De actie Stem Niet! gaat gepaard met een petitie om uiting te geven aan de reden van het niet-stemmen. Deze petitie kan men tekenen op
petitie online

30 REACTIES

 1. Wie zwijgt stemt toe!

  Als ik moet kiezen tussen ideologie(niet stemmen)of revolutie(geweld)of evolutie(stapje voor stapje)dan lijkt me de laatste het meest realistisch. Wilders is de enige met het lef om de oorzaak van alle ellende bij de bron aan te pakken, een kleinere overheid en fors lagere belastingen.

 2. Nja…er staat een joekel van een taalfout in die petitie : het is namelijk "soevereiniteit"

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. [2]

  Wilders heeft goede punten…

  Afschaffen van het gedoogbeleid alla(h), maar het sluiten van de coffeeshops..

  Waar moet ik dan m’n ‘koffie’ halen? Illegaal uiteraard, nee dan maar legaliseren toch? Is ook weer goed voor de werkgelegenheid. Heeft Aalsmeer er ook weer wat aan…

 4. [3] ‘T is in ieder geval geen rivier die door ons land stroomt, ook al hebben we best joekels. 🙂

 5. [5] Dat er in Nederland "joekels"
  te vinden zijn , geloof ik ook wel, ja 🙂

 6. [2] Ehm, eigenlijk vind ik ook dat je gelijk hebt hoor…

  Als Wilders gaat doen wat hij zegt, en daar is hij meer het type voor dan welke andere politicus ook; hij wijkt nl voor helemaal niets en gaat onder doodsbedreigingen stug door [Ayaan vlucht naar het buitenland], regelt zelf inkomsten als hij geen subsidie kan/wil krijgen; een heel ander slag mens dan de rest; dan zal hij inderdaad de overheid kleiner maken. Dat is zeker in het voordeel van de Libertariers.

  Je staat dus zeker niet alleen met je gedachtengang…

 7. [7] "Als Wilders gaat doen wat hij zegt,"
  Tja, als!
  Maar dan moet hij het ook nog kunnen. Hij zit nu toch ook al 8 jaar in het parlement?

  Zelfs ALS hij wil, moet hij het (heel hoogstwaarschijnlik met een zeer kleine minderheid) proberen in een verrot democratisch systeem.

 8. [7] De inconstistentie van Wilders’ verkiezingsprogramma bevestigde mijn vermoeden dat zijn drijfveer niet de rede is maar populariteit.

  De man weet niet waar hij het over heeft: Christelijk-humanistische cultuur in de grondwet? Komt er ook in te staan dat spruitjes vies zijn?

  En dan het afschaffen van artikel 1: begrijpt hij niet dat de grondwet geschreven is om de burger tegen de overheid te beschermen? Dat zonder artikel 1 de weg vrij is voor willekeurige wetgeving voor bepaalde bevolkingsgroepen?

  En dan die "meer politie"-fetisj. Pleiten voor minder ambtenaren maar wel meer macht voor de allerdomsten onder hen.

  De man is een opportunist die in het gat probeert te springen dat Pim Fortuyn heeft achtergelaten. Helaas maakt hij dezelfde denkfouten en moet hij het met veel minder charisma doen.

  Al zijn populariteit heeft hij te danken aan zijn slachtofferrol. Hij stond het hoogst in de peilingen toen hij zat weg te kwijnen in kamp Zeist.

 9. [10] Nog wel.. sterker nog, ze maken de fout om iedereen aan die wet te houden. Als werkgever mag je nu opeens ook niet meer discrimineren bij een sollicitatie, bijvoorbeeld.

  Dat is belachelijk en dat is waarschijnlijk waar Wilders op doelt, maar misbruik van de grondwet impliceert niet dat je de grondwet dan maar moet afschaffen. Vind ik.

 10. [9] "Dat zonder artikel 1 de weg vrij is voor willekeurige wetgeving voor bepaalde bevolkingsgroepen?"

