… hij bestaat, en wel in België!
Als u het begrip vrije markt hoort dan denkt u meteen aan kapitalisme, laissez-faire, deregulering en dies meer… aan de “geïdealiseerde markt, waar alle economische besluiten en acties door individuen betreffende overdracht van geld, goederen, en de diensten vrijwillig zijn” (wikipedia).
Maar waar ik het hier over heb is een beurs.
Binnenkort mogen we twee kaarsjes uitblazen voor de Euronext beurs die de naam Vrije Markt / Marché Libre meekreeg.

Driewerf hoera! Hoewel, niet alles is vrijheid blijheid. Wel integendeel. Het fenomeen wordt in de financiële vakpers met de nodige vooringenomenheid en gebrek aan kennis van zaken als een bedreiging afgeschilderd waar men best zijn handen van af houdt. Zo voelde Tijd-journaliste Frida Deceuninck zich vorig weekend geroepen om haar bijdrage fearmongering te leveren door luidkeels te waarschuwen voor de gevaren van dit wild kapitalisme.

Veel tot alles kan, weinig tot niets moet

De Vrije Markt is wat men in het jargon een niet gereglementeerde financiële markt noemt. Maar met haar slogan verdraait Deceuninck niet alleen de feiten, ze etaleert ook een ideologische bias en een gebrek aan economisch inzicht. Wanneer ze stelt dat de op de Vrije Markt genoteerde bedrijven hun jaarverslag niet minstens twee weken voor de algemene vergadering beschikbaar moeten hebben, dan geeft ze blijk dat ze artikel 535 en 553 van het wetboek vennootschappen niet gelezen of begrepen heeft. Maar veel erger is dat ze in één artikel zit te pleiten voor meer reglementering en strengere controle – en dus voor de k€ 150 à k€ 200 aan verdoken belasting die aldus op de bedrijven en hun aandeelhouders wordt gelegd – en tegelijk haar voorbeelden van hoe het fout ging haalt uit… precies ja, de gereglementeerde markt.

Want de Vrije Markt is voor geen meter vrij. Het klopt dat tal van reglementen en verplichtingen die op de ‘gewone’ effectenbeurzen gelden, niet van toepassing zijn bij een Vrije Markt notering. De bedrijven moeten zich ‘enkel’ houden aan de gewone boekhoudregels. De veel strengere internationale IFRS-normen zijn op hen niet van toepassing. Maar doen alsof deze strengere normen enig beperking van het risico op boekhoudkundige fraude of meer in het algemeen, een garantie voor economisch succes zijn, is de waarheid geweld aandoen. Enron, Parmalat en L&H zijn voorbeelden van op die gereglementeerde markt genoteerde bedrijven die, onder het wakende oog van de ’toezichthouder’ de meest schandalige faillissementen hebben gekend. Een bedrijf en haar potentiële kopers zijn pas boekhoudkundig vrij als ze zelf kunnen bepalen aan welke generally accepted accounting principles (GAAP) zij zich willen conformeren. En dat kan zijn Belgian GAAP, Netherlands GAAP, US GAAP, IAS, IFRS, maar ook E&Y GAAP, Deloitte GAAP of zelfs Arjen GAAP.

Maar ook een beursintroductie is niet vrij, en zeker niet gratis. Een bedrijf dat een initial public offer op de Vrije Markt overweegt moet een prospectus opmaken en dat kost op zich al een bom geld. Of zoiets erg nuttig is kan ernstig betwijfeld worden. Het gaat immers om een bijzonder technisch document dat voor de doorsnee belegger toch chinees is. Hij zal bij het nemen van zijn beleggingsbeslissingen zich doorgaans via de pers laten informeren en vertrouwen op de kunde en de eerlijkheid van de analisten. Dat zij de belegger oproepen om het prospectus grondig te lezen zegt meer over die pers dan over de gevaren van de markt zelf. Ze dekken zich bovendien snel in door eraan toe te voegen dat niemand, ook de beurswaakhond niet, enige garantie geeft (kan geven) op een goede afloop.

Om kort te gaan, elk bedrijf dat een publiek beroep op het spaarwezen doet kijkt aan tegen bijzondere regels en is dus niet vrij om een publiek beroep op het spaarwezen te doen, net zoals elk bedrijf (of individu) dat zaken wil doen aankijkt tegen een verstikkende reglementering van alles en nog wat, en dus niet vrij is om zaken te doen.

Daarmee wil ik niet zeggen dat op de Vrije Markt alles koek en ei is en zal blijven. Dat beleggen in aandelen die op de Vrije Markt noteren geen gevaren inhoudt. De Vrije Markt is net zo min als de vrije markt een rose garden. Bij elke vorm van menselijke interactie bestaat de kans op bedrog en onrechtmatig gedrag. Niemand kan ons de zekerheid bieden dat er nooit een dief of een geweldenaar ons pad zal kruisen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het kwaad met een nog groter kwaad moeten bestrijden, dat we onszelf moet bedriegen door ons vertrouwen te schenken aan een waakhond waar we zelf geen vat op hebben. Wie op een effectenbeurs wil beleggen die moet de verantwoordelijkheid dragen om zich voldoende te informeren en als het fout gaat de verliezen zelf dragen. Als hij belazerd wordt dan gaat het zelf achter de bedriegers aan en betaalt de kost daarvan met zijn winsten op de andere beleggingen. Dan en dan alleen is de markt vrij.

10 REACTIES

 1. Vrije markt in België? Dit is veel belangrijker: hoofddoek en sluierverbod mbt de komende verkiezingen van 8 okt 2006 in België.
  Meer info op http://www.rechtser.com
  En lees dit ook:
  http://lagonda.blogspot.com
  Het heeft geen zin nog langer te doen alsof er niks aan de hand is: het wordt tijd om er iets aan te gaan DOEN.

