De oorlog van allen tegen allen is het idiote Hobbesiaanse idee dat nu al een eeuwigheid als een legitimatie voor de staat naar voor wordt geschoven. Daarbij wordt de democratie voorgesteld als het redelijke, vredevolle alternatief voor het onvermijdelijk gewaande bloedvergieten. De belangenconflicten tussen verschillende groepen in de samenleving wordt niet meer beslecht door geweldpleging, maar door het tellen van stemmen. Dat is beschaafder en daarom is de democratie beter dan de anarchie.

Erg logisch consistent is deze gedachtegang niet. Zij veronderstelt immers dat in een gevecht de meest talrijke belangengroep het pleit altijd wint. Toch hoeft dat niet waar te zijn. Een kleine groep krachtpatsers kan gemakkelijk een heel veel grotere groep watjes onder de knoet houden. Daarnaast zijn er nog een reeks andere factoren die de uitkomst van een veldslag bepalen, zoals bewapening, tactiek, bevoorrading, het moreel van de troepen…

De redenering gaat ook uit van de foute veronderstelling dat wie bereid is voor een bepaalde politiek te stemmen, daar ook het risico van een echt gevecht voor over zou hebben. Wanneer een democratische staat een herverdelend belastingsstelsel invoert, zullen slechts weinigen onder de ja-stemmers de moed hebben om het geld zelf te gaan stelen.

Maar verreweg het grootste zelfbedrog van de voorvechters van deze theorieën is de veronderstelling dat de democratische staat de rechten van haar burgers beschermt. Een paar uit de werkelijkheid gegrepen voorbeelden tonen dat aan. Het gaat om België. Niet bepaald een land met een slechte reputatie als het om respect voor de mensenrechten gaat. Of dat is tenminste wat de propaganda ons doet geloven.

(1) Een man wordt, zonder reden of aanleiding, bij het verlaten van een café op klaarlichte dag in elkaar geslagen door een… nee zijn afkomst doet er eigenlijk niet toe. Terecht verontwaardigd over zo’n onrecht gaat de man de dag daarop naar de politie. Groot is echter zijn verbazing als hij daar de raad krijgt om geen aangifte te doen. Een aangifte kan niet langer anoniem, en met bekendmaking van de naam zou het slachtoffer zich blootstellen aan wraakacties. De vertegenwoordiger der wet geeft daarmee zelf ootmoedig toe dat hij de wet helemaal niet kan handhaven, laat staan het recht.

(2) In een betere wijk van een Vlaamse gemeente wordt een dronken jongeman voor zijn ouderlijk huis gearresteerd wegens nachtelijk lawaai en openbare dronkenschap. Hoewel het best wel mag afgekeurd worden wat hij deed, was de arrestatie wel disproportioneel. Een beetje luidruchtig loltrappen was het enige waar hij zich aan schuldig maakte, een probleem dat perfect opgelost had kunnen worden door gewoon even bij de ouders aan te bellen. Maar de sicherheitsdienst vond dat niet nodig. De ouders werden zelfs de volgende dag niet verwittigd. Gelukkig dat er een buur hen wist te vertellen wat er was gebeurd. Maar toen de vader zijn zoon ging ophalen in het politiekantoor werd hij wandelen gestuurd. Klaarblijkelijk vond de kommandant dat het ettertje nog wat meer moest brommen. Deze harde aanpak van de criminaliteit staat wel in schril contrast met die in mijn eerste verhaaltje.

(3) En dan hebben we Peter D’Hondt, Peter de verschrikkelijke. De Dendermondse politierechter heeft zich een reputatie van strengste rechter van het land opgebouwd. Een klant van mij werd met 6 maanden rijverbod en een fikse boete beladen en uitgescholden voor wegpiraat. Hij reed 140 waar hij 70 mocht. Het baatte de man niet te argumenteren dat de vaststelling werd gedaan op een volkomen lege snelweg in het holst van de nacht en dat de snelheidsbeperking, een restant van pas beëindigde wegenwerken, volstrekt geen zin had. Ik verdenk er die staatslui zelfs van dat ze met opzet de bordjes 70 waren ‘vergeten’. Een dergelijke uitlokking van misdrijven stoot normaal gesproken zelfs een overtuigd democraat tegen de borst. Maar voor Peter blijft het steeds befehl ist befehl!

