De oorlog van allen tegen allen is het idiote Hobbesiaanse idee dat nu al een eeuwigheid als een legitimatie voor de staat naar voor wordt geschoven. Daarbij wordt de democratie voorgesteld als het redelijke, vredevolle alternatief voor het onvermijdelijk gewaande bloedvergieten. De belangenconflicten tussen verschillende groepen in de samenleving wordt niet meer beslecht door geweldpleging, maar door het tellen van stemmen. Dat is beschaafder en daarom is de democratie beter dan de anarchie.

Erg logisch consistent is deze gedachtegang niet. Zij veronderstelt immers dat in een gevecht de meest talrijke belangengroep het pleit altijd wint. Toch hoeft dat niet waar te zijn. Een kleine groep krachtpatsers kan gemakkelijk een heel veel grotere groep watjes onder de knoet houden. Daarnaast zijn er nog een reeks andere factoren die de uitkomst van een veldslag bepalen, zoals bewapening, tactiek, bevoorrading, het moreel van de troepen…

De redenering gaat ook uit van de foute veronderstelling dat wie bereid is voor een bepaalde politiek te stemmen, daar ook het risico van een echt gevecht voor over zou hebben. Wanneer een democratische staat een herverdelend belastingsstelsel invoert, zullen slechts weinigen onder de ja-stemmers de moed hebben om het geld zelf te gaan stelen.

Maar verreweg het grootste zelfbedrog van de voorvechters van deze theorieën is de veronderstelling dat de democratische staat de rechten van haar burgers beschermt. Een paar uit de werkelijkheid gegrepen voorbeelden tonen dat aan. Het gaat om België. Niet bepaald een land met een slechte reputatie als het om respect voor de mensenrechten gaat. Of dat is tenminste wat de propaganda ons doet geloven.

(1) Een man wordt, zonder reden of aanleiding, bij het verlaten van een café op klaarlichte dag in elkaar geslagen door een… nee zijn afkomst doet er eigenlijk niet toe. Terecht verontwaardigd over zo’n onrecht gaat de man de dag daarop naar de politie. Groot is echter zijn verbazing als hij daar de raad krijgt om geen aangifte te doen. Een aangifte kan niet langer anoniem, en met bekendmaking van de naam zou het slachtoffer zich blootstellen aan wraakacties. De vertegenwoordiger der wet geeft daarmee zelf ootmoedig toe dat hij de wet helemaal niet kan handhaven, laat staan het recht.

(2) In een betere wijk van een Vlaamse gemeente wordt een dronken jongeman voor zijn ouderlijk huis gearresteerd wegens nachtelijk lawaai en openbare dronkenschap. Hoewel het best wel mag afgekeurd worden wat hij deed, was de arrestatie wel disproportioneel. Een beetje luidruchtig loltrappen was het enige waar hij zich aan schuldig maakte, een probleem dat perfect opgelost had kunnen worden door gewoon even bij de ouders aan te bellen. Maar de sicherheitsdienst vond dat niet nodig. De ouders werden zelfs de volgende dag niet verwittigd. Gelukkig dat er een buur hen wist te vertellen wat er was gebeurd. Maar toen de vader zijn zoon ging ophalen in het politiekantoor werd hij wandelen gestuurd. Klaarblijkelijk vond de kommandant dat het ettertje nog wat meer moest brommen. Deze harde aanpak van de criminaliteit staat wel in schril contrast met die in mijn eerste verhaaltje.

(3) En dan hebben we Peter D’Hondt, Peter de verschrikkelijke. De Dendermondse politierechter heeft zich een reputatie van strengste rechter van het land opgebouwd. Een klant van mij werd met 6 maanden rijverbod en een fikse boete beladen en uitgescholden voor wegpiraat. Hij reed 140 waar hij 70 mocht. Het baatte de man niet te argumenteren dat de vaststelling werd gedaan op een volkomen lege snelweg in het holst van de nacht en dat de snelheidsbeperking, een restant van pas beëindigde wegenwerken, volstrekt geen zin had. Ik verdenk er die staatslui zelfs van dat ze met opzet de bordjes 70 waren ‘vergeten’. Een dergelijke uitlokking van misdrijven stoot normaal gesproken zelfs een overtuigd democraat tegen de borst. Maar voor Peter blijft het steeds befehl ist befehl!

