zijn de dupe want zij hebben geen aftrekpost maar worden wel geconfronteerd met een hogere aanschafprijs van hun onroerende zaken.

  Het is dus een marktverstorende maatregel die voor de working class netto geen resultaat oplevert maar renteniers benadeelt.

  Zo links als de pest dus.
  Meteen afschaffen die handel.

 13. >Christenen zoeken toenadering Islam

  mmmm, gezien de laatste ontwikkelingen denk dat hier een streep door kan. (Ligt er nog net ff aan of Benedictus de balen heeft om geen excusses aan te bieden)

 14. [13] Ja Fukkov,ik vroeghet me ook al af.Is deze Benedictus (Gezegend hij die komt)nu "een klein beetje dom"of juist heel slim.
  Apart is dat deze paus in de beroemde en beruchte pausvoorspelling de naam heeft: "Glorie van de Olijfboom".Bij dat laatste denk je meteen aan de Oriënt.De meeste mensen gaan er van uit dat die titel of uitdrukking slaat op de paus. Maar de geschiedenis leert dat het een verwijzing is naar de omstandigheden waaronder de betreffende paus regeert.
  Ik heb meteen al gezegd; DEZE PAUS GAAT DE OPMARS VAN DE iSLAM MEEMAKEN met alle vreselijke gevolgen vandien. En nu heeft hij zelf onbewust al de aanzet gegeven.Domme Benedict,ik had je wijzer gedacht.
  Anne

Comments are closed.