Een tik op de vingers die voorkomt dat een snoeppot geplunderd wordt, mag straks nog. Maar achteraf opzettelijk een kind fysiek of geestelijk pijn doen uit opvoedkundig oogpunt niet meer.
Dat vindt niet alleen minister Piet Hein Donner (Justitie). De meerderheid van de Tweede Kamer steunt zijn plan om dat in het burgerlijk wetboek te verbieden.
Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van het voorstel om het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld tegen kinderen te verbieden. Ook enige andere vernederende behandeling van kinderen door ouders of opvoeders wordt daarmee verboden.

Volgens Donner is kindermishandeling al verboden in het strafrecht. Maar ouders konden zich in het verleden nog beroepen op het zogenoemde ouderlijke tuchtrecht. De wetswijziging moet dat onmogelijk maken en strafrechters de gelegenheid geven op te treden als zij menen dat er sprake is van kindermishandeling. Bovendien is het een steun in de rug van hulpverleners die te maken hebben met ouders die hardhandig zijn.

De minister erkent dat hij met zijn wetsvoorstel inbreuk doet op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Maar volgens hem is de groei van het aantal meldingen van kindermishandeling en de toename van geweld een reden om dit toch te doen. “Ik zie niet in hoe we dit probleem op dit moment anders kunnen oplossen.”

De wet is bedoeld als een signaal aan ouders. Zij moeten begrijpen dat de norm is dat geweld, mentaal en fysiek, tegen kinderen niet mag.
De wet moet worden ingevoerd in combinatie met een publiekscampagne, voorlichting voor hulpverleners en opvoedingsondersteuning aan ouders die gewend zijn te slaan.
Maar de minister erkent ook dat het een weg van lange adem is. “Ik geloof ook niet dat hiermee in een klap alle problemen de wereld uit zijn.”

Hoeveel kinderen in Nederland worden mishandeld, is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 80.000 kinderen per jaar. Eind 2006 verschijnt een onderzoek dat hardere cijfers moet opleveren.
Tot zover de media.
Het is ontegenzeggelijk waar dat kinderen mishandeld worden. Het is waarschijnlijk ook zo dat dit sinds het ontstaan van de mens is gebeurd. Maar het is geen taak van de overheid om zich met de opvoeding van de kinderen te bemoeien, haar taak is om het individu tegen geweld te beschermen.
Want wat moet een opvoeder met de vage omschrijving als; “Maar achteraf opzettelijk een kind fysiek of geestelijk pijn doen uit opvoedkundig oogpunt mag niet meer.”
Vooral het woordje “achteraf” doet vreemd aan.
Opvoeders treden meestal direct op en niet achteraf.
Het lijkt er eerder op dat de groep hulpverleners door dit wetsontwerp beschermd worden.

Wat is geestelijke pijn?
Een kind iets verbieden, voor zijn of haar eigen bestwil, omdat het de gevolgen van een actie niet kan overzien, kan gezien worden als geestelijke pijn. Het kind krijgt immers niet haar of zijn zin.
Voor opvoeders wordt het dus volgens deze wetgeving onmogelijk om nee te zeggen.
Want nee betekent geestelijke pijn.
Hoe zit het eigenlijk met het uit de klas sturen van een leerling? Geestelijke pijn?
“De wet is bedoeld als een signaal aan ouders. Zij moeten begrijpen dat de norm is dat geweld, mentaal en fysiek, tegen kinderen niet mag”.
Volgens Donner mag dus wel, geweld, mentaal en fysiek tegen ouderen gebruikt worden.
Want dat is wat de overheid zelf doet. Betaalt u maar één keer de belasting niet.
Ingevallen van expliciete kindermishandeling dient de overheid, als beschermer van het individu, op te treden.
Deze wet maakt van elke opvoeder bij voorbaat iemand die kinderen mishandelt.

23 REACTIES

 1. De wet maakt het voor kinderen mogelijk hun ouders te gaan chanteren. "Mam, als ik niet meer zakgeld krijg zeg ik tegen mijn docent dat ik thuis geslagen word."

