Da’s straffe praat, hè? Wel ja, dat komt ervan als die mensen mij het bloed van onder de nagels treiteren. Ik was nog maar één dag thuis van vakantie toen ik in mijn voor het overige zeer rustige en van grote criminaliteit grotendeels gespaarde gemeente getrakteerd werd op een joekel van een kras over de halve lengte van mijn wagen. En dat op klaarlichte dag op mijn eigen oprit terwijl ik gezellig thuis was.

Ik kan niet meteen een schuldige aanwijzen, maar kan wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beweren dat de dader groene motieven had. Ik bezit namelijk één van die wagens die voor groene fundi’s een steen des aanstoots zijn: een zelf ingevoerde Noord-Amerikaanse full size truck met een 282 paarden sterke, 4.7 liter V8 krachtbron onder de motorkap. Niet dat ik nu meteen een redneck of urban cowboy ben. Maar ik had voor de aanschaf van dit voertuig toch een paar, in mijn ogen althans, goede redenen. Ik zocht een voertuig dat een hoge graad aan rijcomfort met veiligheid combineert tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Ik doe voor de aankoop een voertuig altijd een grondige investeringsanalyse en ga dan de bottom line vergelijken. Als ik door te besparen op allerlei belastingen voor hetzelfde geld een betere wagen krijg dan is de keuze gauw gemaakt. En op belastingen besparen – het moet u als libertariër als muziek in de oren klinken – beschouw ik niet alleen als een (grond)recht, maar zelfs als een morele plicht. De enige manier om de staat tot zuinigheid te dwingen, zo zei een groot Belgisch fiscalist ooit, is haar zo weinig mogelijk te geven.

Dat de schurk die mijn eerste regenachtige avond in vier weken danig verpestte een eco-terrorist laat zich raden vanwege de drieste hetze die deze bevolkingsgroep tegen in hun ogen vervuilende terreinwagens aanvoert. De haatcampagnes hebben niet altijd het goedaardige karakter van alleen maar de eigen domheid te etaleren zoals foldertjes uit te delen of spandoeken op te hangen. Vaak gaat het om pesterijen, zoals het platzetten van banden, tot regelrechte beschadigingen. Mijn wagen en ik hadden de pech deze ergste soort te ontmoeten.

U heeft alle begrip voor mijn woede, hoor ik u nu denken, maar is dat allemaal wel voldoende om daarmee de hele groene, alternativicologische duurzamiwuste beweging met een zo beladen predicaat als misdadig tegen de menselijkheid te bezwaren? Overdrijf je niet een beetje?

U hebt natuurlijk gelijk, al hangt het er zo vanaf wat je onder de term verstaat. Het begrip misdaad tegen de menselijkheid wordt in het Nederlands nogal eens verward met de term misdaad tegen de mensheid, voornamelijk als gevolg van het feit dat humanité en humanity allebei zowel als menselijkheid (menslievend, mededogend) en als mensheid kunnen vertaald worden. Maar een misdaad kan alleen tegen de mensheid zijn als hij de hele mensheid treft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het simplo-biocultologisme de natuurbescherming of de rechten van toekomstige generaties inroept in zijn verzet tegen de ontwikkeling van kernwapens en als gevolg daarvan de gehele mensheid vernietigd wordt bij een komeetinslag (zo eentje als die welke voor mei 2102 is voorzien) die met een behoorlijk functionerend nuclear missile defense letterlijk naar de maan geschoten had kunnen zijn. Een dergelijke misdaad is het groene gedachtegoed an sich natuurlijk niet.

De term misdaad tegen de menselijkheid is ook een internationaalrechtelijk begrip, een vervanger van de oudere term volkerenmoord. In het artikel 7 van het Statuut van Rome, het verdrag waarmee in 2003 het Internationaal Strafhof is opgericht, worden ze omschreven als “elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval: (a) moord; (b) uitroeiing; (c) slavernij; (d) deportatie of onder dwang overbrengen van bevolking; (e) gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht.” Ook hier kan het groene gedachtegoed bezwaarlijk aan beantwoorden.

