Vorige week onststond er een furore over de lezing die Paus Benedictus XVI hield in de Universiteit van Regensburg. Hierin citeerde hij de Byzantijnse keizer Manuel II welke in zijn discussie met een Perzische schrijver vertelde dat Mohammed niets nieuws heeft gebracht in de wereld, maar alleen het kwaad en het lijden.

GEWELD

Met deze uitspraak onstond er een hetze in de islamitische wereld tegen de paus, van veroordeling tot aan doodsbedreigingen aan toe. Hierin volgen de islamieten een voorspelbaar pad. Telkens als er enige kritiek wordt geuit op hun doctrine, dan worden leden van deze ‘vreedzame religie’ opeens gewelddadig en destructief. Christenen in het Midden-Oosten worden aangevallen en vermoord, kerken worden in brand gestoken, betogingen van gewelddadige moslims zijn te zien in de media. De zelfde scenes hebben we kunnen beleven met de uitgave van de Duivelsverzen door Salman Rushdie, de veroordeling van Mohammed door dominee Jerry Fallwell, de uitzending van Submission door Hirsi Ali en de Deense cartoons over deze ‘profeet van de ondergang’. Zoals Yogi Bear altijd plachtte te zeggen: ,,het is alweer déja vu”.
Langzaam maar zeker komen normaal denkende mensen erachter dat er iets vreselijk mis is met de islam en waarom het geen kritiek kan velen. In extreem-collectivistische kringen wordt er nog wel waarderend over geschreven en zelfs sommige verdwaalde libertariërs zijn nog niet overtuigd dat de islam in essentie een totalitaire ideologie vertegenwoordigt, doch dit komt uiteraard voort uit onwetendheid.

OORSPRONG

De islam is in de 7e eeuw ontstaan vanwege een zelfbenoemde profeet die vooral in de Medina-verzen van de koran aanspoorde tot geweld tegen en onderdrukking van andersdenkenden. Vooral het laatste boek in de koran, genaamd Bukhari is het meest gewelddadige. Bovendien staan er ontzettend veel verwijzingen naar het werkelijke leven van Mohammed in de hadith, het tweede heilige boek van de islam. Dit boek verhaalt over de handel en wandel van Mohammed door zijn metgezellen. Hieruit kan men concluderen dat Mohammed naarmate hij machtiger werd zich steeds gewelddadiger profileerde. Het is natuurlijk te begrijpen dat veel moslims dit niet willen horen, maar het staat echt duidelijk in zowel de koran als hadith. Bovendien halen terroristen dit telkens aan om hun wandaden te legitimeren. Zo was er op de onthoofdingsvideo’s van Al-Zarqawi te zien hoe de terroristen de koran citeerde, terwijl de hoofden van hun slachtoffers werden afgesneden. Bin Laden en Al-Zawahiri strooiden regelmatig met koran- hadithteksten om hun terroristische aanslagen goed te keuren. Onder islamisten worden deze twee lieden als sheiks gezien, zelfs worden zij aangehaald door sommige imams in het Midden-Oosten en gesterkt via religieuze decreten, geheten fatwa’s.

ISLAMISME

<%image(20060715-Hezbollah.jpeg|80|103|)%>Het islamisme komt natuurlijk voort uit de islam en betekent in feite de islamisering van het Dar-al-Harb, oftewel huis van oorlog. Zodra de gebieden die aan het islamitische rijk zijn toegevoegd heerst er vrede en zodoende ontstaat de verwarring Dar-al-Islam, want het huis van islam zou dan vredig moeten zijn. Echter dit is niet de vrede die de meeste niet-islamieten bedoelen, want vrede kan nooit samengaan met onderdrukking. In het Arabisch kent men dan ook twee uitdrukking die gebaseerd zijn op het zelfde stamwoord en dat is slam, islam betekent letterlijk onderdrukking en salaam betekent vrede. Vanuit islamitisch oogpunt kan er nooit vrede bestaan tussen het Dar-al-Harb en het Dar-al-Islam, hooguit een wapenstilstand. Dit om de islamieten de kans te geven zich te versterken en regroeperen met als doel het voorbereiden voor de volgende oorlog. We hebben dat kunnen zien met Hamas, die afgelopen week een wapenstilstand wilde sluiten met Israël, maar Israël als legitieme staat niet wilde erkennen. Hetzelfde geldt voor andere groeperingen als Hezbollah en Al-Qaida. Eerder dit jaar vroeg Al-Qaida om een wapenstilstand als teken dat het ernstig verzwakt is. Hezbollah vroeg in augustus de Arabische landen om Israël te bewegen tot een bestand, omdat deze groepering ernstige verliezen leed en bang was de strijd te verliezen.