 2. De staat pleegt voortdurend inbreuk op de grondwet en zijn eigen wetten.
  In dit geval zal het wel om een bureaucraat gaan, die zijn eigen kinderen niet kan opvoeden en vindt, dat hij het land kan opzadelen met nieuwe onzinwetgeving.

 3. Dit is een logische stap in de richting van een communistische heilstaat.
  Kinderen moeten tegen hun ouders worden opgezet. Zo wordt je straks door je eigen kinderen bij de autoriteiten aangegeven omdat je niet de juiste ideologie aanhangt.

 4. Is er al een ‘verjaringstermijn’ voor deze nieuwe definitie van ‘kindermishandeling’ komen bovendrijven? 😛

  Kunnen we nu ook een wet verwachten die de ouders gaat beschermen tegen schoppende, slaande en bijtende kinderen? Die dit gedrag bijvoorbeeld vertonen omdat ze in Donner’s kerk of op school onzedelijk zijn betast of ergo?

  Maar goed, het draait natuurlijk allemaal om de vervolmaking van het politieke meesterwerk ‘Big Brother Watching’. Met dit soort wetten krijgt de overheid nu voor het eerst ook een permanent oogje binnen de muren van het gezin, toch? Want wil de ouder die zijn of haar kind nog nooit een opvoedkundige tik heeft uitgedeelt nu opstaan?

  Wie zie ik daar? Donner?!

 5. Het is al dermate ver gevorderd in Nederland dat de opvoeding van kinderen nagenoeg volledig in handen is gekomen van de overheid. Mams, de slimme meid, is inmiddels op haar door de overheid gepropageerde toekomst voorbereid (en dat is niet een ‘mams’ toekomst!) en pap’s en opa’s moeten nog wat langer en harder gaan werken.

  Nee, de overheid slaagt er meer dan voortreffelijk in om de ‘slimme meid’ te reduceren tot een apathische kraammachine. Waar heb ik dat toch eerder gezien?

  Opmerkelijk kan het dan ook niet worden genoemd dat er een strak overeenkomstige lijn valt te trekken tussen de steeds groter wordende overheidsbemoeienis met het prive leven binnen het gezin, en de steeds grotere groepen ontspoorde jeugdigen, waarvan de meldingen elke nieuwe dag nog een beetje driester blijken te worden.

  Opmerkelijk kan het ook niet worden genoemd dat geboortecijfers in de gehele EU inmiddels tot een naoorlogs dieptepunt zijn ingezakt. Opmerkelijk kan het eveneens worden genoemd dat het aantal zelfmoorden binnen de EU (en wereldwijd) tot een naoorlogs hoogtepunt is gestegen, en ieder jaar weer hogere cijfers in de statistieken zijn terug te lezen. Ja, overheden hebben het prima met ons en onze kinderen voor.

  Een vrije, individuele keuze om te kiezen tussen een carriere of het krijgen en opvoeden van kinderen (zoals duizenden jaren het geval was) is nu door de overheid aan de burger ontstolen. De burger moet studeren in een richting die de overheid wenst en daarna participeren in een arbeidsrichting die de overheid wenst. Maar vooral niet zelf gaan denken, spreken, en laat staan kiezen.

  De waanzinnige die daarbij in deze ‘moderne tijd’ toch nog onverhoopt ‘aan kinderen begint’, moet niet de illusie koesteren dat zij ook nog maar op enige manier rechten zal kunnen ontlenen aan het biologisch ouderschap. Slechts de plichten zijn overeind gebleven en de laatste jaren zijn deze zelfs in extreme mate uitgebreid.

  Walgelijk Nederland, met zijn walgelijke, huichelachtige, slijmerige en kruiperige overheid. Ik kots er op!

 6. Over "kindermishandeling" gesproken, ik had het niet gedacht, maar jawel, het kan nog idioter:

  http://news.yahoo.com/s/nm/

  Dacht je dat tabaksreclameverboden al een aantasting van vrije meningsuiting zijn? Blijkbaar wil de overheid u zelfs voorschrijven hoe u eruit moet zien, zodat u niet de tere ziel van zwakzinnigen en kinderen met eetstoornissen beïnvloedt.