De goedheid van de mens

Waarom vreest toch iedereen dat de wereld in totale chaos zal vervallen als de staat zou ophouden te bestaan? Ik denk dat dit een emotioneel probleem is. Ieder mens met een min of meer ontwikkeld moreel onderscheidingsvermogen wordt sterk ontroerd door het handelen van onze misdadige medemens. Hoe gruwelijker de daad of hoe onschuldiger of weerlozer het slachtoffer, hoe meer het ons raakt. En het vreemde is dat die emotionele lidtekens heel lang blijven, dat het emotionele geheugen schijnbaar veel langer doorwerkt dan het rationele. De rede wordt er zelfs door gestoord. De gemeenplaats als zou de mens van nature slecht zijn mist immers elke redelijke onderbouw. En dat is gemakkelijk empirisch vast te stellen.

Vraag aan zoveel mogelijk mensen in uw omgeving of ze voorstander zijn van anarchie en waarom? Het antwoord zal haast altijd negatief zijn en de motivatie Hobbesiaans. En wat leert dit ons nu echt? Dat de overweldigende meerderheid van de mensen geen chaos wil. En zeg nu zelf, dat is toch goed, niet? Er is geen enkele reden om aan te nemen dat diezelfde mens, in afwezigheid van een repressieve staat, bevrijd van eerbiedige vrees, zich plots in grote getale aan het plegen van misdrijven zou vergooien en zo de chaos te creëren die hij met rede vreest.

In tegendeel! De politieke staat in al zijn vormen is de bron van het conflict en te denken dat door voor deze of gene partij te stemmen we iets van onze problemen kunnen oplossen is vergelijkbaar met de cyrrosepatient die zijn ziekte probeert te genezen door van merk Whisky te veranderen (Butler Shaffer). De staat heeft conflict en dreiging nodig als raison d’état. Door aan belangengroepen het verpletterende gewicht van het staatsgeweld ter beschikking te stellen past de staat het oude Romeinse principe divide et impera toe. Zo houdt zij ervan om problemen van rassenhaat, onveiligheidsgevoel of kansarmoede te creëren of het belang ervan zwaar te overdrijven, enkel en alleen om zelf de oplossing te kunnen zijn. En de staat kan alleen maar deze bestaansreden kwijtraken als wij ons van dit kankergezwel in onze geesten weten te ontdoen, als wij ophouden met onszelf op te delen in werkgevers en werknermers, autochtonen en allochtonen, producenten en consumenten, hetero’s en homo’s, mannen en vrouwen, en terug gewoon mens worden.

NIET STEMMEN is terug MENS worden!

Voor een alternatief op 8 oktober, klik hier

56 REACTIES

 1. [25] Lieve M.

  "Ik heb slechts betoogd dat de mens slecht is"

  Los van Hobbes is dat precies het probleem. En weet je wat? Het doet er helemaal niet toe. De zogenaamd slechte natuur van de mens is al het voorwerp geweest van ontelbare psychologische en filosofische epistels. In the end, we’ll probably never know for sure.

  Waar het mij wel om gaat is de mind set. Almaar door staan roepen dat de mens slecht is heeft op zich geen zin. Het krijgt zin als je er een doel mee dient. En dat doel kan m.i. alleen de legitimatie van de staat zijn. Hoe meer we de slechtheid van de mens in de verf zetten, hoe minder verweer we hebben tegen de staat.

  Door precies het tegenovergestelde te propageren – de mens is au fond goed, maar tot het slechte in staat – kunnen we een case maken voor de staatloze samenleving (waar, in tegenstelling tot wat de pessimisten beweren, wel degelijk empirisch verifieerbare voorbeelden van bestaan). Door die case te maken kan de mind set van de burger geleidelijk wijzigen en wordt het doel ietsje meer bereikbaar.

  Of om het anders te stellen: de vrijheid zit in jou en in mij!

  Arjen

 2. [24] Owl,

  "In ieder geval weet ik nog zo net niet of de "mens" slechts is. Maar dat politici dat zijn, lijkt me wel duidelijk."

