Mogelijkheid tot invoeren sharia toont de zwakheid en immoraliteit van de huidige democratie aan!
Piet Hein toont aan dat volgens het democratisch systeem in Nederland de sharia, de wet van de islam, kan worden ingevoerd. Hij zegt dat als tweederde van de Nederlanders de sharia wil invoeren, dat dan gaat gebeuren.


NETWERK vanavond om 19.30 uur over uitspraak Donner.

Dit heeft hevige reacties opgeroepen. Ook op de Vrijspreker. Zie voorgaand artikel “Donner is volkomen geflipt” en de reacties.
https://www.vrijspreker.nl/blog/index.php?itemid=4540

In de Tweede Kamer zijn hevige protesten. Geert Wilders overweegt een motie van wantrouwen als Donner zijn woorden niet terugneemt.
Maxime Verhagen heeft een andere oplossing. Hij zegt dat de grondrechten moeten kunnen worden beperkt van mensen die de rechtsstaat bestrijden en bijvoorbeeld de sharia willen invoeren. Dan maar de vrijheid van meningsuiting beperken?

Maar Piet Hein heeft gelijk! Hij kijkt in dit geval objectief tegen de bestaande toestand aan. En die toestand is zo dat de meerderheid beslist, en dat de minderheid gedwongen wordt om te gehoorzamen. En 2/3 meerderheid is een flinke meerderheid!
In talloze artikelen heeft de Vrijspreker op de immoraliteit en de schending van de soevereiniteit van ieder individu gewezen. Nu Piet Hein wijst op een mogelijke consequentie van dit immorele systeem, zouden libertariërs kunnen zeggen: “I told you so!”.

Kwaad worden over die mogelijkheid is terecht. Maar in plaats van (in dit geval) te schoppen tegen Donner, is het beter om die kans aan te grijpen om het libertarisme te verduidelijken, en nog meer wereldkundig te maken dat het democratisch systeem verrot is. Althans het beslissen bij meerderheid van stemmen.
We moeten terug naar de soevereiniteit van ieder individu; het enige morele politieke systeem.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat veel en veel meer mensen dit gaan inzien. De uitspraak van Piet Hein is daarvoor één van de hulpmiddelen. Laten we het gebruiken.
Daarna, of parallel daaraan kan gediscussieerd worden over hoe dat dan moet, en hoe we tot die wenselijke situatie komen. Maar vermeng beide te onderscheiden delen niet, want dan kom je geen stap verder.

Wie stelt een “Actie” voor?

—————————————————
P.S. Hierbij laten we in het midden waarom Piet Hein deze ballon nu, vlak voor de verkiezingen, en midden in de problemen over “Schiphol”, oplaat.
Eveneens dat de politici zich niet altijd aan de meerderheidsregel houden, en door ritselen toch niet de wil van die meerderheid uitvoeren. Zoals bvb in de toetreding tot de EU en euro en het steeds verder prijsgeven van de eigen zelfstandigheid.
Ook deze onjuiste situaties moeten we afzonderlijk blootleggen.
Hier gaat het om de consequenties van de huidige democratie. En daar moeten we van af!

P.S. Vanwege het belag, herhalen we hier de reactie van Frits in het genoemde artikel:
Geweldige uitspraak!
Èn de bedreiging van massa-immigratie
èn van militante godsdiensten
èn de paradox van de democratie blootgelegd!
Drie vliegen in één klap.

Heel Nederland staat op z’n achterste benen, misschien dat iemand geprikkeld is tot nadenken.
Die Donner is nog niet zo’n slechte jongen 😛

46 REACTIES

 1. Pragmatisch gezien zou je in een soort van tussenfase kunnen denken aan de afwezigheid (voor 98%) van de ‘Staatsdemocratie’, welke vervangen zou kunnen worden door een democratie op gemeentelijk of provinciaal niveau. Naar een andere gemeente kan je nogal eens verhuizen en d’r zal er best wel af en toe eens eentje tussen zitten die behoorlijk aan jou individuele wensen voldoet.

 2. Misschien kunnen we mensen laten kiezen onder welk stelsel ze vallen.

  Moslims onder de sharia en autochtonen niet.

  Lijkt me een mooie democratische en toch individualistische oplossing 😉

  Nee echt: als 2 moslims onderling een conflict hebben dan de sharia, als 2 autochtonen een conflict hebben dan gewoon ons stelsel.

