Nu er zoveel aandacht is voor de Grondwet en het beslissen over sharia en 2/3 meerderheid, lijkt het nuttig nog eens een vroeger artikel in de aandacht te brengen:

De Libertarische Grondwet bestaat!

Deze is zeer eenvoudig en zeer diepgaand. En toch geeft hij de essentie weer. Vergelijk hem maar met al 448 artikelen van de EU-Grondwet. Je zult dan tot de conclusie komen dat:
“Eenvoud het kenmerk is van het ware”, en dat je echt niet meer nodig hebt!

* DE LIBERTARISCHE GRONDWET:
*
* ** ARTIKEL 1:
Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander individu of groep of zijn/hun eigendom.
* ** ARTIKEL 2:
Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.
** ARTIKEL 3:
Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.

10 REACTIES

 1. Artikel 4 zou moeten zijn: er mogen aan deze grondwet geen artikelen worden toegevoegd!

 2. [1] Dat is art. 5. Art. 4. luidt: Wanneer bepalingen in deze grondwet strijdig zijn met internationaal geldende wetten, regels of verdragen, prevaleren die bepalingen welke zijn opgenomen in deze grondwet.

 3. Ik hoor nu al de sofistische en retorische politici\juristen\lobby’isten denken: "Ja, maar wat is geweld eigenlijk? Is geestelijk geweld niet ook geweld? Is dit dan ook geen geweld?":

  http://news.yahoo.com/s/nm/

  Ik dacht ik geef maar even gelijk een demonstratie van hoe bijna iedere (grond)wet geperverteerd kan worden door de politiek en de bemoeials van deze wereld.

  Ik weet dat ik deze link in 2 threads heb geplaatst, maar het illustreert volgens mij de totalitaire waanzin waar ons "recht" in verzeild is geraakt. Als mensen dit soort bemoeienis al normaal vinden is er weinig hoop meer op vrijheid.

 4. Niemand mag geweld, dwang of fraude initiëren, betekent uiteraard dat geweld, dwang of fraude wél mogen gebruikt worden om geïnitieerd geweld, dwang of fraude te counteren, met het oog op het stoppen ervan.

  Met geweld of dwang heb ik dan geen probleem. Mag je echter fraude gebruiken in antwoord op geïnitieerde fraude? Ik zou zeggen: neen.

 5. te laat, artikel 4 stelt al dat er geen artikelen toegevoegd mogen worden…

  maar wees niet bang, de grondwet is absoluut.

 6. [4] Hoi Bud,

  Ik zou zeggen ja.
  Als een een inbreker je vraagt of je nog ergens geld in een geheime kluis hebt liggen, mag je wel dit wel degelijk ontkennen, ook al is dit in strijd met de waarheid.
  Derhalve mag je ook "frauderen" met je belastingaangifte om te vermijden dat er nodelooos van je gestolen wordt.

 7. [7]Het lijkt er misschien op maar in feite is het compleet tegenovergesteld

  1: A robot may not harm a human being, or, through inaction, allow a human being to come to harm.
  2: A robot must obey the orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the First Law.
  3: A robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

  Als we hier robot vervangen door mens door komen we uit op een paar heel erg on-libertarische wetten.

  Wet 1: zou je verplichten een medemens te helpen als hij is nood zit (ongeacht gevaar voor eigen leven)
  Wet 2: Sinds wanneer zijn bevelen libertarisch? Het tweede deel sluit echter uit dat je iemand mag bevelen geweld te inniteren.
  Wet 3: Bevelen volgen en anderen helpen is belangrijker dan je eigen leven.

 8. [8] Tsjongejonge!
  Drie regels:
  regel 1:
  A
  regel 2:
  B, behalve A
  regel 3:
  C, behalve A en B

Comments are closed.