Maar het recht van de “internationale gemeenschap” is net als die gemeenschap zelf voor het recht volkomen irrelevant. Een misdaad wordt in natuurrechtelijk opzicht niet meer een misdaad omdat zij door het aantal slachtoffers of de graad van gruwel die ermee gepaard gaat de gemoedsrust en eetlust verstoort van de leden van een politieke kaste die zich wereldleiders noemen. In die zin is iedere moord een misdaad tegen de menselijkheid. Maar ook met een moord kan het groene gedachtegoed niet gelijkgesteld worden.

De betekenis die ik aan de term geef is deze: wie zich aan de menselijkheid vergrijpt maakt zich schuldig aan onmenselijkheid. Maar ik moet mij eerst en vooral verontschuldigen. Het is niet helemaal eerlijk om het groene gedachtegoed er als schuldige uit te pikken. Niet alleen deze ideologie is dehumanizing, maar in wezen elke politieke ideologie, met inbegrip van het politiek libertarisme. U zal mij in de gegeven omstandigheden wel vergeven dat ik mijn pijlen vooral op de ecoterrorist richt.

Een politieke ideologie is dehumanizing omdat zij steeds verdeeldheid genereert. Net als ras, geslacht, cultuur, nationaliteit, seksuele geaardheid, moraliteit, … heeft politieke ideologie altijd een wij en een zij tot gevolg. En dat leidt tot conflict en ultiem misschien tot de algehele vernietiging van de mensheid. En tegenover dit conflict stelt de politieke ideoloog de politieke staat als oplossing, de collectivist en etatist als overtuigd aanhanger, de politiek libertariër als enige weg terug, als enige mogelijkheid van geweldloze revolutie met als einddoel een vrije(re) samenleving. Maar elk ideoloog faalt. Er is er geen die inziet dat zijn voorgestelde oplossing eigenlijk een bron van conflict is. Getuige hiervan zijn de hatelijkheden naar “links”, en soms zelfs “allochtoon”, die van tijd tot tijd op deze pagina’s worden gepost voor geen andere reden dan het links of allochtoon zijn zelf. De kras op mijn wagen ook.

17 REACTIES

 1. "Niet alleen deze ideologie is dehumanizing, maar in wezen elke politieke ideologie, met inbegrip van het politiek libertarisme."

  Hoe bedoel je? Het libertarisme wil toch net de mens weer "humanizen"?
  Hem bewust maken van zijn eigen soevereiniteit, en trachten deze terug te winnen.

 2. [1] Hub
  Ik maak een onderscheid tussen het libertarisme en het politiek libertarisme. Dat laatste maakt nog steeds een ‘onderscheid’ tussen regeerders en geregeerden. Dat is de essentie van politiek en volstrekt onverenigbaar met het individueel soevereiniteitsbeginsel. Wanneer je het apolitiek libertarisme bedoelt, dan heb je gelijk.

 3. Ik begrijp je woede Arjen, je artikel is prima, alleen je milieulink met de autokras lijkt me wat prematuur. Zelf rijdt ik ook een paar van die 8-cilinders, maar ik weet waarover ik spreek als ik zeg dat ook in de keurigste ‘gezinnetjes wijken’ met grote regelmaat de kleine Peugeotjes, Fordjes en Opeltjes een speciale ‘behandeling’ krijgen toebedacht. Spiegels eraf, sturen verwijdert, krassen erop, op de kop gezet en benzine eruit, etc. etc. Zodra er per extreme toeval eens een dader wordt gepakt die het ‘milieuverhaal’ ophangt, dan lijkt me dat eerder ingegeven door een door hem te verwachten mildere strafbehandeling, dan het werkelijk bewegende motief.

 4. "…op een joekel van een kras over de halve lengte van mijn wagen…"
  Join the club!
  "…Niet dat ik nu meteen een redneck of urban cowboy ben. Maar ik had voor de aanschaf van dit voertuig toch een paar, in mijn ogen althans, goede redenen…."