  Enige probleem is: wat als een moslim en een autochtoon een probleem hebben?

  Je kan argumenteren dat je moeilijk een probleem kan hebben met waar je zelf voor gekozen hebt.

  Dus pleegt een autochtoon overspel met een Moslima: Nederlands recht voor hem maar zij wordt gestenigd.

  Hmm, … op die manier kunnen de Moslims zich niet verder voortplanten.
  Wellicht kunnen sommige autochtonen zich uit ideologische overwegingen vervolgens massaal aan Moslima’s vergrijpen.
  Kwestie van de immigratieproblematiek in te dammen.

 3. Voor M is het kennelijk geen probleem als op een zaterdag op de markt van Volendam een openbare steniging van een moslimmeisje van 17 jaar b.v. plaatsvindt.
  Of op het binnenplaatsje van een boerderijtje in Limburg.
  Dat libertarisme blijkt ook tot haar tegedeel te kunnen omslaan.

 4. Was het niet zo dat deze uitspraak van Donner een reactie was op het voorstel van Verhagen om bepaalde groepen die de "rechtsstaat" wilden veranderen hun grondrechten te ontnemen? Laat hem eerst maar eens definiëren wat een "rechtsstaat" precies is, welke grondrechten ze willen ontnemen, en verklaren waarom ze zelf zo hard gewerkt hebben om fundamenten onder de rechtsstaat weg te slaan.

  Zo vreemd is wat Donner zegt niet. Hij legt gewoon uit dat als er in Nederland een 2/3 meerderheid is, deze de grondwet kan veranderen. Hoe wou je een liberaal rechtsstelsel handhaven als (hypothetisch) 2/3 ertegen is?

  Bovendien, wat als de libertariërs door het CDA onder leiding van Verhagen worden beschuldigd, samen met een kamermeerderheid, dat zij de "rechtsstaat" bedreigen? Verbieden van iedere concurrent op de democratische markt doemt dan op. Als anti-discriminatie één van de fundamenten van de "rechtsstaat" is (volgens interpretatie van de huidige partijen), ook al zijn libertariërs tegen een discriminerende staat (maar voor een recht op discriminatie voor de burger), zou het snel afgelopen zijn met democratisch hervormingsmogelijkheden.

  En hoe moet libertarisme zelf eigenlijk functioneren buiten iedere vorm van democratie? Is er dan Één, Juist, Eeuwig soort libertarische Grondwet, die nooit veranderd mag worden? Gezien de discussies alleen al op deze site lijkt me dat onwaarschijnlijk. Bedenk wel dat wanneer je een Grondwet hebt die zelfs met 90% meerderheid niet veranderd kan worden, je zowel geen mogelijkheid hebt tot verslechtering, maar ook niet tot verbetering. Als één van die onveranderbare grondrechten van de "rechtsstaat" een grondrecht is dat lijnrecht tegen het libertarisme ingaat, is het nooit meer te veranderen zonder geweld of wijdverspreide, vrijwel totale steun.

 5. [5] Goede vragen!
  Hoe het libertarisme moet functioneren is echter een onderwerp dat niet in een reactie als deze is onder te brengen.
  Mogelijk een onderwerp om op een seminar te behandelen.

  Als breed antwoord:
  De libertarische grondwet gaat uit van de soevereiniteit van ieder individu, met recht op zijn eigen leven en eigendom.
  Iemand kan het daar mee eens zijn, of zegt: Neen, je hebt géén recht op je eigen leven. In dat laatste geval ben je vlug uitgepraat! Met die persoon kom je geen stap verder.

  Dan zijn er twee richtingen waarop vanuit het heden naar die libertarische situatie toe gewerkt kan worden:
  –Elimineer huidige dwangmaatregelen. Geleidelijk maar snel.
  –Ontwikkel op rationele wijze de eventueel te verwachten problemen: alles in het kader van "hoe doe je dan dit of dat".

  Maar eerst zul je veel meer personen moeten hebben die de morele en practische kant van het libertarisme begrijpen en overtuigd zijn.

  Daaraan probeert de Vrijspreker te werken.

  De uitspraak van Donner geeft een kans om meer mensen ervan te overtuigen dat de huidige democratie (meerderheidscratie) immoreel is, en niet werkt.
  Hoe benutten we die kans het beste?