De goedheid van de mens

Waarom vreest toch iedereen dat de wereld in totale chaos zal vervallen als de staat zou ophouden te bestaan? Ik denk dat dit een emotioneel probleem is. Ieder mens met een min of meer ontwikkeld moreel onderscheidingsvermogen wordt sterk ontroerd door het handelen van onze misdadige medemens. Hoe gruwelijker de daad of hoe onschuldiger of weerlozer het slachtoffer, hoe meer het ons raakt. En het vreemde is dat die emotionele lidtekens heel lang blijven, dat het emotionele geheugen schijnbaar veel langer doorwerkt dan het rationele. De rede wordt er zelfs door gestoord. De gemeenplaats als zou de mens van nature slecht zijn mist immers elke redelijke onderbouw. En dat is gemakkelijk empirisch vast te stellen.

Vraag aan zoveel mogelijk mensen in uw omgeving of ze voorstander zijn van anarchie en waarom? Het antwoord zal haast altijd negatief zijn en de motivatie Hobbesiaans. En wat leert dit ons nu echt? Dat de overweldigende meerderheid van de mensen geen chaos wil. En zeg nu zelf, dat is toch goed, niet? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat diezelfde mens, in afwezigheid van een repressieve staat, bevrijd van eerbiedige vrees, zich plots in grote getale aan het plegen van misdrijven zou vergooien en zo de chaos te creëren die hij met rede vreest.

In tegendeel! De politieke staat in al zijn vormen is de bron van het conflict en te denken dat door voor deze of gene partij te stemmen we iets van onze problemen kunnen oplossen is vergelijkbaar met de cyrrosepatient die zijn ziekte probeert te genezen door van merk Whisky te veranderen (Butler Shaffer). De staat heeft conflict en dreiging nodig als raison d’état. Door aan belangengroepen het verpletterende gewicht van het staatsgeweld ter beschikking te stellen past de staat het oude Romeinse principe divide et impera toe. Zo houdt zij ervan om problemen van rassenhaat, onveiligheidsgevoel of kansarmoede te creëren of het belang ervan zwaar te overdrijven, enkel en alleen om zelf de oplossing te kunnen zijn. En de staat kan alleen maar deze bestaansreden kwijtraken als wij ons van dit kankergezwel in onze geesten weten te ontdoen, als wij ophouden met onszelf op te delen in werkgevers en werknermers, autochtonen en allochtonen, producenten en consumenten, hetero’s en homo’s, mannen en vrouwen, en terug gewoon mens worden.

NIET STEMMEN is terug MENS worden!

Voor een alternatief op 8 oktober, klik hier

56 REACTIES

 1. Schitterend artikel, en dat zeg ik niet omdat je een medevlaming bent Arjen, want zulk collectivisme betekent niets voor jou, weet ik. Je conclusie is erg waarheids- en waardevol.

 2. Hoi Arjen,

  Goed artikel inderdaad, behalve "De gemeenplaats als zou de mens van nature slecht zijn mist immers elke redelijke onderbouw."

  De politici zijn er immers zelf het levend bewijs van, evenals al wie om maar in andermans zakken te kunnen zitten op linkse partijen stemt teneinde van anderen solidariteit met zichzelf te kunnen afdwingen.

  En gezien zowat iedereen links stemt (waarbij ik ook de VVD of in Vlaanderen een zichzelf aan de PS prostituerende VLD als links beschouw), betekent dit dat de meerderheid van de mensen wel degelijk als slecht gekenmerkt kan worden.

  In Vlaanderen bv. de 75% die niet op het rechtse VB stemt en nog een zeker percentage van lieden die daar (om de verkeerde redenen) wel op stemmen.
  Kortom, ik schat het aantal slechte mensen op ca. 80-90%.

  Groeten,
  M

 3. [2] Sorry Arjen, Vlaams Belang is een fatsoenlijke partij, die helaas word afgekraakt door die andere )extreem)linkse politici.
  Wat VB wile n voorstaat is niets schokkends hoor.

 4. [3] Leo, M. bedoelt toch net dat er enkel onder de Vlaams Belang stemmers goed volk zit?

 5. Nja…Hobbes haalt de oude
  Romeinse toneelschrijver Plautus aan
  waar die schreef :

  "homo homini lupus est" …de mens is
  (voor de) mens een wolf.

