Een ‘beperkte toepassing’ van biometrie, noemde de verantwoordelijke minister Van Boxtel het in 2002, bij de wijziging van de paspoortwet. Op 24 januari 2005 vond er echter een radicale verschuiving in het regeringsstandpunt plaats, toen de ministers Donner en Remkes een brief naar de Tweede Kamer stuurden. Daarin stond dat er een nationale databank met biometrische data van paspoorten zou komen met als doel mensen te identificeren.

Op 26 augustus 2006 werd het eerste biometrische paspoort aan Atzo Nicolai, minister van Binnenlandse Zaklen en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) uitgedeeld.

Centrale opslag maakt het mogelijk personen heimelijk online te identificeren en te volgen via digitale beelden. “De mogelijkheid ontstaat om de identiteit tevens online te verifiëren. Dit veronderstelt dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd. Aldus kan het groeiende aantal gevallen van de zogenaamde look-alike-fraude, waarvan ook terroristen gebruik maken, worden tegengegaan”, aldus de bewindslieden.

www.cs.ru.nl/~bart/PRESS/co…

Onder invloed van het antiterreurbeleid van de VS en de EU wil Nederland internationaal voorop lopen bij de ontwikkeling van antiterreurmaatregelen.
Met de strengere eisen willen de VS de zogenaamde lookalike-fraude tegengaan. “Nu vervalsen nauwelijks mogelijk is, gooit de georganiseerde misdaad het namelijk over een andere boeg”, legt Bart Jacobs, hoogleraar informatica aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, uit. “Ze stelen massaal paspoorten — in Nederland enkele tienduizenden per jaar — en als een of andere criminele jopie een paspoort nodig heeft, kijkt hij in de bak met gestolen paspoorten en zoekt het reisdocument dat het beste bij zijn uiterlijk past. Even naar de kapper en Hans Anders en de douanier op de luchthaven ziet geen verschil.”

www.cs.ru.nl/~bart/PRESS/re…

Over de centrale database merkt Jacobs op: “Een centrale databank geeft geen extra betrouwbaarheid, want die bevat dezelfde biometrische gegevens als die op de chip op het paspoort staan. Dit gaat alleen op als de chip op het reisdocument kapot is.”

Volgens hem kan de authenticiteit van het document via de bestaande mechanismen ook offline worden aangetoond. “Daarom zijn die nu juist ingevoerd. Als je beveiligingstechnieken kennelijk niet vertrouwt, moet je ze helemaal niet gebruiken.”
Hij stelt dat men vroeger eerst verdacht werd, waarna de privacy geschonden kon worden, maar dat binnenkort ieders privacy geschonden zal worden om daarna pas een verdachte te zoeken.

‘Vragen om problemen’
“Dit is vragen om problemen. Zo’n databank zal een erg aanlokkelijk doelwit zijn voor hackers die werken voor de georganiseerde misdaad. Inbraak veroorzaakt een nationale ramp. Onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid dergelijke risico’s wil nemen.”

Zo bleek de nieuwe generatie paspoorten kloonbaar en ontstond er de nodige angst omtrent de geplande centrale opslag van persoonsgegevens door de Nederlandse overheid.

tweakers.net/nieuws/44160/B…

Ook collega Jaap-Henk Hoepman van de Radboud Universiteit, vindt de databank gevaarlijk: “Een centrale database schreeuwt gewoon om een function creep: de politie krijgt toegang tot de database bij het vinden van vingerafdrukken bij een zwaar misdrijf, bijvoorbeeld.”

Een centrale biometrische databank deed Maurice Wessling van Bits of Freedom destijds huiveren: “Een centrale databank kan ook de identificatieplicht ondersteunen. Als je wordt aangehouden zonder licht en je hebt je paspoort niet bij je, dan moet je mee naar het bureau om je vinger te vergelijken met de databank. Dat kan zelfs op straat als agenten mobiele vingerscanners krijgen.” Hij vreest misbruik.
Immers, ook het burgerservicenummer (BSN), de OV-chipkaart en het elektronisch patiëntendossier (EPD) wekken argwaan: “Ook daarbij is er sprake van dat onbevoegden toegang zouden kunnen krijgen. Minister Zalm van Financiën praat al met banken en verzekeraars over het kunnen opvragen van gegevens die bij een BSN horen.”
www.bof.nl/docs/P&I_rfid.pdf

Ook de oud-hacker Rop Gongrijp is pessimistisch. “Eerst het rfid-paspoort en straks staat op de OV-chipkaart waar je geweest bent, wat komt hierna? Het volgen van alle auto’s met chips in verband met rekeningrijden en cameratoezicht elke honderd meter in de straten? Het lijkt wel alsof in Nederland niks te gek is. Het moet eerst flink misgaan, willen mensen realiseren dat we te ver zijn doorgeslagen. Nederland is erger dan andere landen in veel opzichten. In Amerika zijn mensen mondiger. Daar zie je al langzaam het verzet tegen afluister- en spionagepraktijken op gang komen.”

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vindt een centrale databank niet alleen overbodig, maar bovendien onveilig. Eerder al werd een plan voor een dergelijke centrale databank in Duitsland afgevoerd na bezwaren van privacy-bewaker Peter Schaar.
tweakers.net/nieuws/41305

Het probleem is niet een tekort in de wetgeving, als wel, dat degenen die er in de praktijk mee te maken hebben veel te weinig kennis en ervaring hebben om de wet op verantwoorde wijze toe te passen. Daarnaast ontbreken voldoende waarborgen tegen misbruik en dreigen betrokkenen met eventuele klachten in de kou te komen staan.
www.cbpweb.nl/documenten/me…

Zie ook:
tweakers.net/nieuws/40682/
www.hetverzet.nl/2006/biome…
www.netkwesties.nl/editie13…
www.stelling.nl/kleintje/40…

6 REACTIES

  1. Je kunt je afvragen of het wel tot de competentie van de staat behoort om iedereen met dit soort neo-Nazi technoligie te stalken. Inderdaad is de rij smoezen die men hanteert om de politiestaat acceptabel te maken erg interessant. Een bekende van mij die Engeland als lichtend voorbeeld ziet vanwege de CCTV-camera’s die je overal tegenkomt, houd ik graag voor hoe goed deze geholpen hebben om aanslagen op de metro in Londen te voorkomen in juli 2005. De andere ‘voorkomen’ aanslagen zijn natuurlijk gewoon verzonnen. De slaafsheid van de nederlandse bevolking over dit soort big brother toestanden is inderdaad zorgwekkend. Je kunt je ook afvragen of je nog wenst te wonen in een facistisch land als Nederland, wat overigens alleen met daden facistisch valt te noemen. Met de woorden van lieden als Job Cohen en Balkenende erbij stinkt het hier een uur in de wind.

  2. er zijn maar weinig Rfid chips die magnetron bestendig zijn, 10 sec moet genoeg zijn.

  3. De volgende stap is een onderhuids te implanteren chip. De frequenties van de chip en GPS zorgen er voor dat iedereen op afstand te controleren is. Wat zegt U? U doet niet mee? Aan Uw lijf geen polonaise…? Geen chip is dan hetzelfde als nu geen bankrekening. Denk daar maar eens over na…

    merlin

  4. [4] De bijbel waarschuwt in het laatste boek, Openbaringen over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.

Comments are closed.