  Artikel 1 is blijkbaar geen beletsel voor de herverdelende verzorgingsstaat dat nu de status quo is. Over welke bescherming tegen de overheid heb je het dan eigenlijk?

 11. [11] Die ‘gelijke gevallen’ in dat grondwetsartikel bestaan natuurlijk niet.

  De per definitie ongelijke gevallen worden gecategoriseerd naar dezelfde lijnen als dat de politiek bevolkingsgroepen categoriseert. Die weg van willekeurige wetgeving is al zo vrij als een vogel, ze is zelfs inherent aan het grondwetsartikel.

 12. [13] "De per definitie ongelijke gevallen worden gecategoriseerd naar dezelfde lijnen als dat de politiek bevolkingsgroepen categoriseert."

  moet zijn:

  De per definitie ongelijke gevallen worden gecategoriseerd naar dezelfde lijnen als dat de politiek bevolkingsgroepen categoriseert, en van daaruit wetsvoorstellen en beleid formuleert.

 13. [14] Ik ben het met je eens dat de overheid de grondwet aan haar laars lapt en/of verkeerd interpreteert. (Dit is natuurlijk ook gemakkelijk met een grondwet waarbij achter ieder grondrecht staat: "behoudens de wet".)

  Echter de oorspronkelijke filosofie achter artikel 1 is dat de WET blind moet zijn voor ras, geloof, etc. Dit is een noodzakelijk gegeven voor een rationele samenleving.

  De grondwet is geschreven in een tijd dat de verzorgingsstaat op huidige schaal een onbekend gegeven was (misschien vond met het wel een absurd toekomstbeeld, hoe terecht), dus de noodzaak voor een artikel tegen discriminatie op inkomsten is wellicht overbodig bevonden.

  In de huidige tijd zou zo’n toevoeging een grote vooruitgang zijn, alsmede een grondwettelijke beperking van de bevoegdheden van de overheid. Maarja kom daar maar eens om bij Wouter Bos.

  Kortom artikel 1 is verouderd en wordt verkeerd toegepast, maar ze is nog steeds de wettelijke belemmering tegen bijvoorbeeld rassenwetten.

 14. [15] "Kortom artikel 1 is verouderd en wordt verkeerd toegepast, maar ze is nog steeds de wettelijke belemmering tegen bijvoorbeeld rassenwetten."

  Dat vraag ik me dus af. Niet om een diepzinnige filosofische discussie te voeren over punten en komma’s maar zijn rassen niet niets meer dan arbitraire en ongefundeerde (er bestaat niet zoiets als menselijke rassen) categorieën die vergelijkbaar zijn met hoe de wetgevende macht verschillende belangengroepen achter zich schaart (werklozen, fysiek zwakkeren, mentaal zwakkeren, FNV leden, uitkeringstrekkers etc.)?

  Een rassenwet of de huidige verzorgingsstaat what’s the difference? (moreel gezien). Dat de rationele toepassing van artikel 1 wel heeft geleid tot de huidige verzorgingstaat maar gelukkig niet tot rassenwetten vind ik nu niet echt een argument voor dat artikel. Meer tegen ‘de’ rationaliteit van bepaalde wetgevers.

  Bovenstaande is natuurlijk geen reden om niet te streven naar het verbeteren van artikel 1, wat jij voorstaat. ‘Verkeerde’ interpretaties zullen echter altijd voor komen.

 15. [15] Artikel 1 komt uit 1983 en is, naar het schijnt, voorgesteld door een communist, Joop Wolf. Iedereen is immers ‘gelijk’ ;-(

  Stemmen op Wilders is nodig vanwege de EU. De rest is hooguit een fijne bijkomstigheid. Hij wil de hypotheekrenteaftrek ook behouden, tja. Zo werkt het rotte systeem. Maar als ik m’n kop in het zand steek, en over ‘m vervolgens weer boven de grond trek, dan verwacht ik twee overheden en niet geen. Dus dan toch maar stemmen op Wilders, hè.