  Mijns inziens een zeer correcte constatering en in de "menselijke goedheid" geloof ik dan ook niet.Integendeel,Sint Paulus had gelijk in z’n beoordeling van het mensengeslacht toen hij uitbarste :

  "opgevuld als zij zijn met allerlei ongerechtigheid, slechtheid, inhaligheid, boosheid, vol nijd, moord, tweedracht, list, gemeenheid:
  30 het zijn oorblazers, achterklappers, Godhaters, geweldenaars, verwatenen, pralers, uitvinders van slechte dingen;
  31 dwaas, onbetrouwbaar, harteloos, onbarmhartig"

  In die zin kan ik me wel voorstellen dat men een overheid bepleit om
  het plebs in het gareel te houden zoals een woeste hond ook best aan de ketting wordt gelegd.

  Het probleem evenwel, is dat de aard van de mens niet veranderd wanneer hij
  toetreedt tot "de overheid"…een duivel wordt geen engel omdat ie ambtenaar wordt, een woest beest geen
  redelijk en humaan wezen omdat ie tot een politiek ambt geroepen wordt….integendeel : de grootste slachtpartijen en gruweldaden in de loop der geschiedenis zijn nu net gepleegd door lui die doordat ze het overheidsapparaat controleerden , een geweldsmonopolie hadden en dusdanig
  vrij hun gang konden gaan.

  Groetz,

  Cincinnatus

 6. Maar zou je als rechtgeaarde libertarier dan voor een anarchie moeten zijn?
  Dus: een maatschappij zonder rechten waar geweld tegen anderen normaal is?
  Denk het niet.

 7. [6] Natuurlijk niet Joost. Je vraag klopt ook niet.
  Een rechtgeaard libertarier erkent de soevereiniteit van ieder ander en is dus tegen het initieren van geweld, dwang of fraude.
  IEDEREEN heeft dus recht op zijn eigen leven en eigendom. En op die basis is alles verdr uitgebouwd.

 8. [6] Nou…ik ben zelf geen anarchist
  omdat mij dat een onmogelijkheid lijkt
  (juist omdat dat binnen de korste keren zou ontwaren in een strijd van allen tegen allen) maar de libertariërs die dat wel zeggen te zijn verstaan onder "anarchie" dan toch beslist geen
  "maatschappij zonder rechten waar geweld tegen anderen normaal is".

  Zelf sta ik een minarchie voor of in de woorden van Robert Welch :

  want for our country enough laws to restrain me from injuring others, so that these laws will also restrain others from injuring me. I want enough government, with enough constitutional safeguards, so that this necessary minimum of laws will be applied equitably to everybody, and will be binding on the rulers as well as those ruled. Beyond that I want neither laws nor government to be imposed on our people as a means or with the excuse of protecting us from catching cold, or of seeing that we raise the right kind of crops, or of forcing us to live in the right kind of houses or neighborhoods, or of compelling us to save money or to spend it, or of telling us when or whether we can pray. I do not want government or laws designed for any other form of welfarism or paternalism, based on the premise that government knows best and can run our lives better than we can run them ourselves (einde citaat)

  Echter, ik heb er weinig hoop in dat die minarchie niet binnen een paar generaties is ontaard en overgenomen door machtswellustigingen , corruptocraten en powerseekers…"homo
  homini lupus est"

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [8] Cincinnatus,

  "with enough constitutional safeguards"

  Wellicht weer een vrij ironische vraag, maar wat is enough? Hoort bijv de AIVD daar ook bij?

 10. [8] Cincinnatus,

  "…een paar generaties is ontaard en overgenomen door machtswellustigingen , corruptocraten en powerseekers…"

  Corrupted governments never survive very long 🙂

 11. [4] Hoi Bud,

  Klopt.
  Maar bovendien richtte hij zich tot Arjen?

  Enfin soite.

  Groeten,
  M

 12. [10] Francisco,

  Nou op dit moment, is gans het bestel intrinsiek corrupt…Er zijn zoveel checks en balances ingebouwd dat de kans dat na verkiezingen een niet-corrupte regering zou aantreden vrijwel nihil is.

  En dan heb ik het niet over dat deze of gene politicus steekpenningen aanneemt of zich laat omkopen maar over zaken als de verzorgingsstaat,
  het vergunningenstelsel, het subsidie-geven en noem maar op….

  Dit bestel bestaat nu toch al enige decennia en ik vrees dat het nog wel enige decennia zal bestaan en ik denk, zo het ooit zal opgedoekt worden dat ik al lang in m’n kist steek en verteerd door de maden ben dus ik ben het niet met je eens.

