NIJMEGEN – De plaatsvervangend korpschef in Nijmegen heeft uit alle macht geprobeerd de drankbon van burgemeester Guusje ter Horst onder de pet te houden.
Dit gedrag zien we wel vaker trouwens, genoeg artikelen te vinden op De Vrijspreker. Het is niet zo dat wij een drankbon een onoverkomelijk probleem vinden; niemand schijnt te weten wat nu exact het promillage is dat wel/geen probleem oplevert. Schade is daarentegen een veel objectiever criterium.
Waar we ons wel druk over maken is dat politici, waaronder burgemeesters een andere behandeling krijgen dan de gemiddelde Nederlander.

Drankbon Ter Horst bleef onder politiepet

door Bert Huisjes en Jouke Schaafsma

De aanhouding van Ter Horst, hoogste baas van het korps, werd in het politieregister speciaal afgeschermd voor alle agenten. Volgens de politie zijn de gegevens afgeschermd op initiatief van plaatsvervangend korpschef Henk van Zwam. Daarmee moest worden voorkomen dat het politiepersoneel op de hoogte kwam van het misdrijf, waarvoor ze een boete van 220 euro kreeg. Het proces-verbaal kon alleen door de korpsleiding worden ingezien. De agenten die haar bekeurden kregen het verzoek te zwijgen. Het afschermen van dossiers in het politieregister vindt normaal alleen plaats als een zwaarwegend onderzoeksbelang in het geding is. Afscherming wordt verder toegepast bij ernstige zedenzaken en als getuigen gevaar lopen, bijvoorbeeld bij liquidaties. Afscherming ligt al jaren gevoelig, omdat er in het verleden geregeld misbruik van is gemaakt. In de jaren ’90 werden zaken nogal eens afgeschermd om onorthodoxe opsporingsmethoden te verhullen. Ook is het een bekritiseerde truc om bekende Nederlanders buiten beeld te houden.

Meen ergens te hebben gelezen dat als een korpschef dit overkomt, dat hij uit z’n functie ontheven wordt. Vreemd eigenlijk, omdat de burgemeester de hoogste baas is van de politie.

Recidive

Afscherming is strijdig met het belang van de politie, omdat een open register nodig is om te kunnen vaststellen of iemand eerder een misdrijf of overtreding heeft gepleegd. Door het blokkeren van een dossier is niet te zien of sprake is van recidive. De voorwaarden voor afscherming zijn daarom strikt geregeld in de wet op de politieregisters.

Kan aan mij liggen, maar als hiervoor een wet is, dan geloof ik niet dat men zich hieraan gehouden heeft. Er is immers geen sprake van b.v. liquidaties, wel van eigenbelang. Ter Horst zit hiermee dus gigantisch fout. Het OM zal hier uiteraard geen zaak van maken

Volgens een woordvoerder van Ter Horst heeft de burgemeester, als baas van de politie, geen opdracht gegeven haar aanhouding af te schermen. Ze is volgens de politie hierover een dag na te zijn betrapt wel ingelicht. Ter Horst besloot in samenspraak met de korpschef het voorval als privékwestie af te doen en de zaak niet in de openbaarheid te brengen. De gemeenteraad werd op 15 augustus vertrouwelijk ingelicht. Dat was bijna vier weken na haar aanhouding op 20 juli. Dat lange tijdsverloop kwam volgens haar door vakanties. Wel werd eerder de commissaris van de Koningin ingelicht.

2 REACTIES

  1. Ik ben al tijden van mening dat er in NL een nieuwe, zelfbenoemde, adel is opgestaan, wiens mentaliteit ik even erg vind als die van de adel van de middeleeuwen.

    Het onwelriekende gedrag van deze kliek wordt steeds opener en ongegeneerder. Tante Guus was in Amsterdam al een irritante en betweterige excuus-truus van de pvda. De schaamteloze wijze waarop men dit wil afdoen als een fultiliteit zegt veel over deze ‘adel’ en haar lakeien.

    Als chef van de Nijmeegse Volkspolizei hoort Guusje het goede voorbeeld te geven als zij andere automobilisten laat bekeuren voor dezelfde overtredingen. Nu blijkt dat zij dit niet wil hoort zij gewoon af te treden. Maar ja, sommige Genossinnen zijn nu eenmaal gelijker dan andere…

  2. [1] Je hebt gelijk Maverick, mensen in "high "places"(waar ze zich ook nog zelf hebben benoemd en ingewurmd) zijn experts in het laten verdwijnen van Dossiers.De "eerste"familie in den lande gaat hen daar in voor: stadhoudersbrief schijnt overal te zijn (Berlijns Rijksarchief, Franse geheime dienst,evt.in het Amerikaanse archief maar niet in nederland, het kon.archief gaat open voor een geselcteerd gezelschap maar het dossier Beel wordt ijlings in veiligheid gebracht,afblijven.Het dossier Mabel-Klaas bruinsma was onvindbaar bij A’damse politie,terwijl ze wel was gehoord.Met zo’n voorbeeld wordt de toon gezet voor de ambtenaren.
    En het klootjesvolk, het keek apathisch toe.
    Anne

Comments are closed.