  Omdat politiek slecht is, daarom ‘zijn’ politici dat nog niet. Omdat iemand slecht handelt, daarom ‘is’ hij het nog niet. Omdat de mens denkt dat hij een ‘goede’ wereld kan creëren door een democratie als ideaal uit te roepen, daarom ‘is’ hij nog niet dom. Je moet maar eens naar een nucleaire of petrochemische installatie kijken, of naar een ruimtevaartuig (om maar enkele wonderen te noemen), en je beseft dat ‘de mens’ ongelofelijk slim is. Dat betekent niet dat hij niet tot domme dingen in staat is. Je hoeft maar naar jezelf te kijken om te begrijpen dat ‘de mens’ goed is, al is ‘hij’ tot erg slechte dingen in staat.

  Arjen

 3. [32] … en, nee, dit zijn geen semantische spelletjes. Het is een realiteit waarvan 200+ miljoen lijken de stille getuige zijn.

  Arjen

 4. [31] Beste Arjen (*),

  "Waar het mij wel om gaat is de mind set. Almaar door staan roepen dat de mens slecht is heeft op zich geen zin. Het krijgt zin als je er een doel mee dient. En dat doel kan m.i. alleen de legitimatie van de staat zijn."

  Ik begrijp niet hoe het feit dat de mens slecht is zou kunnen legitimeren dat ik de controle over mijn leven juist aan andere mensen zou moeten overlaten.

  Het feit dat de mens slecht is, zie ik nou net als een argument tegen de staat.

  "Het doet er helemaal niet toe. De zogenaamd slechte natuur van de mens is al het voorwerp geweest van ontelbare psychologische en filosofische epistels. In the end, we’ll probably never know for sure."

  "Hoe meer we de slechtheid van de mens in de verf zetten, hoe minder verweer we hebben tegen de staat."

  Dat vind ik dus nog erger. Hierbij stel je je op als een politicus. Hoewel je toegeeft dat het misschien wel klopt dat de mens slecht is, wil je dit feit onder het tapijt vegen i.v.m. de mogelijke gevolgen. Wie hou je dan eigenlijk voor de gek?

  Begrijp me niet verkeerd: ik deel je doel, nl. geen staat (of een ferm uitgeholde) maar als we dat moeten bekomen door list en bedrog is de vraag of dit wenselijk is.

  Groeten,
  M

  (*)(wellicht ook Lieve Arjen maar dat krijg ik toch echt niet over mijn lippen)

 5. [32] Hoi Arjen,

  Zelf ben ik van mening dat politici helemaal niet dom zijn, ook niet degene die schijnbaar domme dingen doen.

  Ik denk dat ze heel sluw zijn en weten inschatten wat de domme massa wil (bv. hogere pensioenen) om daarmee hun electoraal voordeel te doen.
  Maar als iemand -zoals in dit geval een politicus- bewust iets slechst/doms doet om er zelf voordeel bij te halen, dan is hij dus slecht (niet in de zin van waardeloos/dom, doch in de zin van doortrapt/schurk/onbetrouwbaar/niet integer).
  Politici zijn kortom helemaal niet dom. Integendeel, ze zijn slim en doen bewust populaire domme dingen en dat is dan net een bewijs van het feit dat ze slecht handelen en gezien dit bewust is, daarmee van het feit dat ze slecht zijn.

  En juist dit pleit tegen een staat.
  Dus: benadruk dat de mens (of in elk geval de homo politicus) slecht is om daarmee een argument TEGEN een staat te hebben.

  Groeten,
  M

 6. [32]
  Ik denk dat de grootste makke van tal van die in de 19e eeuw uitgebroede idealen over de ‘ideale’ maatschappij, als gevolg van de verlichte koning Ratio, was en is, dat men op dat papier geen rekening hiled met de zwakheden van de mens.
  Die uiteraard ongelijk ov er de mensen zijn verdeeld.
  En dan bedoel ik zwakheden als: liegen, bedriegen, afschuiven van verantwoordelijkheden, sterke neiging tot luihied en gemakzucht, jaloezie die dodelijke gevolgen kan hebben, inertie, wraaklust, haat, neiging tot wreedheden, ijdelheid, enz.
  Deze mensgeraleerde eigenschappen hebben elk ideaal altijd verstoord.
  En we hebben het failliet van het in praktijk brengen van deze papieren idealen in de 20e eeuw moeten constateren.
  Niet nadat miljoenen hier met hun leven voor moesten betalen: voor die fantasie-en van koning Ratio!!
  Hoog tijd om een toontje lager te gaan zingen als het om idealen gaat, maar voor een pragmatischer benadering te gaan kiezen.