  Of anders gezegd : despotisme en overheidstyrannie bestaan al van de dagen van de oude farao’s en Babylonische koningen….en we zijn er nog niet vanaf….

  Corrupt government survive very long !

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [9] Francisco,

  Jefferson en Madison (de eerste waardeer ik, de tweede vind ik een rat maar dit terzijde) dachten met hun US-constitutie voldoende checks en balances te hebben ingebouwd maar zoals Patrick Henry en George Mason al voorzagen, bleek de "constitutie" slechts een papieren dam te zijn die
  niet lang kon stand houden tegen het inbeuken van ambitieuze , machtsbegerige politici (bijv Wilson, Roosevelt,LB Johnson, GW Bush) daarin gevolgd door een verdwaasde bevolking.

  Ik verwacht van "constitutional safeguards" op de iets langere termijn dan ook bijzonder weinig….

  Ach ja, een vrije maatschappij willen handhaven , is uiteindelijk zoiets als met een zeef een lek vat willen volscheppen….

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [12] Hoi Cin,

  "zaken als de verzorgingsstaat,
  het vergunningenstelsel, het subsidie-geven en noem maar op….

  Dit bestel bestaat nu toch al enige decennia en ik vrees dat het nog wel enige decennia zal bestaan"

  Wacht maar tot de vergrijzing vanaf 2010 pas echt goed begint toe te slaan.

  Het zilverfonds zal dan ontmaskerd worden als de schijnvertoning die het is.

  Als nu niet snel ingegrepen wordt, dan implodeert onze verzorgingsstaat nog lang voor jij in je kist ligt (al impliceert dit niet dat ik in mijn kristallen bol net jouw gezondheidstoestand geverifieerd zou hebben) 😉

  Anderzijds: als we Michielsens mogen geloven, zal de overheid zijn heil zoeken in het massaal bijdrukken van geld (wat helaas tot gierende inflatie zal leiden) om het systeem toch maar angstvallig in stand te kunnen houden.

  We zullen zien…

  Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Immers die gierende inflatie zou op zijn beurt de economie dermate kunnen onwrichten dat de boel alsnog instort en de sociale staat alsnog op het kerkhof begraven wordt.

  I.g.v. grote veranderingen kan het vaak alle kanten uitgaan en is het moeilijk te voorspellen wat het resultaat zal zijn.

  ’t Worden in elk geval interessante tijden…

 15. [14] M,

  Misschien wel maar de politici importeren nog liever half Afrika om de zaak draaiende te houden of confsqueren nog veel meer van hetgeen de produktieven produceren dan ook maar 1 zandkorreltje aan macht in te leveren….

  Of anders gezegd : tegen dat de stinkende mesthoop die de verzorgingsstaat is ,eindelijk is uitgedampt, gaan machete-zwaaiende bendes de bejaardentehuizen af en mogen de in hun eigen vuil zwemmende oudjes hun opgepot goud inleveren : "jij blanke zijn, jij racist zijn, jij nu betalen zullen"

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [15] Hahaha, je hebt wel een kleurrijke voorstelling van zaken.

  Maar … ik vrees dat je wel es gelijk zou kunnen krijgen.

  Hoe probeer jij je erop voor te bereiden?
  Emigreren? Mijn dochtertje een prive-legertje kleinzoons laten kweken die opa (en vooral zijn goud) aan zijn sterfbed kunnen beschermen?

  Ik hoor het graag want ik vrees dat je grappig verwoorde scenario wel es werkelijkheid zou kunnen worden.

  Groeten,
  M

 17. [16]
  M.,

  Dat zal wel "meevallen", denk ik. Er komen waarschijnlijk geen machetes aan te pas. Die hordes Afrikanen bieden ook een bedreiging voor de politieke elite. Politiek Den Haag houdt niet van mensen met een eigen wil, of de bereidheid een wapen te hanteren voor eigen doeleinden. Voor je het weet ligt hun eigen kop eraf.

  Het geld wordt gewoon "netjes" van je tegen die tijd volledig girale vermogen en inkomen afgetrokken. Pinnen is immers zoveel praktischer dan geld, en we willen toch allemaal dat onze spullen bij diefstal kunnen worden opgespoord, zegt de politiek dan. En natuurlijk is dat ook "nodig" om "zwart" geld en vuige rijke belastingontduikers te vinden. En je dure spullen, allemaal met geïmplanteerde rfid-chip geregistreerd bij het kadaster voor roerend goed, worden getrackt, geconfisceerd en verkocht. Zichtbaar geweld komt er alleen bij te pas als je zo dom bent je fysiek te verzetten.