 16. [17] Tuurlijk, ’t is net als het uitvinden van het perpetuum mobile: Gewoon blijven proberen, misschien lukt het een keer.

 17. [17] "Maar als ik m’n kop in het zand steek"
  Bedoel je dat je met op Wilders stemmen, dus gewoon met het systeem, met de massa, doordraaien,je dan je kop in het zand steekt?
  Ja, ik denk dat je dat dan doet.

  Het vereist zelfs een zekere moed om de petitie te tekenen. Zeker voor libertariers die zo op hun privacy gesteld zijn.

 18. [3] Een echt vrij en soeverein volk tekent GEEN petities … Zij bedelen nergens om, maar nemen gepaste (individuele) acties.

  In dit geval zij "stemmen" sowieso NIET, en hoeven dat ook aan NIEMAND te verklaren. Beter is echter om dit klotenkoninkrijkje de rug toe te keren … of zelfs om de hooivorken te scherpen …

  Wat een uiterst zielige voetvolks geloel … En wat een Wilders of De Vries of welk "politicus" ook betreft, betreft die zijn, al net als een Marijnissen, OOK simpele een politieke pachters die in eigen bestaan proberen te voorzien door op de rest te parasiteren … Of niet soms?

 19. [20] "In dit geval zij "stemmen" sowieso NIET, en hoeven dat ook aan NIEMAND te verklaren."

  Ik zal alleen voor mezelf spreken: De petitie is niet een verklaring van het niet-stemmen; het niet-stemmen is veeleer een verklaring voor de petitie. Oftewel niet het niet-stemmen wordt door de petitie verklaard maar de petitie wordt door het niet-stemmen verklaard.

  Deze omkeerde oorzaak-gevolg relatie (tov jouw stelling) impliceert dat de petitie tekenen niet een rechtvaardiging is van het niet-stemmen. Het niet-stemmen rechtvaardigt enkel dat je de petitie tekent.

 20. [21] Inderdaad. Niemand "hoeft" die petitie te tekenen.
  Het gaat er alleen om dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen niet gaan stemmen. Laten merken zich niet voor het politieke karretje te laten spannen.
  En om zoveel mogelijk mensen daarvan te overtuigen, kan een lange lijst nuttig zijn!
  Dus iedereen die meedoet en de petitie invult, helpt daarbij een pietje!

 21. [19] Ik geef toe dat stemmen een laf alternatief is voor revolutie. Staat jouw tank al op het binnenhof, of doe je liever gewoon helemaal niets?

  Ik probeer overigens wel veel mensen te overtuigen van niet-stemmen. Uit puur eigenbelang, omdat ik weet dat ze anders op het pro-EU-kartel stemmen (pvda, cda, vvd, gl, d66..)

 22. [23] "Ik probeer overigens wel veel mensen te overtuigen van niet-stemmen."

  Mooi. Dit is (meewerken aan) een actie. Dit is iets war iedereen eenvoudig kan doen.
  Tekenen van de petitie is dan een logische volgende stap.

 23. [24]

  Als men toevallig onderdaan is in een monarchie is het tekenen van "petities" niks anders dan BEVESTIGING van een ondergeschikte, minderwaardige en slaafse status ….

  NIET DOEN dus …, maar teken een PROKLAMATIE of teken niets … Zeg dat je niet gaat "stemmen" omdat het vernederend en MENSONTEREND is …

  Helaas men schijnt zoooo gehersenspoeldt dat men hooooguit aan "petities" kan denken …

 24. Omlaag die belastingen, ik ben het zat om iedere maand meer dan 2000 euro aan loonbelasting af te moeten dragen zodat de kinderen van een bijstandsmoeder naar school kunnen.
  Straks blijven er helemaal geen goedkope loonslaven meer over en dan zakt de economie in elkaar!