  Redenen zijn irrelevant. Als jij een SUV wilt kopen moet jij dat weten, iemand anders heeft daar NIETS mee te maken.

 5. [5] [5]

  yup,

  en als ik een grote kras in die SUV wil zetten dan heeft iemand anders daar mooi ook niks mee te maken.

 6. [3] Er zullen altijd leiders en geleiden, regeerders en geregeerden,
  voorgangers en volgers zijn.
  Meer nog , een zekere mate van dwang en willekeur, regering dus, zijn onomkoombaar.

  Wie daaraan wil ontsnappen , kan zich vestigen als solitaire heremiet op een verlaten atol of in een hol in een
  ondoordringbaar gebergte (en dan hopen dat de tarantula of de wilde beer z’n soevereiniteit niet schendt) .Robinson Crusoë was "individueel soeverein" op
  z’n verlaten eiland….echter van ’t moment dat Vrijdag aanspoelde, ontstond een sociale orde en was er noodzaak aan "recht" om de verhouding tussen beide te regelen (in voorkomend geval was Robinson absoluut heer en meester ).

  Het anarchisme inclusief de right-wing hippie variant "anarcho-kapitalisme (met een mooiere term "agorisme") is een onmogelijkheid, zoiets als een vierkante circel of een droge druppel…"regering" d.w.z. een vorm van arbitrair, in zekere zin dwangmatig gezag is onomkoombaar daar waar mensen samen leven.

  Er zijn goede redenen om die regering zo klein en beperkt mogelijk trachten te krijgen (of te houden ) waarbij de limiet de horizon is (of met andere woorden : het kan altijd kleiner en beperkter).

  zie ook : http://www.thebirdman.org/I

  (aanbeveling van dit artikel wil nadrukkelijk niet zeggen dat ik het met de beweringen van deze auteur elders op z’n site ook eens ben)

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. [4] Bertus,
  Je hebt natuurlijk gelijk, maar ik rekende erop dat deze intellectuele oneerlijkheid mij in de gegeven omstandigheden zou vergeven worden. Ik heb er me trouwens voor verontschuldigd. Een beetje ecoterrorist met verstand weet trouwens dat een kras maken op een wagen alleen maar meer milieuschade veroorzaakt. Ik ben immers genoodzaakt om mijn deur te laten schilderen en dat kost milieubelastende energie en, bah… scheikundige producten.

 8. [7] Cin,
  Met jouw defaitisme neem ik geen vrede. Ik geloof niet dat anarchie gelijk staat met chaos, althans niet meer dan democratie, ochlocratie of dictatuur. Het is een historicistische vergissing te denken dat de geschiedenis is die richting moet lopen. Ik geloof niet, zoals de Birdman, dat de Natuur een afkeer heeft van machtsvacuum. Ik geloof dat de Natuur apathisch is, "not giving a damn for any of us because it hasn’t a damn to give".

  Maar dat is een onderwerp voor een ander stuk.

 9. [9] De "horror vacuï" waarover de Birdman het heeft is natuurlijk een manier van "uitdrukken".

  Het is ermee zoals met het socialisme : stel dat iedereen morgen om 10.00 uur exact evenveel had en vervolgens vrije handel werd toegelaten, tegen dat het avond was, was er al inkomensdifferentatie en
  een jaar verder had je weer gewoon armen en rijken.

  Schaf morgen de staat af en laat alles over aan de vrije markt en vrijwillig afgesloten contracten en korte tijd
  later heb je toch weer een soort staat of een "clanverband" met een "rulers" en "ruled" waarbij dwang aan de pas komt.

  Een minarchie (zoals voorgestaan door Ayn Rand (die in "Kapitalisme , the unknown ideal goed uitlegt waarom "anarchie" niet kan werken)en Mises en enigzins benaderd in de
  USA onder de artikels van Confederation, de eerste ambtstermijn van Jefferson en tussen 1849 en 1860)
  is het beste waar we kunnen op hopen.