  Maar ik vrees dat ik het verder met Cincinnatus eens ben. De Sovjet-Unie bestond ook ongeveer 70 jaar, Fidel zal lekker in z’n gespreide bedje sterven na zo’n 50 jaar dictatuur (en dan moet je nog maar afwachten of Cuba vrij wordt) en Kim Jong Il zal, tenzij er echt iets heel drastisch gebeurt, ook nog wel van ouderdom sterven tijdens een massa-ballet van uitgemergelde Noord-Koreanen. Om over alle democratische landen maar helemaal niet te spreken. Ik hoop dat ik ongelijk heb uiteraard.

  Dat alles is ook wel het "voordeel" van (Hobbesiaanse) democratie: de diefstal en revolutie vindt meestal op relatief vreedzame wijze plaats. De machthebbers zijn vaak niet geneigd om hun onderdrukking en geweldpleging openlijk te laten zien. Ze noemen het gewoon "solidariteit", bewerken de bevolking via de publieke media (of de commerciëlen, die altijd op zoek zijn naar een goede scoop voor de kijkcijfers en daarvoor "publieke vijand" 1 t/m 999 "identificeren") en daarna plukken ze je kaal of sluiten je op, of gaan over tot campagnes ter "onderwijzing" en heropvoeding van de "slechte mensen". Maar als ze slim zijn, ook weer niet teveel, want dan raakt de gans met gouden eieren van de leg.

  De kunst van "slechte" politiek (een pleonasme), is dat mensen echt denken in een vrije en rechtvaardige samenleving te leven, terwijl je ondertussen je macht en inkomen maximaliseert. Macheterende Afrikanen vloeken dan met het decor. Die horen op het Afrikaanse toneel thuis, alwaar zij de democratische westerling kunnen overtuigen van de anarchie die ontstaat in niet-democratische samenlevingen, en de superieure "zegeningen" van onze "geweldloze" samenleving.

 18. O zwartgallige allen! Met zo’n mensbeeld knoop ik me liever meteen op. Gelukkig weet ik dat het elke grond mist.

  Hobbes was een vat vol tegenstrijdigheden. Voor Hobbes had iedere mens het recht te doen wat hij, met inbegrip het recht om andere mensen te doden. Hobbes beweerde ook dat een onder dreiging van geweld gegeven instemming een geldige, vrije instemming bleef en dat een verovering een legitieme manier van staatsgenese is. En Hobbes was een contractualist. De staat wordt gevormd door een contract. Zonder de staat is er oorlog van allen tegen allen en is er geen maatschappij mogelijk. Nochtans moet er een maatschappij bestaan om een taal te ontwikkelen en een taal is nodig om een contract te sluiten. Een maatschappij moet dus de vorming van een staat vooraf gaan en het vreedzaam samenleven moet mogelijk zijn. De mens kan dus niet van nature slecht zijn.

  En van twee dingen één: als jullie beweren dat de mens van nature slecht is, beweren jullie zelf slecht te zijn of zijn jullie geen mens?

 19. [18] Hoi Arjen,

  Vergeet Hobbes.
  Ik heb hem nooit gelezen.

  Mijn overtuiging dat de mens van nature slecht is, komt gewoon uit observatie, zowel van wat in mijn kleine leventje om me heen gebeurt als wat ik over de grote wereld via de media verneem.

  En daarbij maakt het niet uit wie er in een conflict gelijk had en of het slachtoffer misschien wel zelf de dader was etc.
  Dus ongeacht welke versie je gelooft, als er veel geweld en oorlog gevoerd wordt (en ook veel andere kleinere criminaliteit voorkomt) is de mensheid dus niet goed.

  Dat laat onverlet dat sommige individuen dat wel kunnen zijn.

  Of ik dat zelf ben hangt af van wie het beoordeelt en daar zal een socialist dus anders over denken als blijkt dat ik de mazen in de belastingwet probeer te vinden en dus niet zomaar graag alles afsta en daar zal een Moslim ook anders over denken als hij weet dat ik niet 5 maal daags tot Allah bid, maar volgens mijn eigen libertarische opvattingen ben ik wel een goed mens en zo zullen er nog velen zijn.

