Reacties
 1. Maik schreef op : 1

  Innovatie van de Nederlandse democratie?
  Hoe krijgen ze het verzonnen en dan hopen ze ook nog op een flink aantal pluche zetels…
  Laat de "heren" eerst hetvolgende maar eens gaan innoveren:
  www.hetvrijevolk.com…
  Nee, ondanks dat de ooraanzet NIET zichtbaar is, leveren hoofddoeken voor pasfoto’s totaal geen problemen op!
  Toegift, voor achter de geraniums:
  www.gregoriusnekscho…

 2. Albert S. schreef op : 2

  Goed artikel en 100% mee eens. De VVD is eigenlijk nog erger dan de PvdA, omdat zij pretendeert ‘liberaal’ te zijn, maar evenzeer socialistische denkbeelden erop nahoudt (gratis (?) kinderopvang, geen ambtenaren ontslaan, vasthouden aan het vermolmde staatsbestel etc.). Dit bestel kan niet worden hervormd, maar moet worden afgeschaft via een overgangstelsel en dan de instelling dan een klassiek-liberaal bestel. De VVD vertrouw ikzelf zoiets nooit toe, omdat deze partij boordevol crypto-socialisten en gevestigde corporatistische belangen zit.

 3. SPY schreef op : 3

  Als iets gratis is, is het niks waard.

 4. Jozef schreef op : 4

  Ik vind dat dat PIM nog best interessante standpunten heeft. Helaas slaan ze de plank mis betreft onderwijs.

  Ook jammer dat het waarschijnlijk een kansloos project is.

 5. Free Antilles schreef op : 5

  De Republiek der Zeven Verenigde Provincien (1581) was zeker niet een soort Nachtwakersstaat-avant-la-lettre.

  Deze periode kenmerkte zich niet door belastingverlagingen na de Spaanse bezetting maar door een enorme stijging van belastingen en accijnzen. Deze gelden waren nodig voor de oorlogen die gevoerd werden o.a. tegen de Engelsen, maar de regenten wisten er zelf ook wel weg mee… Een ander kenmerk is ook een steeds verdere terugdringing van de handelsvrijheid. De Engelsen moesten immers geboycot worden.

  De Nachtwakersstaat kenmerkt zich door een situatie van het werkelijke kapitalisme. Waarin ondernemers zonder bemoeienis van de overheid vanuit hun vooruitgangsstreven, optimisme en vertrouwen in de toekomst het surplus van hun uit productie investeerden in plaats van consumeerden.

  In de “Gouden Eeuw werd er door de regenten (en daarvoor door de Stadhouders en de Spanjaarden) vooral nog geconsumeerd. De instabiliteit zorgde voor weinig vertrouwen. Men was huiverig om te investeren.

 6. SpyNose (auteur van dit artikel) schreef op : 7
  Spy-Nose

  [2] Albert S.
  Precies. Wolven in schaapskleren noemen we zulke lieden. Je ziet het aan de kwestie van Schijndel. Hem wordt zonder pardon de mond gesnoerd. Over vrijheid van meningssuiting voor een parlementarier gesproken.
  [5] Free Antilles,
  "Deze periode kenmerkte zich niet door belastingverlagingen na de Spaanse bezetting maar door een enorme stijging van belastingen en accijnzen."
  Heb je een verwijzing ?

 7. M. schreef op : 8

  [4] "Helaas slaan ze de plank mis betreft onderwijs."

  En niet slechts dat.
  Uit een eerder artikel + posts over dit sujet en zijn ideeen meen ik me te herinneren (correct me if I’m wrong) dat dit heerschap voor scherpere identiteitscontoles is en … voor het afschaffen van chartaal geld waardoor alle transacties giraal verlopen en dus beter door de overheid gemonitord kunnen worden.

  Ex-KGB-ers krijgen natte dromen van zijn plannen.

  Ik zou desnoods nog liever op de PvdA stemmen dan op deze etatist die zich voordoet als hervormer. Nou ja, innovatief is het inderdaad: zo’n politiestaat hebben we nog nooit eerder in Nederland gehad.

 8. Jozef schreef op : 9

  [8] O, dat kon ik in het programma op hun site niet zo snel ontwaren.

  Maar ik ben sowieso alweer uit de droom: ik vroeg de mensen van PIM in een email om meer uitleg over de aanpak van onderwijs; uit het antwoord blijkt dat het weer een stel wereldverbeteraars is dat denkt dat za alles kan verbeteren door het maar te plannen.

  Jammer PIM, toch maar eens Mises en Hayek etc. gaan lezen.

 9. Wiel schreef op : 10

  Politiek is nu eenmaal een machtsarena. Individuen die zich kandidaat stellen voor een politiek baantje, maar ook ambtenaren die zich proberen op te werken in de organisatie, doen dat omdat ze meer te vertellen willen hebben. Misschien zijn daar soms ideële redenen voor, alhoewel ik denk dat die dan toch vooral bij de kleinste partijen te vinden zijn.

  Wat ik pas echt dapper en erg goed zou vinden is als er een partij zou opstaan die zich als doelt stelt de carrièreladder van de politiek zélf af te breken. Dat betekent macht afgeven in plaats van macht verzamelen.

  Dus de macht van de EU afbreken ten gunste van de nationale machten en de nationale macht afbreken en doorsluizen naar beneden, naar provincies en gemeentes.

  Als men klaagt dat de afstand tussen burger en politiek zo toeneemt, is dat de enige weg om te gaan. Een lokale politicus kun je ook zonder eerst een lobbygroep op te richten je mening vertellen. Het kan immers je buurman zijn.

  Kleinschaligheid als antwoord om de vertrouwensbreuk tussen burger en politiek te herstellen dus.

  Een ander groot voordeel is ook dat de eenheidsworst die overheden nu bieden meer differentiatie kan tonen. Bevalt het je in één gemeente niet qua politiek, dan ga je gewoon verhuizen naar een andere gemeente die meer aan je ideeën beantwoordt.

  Freedom of Choice. Waar is die gebleven?! Of gaan we steeds meer naar "vluchten kan niet meer"?

 10. ACP schreef op : 12

  Niet te geloven hoe pathetische op-het-systeem PARASITERENDE "hoogleraren" (en dat zijn ALLEN niet-exacte vakken docerenden) menen dat iedereen net als zij met bekken stront in de ogen (blijven) lopen.

  Anders zouden zij wel weten dat voordat in Nederland enige politieke verandering plaats kan vinden:

  1. De monarchie de laan uit moet, evenals een hele poepdek vol met slechts zichzelf perpetuerende politieke pachters.
  2. Nederland uit de EU dient te treden.
  3. En de zelfkoloniserende "multikul" afgeschaft.

  Zolang dat niet gebeurt kan men beter NIET stemmen of liefs het land verlaten.

 11. Wiel schreef op : 13

  [11] Die link verwijst alleen naar de hoofdpagina, Hub?

 12. H.P. van Herwijnen, voorzitter RMP schreef op : 14

  Deze partij bestond al, te weten de Republikeinse Moderne Partij opgericht op 14 september 2000 zie de website home.tele2.nl

 13. YOUARESTUPID! schreef op : 15

  joojooodikkestoerefloo!!
  als jullie een vrouw hebben heb kk medelijde metze! jullie moete egtt unn saai leventjuuu hebbe. kusjess vmyy!

  NICOROOS=THEBEST!