 6. [4] Neen. Zoals ik zei: laat mensen vallen onder het recht wat ze zelf eerder aangaven te prefereren. Het was inderdaad wat kort door de bocht te concluderen dat alle Moslims voor de sharia zouden kiezen.

  Maar de kans is groot dat velen dat zouden doen. Immers de sociale druk zou hoog zijn om hiervoor te kiezen omdat wie er niet voor kiest anders afgaat in de ogen van zijn moslimbroeders omdat de vraag snel zou komen "Waarom wil jij niet onder de sharia vallen? Heb je misschien iets te verbergen, of ben je soms nog wat van plan?" en dit dreigt tot hun sociale uitsluiting te leiden.

  Kortom als van iedereen gevraagd wordt zich aan te melden bij een bepaald stelsel (en die registers openbaar te maken) dan zullen vele moslims voor de sharia opteren.

  Wanneer ze zich vervolgens misdragen, worden ze -zoals ze kennelijk wensten- volgens de sharia berecht. En wellicht zullen vele autochtonen het evenmin betreuren dat een moslim(a) volgens de sharia berecht wordt.

  Kortom: iedereen tevreden EN ze hebben er zelf voor gekozen. Vrijwillig. Geweldig toch?

  Ik noteer wel dat je bij deze erg begaan was met het lot van moslims en zelfs niet zomaar van moslims maar wel van criminele moslims.

  Wie had dat ooit kunnen denken?

 7. [7] "Ik noteer wel dat je bij deze erg begaan was met het lot van moslims en zelfs niet zomaar van moslims maar wel van criminele moslims."

  Waaruit kun je dat concluderen?

 8. M spreekt over de sociale druk onder moslims.
  De druk is veel erger: wie niet meedoet, kan door een familietribunaal worden berecht een afgemaakt.
  Als een libertarier dat ‘vrijwillig’ noemt???
  En staande onder deze druk, zij het volgens een libertarier ‘zelf wensen’???
  Noteer ik dat hier niets geweldigs aan is.
  En daaruit concluderen dat ik begaan zou zijn met het lot van criminele moslims is derhalve volkomen misplaatst.
  (overigens blijken m., en owl hun ‘principes’ wel erg gemakkelijk te laten varen, helaas)

 9. [8] Hoi Hub,

  Dat concludeer ik uit het feit dat hij verontwaardigt reageert op het feit dat de sharia zou toegepast worden op een wetsovertreedster (toegegeven wellicht zou ze er geen wet moeten zijn die vrij rondneuken verbiedt maar anderzijds als zij eerder aangaf onder de sharia te willen vallen koos zij dus zelf voor het op haar van toepassing zijn van die wet).

  Groeten,
  M

 10. [9] Neen, klopt niet.
  Als zij niet kiest om onder de sharia te vallen, zou zij er in mijn voorstel dus niet onder vallen.
  Derhalve kan zij niet zomaar worden afgemaakt door haar familie.
  Doet deze dit toch, dan is dit een strafbaar feit en worden deze familieleden als moordenaars berecht volgens het systeem waar zij zelf eerder hadden van aangegeven eronder te willen vallen: de sharia.

  Resultaat is dat ze zodoende zichzelf collectief de dood injagen en dat dus wel zullen nalaten.

 11. Mussert is voor minder voor het vuurpeloton gezet. De uitspraken van Donner, een z.g. intellectueel, maken mij heel verdrietig. Maar het maakt mij weer dankbaar dat van mijn familieleden die zich in 40-45 ingezet hebben voor het vrijheidsideaal niemand het leven heeft moeten laten. Hoe hebben we deze man ooit toe kunnen laten tot deze functie. Voor de toekomst pleit ik voor een – openbaar -psychologisch onderzoek voor iedereen die een dergelijk ambt gaat bekleden. Ik speelde al eerder en vaker met die gedachte maar nu is het toch wel de hoogste tijd !! Dit wil ik niet meer meemaken.

 12. tjonge jonge jonge…..je mag geen nederlands vlaggetje op je jas naaien omdat je trots bent op je land maar dit kan allemaal wel?
  wat een omgekeerd FASCISME!
  Collectief schuldgevoel iemand?

 13. Hub;

  Inderdaad.Die Donner betoont zich met deze uitspraken gewoon een consequent
  "democraat"…..immers wat is democratie anders dan dat de
  50% + 1 beslist of beter gezegd zij die beweren gekozen te zijn door de
  50 % +1 beslissen voor iedereen en met dwang hun wil opleggen ?