  Maar de mensheid als collectief is niet goed -toch niet volgens mijn opvatting- want als ongeacht religie eenieder zich minstens zou houden aan het non-agressie beginsel dan zou er nooit 1 moord gepleegd worden of 1 oorlog gevoerd worden.
  Ik zou zeggen: kijk om je heen en oordeel zelf. Hobbes heb je nergens voor nodig. Ogen en oren volstaan.

 20. [18] Arjen ,

  De staat lijkt mij organisch gegroeid (via stam en clan) uit het familieverband.
  Families groeiden en werden clans, clans groeiden en werden een stam, rondtrekkende stammen verruilden hun nomadenbestaan voor permanente vestiging waarbij stadsstaten ontstonden hetgeen in de hand werd gewerkt doordat men zich moest verdedigen tegen andere stammen (die ontstaan waren uit andere families).

  Groetz,

  Cincinnatus

 21. [16] M,

  Ik heb daar lang over nagedacht en zowaar een masterplan ontwikkeld.Ik geef de good guys (zoals Hub) graag een zetje in de rug maar ik voor mij ga nog wat anders proberen , namelijk de vlucht vooruit of anders gezegd : het is mijn bescheiden ambitie om tegen eind 2007 uit Europa weg te zijn waarbij ik niet dacht aan migratie naar New Hampshire (tenzij de grote Meldrim Thompson junior uit z’n graf herrijst en er weer gouverneur wordt) maar poen te gaan scheppen als contractor in een Aziatische dictatuur.

  Als het regime daar tegen de vlakte gaat (en dat lijkt me een kwestie van enige jaren), hoop ik me er voldoende binnen gedraaid te hebben om mijn slag te slaan
  (zoals sommigen hun slag geslagen hebben in de wilde jaren na de val van het ijzeren gordijn).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [21] Hoi Cin,

  Interessant verhaal.
  En wat ga je daar dan concreet doen?
  Als geschiedkundige hen de echte waarheid gaan leren na jarenlange indoctrinatie over hun land?

  Ben je al een tekstboek aan het maken om op hun scholen te verspreiden nadat je een contract met het ministerie van onderwijs in de wacht hebt gesleept?

  Ben je trouwens al Chinees aan het leren? Of moet het eerder Koreaans zijn?

  Ik ben benieuwd.

  Groeten,
  M

 23. [19] M.

  Natuurlijk wil ik Hobbes vergeten, en liefst zo snel mogelijk. Maar wel nadat ik (over) hem gelezen heb.

  Als Hobbes gelijk heeft, dan heeft hij ongelijk. Deze stelling is op meesterlijke wijze verdedigd door Richard Garner.

  Toon jij mij eens een staat die geen rechten schendt. De 200 miljoen doden in de twintigste eeuw alleen zijn bewijs genoeg dat de staat niet de oplossing kan zijn. De staat wordt immers ‘bevolkt’ door mensen die van nature slecht zijn (jouw stelling) en dus moet de staat alleen maar verder willen veroveren, onderwerpen, zichzelf verrijken,… kortom misdaden plegen. Er bestaat geen enkel moreel argument voor de staat.

 24. [18]
  Arjen,

  Viel ik ook onder de zwartgalligen? 😉

  In ieder geval weet ik nog zo net niet of de "mens" slechts is. Maar dat politici dat zijn, lijkt me wel duidelijk. Ik denk eigenlijk dat als een politiek systeem het toelaat dat het misbruikt kan worden, het schuim der aarde boven komt drijven. De politiek trekt immers met name mensen aan die met goede of slechte bedoelingen iets willen doen waar ze dwang of geweld voor moeten toepassen tegen een ander. Ze zouden wellicht niet zomaar een ander dwingen als privaat persoon, uit angst voor straf of een moreel besef dat zij "gelijk" zijn. Maar de verleiding van de macht is de illusie dat het "goed" is om een ander te mishandelen als je boven hen geplaatst bent en de verantwoordelijkheid voor de "maatschappij als geheel" zou dragen. Sterker nog, de illusie dat jij "de maatschappij" bent en dat jij over "haar" welzijn moet beschikken.

  Verder deelde ik de observatie van Cincinnatus dat dictaturen meestal niet één, twee, drie verdwijnen. Waarom hij dat verwacht in Azië zou ik graag van hem horen.

  [21]
  Cincinnatus,

  Welk land ga je dan heen? Oezbekistan, Turkmenistan (wel opschieten voordat Turkmenbasji een fatale hartaanval krijgt), Tadjikistan, Myanmar, Laos, of toch Noord-Korea? Vietnam schijnt ook wel aardig economisch vrij te zijn inmiddels.