 2. een pensioenfondsbeheerder had uitgerekend dat de kosten van toezicht en de daarmee gepaard gaande rapportage, per pensioenfond gemiddeld 30 basispunt per jaar waren. Oftewel, de pensioenen zouden per jaar 0,3 % meer kunnen groeien bij minder nutteloze regelgeving.
  Maar ja, niemand ziet/voelt de kosten.

 3. [1] DOEN, mee eens.
  Zullen we proberen op 8 oktober in Roosendaal eens proberen tot concrete plannen te komen?
  Je mag ze nu al voorstellen!

 4. [3] Beste Hub: heb je wel eens van denaturalisatie gehoord?
  Ga me svp niet vertellen dat jij ook van pappen en nathouden houdt. Dit land gaat naar de bliksem en dat is zo goed als zeker als W.Bos en kornuiten aan het bewind komen.
  Dit is ook een feilloze oplossing: je moet Nederland lezen waar Australië staat.
  http://www.snopes.com/polit
  Geef het maar door en verzuim niet dat lamme ministersploegje op het Binnenhof in te lichten.
  Wil je er rekening mee houden dat in de Franse banlieues de situatie NU AL onhoudbaar is geworden en de ME er niet meer durft te komen, dat zoiets ook hier tot de mogelijkheid behoort??
  Snap je dat het tuig nu al denkt de macht over te kunnen nemen?
  Het is reeds 30 sec. voor 12…
  Groet, M

 5. [4] 30 seconden Voor 12 ?

  Nou, dat was het een 40 jaar geleden of zo…inmiddels is het 40 jaar na 12….dit land gaat niet naar de bliksem, dit land IS naar de bliksem
  maar zoals een kip waarvan de kop is afgehakt nog ff doorrent, holt men hier ook nog ff verder.

  Sociaal-democtratie en cultureel marxisme hebben Europa in een wurgende hougreep en dat brengt voor het verstikkende slachtoffer enig ongemak mee waarvan de massaal toestromende op verovering beluste (o.a.) islamitische horden maar één aspect zijn…

  Niet gaan stemmen gaat natuurlijk niks
  helpen maar wel gaan stemmen evenmin…
  met een bevolking en een elite die voor 99,9 % (inclusief het gros van de so called libertariërs) in de zak
  van de cultureel marxisten zit, kun je
  wel dromen van een "ommekeer"…echter
  de Europese beschaving die pakweg bestaan heeft vanaf de tijd van Cro Magnon , staat op het punt….of beter gezegd wordt op dit moment weggeveegd
  zoals eens de Puniërs door Rome uit de
  history of mankind werden weggegeeft….

  Democratie, feminisme,welfarisme,multiculturalisme,postmodernisme hebben van de gemiddelde Nederlander een pathologisch
  wauwelend wrak gemaakt die als de flagellanten uit de middeleeuwen de handen ten hemel heft en smeekt gekasteid te worden….wanneer de kastijdende karwats dan op de gebogen ruggen neerstriemt, gilt de zich in zelfhaat en white guild wentelende (en zich daardoor juist verlicht en superieur voelende)gemiddelde Nederlander als een varken dat levend gevild wordt : DANK U GOD VOOR DE ZEGENINGEN DIE U OP MIJ LAAT NEERDALEN ! 22 November zal dat weer
  es aantonen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 6. [6]
  Extreem rechtse Zwitsers.
  Misschien moet de NAVO daar nu spoedig bombardementen gaan uitvoeren.

 7. [7] Heb jij de vorige keer soms GL gestemd, SP of zelfs op de partij v.d.allahschreeuwers?
  Hoezo, extreem rechts? Bullshit. De Zwitsers zien heel duidelijk dat het vanwege praktische, financiële en maatschappelijke redenen onmogelijk is alle problemen van de hele wereld op te gaan lossen.Dat is niet (extreem) rechts, dat is realistisch. Kom daar hier eens om met al die MEELOPERS.
  Trouwens, qua oppervlakte is dat land er gewoon ONGESCHIKT voor en wat dacht je van al die rotspartijen? Zie jij de Zwitsers al gaten in hun bergen boren om huisvesting te realiseren?
  Kommt nicht in Frage!
  http://www.gregoriusnekscho
  Tschüss!

 8. [8]
  Maik,

  Ik denk dat Beek het sarcastisch bedoelde, maar goed.

  Overigens kan ik het sentiment van de Zwitsers best begrijpen, maar je kunt, volgens mij althans, ook overdrijven met "gesundenes Volksempfinden":

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/

  Dat 70% ervoor is om de grens hermetisch af te sluiten maakt dat nog niet een juist idee. Een beetje migratie kan een land best hebben, en heeft het zelfs voordeel van, ook al bestaat dat dan voor een groot deel uit mensen die jij en ik niet wensen. In ieder geval leef ik liever in een wereld waar nog enige uitwijkmogelijkheid bestaat voor zowel mezelf als voor de mensen die wel goede bedoelingen hebben. Als het maar niet te massaal gebeurt. En onderscheid maken tussen asielzoekers en economische vluchtelingen, evenals "echte" en "opportunistische" huwelijken is natuurlijk onbegonnen werk. Beter dan een algemeen quotum instellen. Eventueel afgestemd op een maximum gelijk aan de bevolkingsgroei of -krimp. En natuurlijk geen verzorgingsstaat hebben die mensen in uitkeringen laat zitten.

Comments are closed.