  En voor speciale zaken zoals een grondwetwijziging is een
  2/3 meerderheid nodig en dan is alles toegelaten : belastingen
  , onteigeningen, nationalisaties,gedwongen sterlisaties (bijv in democratisch Zweden
  van de jaren ’30 tot ’70),medische proeve op onwilligen ,oorlogen voeren (en middels dienstplicht anderen
  dwingen te vechten in die oorlogen),

  Democratische regeringen beslissen over eigendom, beslissen hoe
  kinderen moeten opgevoed worden (diezelfde Donner heeft bijv vandaag beslist dat de pedagogische tik niet meer mag) ,beslissen over het personeels- en toelatingsbeleid
  van private ondernemers, democratische regeringen kunnen bedrijven
  openen en weer sluiten, beslissen welk voedsel we mogen eten, welke
  geneesmiddelen en therapieën zieken mogen gebruiken (in België mochten
  sukkelaars die aan een DODELIJKE spierziekte lijden niet eens een experimenteel medicijn testen),

  en dat allles met als legitimlatie dat ze dat aan iedereen dwingend
  mogen opleggen omdat de helft + 1 op hun gestemd heeft…

  Democratie zoals we die in Europa kennen, is dan ook een verdorven en
  verkeerd stelsel.De US founders wezen "democratie" destijds reeds af
  omdat het stelsel uiteindelijk steeds uitmondt in mob-rule en dictatuur.

  ( http://www.serendipity.li/j… )

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. Tja, de meerderheid telt toch en de anderen hebben het toch maar te slikken? Als de meerderheid bijv zegt dat alle Friezen gedeporteert moeten worden naar Siberie, dan moet dat toch? Immers, de meerderheid beslist.

  Het blijft een raar systeem, die democratie…..

 15. Nog even wat 2/derde ‘grapjes’..:
  Als 2/3 van deze bevolking tegen de ongbreidelde immigratie van Moslims is..; gaat dit dan uitgevoerd worden?

  Als 2/3 van deze bevolking tegen de benoeming van een Dorps-zot (zegge de Belgen) van een type als een Donner is?? Wordt deze LOEL dan vervolgens verwijderd?

  Als 2/3 van deze Bevolkerung tegen de invoering van de Pleuro is?? Wordt dit dan teruggedraaid?

  NEEN van dit alles!!

  (so called)Democracy Sucks!!

  Het wordt tijd voor wat anders: Het gezonde Verstand moet weer gaan regeren!!

 16. Indien deze zaak één ding duidelijk maakt is het wel dat mensen als Donner alleen maar in machtstructuren denken. Het systeem is belangrijk. Of de mens vrij is en of dat belangrijk moet worden gevonden is duidelijk ondergeschikt aan het systeem.

  Ik kan mij voorstellen dat het alleen mogelijk is zo te denken als de macht/het systeem op de voorgrond staat en de mens en zijn geluk/ontwikkeling en vrijheid niet.

 17. In een grondwet staan de marges van de samenleving weergegeven: wat we uiterlijk accepteren en wat niet. Binnen deze marges zouden alle lagere overheden vrij moeten zijn om eigen wetgeving te definiëren voor het eigen gebied. Supra-gemeentelijke voorzieningen, zoals snelwegen, zouden dan onder de rijksoverheid vallen.

  De Sharia zou volgens mij niet binnen de marges van een dergelijke nieuwe grondwet vallen. Daarin zou de vrijheid van het individu beter gedefinieerd moeten zijn dan in de huidige grondwet. De Sharia is in conflict met zo’n moderne westelijke grondwet. Een dergelijke grondwet, specifiek met dit doel geschreven kan daarin wat specifieker zijn.

  Zoals alle Nederlanders, allochtonen of autochtonen (maakt volgens mij in een dergelijke opzet niet uit), dan kunnen kiezen voor de eigen vestigingsplaats, kun je ook de diversiteit van de landen in de gehele wereld gebruiken om een land van vestiging te kiezen waarin de grondwet de vrijheden en marges geeft die je het beste bevallen.

  Dat is pas libertaire globalisering.

  En misschien geeft het ook nog ruimte voor een echt Free State Project!