  Ze pretenderen op te komen voor de zwakkeren, maar in naam van die zwakkeren is hun uiteindelijke doel de hele samenleving te debiliseren tot een punt waar niemand meer in staat is enige vrije keus te maken. Want er zou toch maar iemand misbruik maken of "lijden" onder die vrijheid…

  Deze wereld is echt ziek.

 7. [5] "Opmerkelijk kan het dan ook niet worden genoemd dat er een strak overeenkomstige lijn valt te trekken tussen de steeds groter wordende overheidsbemoeienis met het prive leven binnen het gezin, en de steeds grotere groepen ontspoorde jeugdigen, waarvan de meldingen elke nieuwe dag nog een beetje driester blijken te worden.

  Opmerkelijk kan het ook niet worden genoemd dat geboortecijfers in de gehele EU inmiddels tot een naoorlogs dieptepunt zijn ingezakt. Opmerkelijk kan het eveneens worden genoemd dat het aantal zelfmoorden binnen de EU (en wereldwijd) tot een naoorlogs hoogtepunt is gestegen, en ieder jaar weer hogere cijfers in de statistieken zijn terug te lezen. Ja, overheden hebben het prima met ons en onze kinderen voor."

  Erg interessant wat je hier en daar schetst, maar heb je toevallig ook literatuurreferenties of andere bronnen om je uitspraken te kunnen staven?

 8. [5] Misschien wil de overheid wel dat "onze" kinderen net zulke boefjes worden als hun Marokkaanse en Antilliaanse leeftijdgenootjes. Kwestie van dat ze niet gehinderd door enig normbesef zouden kunnen "terugslaan" (letterlijk). De overheid maakt alzo de autochtone jeugd beter opgewassen tegen de schadelijke gevolgen van immigratie.
  Mooi plan, toch?

 9. [7] Ik denk dat je daar zelf op Het Net heel veel cijfertjes over kunt terugvinden. Maar ik heb er alvast een paar berichtjes voor je geselecteerd:

  Dinsdag 19 juli –

  "Europese Unie is zeer bezorgd over het razendsnel groeiende aantal zelfmoorden onder Europese burgers", stond in een artikel van de Telegraaf van 13 januari 2005 te lezen.
  Het aantal zelfmoorden en overlijdens door zelf toegebracht letsel is in korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste doodsoorzaken en bedraagt inmiddels evenveel als het aantal EU burgers dat jaarlijks sterft aan kanker.
  Vorig jaar kwamen maar liefst 58.000 burgers door zelfmoord en zelf toegebrachte verwondingen om het leven. Dat is ruim meer dan de 50.000 personen uit de 25 EU-landen die stierven als gevolg van een auto ongeluk, zo maakte een ongeruste eurocommissaris Kyprianou (Volksgezondheid) onlangs bekend.

  Zaterdag 11 februari –

  Nederland loopt leeg. Vorig jaar zijn maar liefst 121.000 Nederlanders naar het buitenland vertrokken. Een jaar eerder waren dat er nog 110.000. Er zijn veel meer emigranten dan immigranten. Er waren ook opnieuw minder geboorten. Daardoor is de groei van de bevolking sinds 1900 niet zo laag geweest. Dat blijkt uit tellingen die het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend heeft gemaakt.

 10. ik bepaal zelf wel of mijn kind een "tik" nodig heeft, daar heb ik geen doorgedraaide ambtenaar voor nodig.
  waarschijnlijk hebben de mensen in de "overheid" ook een paar pedagogische tikken nodig, blijkbaar zijn ze in een opvoeding de nodige "tikken" tekort gekomen, anders zouden ze niet zoveel onzin uitkramen.

 11. ‘Over het belang van de vrouw en het kind is door de poitiek absoluut niet zijn nagedacht.’:

  ‘Vrouw heeft liever een kind dan een carrière’

  Uitgegeven: 14 september 2006 (NU.NL)
  AMSTERDAM РDe meeste vrouwen zijn liever moeder dan dat ze een carri̬re nastreven. Dit stellen socioloog Christien Brinkgreve en oud-hoogleraar Egbert te Velde donderdag in de Volkskrant. Het is hoog tijd dat de overheid het uitgangspunt laat varen dat echtparen de taken gelijk verdelen, concluderen Brinkgreve en Te Velde. "De overheid jaagt een illusie na."