 7. [32] Arjen,

  Arjen,

  Je kan van een dode natuurlijk ook zeggen dat het een levende is die
  niet meer ademt.

  Maar goed, misschien is de menselijke natuur net als die van de verscheurende wolf of de killerwesp die in 2 uur tijds 30.000 bijen afslacht of de pneumokock-bacterie "jenseits van gut und böse"
  en is de verdorvenheid, onredelijkheid en wreedheid die de mens reeds van in de wieg kenmerkt dusdaning in "onze natuur" ingebakken dat het ontglipt aan een "ethische beoordeling" net zoals het hebben van "blond haar" of "groene ogen" of "zes tenen" niet "goed" of "slecht" is maar gewoon een gegevenheid.

  Echter er is geen noodzakelijkheid dat een realistische visie op de de
  menselijke aard (in tegenstelling tot het whisfull thinking dat de
  mens goed is) ons tot het verdedigen van een "sterke staat" zou moeten
  brengen.Integendeel,juist het besef van "homo homini
  lupus est" , is (zoals M reeds aangaf) een krachtige stimulans om ook machthebbers niet te vertrouwen en hun macht zoveel mogelijk te beperken.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [36] Beek,
  … en die is?

  Als je onze wereld pragmatisch benadert, en alle menselijke kosten van ons institutionaliserende gedrag in rekening neemt, dan kom je toch tot de conclusie dat onze super georganiseerde gekte geen echt praktische manier van maatschappelijke ordening voorstelt. Mag ik erop wijzen dat het grootste deel van die miljoenen NIET het slachtoffer waren van de ideeën – een idee heeft nog nooit een slachtoffer gemaakt – maar wel van de pragmatische oplossing voor menselijke problemen die jij hier schijnt voor te stellen: de staat! Niet wie beweert dat de mensheid in spontane vreedzame orde ‘kan’ samenleven (ik gebruik niet ‘zal’), maar zij die, verblind door de afschuwelijke wreedheden waartoe sommigen in staat blijken, hun hoop stellen op een instituut dat wel bij machte zou zijn om orde te scheppen, zij zijn dwalende dromers, de fantasten.

  Ik wil er bovendien aan toevoegen dat anarchie en utopia niets met elkaar gemeen hebben. De wereld is veel te complex om de perfectie ervan te kunnen bevatten, laat staan te betrachten. De echte utopisten zijn zij die menen dat de macht beperkt wordt door een paar woorden te krabbelen op een "goddamn piece of paper", dat minarchie ueberhaupt mogelijk is, dat een politiek systeem, dat niets anders doet dan verdeeldheid zaaien, in staat zou zijn ons een betere wereld te verschaffen, dat het "gouden gedrag kan voortbrengen uit loden instincten" (Herbert Spencer).

 9. [30] Owl,

  Afrika ?

  Ik haat insekten.

  Afrika zit vol met insekten..GROTE insekten….

  Niet dus 🙂

  Groetz,

  Cincinnatus

 10. [38] Het is niet voor het één of ’t ander maarre….

  good old Herb spencer was ook minarchist 🙂

 11. [38]
  Ik denk dat het vrije markt kapitalisme een zeer pragmatische benadering is.
  Maar ook die zal van lood geen goud maken, van bengelen geen engelen.
  Maar vrijheden lijken mij hier het best gegarandeerd, tevens enig besef van persoonlijke verantwoordelijkheid.
  Maar ook dit gouden kalf loopt de kans op ontaarding. Het is succesvol omdat de deelnemers er onderliggende waarden op nahouden: zoals het zich houden aan zijn belofte, betrouwbaar zijn, dienstbaar willen zijn, enz.
  Waarden die men echter bewust moet willen nastreven, immers zonder dit bewustzijn laat men zich gemakkelijk leiden door de eerder genoemde zwakheden.
  Het christelijk geloof doet een appel op dit bewuste streven.

 12. [37] Cinci,
  "homo homini lupus esse potest" zou voor dat doel al volstaan.
  [42]
  … en ik ben ook geen banaan!