OORLOG

Leon Bronstein, alias Trotsky en oprichter van het Rode Leger in de Sovjet Unie, heeft eens gezegd: ,,U zult wel niet geïnteresseerd zijn in oorlog, maar de oorlog is zeker geïnteresseerd in u”. Zo ligt het ook met de oorlogsverklaringen die frequent zijn te horen in de islamitische wereld en zien we tevens de voortdurende ‘heilige oorlog’ van moslimgroeperingen tegen andere gelovigen in plaatsen als Israël, Kashmir, Zuid-Soedan, Zuid-Philippijnen, Zuid-Thailand, Nigeria, de Kaukasus en de Indonesische archipel. Tevens zien we veel inter-islamitisch geweld in Irak tussen Soennieten en Shi’iten, de genocidale Soedanese regering in Darfur, de Salafistische groeperingen tegen ‘afvalligen’ in Algerije en natuurlijk de ontelbare bomaanslagen en religieus geïnspireerde moorden over de gehele wereld. Omdat het islamisme de basis vindt in de koran en hadith en er niemand is in de ‘gematigde moslimhoek’ die hen terecht wijst of kan wijzen zal deze oorlog een lange tijd vergen.

WOORD VAN GOD

De koran wordt namelijk gezien als hét woord van god, terwijl de bijbel en de talmoed door christenen en joden worden beschouwd als door mensen geschreven geschriften met goddelijke inspiratie. Derhalve is het ook moeilijk voor moslims die anders willen om dit te bestrijden. Het enige instituut wat hier uitkomst zou kunnen bieden is de Al-Azhar universiteit in Caïro, maar de ulema of islamitische geleerden aldaar hebben geen enkel teken gegeven dat ze ook maar iets wensen te veranderen. Daarmee is dus een carte blanche gegeven aan de terroristen om met hun daden door te gaan. Bovendien worden deze terroristen gefinancierd door shari’a-staten als Iran en Saoedi-Arabië, die met hun oliedollars o.a. de madrassa’s en moskeeën financieren over de gehele wereld. Terwijl de christenen en joden worden onderdrukt in de islamitische landen (in Saoedi-Arabië is het zelfs verboden om als burger niet-islamiet te zijn) gaat de jihad elders onverminderd voort.

CONCLUSIE

Zoals menig islamoloog en geschiedkundige ons kan vertellen is dit geen oorlog of strijd die vanaf 2001 wordt gevoerd. Deze imperialistische veroveringsoorlog is al aan de gang sinds de islam werd verheven tot ideologie tijdens het verblijf van Mohammed in Medina. Na de hijra, oftewel zijn verbanning uit Mekka in 622 is de islam begonnen met oorlogvoeren tegen andersdenkenden en bijna 1400 jaar later zien we nog steeds de oorspronkelijke ideologie in haar pure vorm naar buiten komen via de vele terroristische groeperingen die de islamgemeenschap rijk is. Als alle conflicten waarbij islamieten zijn betrokken in de wereld zou stoppen, dan zou het een behoorlijk vreedzame wereld zijn, want zo’n 95% van alle gewelddadige conflicten zijn gebaseerd op deze ideologie. Dus de paus had wat dat betreft groot gelijk om dit aan de orde te stellen via het citaat van keizer Manuel II en het is nu aan de moslims om te gaan luisteren en hun excuses aanbieden voor al het geweld die men andersdenkenden heeft aangedaan.

Essays:
www.frontpagemag.com/Articl…
www.news.faithfreedom.org/i…
www.anxietycenter.com/islam…
www.islam-watch.org/AmilIma…
www.lefigaro.fr/debats/2006…
www.telegraph.co.uk/opinion…
www.memri.org/bin/articles….
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
memri.org/bin/articles.cgi?…
www.prophetofdoom.net/chapt…

Literatuur:
www.reginaorthodoxpress.com…
reginaorthodoxpress.com/def…
www.amazon.com/Why-I-Am-Not…
www.amazon.com/Legacy-Jihad…
www.amazon.com/o/ASIN/08952…
www.amazon.com/gp/product/1…
www.amazon.com/gp/product/0…
www.amazon.com/Trouble-Isla…

72 REACTIES

 1. Hoi Albert,

  Ben het nagenoeg volledig eens met je feitelijke analyse.