  Het combinatiemodel – waarbij mannen en vrouwen samen het geld verdienen en de zorg voor kinderen en huishoudelijke taken delen – is volgens Brinkgreve en Te Velde mislukt. "De zorgende, stofzuigende man is een utopie", meent Te Velde. Voor verreweg de meeste vrouwen zou bovendien het moederschap op een staan. "Ze werken wel graag, maar ze doen het er doorgaans een beetje bij."

  Brinkgreve en Te Velde tonen zich in het artikel sceptisch over de oproep van politieke partijen voor gratis kinderopvang. "Dat is louter vanuit economische belangen bedacht, omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal die vrouwen nodig heeft." Over het belang van de vrouw en het kind zou absoluut niet zijn nagedacht. De twee verwachten niet dat gratis kinderopvang veel zal veranderen. "Nederlandse vrouwen vinden dat ze hun kind tekortdoen door het naar de crèche te sturen."

  Kinderen

  De Nederlandse vrouw krijgt gemiddeld 1,6 kind en één op de vijf vrouwen blijft kinderloos. Volgens Brinkgreve en Te Velde maakt de overheid het te moeilijk om kinderen te krijgen. Om dit ‘maatschappelijke probleem’ op te lossen, pleiten ze voor de instelling van een minister voor Gezinszaken, zoals in Duitsland al bestaat.

  Brinkgreve en Te Velde publiceren donderdag het boekje Wie wil er nog moeder worden? Daarin is hun kritiek uitgewerkt.

 12. 14 september 2006 NU.nl

  AMSTERDAM РDe meeste vrouwen zijn liever moeder dan dat ze een carri̬re nastreven. Dit stellen socioloog Christien Brinkgreve en oud-hoogleraar Egbert te Velde donderdag in de Volkskrant. Het is hoog tijd dat de overheid het uitgangspunt laat varen dat echtparen de taken gelijk verdelen, concluderen Brinkgreve en Te Velde. "De overheid jaagt een illusie na."

  Het combinatiemodel – waarbij mannen en vrouwen samen het geld verdienen en de zorg voor kinderen en huishoudelijke taken delen – is volgens Brinkgreve en Te Velde mislukt. "De zorgende, stofzuigende man is een utopie", meent Te Velde. Voor verreweg de meeste vrouwen zou bovendien het moederschap op een staan. "Ze werken wel graag, maar ze doen het er doorgaans een beetje bij."

  Brinkgreve en Te Velde tonen zich in het artikel sceptisch over de oproep van politieke partijen voor gratis kinderopvang. "Dat is louter vanuit economische belangen bedacht, omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal die vrouwen nodig heeft." Over het belang van de vrouw en het kind zou absoluut niet zijn nagedacht. De twee verwachten niet dat gratis kinderopvang veel zal veranderen. "Nederlandse vrouwen vinden dat ze hun kind tekortdoen door het naar de crèche te sturen."

  Kinderen

  De Nederlandse vrouw krijgt gemiddeld 1,6 kind en één op de vijf vrouwen blijft kinderloos. Volgens Brinkgreve en Te Velde maakt de overheid het te moeilijk om kinderen te krijgen. Om dit ‘maatschappelijke probleem’ op te lossen, pleiten ze voor de instelling van een minister voor Gezinszaken, zoals in Duitsland al bestaat.

  Brinkgreve en Te Velde publiceren donderdag het boekje Wie wil er nog moeder worden? Daarin is hun kritiek uitgewerkt.

 13. Een correctie die verder gaat dan een pedagogische tik mag van Donner en Nederlandse politieke establishment niet meer. En hoe moet dat dan met moslims die in ons land hun kinderen opvoeden volgens de sharia, geachte politici?

  We lezen in Wikipedia:
  "Het brede toepassingsgebied van de sharia vindt zijn oorsprong in de overtuiging dat de wet in alles moet voorzien wat noodzakelijk is voor iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid. De islam maakt daarbij geen onderscheid tussen het religieuze en het seculiere leven."

  Ook de opvoeding van kinderen valt onder de sharia. Moslims zullen vast door Donner worden uitgezonderd van deze nieuwe Nederlandse wetgeving.