 13. [43] Beek,
  Ik ben blij voor jou dat je er zo makkelijk een oplossing voor vindt. Maar ik heb toch nood aan een paar rationele concepten en principes, zonder mijn ziel – waarvan ik mij overigens vrij acht – te moeten verkopen aan nog maar eens een ander instituut (de kerk, de gemeente, de zelfhulpgroep,…) die mij gaat vertellen wat wel en wat niet te doen.

 14. [45] Hoi Arjen,

  Nog zieliger is het te bedenken dat velen er nog geld moeten bovenop leggen om hun ziel te verkopen. (Zoveel is ie dus waard, dat anders niemand hem wil!).

  Groeten,
  M

 15. [34] M.,
  (Nu ik weet dat je een ‘lieve’ jongen bent en niet één in de zin die Gerard Reve hieraan gaf, zal ik je niet meer zo aanspreken. Achteraf vond ik het zelf ook een beetje uit de hoogte, hoewel dat niet de bedoeling was)

  List en bedrog? Overdrijf je nu niet flink? Wie bedrieg ik als ik zeg dat het een onuitgemaakte zaak is of de slechtheid nu al of niet deel uitmaakt van de menselijke natuur? Denk je echt dat ik de slechte dingen des mens onder het tapijt wil vegen als ik mij verzet tegen een concept dat oorzaak is van de dood van 200 miljoen mensen in 100 jaar (om nog niet te spreken van de rest van de schade)? Ben ik slecht (een politicus nog wel!) als ik zeg dat de mens goed is? Is Cincinnatus een realist als hij meent dat de nachtwakerstaat tot zijn essentiële dimensie beperkt kan worden?

  Ik ben overigens ook blij dat je er niet van houdt een doel te bereiken door list en bedrog. Dat betekent dat jij, anders dan Beek, niet gelooft in pragmatisme, dat jij een principieel iemand bent.

 16. [44] Arjen

  Dat zou best kunnen voor het doel volstaan maar helaas is het "est" en niet "potest"….

  Maar goed, dat is in zekere zin een
  andere discussie : waarmee ik het wel met je eens ben, is dat het voorgestelde Leviathan-medicijn van die rare Hobbes erger is dan de kwaal die het beweert te genezen.

  Een samenleving , totaal gebaseerd op het libertarisch niet-initiëren van geweld principe lijkt mij een onmogelijkheid.Er zullen zich altijd situaties voordoen waarbij geldt : nood breekt wet….

  Er zijn wel voorbeelden van "staatloze
  maatschappijen" bijv de Neanderthalers, Cro Magnons en misschien de vikingen van het Ijsland uit de 10 eeuw maar daar vervulden clan en familie de funktie van een soort proto-staat inclusief de mogelijkheid tot gebruik van arbitraire dwang.

  Echter waar ik dan wel weer inhaak, is dat gestreefd moet worden die arbitraire dwang tot een minimum minimorum te beperken waarbij de limiet de horizon is…

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [47] Arjen,

  Ho ho ho.Rustig even.

  Waar heb ik geschreven dat ik meen dat de nachtwakersstaat tot zijn essentie beperkt kan worden ?

  ik hoop nergens want zo optimistisch ben ik natuurlijk niet.Neen, een minarchie neigt ernaar uit te dijen.Door dit te erkennen en in het besef dat de overheid verdorven machtswellustigingen aantrekt als een mesthoop vliegen, kan dit proces wat worden afgeremd maar dan komt er wel weer één of andere nationale crisis waardoor de minarchie toch buiten z’n voegen groeien zal….dit lijkt mij welhaast wetmatig….dan is het eeuwen
  wachten voor er zich es een gelegenheid voordoet zich van het tyrannieke juk te ontdoen…wachten tot de overheid dusdanig is gegroeid dat ze onder haar eigen gewicht implodeert….

  Dus optimistisch bekeken, is staatkundige vrijheid zoiets als de
  "komeet van Halley" , die komt ook 1 keer in de 76 jaar…zo zal in het beste geval staatkundige vrijheid zich per miljoen jaar misschien 30 of 40 jaar voordoen…ff licht en dan weer donker….