  Wat de kras op je auto betreft….mij overkwam een tijd geleden hetzelfde.Ik ging bij m’n ouders op bezoek alwaar net "koers" (een wielerwedstrijd) was geweest en toen ik bij hen aankwam, stond een dronken viezerik te zeiken in de tuin van de buren.Het was al laat en ik had m’n lichten op waarbij ik (ongewild) bij het parkeren de wildzeiker in ’t licht zette , dit tot woede van hem en twee kameraden die daarin blijkbaar een aktie van afkeuring zagen.
  Nu vind ik het inderdaad wansmakelijk
  op het gazon van iemand anders te gaan zeiken maar daar ik met die buren overhoop lig, kon ik er ook niet weer zo zwaar aan tillen en alleszins had ik geen tijd om met 3 dronkelappen
  te palaveren dus negeerde ik hun gemurmureer en ging naar binnen.

  Later reed ik weer naar huis, ging slapen en ’s ochtends wist mevrouw Cincinnatus me te melden dat er een kras van linx naar rechts over de hele lengte van het voertuig was gemaakt.Ik
  verdenk uiteraard de zeikerd en z’n kornuiten.

  Het liefst zou ik zo’n kerel met een stevig touw aan mijn trekhaak vastbinden en dan es een ommetje maken van enige tientallen kilometers
  maar dat is helaas niet mogelijk.

  Alleszins ben ik ervan overtuigd dat met dergelijke lui niks aan te vangen valt en dat het geen zin heeft te veinzen dat zij "rationele wezens" zouden zijn of "individueel soeverein".
  Jan Rap en zijn maat verstaan alleen de taal van de karwats en dat zal in libertaria niet anders zijn.

  O ja…nog iets over de "groenen"….dat zijn dus "watermeloenen" : groen van buiten , rood van binnen.Het oude kader van de KP zit al lang bij groen! (Voorheen agalev).Nu communisme het niet meer doet als rechtvaardigingsgrond voor hun tyranniek streven , komen ze met het milieu aanzetten.als het aan die engerds ligt, gaan we met z’n allen terug naar het stenen tijdperk (uitgezonderd zijzelf)….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. Misschien dat je je in die suv iets teveel vrijheid hebt toegekend in de vorm van medeweggebruikers een stukje weg misgunnen c.q. het niet zo nauw nemen met de veiligheid van medeweggebruikers. Wordt niet voor niets een asobak genoemd.

 11. [12] Mevrouw, Mijnheer,

  Vrijheid is niet iets waarvan ‘men’ zich te veel ‘kan’ toekennen. Het wordt niet ’toegeëigend’, het ‘is’ eigen aan de mens, het individu, en wel onbeperkt. Vrijheid is onbeperkt of is niet. Zolang je dit niet door hebt kan je op deze site beter je mond houden.

  zie ook http://www.lewrockwell.com/

 12. Hallo Arjen,

  Semi off topic:

  "De enige manier om de staat tot zuinigheid te dwingen, zo zei een groot Belgisch fiscalist ooit, is haar zo weinig mogelijk te geven"

  Daar ben ik het vanzelfsprekend volmondig mee eens.

  Zou je me kunnen vertellen wie dit zei?
  Ik heb het wellicht weldra nodig om dit in professionele context te kunnen citeren (met bronvermelding).

  Dank bij voorbaat,
  Michielsens

 13. [14] Michielsens,
  Het is allicht geen letterlijk citaat, maar het komt van Albert Tiberghien. Ik meen dat het voorkomt in zijn "Handboek". Ik heb het op kantoor en kijk het morgen even voor je na.

 14. [10] Cin,
  "minarchie (zoals voorgestaan door Ayn Rand…"

  Our old Ayn schijnt niet geheel consequent te zijn, want ze schreef ook : "I see no ethical standard by which to measure the whole unethical conception of a State, except in the amount of time, of thought, of money, of effort and of obedience, which a society extorts from its every member. Its value and its civilization are in inverse ratio to that extortion", en de verdediging van een "whole unethical conception" is niet wat je van deze ethische tante zou verwachten!

Comments are closed.