Het volgende bericht trof ik aan in de diverse media: laaggeletterdheid kost 537 miljoen.
Als laaggeletterdheid structureel wordt aangepakt, levert dat de samenleving een besparing van 537 miljoen euro per jaar op. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in hun onderzoek Stil vermogen.

Het onderzoek werd gisteren door Margreet de Vries, directeur van de Stichting Lezen en Schrijven, overhandigd aan de minister van economische zaken Joop Wijn (CDA).
De onderzoekers denken dat op uitkeringen, gezondheidszorg en politie en justitie kan worden bespaard als laaggeletterdheid wordt aangepakt. Uit het onderzoek blijkt dat laaggeletterden vaker een uitkering hebben, minder verdienen, ongezonder zijn en vaker een misdrijf begaan.
Bijna 11 procent van de Nederlanders is laaggeletterd. Deze mensen kunnen niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij, omdat zij onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Om het aantal laaggeletterden terug te dringen, moet volgens de onderzoekers veel meer worden geïnvesteerd in het onderwijs.
Het onderzoek werd gepresenteerd in het kader van de week van de alfabetisering. Deze week vraagt de stichting Lezen en Schrijven de aandacht voor de 1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

Diverse politieke partijen hebben hierop gereageerd door aan te kondigen dat zij tussen de 3 en 5 miljard extra willen investeren in het onderwijs.
Dit is bij voorbaat weggegooid geld. Er wordt meer dan genoeg geld besteden aan het onderwijs.
Het is het gebrek aan inzicht, efficiëntie en de steeds veranderende vormgeving die laaggeletterdheid veroorzaken.
We kennen hier de zogenaamde leerplicht. Dit betekent dat kinderen vanaf hun vierde jaar verplicht naar school moeten. Met andere woorden vanaf hun vierde jaar onder Rijk’s toezicht zijn geplaatst.
Als Nederland 1. 5 miljoen laaggeletterden telt, dan heeft de overheid gefaald.

De geschiedenis herhaalt zich.
Toen mijn kinderen drie jaar oud waren gaf ik ze reken- en taalles. Daar waren de leerkrachten toentertijd niet blij mee. Door omstandigheden trek ik het laatste jaar nogal veel met mijn kleindochter op. In die periode ben ik met haar begonnen om de basis te leggen voor het reken- en taalonderwijs.
Dit betekent dat zij nu in groep twee een voorsprong heeft op haar klasgenootjes.
Op de ouderavond werd mijn zoon door de schooljuffrouw te kennen gegeven, dat het niet geapprecieerd werd dat ouders zich mengden in het school programma. Tenslotte was het geven van onderwijs hun vak en bepaalde begrippen zijn nu anders dan in de tijd dat hij op school zat.
Waarop mijn zoon natuurlijk zei; het is mijn kind en ik vind het belangrijk dat zij zo snel en zo vroeg mogelijk met rekenen en lezen beginnen. Maar de kennis die ze nu heeft opgedaan heeft ze voornamelijk van opa.
Toen ik mijn kleindochter van school ging halen ben ik naar de schooljuffrouw gaan, om uitleg te vragen over de verschillende begrippen.
Wat blijkt: het + teken is vervangen door het woordje erbij, het – teken is vervangen door het woordje eraf. Dus het wordt: 1 erbij 1 = 2. Dat is progressief denken.
Ik had mijn kleindochter dus geleerd dat : 1 + 1 = 2. (de + uit te spreken als plus.)
Volgens haar werd dit al jaren niet meer gedaan.
Ik vroeg haar of als ze met me mee wilde lopen naar de computer. Verbaasd keek ze me aan.
Daar aangekomen wees ik naar het toetsenbord. Ik vroeg haar waar de toets “erbij” te vinden was.
Met duidelijke tegenzin wees zij op het + teken. Dus ik zei; zo ontstaat dus een hoop verwarring bij de kinderen, eerst leren ze dat + erbij is, om later te leren dat er bij + is.
Zij kon dit natuurlijk niet veranderen omdat zij volgens de door de overheid gegeven richtlijnen moest werken.
Wereldwijd is + plus, behalve in progressief Nederland.
Het is niet verwonderlijk dat er in Nederland 1. 5 laaggeletterden zijn
Met zo een achterlijk onderwijssysteem, dat er ook nog vanuit gaat dat kinderen van drie jaar nog niet instaat zijn om te leren lezen en schrijven, maar hun tijd spelend door dienen te brengen, verbaast het mij eerlijk gezegd dat er maar 1. 5 laaggeletterden zijn.
Misschien door het ingrijpen van de ouders, oma’s en opa’s?