  Eigenlijk is er nog maar 1 in de geschiedenis iets geweest wat leek op
  een minarchie…namelijk de USA van pakweg de periode van William Penn (koloniaal tijdperk) tot 1860 (en dan nog met veel onderbrekingen)….

  ok goed, ik ben iets te negatief : er zijn nog een paar belastingparadijzen
  maar dan is het echt wel gedaan.

  Nederland of België zijn zelfs in de liberale 19de eeuw nooit dichtbij geweest.

  Dus ik ben uiterst pessimistisch wat de kans op het handhaven van een minarchie betreft….maar nog veel pessimistischer wat de kans op een anarcho-kapitalistische samenleving betreft : when pigs could fly….immers een minarchie kan men zich nog voorstellen maar voor anarcho-kapitalisme pur sang is gewoon een ander soort mens nodig, een engelenras !

  Groetz,

  Cincinnatus

 18. [47] En wat het pragmatisme van Beek betreft….ik denk dat ie gewoon wil waarschuwen tegen een dogmatisme als waarvan een beroemde Duitse filosoof (ik meen Hegel…een intellectuele schurk en statist van de ergste soort trouwens) blijk gaf, die toen
  ‘m werd gezegd dat zijn theorieën in strijd waren met de feiten , antwoordde : Des te erger voor de feiten !

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [47] Hoi Arjen,

  Nou nog het puntje achter M weglaten en dan ben ik pas echt blij 😉

  "Ben ik slecht (een politicus nog wel!) als ik zeg dat de mens goed is?"
  Ik had de indruk dat je zei dat feiten er niet toe deden maar dat je m.h.o.o. een bepaald doel -hoe nobel dat ook weze- iets niet gezegd wilde hebben.
  Dat kwam niet erg "zuiver" op me over.

  Misschien heb ik je niet helemaal correct geinterpreteerd. In dat geval excuses voor een vervolgens ongelukkige woordkeus mijnerzijds.

  "Is Cincinnatus een realist als hij meent dat de nachtwakerstaat tot zijn essentiële dimensie beperkt kan worden?"

  Ik denk het wel.
  Principieel ben ik weliswaar voor de volledige ophef van de staat, maar ik acht dit praktisch onmogelijk en derhalve lijkt een absoluut minimalistische minarchie me het maximaal haalbare.

  Ik deel de visie van Michielsens (en wellicht ook van Cin) dat als je dat wil bereiken, je constant het opheffen van de staat moet prediken, simpelweg omdat mensen de minimale staat die er toch nog zal zijn, constant kritisch tegen het licht van dit ideaal zullen houden en door de meest stricte normen als uitgangspunt te nemen, zal je ook de scherpste afwijzing bij het volk kunnen oproepen bij elke uitbreiding van de staat (in wat voor kleine stapjes dan ook).

  Samengevat: theoretisch is anarcho-kapitalisme het ideaal, praktisch zullen we met een minarchie genoegen moeten nemen, maar om te vermijden dat die binnen de kortste keren vervalt tot waar we ons nu bevinden, moeten de mensen constant scherp gehouden worden en dat doe je door maximale haat tegen het fenomeen staat te prediken door als ideaal te blijven propageren dat je die wil afschaffen (ook al weet je dat dat allerlaatste stapje nooit gezet zal/kan worden).

  Groeten,
  M (zonder puntje)

  PS met je laatste allinea ben is de lieve jongen natuurlijk gelukkig als een kleuter die net een lolly kreeg.
  Gelieve het tot een signature te maken die je aan het eind van elk willekeurig bericht toevoegt 😉

 20. [51] Jij zet wel de puntjes op de M! Of juist niet…

  "…als ideaal te blijven propageren dat je die wil afschaffen (ook al weet je dat dat allerlaatste stapje nooit gezet zal/kan worden)."

  Bezondig jij je hier niet aan het ‘list en bedrog’ dat je mij enkele post geleden nog naar het hoofd slingerde? Ik denk dat ik die signature toch nog even moet bekijken 😉

 21. [52] Hoi Arjen,

  Toch niet: als het mogelijk was zou ik de staat nl. echt afschaffen. Dus ernaar blijven streven en dit aankondigen is prima. De enige reden waarom het niet tot afschaffen komt is dat de omstandigheden er waarschijnlijk nooit zullen naar zijn.