  Er is evenwel 1 probleem.
  Niet elke moslim is inderdaad gevaarlijk en als libertarier wil ik mensen als individu blijven beschouwen en niet als collectief o.b.v. hun geloof.

  Net zoals je niet alle katholieken op 1 hoop kan gooien met Paus Alexander VI, kan je de miljoenen niet geweldadige Moslims moeilijk verbieden hun religie aan te hangen.

  ’t Is met Islamisme zoals met racisme.
  Wat mij betreft kan je een velhoofd niet verbieden een hekel te hebben aan alles wat niet blank is en die mening te uiten. Slechts als hij zomaar ineens geweld tegen een neger initieert, is hij fout bezig. Niet omdat hij er een rare ideologie op nahoudt doch louter en alleen omdat hij geweld initieerde.

 2. [1] Je maakt hierbij een grote denkfout M. Er zijn ongetwijfeld ook veel aardige communisten en nazi’s, maar dat betekent niet dat ik het eens met de doctrine van het nazisme of het communisme. Wat ik hierbij probeer vast te stellen is dat men eindelijk de oogkleppen moet weggooien. Het is juist de ideologie die veel islamisten inspireert en die moet worden aangepakt. Ik zie bijvoorbeeld geen demonstraties van moslims tegen islamitisch geweld tegen andersdenkenden of andere volkeren (Darfur, Zuid-Soedan, Nigeria etc.) Wel demonstraties tegen Israël, de VS, Deense cartoons en nu de paus. Ik weet wel dat veel mensen hier niet blij mee zijn, want het is natuurlijk veiliger om tegen het communisme en neo-nazi’s te zijn dan tegen de islam. Het feit blijft wel bestaan dat al deze ideologieën onderhavig moeten blijven aan kritiek en dat mis ik bij veel mensen.

 3. [2] Hoi Albert,

  "Je maakt hierbij een grote denkfout M."

  Met alle respect, Albert, maar ik denk dat juist jij die maakt. Althans als je puur libertarier wil zijn.

  Kijk, ik ben niet blij met de Islam (toch niet met de aggressieve variant ervan d.w.z. die variant die qua geweldadigheid vergelijkbaar is met "onze" kruistochten van eeuwen geleden) en ben evenmin blij met (neo)nazi’s of ander links tuig maar zolang een (a-religieuze dan wel religieuze) geestesgestoorde (bv. christen of moslim of jood) slechts foute ideeen heeft of zelfs meningen uit maar ze niet omzet in het initieren van geweld, kan je er m.i. weinig tegen. Althans vanuit libertarisch standpunt.

  Uiteraard kan je praktisch gezien wel je land "schoonvegen" zoals elke dictator andersdenkenden kan uitschakelen, maar ik dacht dat dit soort van (staats)optreden wat de vrije meningsuiting met de voeten treedt, nou net iets was waar wij libertariers tegen streden (op zijn minst met de pen cq. PC).

  Groeten,
  M

 4. Ach, feitelijk is er inderdaad niets nieuws onder de zon… En voor de mensen die denken dat al die religie’s zo maar uit het niets zijn ontstaan, sla het werk van David Icke er eens op na: http://www.davidicke.com. Religies zijn bewust in het leven geroepen om narigheid, ellende en rampspoed over ons uit te roepen. Daarnaast werden religies gebruikt om het gepeupel te onderdrukken en macht uit te oefenen. En daar komt weer bij dat religies – en dan vooral het fijne ‘gristelijke geloof’ door de geschiedenis heen meer doden op haar geweten heeft dan welke oorlog dan ook…

  Op zich ben ik het met veel dingen op deze site eens maar verbaas me elke keer weer over dat de meeste schrijvers de problemen van vandaag de dag beschrijven maar zelden op de oorzaak van deze problemen in gaan…

  Religies zijn bewust opgericht om verwarring en angst te zaaien. That’s all.