  Maar zoek je daarmee niet juist de situatie op die je hier wilt ontvluchten? Wat als je in het vaarwater komt van een oligarch of een vriendje van de dictator?

  Ik heb zelf wel eens overwogen om naar Nieuw-Zeeland of Australië, of een Oost-Europees land te vertrekken. Maar ik vrees dat overal de mens gemiddeld genomen hetzelfde is, en hetzelfde reageert op niet-liberale politieke systemen. In dictaturen omarmt men de dictator, en in democratieën probeert men het via lobby’en van de democratische dictators. Zolang een politiek systeem de mogelijkheid biedt om de ander te dwingen, zal het altijd de slechterikken aantrekken, met hetzelfde resultaat.

 25. [23] Hoi Arjen,

  Ik heb slechts betoogd dat de mens slecht is en dat ik Hobbes niet nodig heb om dat vast te stellen.

  Mijn opmerking dat de mens slecht is, impliceert evenwel geenszins dat ik me juist door de mens zou willen laten besturen in een constructie die staat heet.

  Ik kan me dan ook niet herinneren ergens gepleit te hebben voor een staat.

  Ik begon dan ook in mijn eerste reactie hier met te zeggen dat je -op het mensbeeld na- een goed artikel geschreven had.

  Over de onwenselijkheid van de staat zijn we het wel met mekaar eens geloof ik.

  Groeten,
  M

 26. [24]Owl,
  Je vergeet er nog een paar : Syrië, Iran, Azerbeidzjan, Pakistan,S-Arabië liggen natuurlijk ook in Azië…evenals de Gaza-strip (maar dat is natuurlijk wel een "demo(n)cratie) 🙂

  Maar verder heb je natuurlijk gelijk : de mens is overal hetzelfde en
  de regeringen daar lijken nog slechter dan die hier .Daar maak ik me allemaal geen illusies
  over.
  Waar ik me echter wel illusies over maak, is dat je met bijv een
  armtierige 2000 euro netto per maand in
  België een arme kloot bent maar in pakweg Myanmar of Oezbekistan een dikke burger.

  Money for nothing and chicks for free 🙂
  Groetz,
  Cincinnatus

 27. [22]M,
  Zo kan ie wel weer, boterletter ! 🙂 Want ik ga uiteraard niet als
  een schuppen zot in één of ander
  verwegisstan leuren met een zelfgeschreven geschiedenistekstboek met daarin de "echte waarheid" (was dat
  trouwens niet de naam van het blad van Herbert Armstrong ? )….ik ben
  misschien wel aan de flip maar zoooo gesjeesd nu ook weer niet.
  Overigens heb ik op een blauwe maandag een "ezelsvel" in de
  geschiedenis behaalt maar nadien nog wat bijgeleerd en pruts al enige tijd in de IT 🙂

  Maar goed, in de toekomst (als de zaak rond is) ga ik er wel es concreet op in in welk land precies en wat.Nu bedoelde ik gewoon antwoord
  te geven op jouw vraag hoe ik denk om te gaan met de (mijns inziens) toenemende collectivisering en
  "verstaatsing" in oud Europa….migreren
  dus.Dat is ook geen definitieve oplossing want hetgeen hier is, komt elders uiteindelijk ook wel en voor
  anderen ligt migreren allicht moeilijker maar mijn "masterplan" beperkt zich dan ook tot mijn persoontje…..hoe
  de wereld te redden, weet ik ook
  niet….ik ben geen John Galt
  🙂
  Gesteld dat toch in België zou (moeten) blijven plakken….wat dan ?
  Nja…..kweenie….Ik denk dat ik (Michielsens z’n beleggingstips indachtig) zou zorgen voor een goed
  verscholen pot goud in de buurt en
  bij Anne Hilverda es zou langs gaan voor wat survivaltips…

  Groetz,

 28. [24] Owl,

  Waarom ik verwacht dat in Azië de dictaturen wel gaan verdwijnen ?

  Nja…omdat de wereld hoe langer hoe meer toch een dorp wordt : ideeën als democratie, vrijheid,vrije markt gaan toch de wereld rond en via internet, tv, buitenlandse reizen, enz… druppelt dat toch door en worden geassocieerd met welvaart,economische voorspoed en persoonlijke vrijheid.