 14. [12]
  Waren de voordelen van het socialistisch model, d.w.z. allemaal arbeider, en de kinderen van ‘het volk’ (= de staat) niet door ‘wetenschappelijk’ onderzoek vastgesteld?
  Kinderen die beter af waren in de staatscreches.
  Vrouwen die zich eindelijk konden ontplooien als stratenmaker.
  Deze ‘wetenschap’ is kennelijk aan modes onherhevig.

  Ooit verzuchtte Melkert: ‘Je weet natuurlijk niet wat er achter die huisdeuren allemaal gebeurt’.
  (‘Daar moeten we nog eens achter zien te komen’, hoorde je hem bijna denken)
  Dit verbod draagt weer bij aan de voet van de socialisten tussen de deur.
  Straks krijgt elke gemeente een opvoedbureau, en worden artsen en leerkrachten verplicht, buiten de ouders om, informatie te verstrekken.
  Deze plannen werden al besproken en bepleit door een gezinssocioloog.

 15. Met een meer dan corrigerende tik ben ik groot geworden.

  Mpoet nu echt elke handeling in NL bij wet geregeld zijn. Ik word er zo moe van.

 16. [10] In de toekosmt zal Nederland nog veel leger lopen. Mijns inziens zijn er alleen niet meer emigranten omdat velen zich niet van alle mogelijkheden in een ander land bewust zijn en evenin beseffen hoeveel geld zij in Nederland sluipenderwijs aan de overheid kwijtraken.
  Hugo van Reijen

 17. [2] Het is wel goed dat ze er wat tegen doen hoor.
  elk jaar zijn er 170 000 a 160 000 slachtoffers van kindermishandeling bij ziekenhuizen terecht.

 18. [1] sorry hoor maar dat chanteren lijkt me nogal makkelijk op te lossen,
  je legt je kind gewoon kalm uit dat hij/zij dan uit huis geplaatst wordt en in een pleeg gezin terecht komt. eventueel dik je het een beetje aan met mindere omstandigheden dan die het king thuis heeft bijv. nog minder zakgeld

  • Tja, mijn zoontje van 9 jaar heeft tijdens speltherapie geroepen dat hij thuis geslagen wordt. Hij heeft mij dit verteld en heb hem ook uitgelegt dat dit toch niet waar is en dat dit ook hele nare gevolgen kan hebben. Ik had eerst het idee dat hij dit goed had begrepen. Maar de eerst volgende sessie begon hij al met chanteren. Mama al ik dit niet krijg, dan zeg ik dat je me slaat! En: als ik dan niet achter de pc mag zeg ik dat je zusjes ook slaat. Dit is maanden zo door gegaan, en heb de speltherapie stopgezet. Met het resultaat: DE RAAD VAN KINDERBESCHERMING AAN MIJN BROEK/ROK! Deze gaat nu onderzoeken of ik werkelijk mijn kind aftuig.

 19. [9] Wat een idiote opmerking, de Hollandse jeugd is verschrikkelijk verwend en slecht opgevoed, dat zie je dagelijks om je heen. Daar hebben die Antilliaantjes en andere nieuwe Nederlandse kinderen hun wangedrag van geleerd. Laatst op de radio gehoord dat de jeugd in de Antillen juist heel erg goed opgevoed en beleefd is. En dacht je dat zulk wangedrag in Turkije of Marokko zelf getolereerd wordt?

 20. de vertroeteling van de overheid gaat maar door, ons nederlands volkje kan mag niets meer. Roken is slecht weet iedereen, drinken van jongen kinderen een probleem.
  toch is er maar een klein gedeeldte van de mensen die hier zelf geen verantwoording voor KAN NEMEN. Nu zo is het ook bij het opvoeden van kinderen, natuurlijk weet iedereen dat slaan van je kind een uiterste maatregel is. De overheid kan de pot op
  als ik naar herhaardelijk waarschuwen geen gewensent gedrag zie wat mijn kind nodig heeft om te weten hoever hij of zij kan gaan, volgen er een paar petsen tegen de broek,omdat ik van ze hou en leer zelf verantwoording te nemen voor hun daden.

Comments are closed.