 5. [4] Hoi Merlin,

  Dit geldt m.i. zonder meer voor de meeste traditionele collectivistische religies waaronder de door jou aangehaalde.

  Zonder me er echt in verdiept te hebben, weet ik evenwel dat er ook enkele zijn die stellen dat je "de weg" zelf moet zien te vinden. (Zoals het daoisme als ik me niet vergis).

  Die schrijven niet zoveel massagedoe voor en al helemaal niet het bekeren van anderen want die zouden toch maar hun eigen weg moeten vinden en niet die van de driftige verspreider/bekeerder.

  Bij mijn weten zijn er geen oorlogen op konto van zulke religies te schrijven.

  D.w.z. waarbij de religie de grond (of het excuus) van de oorlog was. Op zich kan het best zijn dat een aanhanger (los van zijn geloofsleer) iets mispeutert. Maar als een pastoor zich aan een misdienaartje vergrijpt betekent dit natuurlijk ook niet dat het katholicisme pedofilie voorschrijft of zelfs maar goedkeurt.

  Groeten,
  M

 6. [2] Helemaal mee eens,je hebt het bij het juiste eind.
  Ook de ‘gematigde’ islamieten onder hen
  nemen ook nooit (openlijk) afstand van welke terroristische aanslag dan ook gepleegd in naam van de Islam.

 7. 1. Alle "profeten" zijn "autididacti" en zelfbenoemd en zelf-promotend. Het zijn zonder uitzondering parasieten … En de Paus kan als religieus erfgenaam net zo goed over zichzelf hebben …

  2. Alle vormen van religien zijn door de mensheid bedacht en (niet toevallig) pas van zeeeer recentelijke oorsprong. Want wat zijn nu een paar duizend jaar in de geschiedenis van de wereld en haar bevolking. En zoals het is gekomen zal het uiteindelijk ook weer verdwijnen … aangezien er totaal NIETS "natuurlijks" aan is.

  3. Ergo … de mensen hebben het begrip … "God" uitgevonden, om te verklaren wat zij (nog) niet kunnen, of willen, begrijpen. En dat geldt in nauwe zin dus zowel voor het Garristendom als voor de Barmhartigheid. De Paus loelt uit zijn nek … Er is geen enkele religie dat de mensheid ooit enige "zegen" heeft gebracht …

 8. [9] Perfect Sander, dat geeft duidelijk de vaste geschiedenislijn aan van de religies. De islam is inderdaad geboren uit de Arabisch-heidense cultuur, want de maangod stond als voorbeeld voor Allah, vandaar ook de halve maan op elke moskee. Dit verraadt haar heidense wortels. Ook de 5 van de 6 pilaren zijn afkomstig vanuit het heidendom. Behalve dan de jihad, dat was een dubieuze uitvinding van Mohammed zelf.

 9. [3] Beste M. Iedereen die tot geweld opruit of geweld initieert hoort niet in een klassiek-liberale samenleving thuis. Daar bestaan natuurlijk diverse mogelijkheden voor (bijv. afzwering geweld en hervorming van geloof). Zoals je weet zijn het klassiek-liberalisme geloof en staat gescheiden, evenals economie. Ik vrees dat de Islam op gespannen voet staat met beide. Dus of het klassiek-liberalisme moet wijken of de islam. Beide kun je niet verenigen. Dat is de denkfout die er telkens wordt gemaakt helaas.

 10. [3]

  "Kijk, ik ben niet blij met de Islam (toch niet met de aggressieve variant ervan d.w.z. die variant die qua geweldadigheid vergelijkbaar is met "onze" kruistochten van eeuwen geleden)"
  ten eerste is de ‘agressieve variant van de islam’ (hoezo? ik wist niet dat er een andere variant van bestond, maar goed) dus totaal niet te vergelijken met de kruistochten, want die werden georganiseerd om bezet gebied te ontzetten van vijandige anderen (te weten agressieve moslims), maar goed.

  ten tweede is er nogmaals helemaal geen andere vorm dan een agressieve islam. er is ook geen andere variant van nazi’s of communisten dan een agressieve. hoe kom je erbij?

  moet jij eens opletten hoe vreedzaam en ’tolerant’ jouw vreedzame moslims zullen zijn t.o.v. niet-moslims zo gauw ze de meerderheid vormen. waar ter werled dan ook.