 18. Ik zie nooit van die dames lopen , waar kan ik ze bewonderen ?
  Het is hem wel gelukt de kippen aan het kakelen te krijgen de CDA rakker op de fiets.-:)

 19. [6]
  Hub,

  Ik bedoelde eigenlijk meer concreet:

  Hoe maak je precies zo’n (libertarische grondwet)? Wat komt er exact in te staan? Alleen "de mens is vrij", is gezien de semantische en retorische en interpretatieve trucs die daarop losgelaten kunnen worden denk ik niet voldoende. Bovendien zal er ook in moeten staan welke instituties die Grondwet moeten handhaven, interpreteren (indien nodig), en of er een mogelijkheid is tot amendering. Ik zie zo snel geen andere oplossing dan een document dat geämendeerd kan worden door een supermeerderheid. Anders krijg je een Grondwet die niet te veranderen is, ook al zou blijken dat ze niet voldoende is om vrijheid te handhaven of dat ze verbeterd kan worden.

  Het principe van maximale individuële vrijheid lijkt me het enige juiste uitgangspunt, maar daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd. Want wat houdt dat precies in? Waar liggen de grenzen? Hoe worden precies conflicten tussen die verschillende vrijheden\rechten opgelost? Dat soort dingen moeten allemaal in die Grondwet staan, wil het enigszins effectief blijken tegen totalitarisme en staatsdwang. De Amerikaanse Founding Fathers dachten waarschijnlijk ook dat ze met al hun Checks and Balances, hun Trias Politica, hun Bill of Rights alle mogelijke gaten gedicht hadden. En toch slaagden de politieke ratten erin om binnen 2 eeuwen (minder dan 1 eeuw misschien zelfs) het hele bouwwerk te ondermijnen. Een Grondwet, ook de libertarische, is dus altijd voor verbetering vatbaar. Niet om de vrijheid te verminderen via "pragmatische" amendementen, maar juist om de gaten te dichten die we pas later ontdekken. De vraag blijft dan alleen: Hoe kun je dat anders doen dan via quasi-democratische weg?

  En een libertarische rechtsorde handhaven in een land, "gezegend" met het libertarische recht op vrij wapenbezit, waar meer dan 2/3 (of i.d.) van de bevolking tegen die rechtsorde is, lijkt me moeilijk te handhaven.

 20. [9]
  Beek,

  Hoe laat ik hier dan mijn principes los? Het gaat me vooral om de praktische vraag hoe het principe van vrijheid in de praktijk te brengen en te handhaven.

  En wat M zegt vind ik ook niet zo raar. Ik zou er minder koel onder zijn als een moslima wordt gestenigd, maar als ik het principe van vrijheid huldig, moet ik dat wel toestaan. Dat iemand zijn vrijheid ook mag gebruiken om zichzelf te kwetsen of zelfs doden, is de essentie van vrijheid. Ik kan moeilijk zeggen: Je bent vrij, maar je mag niet iets kiezen waarmee je jezelf iets aandoet, of als er een KANS is dat je jezelf (of een ander) iets aandoet. Dan kan ik namelijk in feite met je doen wat ik maar wil. Zelfs jou in een isoleercel opsluiten, omdat iedere andere optie meer potentieel gevaar voor jouw leven oplevert.

  Waar ik wel voor zou waken is of de moslim(a) in kwestie is gehersenspoelt, onder druk gezet, haar vrijheden\rechten niet kent, niet bij haar volle verstand is (al moet je met zo’n criterium ook uitkijken), enzovoorts.

  Als er één excuus is dat de Staat gebruikt om mensen tot slaaf te maken is het wel: Voor hun bestwil. Dat komt omdat veel mensen, zoals jij en ik (en M ook ongetwijfeld), een sterke empathie hebben voor anderen, en gruwen bij de gedachte dat een ander (wijzelf) wordt gedood of gemarteld en we niet kunnen begrijpen dat iemand daar zelf voor zou kiezen. Maar dan maken we onze eigen gevoelens en voorkeuren tot maatstaf van al het recht. Het lijkt me ook verschrikkelijk als iemand omkomt door de Mt. Everest te beklimmen, of dat een kind verdrinkt in een zwembad. Maar ze kiezen daar zelf voor. Als iedereen zijn eigen risico-tolerantie aan een ander dwingend kan opleggen, mag er op laatst helemaal niets meer. Ik zie niet de mogelijkheid een willekeurige grens te trekken voor welk risico iemand wel of niet kan nemen, zonder dat je het principe van vrijheid loslaat, en ieder willekeurig verbod mogelijk is. Dan kun je net zo goed dood zijn, omdat er niet meer geleefd kan worden. De te betreuren doden, (per ongeluk) als gevolg van keuzevrijheid, is vrees ik een prijs die we daarvoor moeten betalen.