9 REACTIES

 1. Het verbaast me dat ik me nog verbaas over de hemeltergende onzin die ze bij de overheid (inclusief het onderwijs) verzinnen. "Erbij" heeft "plus" vervangen? Wie verzint zoiets? Welk orthopedagogisch doel dient dat? En dat "1 erbij 1" taalkundig onjuist is, is geen probleem? Wie hebben ze daar werken? "Idiots savants" die alleen goed zijn in rekenen maar analfabeet als het op taal en grammatica aankomt? Moeten ze dan ook niet de getallen uitschrijven, als symbolen te moeilijk zijn?

  Overigens, als we eens zouden beginnen om mensen minstens 10% van hun opleidingskosten zelf te laten (terug)betalen. Dan hebben ze een stimulans om een goede school te zoeken qua prijs-succesverhouding.
  Ook zou het handig zijn om te wachten met het geven van "noodzakelijk" onderwijs, tot de noodzaak hiervan, door werkeloosheid en het niet kunnen krijgen van een (laagopgeleide) baan, is aangetoond. Dan weet je tenminste zeker dat het onderwijs een doel dient en economisch is. Zo lang iemand kan werken als schoonmaker, en hier banen voor zijn, is het zijn\haar eigen verantwoording\hobby om taal en rekenen bij te spijkeren of andere vooralsnog niet noodzakelijke scholing te volgen.

 2. Het onderwijs lijkt het exclusieve speelveld te zijn door zwakzinnige wereldverbeteraars (is dat een pleonasme?) Net zo als de enorme groep die nu ‘student’ wordt genoemd. Vroeger was je een student als je hoger onderwijs volgde op het gebied van kunst of wetenschap. Nu is geloof ik zo’n beetje elke scholier boven de 14 ‘student’. Aan de andere kant, laat de staat dan ook maar titels invoeren voor VMBO-‘afgestudeerden’, dan herken je de BrEeZaH’s al aan hun naambordje…

 3. Ik ben van een tussenliggende generatie, ik moest "en" zeggen in plaats van "plus". En bij lezen en schrijven had je stomme dingen zoals dat overal "’t" werd geschreven in plaats van "het", hetgeen moest worden uitgesproken als "ut". En de letter "t" die ik op mijn basisschool geleerd heb, heb ik in die vorm nooit meer ergens gezien.

  Ook een leuk: Leesvaardigheid werd gemeten in AVI-niveaus 1 t/m 9. Op de helft van het eerste leesjaar moest ik in de hoek gaan staan omdat ik stiekem een boekje had gelezen van niveau 6, terwijl ik nog maar gepromoveerd was tot niveau 4. Op het eind van het jaar had ik eigenlijk niveau 9, maar kwam ik niet verder dan niveau 7, omdat mijn leraar bang was dat ik me anders te goed zou voelen ten opzichte van andere kinderen.

 4. [4]

  En terecht zeg. Wie denk je wel dat je bent? Denken beter te kunnen lezen dan je peers, pff, repressieveling!

 5. Doet me 35 jaar terugdenken naar mijn eigen "Engelse les" van die dagen. Wij leerden in die tijd dat ‘one and one ARE three’. We mochten nimmer de fout maken om ‘one and one IS three’ te zeggen. We zouden immers in Engeland meteen uitgelachten worden. Waarop ik de volgende dag met laatste Beatles LP ‘Abbey Road’ onder de arm geklemd naar de betreffende leraar toog: ‘Luister eens meneer wat de Engelse Beatles hier zingen: ONE AND ONE AND ONE IS THREE!’ Nooit geen antwoord gekregen…

 6. [8] Natuurlijk word je in Engeland uitgelachen als je zou zeggen "one and one is Three"!! 🙂

Comments are closed.