De voorlopige uitslag is op 22 november.

Dit spel wordt vooral door politici gespeeld met burgers, kiezers, als pionnen.

De speler moet trachten om zoveel mogelijk pionnen te verleiden om hun eigen vrijheid aan hem of haar over te dragen. De pion mag de speler kiezen aan wie hij het mandaat geeft om de komende vier jaar in zijn naam allerlei belangrijke beslissingen te nemen. Zelfs over hoeveel geld hij aan de speler moet afstaan.

Het spel heeft in eerste instantie 150 winnaars, verdeeld over een aantal groepen, partijen genoemd. De spelers zijn een paar honderd personen die het al in voorrondes gelukt is om op een lijst van een groep te komen. Daarnaast heeft elke groep nog helpers en coaches zoals hun bestuur, en in politieke baantjes over het land verspreid.
Ook hebben de meeste groepen een supportersclub waarvan overigens de ledenaantallen teruglopen.

Groter is het aantal supporters dat op de een of andere manier profiteert van uitkeringen of betalingen vanuit de overheid. Die zullen zeer geneigd zijn om zich als pion te gedragen en hun mandaat aan een van de spelers beschikbaar te stellen. Zij zijn bang anders hun voordeel te verliezen.

Dan is er nog een groot aantal dat helemaal niet weet wat er eigenlijk gebeurt, maar die zodanig gebrainwashed is dat ze denken dat wel moeten meedoen of zelfs nog denken dat hun stem iets uitmaakt om veranderingen te brengen. Hun democratisch “recht” of democratische “plicht” worden veel als argumenten gebruikt.

Er is echter een nog kleine groep van personen die door hebben wat er aan het gebeuren is. Die doorzien de vaagheid van de beloften en de drang om macht van politici. Die besluiten om hun mandaat niet af te geven. Zij gaan ofwel blanco stemmen, waardoor ze wel communiceren dat ze het spel accepteren, ofwel ze gaan helemaal niet stemmen. Dit laatste zowel om morele als om praktische redenen. (Zie elders op de Vrijspreker)
Hoe meer succes deze groep heeft, hoe eerder het mogelijk wordt om weer in een vrije maatschappij te leven.

Het Grote Beloftenspel wordt gespeeld met “Beloftes”en met “Angsten”.
Beloftes zoals:
-Als je op mij stemt, krijg je 500 euro.
-Als je op mij stemt, krijg je gratis kinderopvang
-Als je op mij stemt, hoef je minder belasting te betalen
-Als je op mijn stemt, worden straks allerlei regels afgeschaft
-Als je op mij stemt, zul je je hypotheekaftrek behouden
Enz. kijk maar in de krant en je ziet nog veel meer beloftes

Angsten zijn de anders wapens:
-Als je op hem stemt, komen er nog meer regels
-Als je op hem stemt, wordt je straks op je AOW gekort
-Als je op hem stemt, krijg je straks sociale dienstplicht
-Als je niet op mij stemt, zul je straks in vervuild milieu leven
-Als je niet op mij stemt, blijft de dreiging voor terroristen
Enz.

Per groep, partij, spreken de spelers met elkaar af met welk van die wapens en slogans ze strijd zullen aangaan.

De uitslag komt op 22 november, de dag waarop de pionnen naar de stembus kunnen gaan (of niet) en wanneer de afgegeven mandaten worden geteld.

Dan zijn er 150 winnaars. Die gaan dan feest vieren, want zij zijn voor jaren onder de pannen en kunnen dan leuke dingen gaan doen.
Op hun feest worden dan alle gedane beloftes en programma’s in de prullenbak gegooid, en voor de spelers die geen prijs gewonnen hebben, wordt gezocht naar een troostprijs in een of ander leuk baantje.

Dan komt ook de tweede fase van het beloftenspel echt goed op gang: het “machtsverdeelspel”.
Daar komen we nog op terug.

—————————————
P.S. In België proberen ze een dergelijk spel te spelen. Maar daar MOETEN de pionnen aantreden. Het spelfacet verandert daardoor meer in een opiniepeiling van slaven die hun eigen meester moeten kiezen. Daar is de telling op 8 oktober.

7 REACTIES

 1. Allemaal leuk en aardig, maar maakt een libertariër (ik ben het voorlopig nog niet) geen onderscheid tussen een Bos/ Marijnissen (alle heil van de Staat, inclusief 50/70%% belastingdruk) en andere partijen???

 2. [2] "libertariër (ik ben het voorlopig nog niet) "
  Dat is niet erg Jack, het is een kwestie van logisch blijven nadenken.

  Als je vindt dat ieder mens recht op zijn eigen leven heeft, ben je al dichtbij.
  Als je uitgangspunt is dat een mens dat NIET heeft, maar leeft voor anderen, dan heb je nog veel te studeren.

  Je vraag of libertariers verschillen maken, is eenvoudig: Ja er zijn verschillen in het kwaad:
  Moord is erger dan stelen.
  Dito zijn politici die veel dwang uitoefenen erger dan zij die dat in geringere mate doen.
  Waarbij ook de minste van twee kwaden, nog steeds een kwaad is.

 3. Veel beloven en weinig geven, laat zotten in vreugde leven….

  Groetz,

  Cincinnatus

 4. Heel helder en toch compleet is in dit stuk de politieke essentie uiteengezet.
  Ik herinner mij nog de televisiecommentator Jaap van Meekeren die politici interviewde en hen vragen stelde zoals :
  " En mijnheer Den Uyl, wat hebt U voor de buitenlanders in de aanbieding?"

 5. Die pionnen en supporters -met guillotine en al- maken op mij eerlijk gezegd een tamelijk masochistische indruk. Bestaat er geen therapie voor ?

Comments are closed.