  Albert maakt beslist geen denkfout maar zegt precies zoals het is. eigenlijk zou het moslims hier niet eens toegestaan mogen worden om hier ook maar rond te lopen, laat staan zich hier vestigen. dát zou policy moeten zijn. dan zouden wij geen last hebben van moslims.

  niet libertarisch? na, und? wel common sense!

 11. [10] "… Er is geen enkele religie dat de mensheid ooit enige "zegen" heeft gebracht …"
  Hangt er vanaf wat voor religie. Als christenen datgene wat Jezus heeft geleerd letterlijk in praktijk brengen zijn de positieve gevolgen groter dan de negatieve gevolgen.
  Dat zie je bijvoorbeeld in China, waar door de christenen daar hulp aan armen wordt gegeven.
  De islam kent alleen negatieve gevolgen.

 12. [15]

  In order "to believe" … one must surrender his soul … no and, ifs or buts … It is just too high a price to pay …

  Therefore, No Sale here …

 13. niet alle moslims zijn terroristen, maar alle terroristen zijn moslims

 14. [14] Mee eens Vlad. Langzaam maar zeker begint het bij de meesten duidelijk te worden dat de onhervormde Islam niet thuis hoort in het westen. Enerzijds is het niet geseculariseerd en anderszijds ligt geweld en onderdrukking, resp. jihad en shari’a, ten grondslag aan deze ideologie. Er is wat dat betreft een paradigma-wijziging aan de gang.

  Een klassiek-liberale overheid heeft tot taak haar bevolking te beschermen en veiligheid te bieden en met een onhervormde gewelddadige ideologie wordt dat moeilijk of onmogelijk. De islamologen Ali Sina, Srdja Trifkovic, Ibn Warraq, B’at Yeor, Bernard Lewis, Robert Spencer cs. gaven reeds aan dat elk land met een grote islamitische diaspora rekening moet houden met geweld en terreur.

 15. Vooropgesteld: het is bijzonder stom van de paus om in deze toch al zo gespannen tijd juist met dat citaat te komen. Heeft hij geen adviseurs. Ratzinger was altijd heel slim en ik dacht diplomatiek,maar hij is ook 78 inmiddels.En de manier waarop hij het dan probeert uitte leggen, is weer niet te snappen voor veel mensen die minder gestudeerd hebben dan hij.
  En dan moeten we niet vergeten dat in de vierde eeuw hetzelfde gebeurde wat in het citaat aan de moslims wordt toegeschreven. Keizer Constantijn bekeerde zich onder invloed van zijn vrouw Clovis en bedacht hoe hij hiermee zijn voordeel kan doen. aanvankelijk misschien idealisme maar dit ontaardde door te vuur en te zwaard het geloof te gaan verbreiden.Wil je niet christen worden, dan je kop er af.
  Dit totaal in tegenstelling met de boodschap van Christus dat mensen uit vrije wil hun keuze kunnen maken en natuurlijk zonder geweld.
  Want vóór Constantijn mochten christenen niet eens soldaat zijn.Was je soldaat en je bekeerde je, dan werd je soldaat af.
  Deze tijd wordt dan ook algemeen gezien als de "zondeval van het christendom".
  Wat Mohammed betreft, hij moet uit een familie stammen die in hoog aanzien stond door dat ze zoveel goed deden.Tegen die achtergrond moet hij de verloedering van het christendom hebben gadegeslagen en waarschijnlijk puur uit idealisme met de islam zijn begonnen.Het was in eerste instantie een revolutie tegen bestaand onrecht.
  Dat hij daarna steeds fanatieker werd, ja dat zie je meer in de geschiedenis. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
  Ik denk dat christenen en moslims eigenlijk min of meer dezelfde achtergrond hebben en een gelijksoortige geschiedenis.
  M.i. had de paus beter die overeenkomsten kunnen beschrijven.
  Wie op zijn eigen paadje wiedt, ziet het onkruid bij een ander in een heel ander daglicht.
  Anne

