Een aardig praktijkvoorbeeldje over berekenend stemgedrag voor de komende verkiezingen.

Bezit je een huis, stem je rechts om de rente aftrek te behouden,
Huur je een huis, stem je PvdA, om de hyporente aftrek af te schaffen: door die afschaffing kelderen de huizenprijzen en kun je eindelijk je huis kopen.

Of toch niet? Zonder rente aftrek wordt het ook bij 20% lagere huizenprijzen lastig en er zou wel eens een politicus op het idee kunnen komen dat wanneer de rente aftrek ophoudt, ook de huurtoeslag kan vervallen.
En dan te realiseren dat gebleken is dat vooral de lagere inkomens meer baat hebben bij die renteaftrek, dan de hogere inkomens (vanwege het hogere percentage dat lagere inkomens aan wonen besteden).
Kortom weer een voorbeeld dat stemmen niet zou hoeven over deze zaken: zou de overheid zich met minder dingen bemoeien, dan hoeft hier ook niet over gepland en gestemd te worden. Want je zou ook invloed willen hebben op de weg die door je achtertuin gepland wordt, of het dieren alarmnummer, of….. En dus: Stem Niet.

2 REACTIES

 1. Ja maar er zou toch wel een bovengrens kunnen worden gesteld? Het gevolg daarvan is dat de prijzen zich misschien weer normaliseren (als dat nog mogelijk is tenminste want de verhouding tussen de prijzen is helemaal in de war).
  Een paar gevallen uit de praktijk.Een nieuw Zweeds huis op paar duizend meter staat al twee jaar te koop voor 520.000.Zijn buurman met knullig verbouwd boerderijtje en keuken uit jaar 0,ook op paar duizend meter grond, verkoopt het binnen twee weken voor ongeveer dezelfde prijs.De prijzen slaan nergens meer op.
  Een bovengrens zou ook kunnen voorkomen dat mensen (ook weer praktijkgeval) op een landgoed met zwembad en een tuinman in dienst, zulke hoge aftrek hebben dat ze bijna geen schoolgeld hoefden te betalen en voor allerlei andere voordeeltjes in aanmerking komen.Ik heb het over enkele jaren geleden en weet niet hoe het allemaal nu werkt,maar omdat ze middeninkomens met kinderen zo gaan bevoordelen,zitten deze mensen weer eerste rang bij de ruif.
  En de eenvoudige degelijke burger die het sappelen gewend is vist steeds meer achter het net.
  Anne

 2. Het blijft me verbazen dat men rijk en arm steeds definieert in termen van inkomen.

  Iemand met een vermogen van nul en een salaris van een ton beschouw ik evenwel als arm en iemand met een vermogen van miljoenen die niet eens meer hoeft te werken en DUS geeneens een salaris heeft, beschouw ik niet als arm.

  Wat mij betreft is marktverstoring van overheidswege totaal uit den boze.
  Dus zowel (woning)huursubsidie als "geldhuursubsidie" (immers wie een hypotheek geeft en een lening krijgt, "huurt geld") moeten wat mij betreft dus beide afgeschaft worden.

  Wanneer huizenprijzen daardoor dalen, kan de rijke dus goedkoper een huis kopen wat hij contant betaalt gezien hij bij gebrek aan salaris aan een hypotheek toch niets heeft. Immers geld heeft hij genoeg en wanneer de rente niet aftrekbaar is, heb je niks aan zo’n lening. Dat is maar een liability en een iet of wat conservatieve rentenier heeft daar een pesthekel aan.

  Nu doet zich de vervelende situatie voor dat a.g.v. de aftrekbaarheid van hypotheekrente mensen meer kunnen lenen bij gelijkblijvende netto maandlasten (en dit ook doen), waardoor ze meer kunnen bieden op c.p. hetzelfde bestand aan onroerend goed.
  Daardoor zijn de prijzen dus hoger (dan in het grosso modo net zo welvarende Belgie bv.).
  Voor arme sloebers die moeten werken (desnoods met een salaris van een ton) maakt dit netto niets uit want de hogere prijs wordt gecompenseerd door de lagere financieringslast. Voor "welgestelden" scheelt het echter een slok op een borrel.

  Wie over 1 miljoen beschikt kan in Nederland amper een fatsoenlijk huisje kopen in Wassenaar en dan zijn de centen op.

  In Belgie daarentegen koop je voor ca. 500k een vergelijkbaar object en hou je nog een half miljoen over.
  Als je maandelijks 2k opmaakt (zonder huur of hypotheekbetaling want je woont in je eigen schuldenvrije huis), kan je dus ca. 21 jaar voort met je resterende half miljoentje. Maar dan ga je ervan uit dat je hierop een rendement van 0% maakt.

  Slaag je er evenwel in (na belasting en inflatie) 5% te verdienen (25k dus) dan raakt je geld nooit op (gezien je maar 24k uitgeeft).

  Kortom iemand met een miljoen wordt in Nederland gedwongen te werken (en is zo bekeken dus arm a.g.v. de hoge vastgoedprijzen die een gevolg zijn van de hypotheekrenteaftrek) en kan in Belgie rentenieren.

  Politici willen toch graag welvaart voor iedereen? Schaf dan ogenblikkelijk de hypotheekrente-aftrek af. Anders moet zelfs een miljonair nog bijklussen.

Comments are closed.