 21. Hoe verwerd Nederland tot iets wat thans "democratische rechtsstaat" genoemd wordt ? Daar moet ofwel iets dat de kiem tot verwording in zich droeg aan vooraf gegaan zijn, ofwel een oorlog, revolutie of staatsgreep.

  Hier wil ik alleen concluderen, dat zo’n democratische rechtsstaat ook niet het eeuwige leven heeft, terwijl men in Nederland e.o. net doet, of die alles kan oplossen. Als 2/3 van de inwoners die democratische rechtsstaat wil opheffen, so be it.

  Maar i.p.v. te kijken of er geen betere systemen zijn, zoals bijv. Zwitserland, lijkt men op deze kwelders alleen maar ruzie te willen blijven zoeken.

 22. de uitspraken van onder andere Rita V. ‘dat onder een normale democratie, sharia niet kan’ doet mij denken aan het gezegde ala Orwell:
  sommige democratieën zijn democratischer dan andere.
  Of zijn de politici alleen democratisch ingesteld zo lang het in hun eigen kraam te pas komt?
  Leuk dat Donner dat boven water bracht.

 23. Pas op met politici.
  Nu is ineens de democratie heilig voor Donner, als 2 derde fascisme wil dan krijgt iedereen fascisme, maar toen het ging over de europese grondwet was de meerderheid die tegen was, volgens Donner dom en onwetend.. en zal er binnen afzienbare tijd weer gestemd worden, net zo lang totdat Donner en zijn trawanten de door hun gewilde uitslag hebben!

  Dus pas op met Donner op een boegbeeld te plaatsen, de man moet je je rug niet toevertrouwen.

 24. [21] [22] Duidelijk dat we daar dieper op kunnen/moeten ingaan.
  Kom ik zeker op terug.
  Nu (sorry in haast) voor discussie de vroeger geplaatste "Libertarische Grondwet" even van stal gehaald.
  Zie Voorpagina!

 25. [22] Hoi Owl,

  Zo zie ik het en bedoelde ik het.
  Geweldig dat jij dat weer eens wist te verduidelijken.

  Misschien moet ik me maar eens terugtrekken. Mijn meningen hebben hier toch hun vertegenwoordiger.
  (In Den Haag helaas niet, maar hier dus wel) 😉

  Groeten,
  M

 26. [22]
  Principes tussen aanhalingstekens: aankondigen te stoppen, en aankondigen voortaan genegeerd te worden. Was lekker rustig, wat mij betreft.

  En zo slaat vrijheid door, is kanibalisme slechts een kwestie van smaak, en wordt extreem cultuurrelativisme op de troon gezet.
  Om die reden zal ik mij nooit libertarier noemen.
  Ik geloof, zoals je intussen weet, in de moraal zoals die in de 10 geboden b.v. gegeven is.

  En de vergelijking met alle mogelijke ongelukken vind ik volledig mank gaan.
  Ongelukken worden immers nooit gewild, per definitie, en over ’t algemeen doet men alles om die te vermijden.
  Dat vind ik een TOTAAL ander uitgangspunt dan een sharia b.v., waar moedwillig en met voorbedachte rade handen worden afgehakt, meisjes worden opgehangen of gestenigd, en waar geschonden eer met het doorsnijden van een keel mag worden beantwoord.
  Waar zelfs het per ongeluk laten vallen van een kor-an met de dood kan worden bestraft.
  Dat heeft helemaal niets meer met wat voor vrijheid dan ook te maken.
  Als dus in naam van de vrijheid zelfs deze terreur wordt gerelativeerd (‘ze kiezen er zelf voor’), dan kan blijkbaar ook dit ideaal verkeren in haar tegendeel.
  Maar ik geeft toe dat over de grenzen van de vrijheid eindeloos gedebatteerd kan worden.

 27. Hub, ik ben vereerd!

  [25] Het gaat er slechts om dat Donner met zijn correcte uitspraak niet bepaald zijn rotte democratie aan het verdedigen is, hetgeen hopelijk in ons voordeel werkt.

 28. De meerderheid binnen deze bananen repuliek wenst belasting verlaging……

Comments are closed.