  Wat is nl. het geval?
  Een staat bestaat a.g.v. grenzen.
  Dus moet je die afschaffen.
  Maar stel dat Nederland dit doet maar Duitsland en Belgie doen dit niet, dan houdt NL op waar D en B beginnen en is er de facto toch een afgegrenst gebied en zolang D en B een leger hebben, is er en dreiging dat zij hun territorium zouden uitbreiden door NL te anexeren.
  Maar stel dat het tot een ommekeer komt in de samenleving in D en B en ook zij als libertariers hun staat zouden willen afschaffen, dan hebben we een groter gebied, maar dan worden we nog steeds ingeperkt door de nieuwe buitengrenzen waaronder Polen etc. en Frankrijk etc.

  M.a.w. het probleem is nog niet van de baan. Dat is het pas als de hele wereld meedoet. Zoniet is er altijd een grens met een ander land zelfs als dat ander land Madagascar is.

  Dus een volledig statenloos Anarcho-kapitalisme kan wel als andere staten allemaal meedoen.
  In dat geval kunnen we het dus wel realiseren. Het blijft dus een mooie zaak ernaar te streven.

  Alleen vrees ik dat er altijd minstens 1 andere staat zal weigeren zichzelf op te heffen. Derhalve heeft ons "vrijgebied" een grens die verdedigt dient te worden en zijn we dus de facto een staat.

  Dat neemt niet weg dat zolang we een minarchie zijn, we wel kunnen blijven streven naar een anarcho-kapitalisme en ondertussen zolang we onze minimalistische staat hebben het ideaal voor ogen kunnen blijven houden, met als voordeel dat de massa dan extra kritsch zal zijn t.o.v. uitbreiding van de macht van de staat.

  Groeten,
  M

  PS in het vakje "naam" moet meer dan 1 karakter ingevuld worden, ander werkt het niet. Mijn ondertekening (onder "Groeten" is evenwel steeds zonder puntje).

 22. [53]
  M,

  Kunnen anarcho-kapitalistische beschermingsorganisaties ons niet verdedigen tegen eventuele agressie van "buitenlandse" staten? Zwitserland is in WOII ook niet aangevallen, mede omdat vrijwel de hele bevolking gewapend was en onderdeel van het leger. Niet dat dienstplicht een goed idee is natuurlijk, maar een hele bevolking die zijn vrijheid verdedigt tegen een invasie lijkt me een minstens zo formidable opponent als een, zoals gebruikelijk voor een staat, corrupt en inefficiënt georganiseerd leger.

  Mij lijkt een minarchie ook realistischer, en geneigd tot uitdijïng, maar het is inderdaad beter te streven naar maximale vrijheid. Altijd zoveel stappen richting dat doel als mogelijk en juist is.

 23. [55] Hoi Owl,

  De redenen om Zwitserland niet aan te vallen lijken me velerlei, waaronder:

  Het land heeft niet echt grote steden.
  Je moet bijna elke boerderij appart bombarderen om enigszins grip te krijgen op het land. Da’s gewoon onbegonnen werk.

  Door een paar tanks in bergpassen te rijden, sluiten ze het land in geen tijd hermetisch af met vrij weinig moeite.

  Maar naast de militaire overweging is er nog een andere.

  Waar anders moet een fatsoenlijk dicator zijn geld/goud onderbrengen (zich voorbereidend op zijn toekomst na zijn afzetting)?

  Zwitserland tot een deel van het eigen rijk maken, impliceert dat je er geen "off shore" account meer kan hebben.

  Zo dom waren die goud rovende nazi-kopstukken niet.

  Maar om terug te komen op het thema: in Zwitserland is dienstplicht, opgelegd door … je mag 3 maal raden.
  Zo vrij is Zwitserland dus, dat je na je basisopleiding (van ik dacht amper 3 maand) jaarlijks 2 weken op training moet tot je 50e.

  Als ik ooit in het land ga wonen dan ten vroegste op mijn 38e. Pas na 12 jaar kan je immers Zwitser worden en dan ben ik dus alvast 50 😉

  [56] Wellicht dat ik er later meer tijd voor heb. Nu ga ik maar es slapen.

  Groeten,
  M

Comments are closed.