  Nu weten wij dat "democratie" en "vrijheid" niet noodzakelijk hetzelfde zijn maar dat is ginder lang niet duidelijk : zo’n Turkmeen bezoekt
  de USA , ziet de skyskrapers, de moderne auto’s en komt onder de indruk naar huis.Op TV heeft hij gehoord dat
  de USA een democratie is en dus denkt hij : "Dat wil ik ook, dan krijg ik ook zo’n dikke auto"

  De bestaande regimes van bijv president Niyazov of president Karimov of Kim Il Sung hebben daar niet echt
  een wervend idee tegenover te stellen :
  het zijn toch regimes die steunen op nepotisme en een kleine kliek.Dat hou je een tijd vol maar wil een regime duurzaam standhouden is bredere inbedding in de bevolking toch noodzakelijk.

  Daar komt nog bij dat de USA en de EU
  aktief een politiek voeren tot export
  van de "democratie"….de "revoluties"
  in Georgië,Oekraïne en Kirgizië
  zijn betaald met "westers" geld…

  De EU-leiders zouden graag dictators-old-style vervangen zien door dictators-new-style….geen enge ayatollah met baard maar een gladde Tony Blair in strak pak….

  De Islam biedt een alternatieve ideologie maar lijkt mij te reactionair om uiteindelijk het te kunnen halen….in het Afghanistan van de Talibani had je naar verluid 1 computer met internetaansluiting….in het kantoor van Mullah Omar…dat komt niet goed.

  Zonder de Amerikaanse invasie in Irak
  zou volgens mij het ayatollah-bewind
  nu op zijn einde zijn gelopen.Door de
  externe dreiging zijn er weer conservatieven aan het bewind gekomen maar het is uitstel van executie.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 29. [27] Hallo Cincinnatus,

  Blij geciteerd te worden.
  Overigens: als je aan China mocht denken, moeten we misschien eens contact opnemen.

  Ik kom daar regelmatig. (Vertrek er binnenkort trouwens weer heen).

  Maar je had het over "contractor" zijn.
  Dat doet denken aan (grootschalige) bouw.
  Toevallig ken ik een Nederlandse zakenman die op grote schaal schroot (en nikkel uit Cuba) verkoopt aan staatsbedrijven in Noord-Korea.
  Wellicht komt dat nog eens van pas.

  In de "-stannen" heb ik geen contacten.

  Zelf denk ik ook aan emigratie t.z.t. en wel naar Latijns-Amerika.

  In vele Aziatische landen (Thailand, Filipijnen…) heb je nl. problemen met "bepaalde religieuze minderheden" die aanslagen plegen.

  Latijns-Amerika daarentegen is homogener en lijkt me vanuit terrorisme-oogpunt dan ook veiliger.

  Tot die tijd wil ik desnoods wel nog geld verdienen in China, maar mijn oude dag zou ik liever slijten in Panama bv.

  Groeten,
  Michielsens

 30. [28]
  Cincinnatus,

  Klinkt mooi, maar Fidel, Kim en de dictaturen van Myanmar en verscheidene andere landen zitten al geruime tijd in het zadel. In Noord-Korea en Myanmar\Birma zou je nog kunnen zeggen dat het door isolement komt, maar in Cuba, ondanks het feit dat het land letterlijk voor de ogen van de bevolking tot stof vergaat, gebeurt vooralsnog helemaal niets. Als je daar 40 tot 50 jaar geleden was gaan wonen, was je oud geworden en gestorven zonder ooit een verbetering te zien. Is het niet handiger om te wachten tot een land echt tekenen vertoont dat het liberaliseert of democratiseert vóórdat je vertrekt? Ik neem toch aan dat het dan niet gelijk de volgende dag volgeïnvesteerd en gelijkgetrokken is.

  Al blijft dat koopkrachtverschil natuurlijk wel aantrekkelijk. En waarom alleen kijken naar Azië? Afrika zal ook best wel wat te bieden hebben. Ik geloof dat bijvoorbeeld Madagascar nu een redelijk liberale (naar Afrikaanse begrippen) regering heeft onder Ravalomanana. Daarbij is het momenteel nog straatarm dus kun je flink wat besteden met je euro’s. En het is nog een lekker tropisch eiland ter grootte van Frankrijk met een mix van Maleise en Afrikaanse cultuur ook. Al is het wellicht erg rimboe en primitief, en je moet maar afwachten in welke richting het zich ontwikkelt.

  En zo zijn er nog vele andere opties. Het zal me benieuwen welke je zult kiezen, en met welke criteria.

Comments are closed.