 16. waarom wordt hier over "de islam" steeds gesproken? er zijn ook gematigde moslims, zelfs het merendeel is gematigd, netzoals cristenen dat zijn. Zo werden er in indonesie laats nog een groep moslims door van die rare achterbakse fanatieke mismaakte cristenen afgeslacht. dus "het cristendom" weg ermee.
  huidige stand van zaken is wel dat cristendom iets verder is ge-evalueerd dan islam. Maar juist dat over een kam scheren van "de islam" vind ik wel erg kortgedacht. "de islam" hoeft helemaal niet te wijken voor dat zogenaamde klassiek liberalisme. Nogmaals de meeste moslims zijn gewoon gematigde moslims, en als wij niet te veel tegen die moslims aanschoppen (zoals hierboven dus juist wel gebeurd) zal de groep extremisten eerder afnemen dan nu gebeurt. Je collectivistisch afzetten, en collectivische ergens tegen vechten heeft vaak averrechts werking. (net zoals die klassiekliberalen dat claimen bij overheidsingrijpen als ze de werkelijkheid niet bevalt.)

 17. ‘Er zijn ook aardige moslims’, zegt M die zonder punt is.
  Ja, en daarmee is het probleem dan opgelost.
  ‘Er zijn ook aardige nazi’s ‘(zeker waren die er, vooral voor hun eigen familie), zei L tegen Churchill. ‘U mag niet zomaar al die nazi’s over 1 kam scheren!’
  Misschien dat Churchill dan, alvorens een bevel tot schieten te geven, de soldiers zou instrueren dat zij voor het schieten, zouden gaan informeren of we hier met een ‘aardige’ of ‘niet aardige’ nazi te maken hebben?

  ‘Laten we vooral naar de aardige moslims kijken’, zei L, als lid van het PvdA-interculturele planbureau.
  ‘Aardig, voor wie’?, dacht de niet-libertarische onbenul nog even.
  Maar ja, die zat natuurlijk niet voor niets NIET in die beleidsclubjes.

 18. [21] Deels mee eens, het jodendom, christendom en de islam komen uit hetzelfde nest. Alleen kennen noch het jodendom, noch het christendom een samensmelting van kerk en staat. De islam als enige religie heeft dat wel. Daarbij staat deze godsdienst alleen.

 19. [23] Inderdaad, waar zijn deze ‘aardige’ moslims bij demonstraties tegen onderdrukkende regimes in Iran en Saudi Arabië, ik zie ze niet. The proof of the pudding is in the eating.

 20. [22] Die christenen werden eerst afgeslacht door jihadstrijders Sjonnie. Even goed opletten hoor. Verder heb je niet veel van het stuk begrepen blijkt wel. Dus als er kritiek is op moslims dan neemt het extremisme en geweld juist toe. Lijkt mij juist dat de strekking van dit verhaal dus klopt. Dat islamieten eerder geneigd tot geweld dan andere bevolkingsgroepen, nietwaar?

 21. [23]
  (Terzijde, voor onwetende M: Dit waren geen bijbelteksten)
  (Ik houd het voor mogelijk dat deze teksten niet beantwoorden aan de karikaturale voorstellingen van M t.a.v. Christus-gelovigen ( voorstellingen, hoogst waarschijnlijk ‘gevoed’ door films, taivai en ander cabaret), maar acht dit eerder zijn probleem dan het mijne. )
  Dit alles uiteraard tussen haakjes.

 22. [24] Daar heb je wel gelijk in, maar als je de SGP groot maakte,zou hetzelfde gebeuren want zij staan een theocratie voor.Dat doen ook de Quakers, de Amish en de Hutterieten.
  Wat hen weer anders maakt is dat ze tegen alle geweld zijn en leven zoals de vroege christenen.
  De zuivere kern in elke religie,daar gaat het om. Maar alles waar mensen zich mee gaan bemoeien wordt een knoeiboel,lijkt het wel.
  Anne

 23. Jammer dat ie terugkrabbelt (zelf pausen zijn tegenwoordig ruggegraatloze
  slapperds) maar initieel had Joe Ratzinger natuurlijk gelijk : de Islam is een op het punt van een kromzwaard
  verspreide religie en Mohammed een kwalijke bedrieger.

  Wat mij betreft heeft een eerdere paus, namelijk Urbanus II in een
  voortreffelijke speech op de synode van Clermont-Ferrand prima
  suggesties gegeven hoe om te gaan met de immer opdringende Islam…..
  ( http://www.fordham.edu/hals… )
  Where has you gone, Charles Martel ? A nation turns its lonely eyes to
  you
  ? (http://nl.wikipedia.org/wik… )

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.