 25. [26]
  dagobert,

  Is het "sociaal" wanneer een vrouw een paar kinderen neemt (ja neemt, want in de huidige maatschappij hoeft niemand "per ongeluk" zwanger te worden), wetend dat ze deze niet zelf kan onderhouden, en op haar gat gaat zitten met handje omhoog? Of dat iemand 50% van zijn tijd onvrijwillig moet werken voor een ander? Dat heet in andere situaties slavernij, maar als het geld naar een parasiterende, onverantwoordelijke moeder gaat, is het ineens "solidariteit". Toen mijn moeder mij kreeg was ze ook alleenstaand. Niet dat dat per se een slimme actie van haar was, maar ze had er wel een heel sociale, verantwoordelijke en solidaire oplossing voor: werken.

 26. Stem niet.. we hebben geen keuze
  Er is er slechts één die een ruggegraat heeft in Den Haag, Jan Marijnissen. Die hield ook bij de moord op Pim Fortuyn als enige zijn rug recht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de SP groeit !!
  Bovendien komt het merendeel van de regelgeving al uit Brussel, en we weten uit welke hoek de wind daar waait. Dus het hele circus in Den Haag wordt opgetuigd, en het volk in de waan gelaten, alsof het ergens over gaat.

  Niet stemmen: niks te zeggen, zeggen ze dan.. Laat U niet bang maken: geen stemmen is ook geen mandaad. Meer een mond vol tanden !! Ondanks een politieke oplossing om te blijven koeineren.
  Kijk: ik houdt niet van Frankrijk, maar daar zie je dat, uit (burgermans) solidariteit, er ook anderen meestaken. Dit ontbreekt in het geheel hier. Geen VOC mentaliteit, niet in de negatieve zin zoals men het wilde uitleggen, maar die van de schouders eronder, problemen dienen aangepakt te worden, niks vooruitschuiven!! Nederland is een futloze, angstige "provincie" van Europa geworden.. Vol met angsthazen die zich bij voorkeur laten oplichten door te zeggen “als het maar verzekerd is”. Met draaikeutel Balkenende aan het roer, die zich afhankelijk nog kon vinden in de doodstraf van Saddam Hoesein, maar later, onder druk van de "politiekcorrecte" houding weer tegen een doodstaf is. Het is het gedraai…. het zijn de naïeve criteria idem en ook de onzekerheden zoals met de hypotheek aftrek, en files. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kampt sinds een minister of 7 op rij met een minster die vrouw is. En maar roepen dat vrouwen beter zijn dan mannen! en niet: het argument van de geschiktste kandidaat . De democratie is om zeep geholpen, regels en voorwaarden dienen alleen ter bescherming van de gevestigde orde… Als we al stemmen doen we dat op “leftovers”……

 27. [25] "maar teken een PROKLAMATIE of teken niets"

  Ach Joh, ik denk dat de schrijver van dat stuk wel een proklamatie bedoeld heeft.

  Noem het een proklamatie en teken het dan!

 28. Niet stemmen is binnen het huidige systeem geen optie! Als alle _wel_ nadenkende kiezers thuisblijven verdwijnt alles rechts van het midden, en wordt het wel heel erg gemakkelijk om het streven naar vrijheid de kop in te drukken. Hadden we nu alleen CDA, SP, PVDA, GL en PvdD in de kamer gehad. En misschien een paar van die relitypes. Geen formatieproblemen, vrijbrief voor wanbeleid.

  Niet stemmen zou een optie zijn als de zetelverdeling tot stand zou komen naar rato van het aantal kiezers i.p.v. het aantal stemmen, en dat wel het totale aantal zetels geteld wordt bij stemmingen.

  Wordt lastig regeren met 60 gevulde en 90 lege zetels, er is dan altijd een minderheid. Dan heeft de politiek er ineens belang bij om naar de burger te luisteren en hem echt betrokken te maken. Dan krijgen we misschien een echte volksvertegenwoordiging.

  Het zou al een stap in de goede richting zijn om blanco stemmen op deze manier te verwerken. Een blanco stemmer stemt eigenlijk voor een lege zetel. Scheelt ook weer een hoop wachtgeld (wanneer komen we daar eens vanaf?).

Comments are closed.