Kandidaat: Karien van Gennip (CDA) Staatssecretaris Economische Zaken.

Nominatie: “Het is belangrijk om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Die dragen bij aan onze economische groei en werkgelegenheid. Bovendien zijn ze beter op het gebied van innovatie dan wijzelf, en kunnen zij objectiever naar ons vestigingsklimaat kijken”. [Samenvatting, niet letterlijke tekst]

Toelichting: Karien heeft lang moeten wachten voordat zij de Vrijspreker Award Politicus van de Week ontving. Maar nu is het zover; nog op tijd voordat ze na de verkiezingen misschien van het politieke toneel verdwijnt.

Net als het “Nederlandse” voetbalelftal sterker wordt door buitenlandse spelers aan te trekken, zo wil Karien buitenlandse bedrijven aantrekken. Als “nieuwe” aanpak wil zij daarbij vooral kennisintensieve bedrijven lokken waardoor “Nederland” zich dan sterker in het buitenland kan profileren. Dit lijkt op een nieuwe vorm van globalisatie!!

Eerder prezen wij Karien reeds voor het haar summum van innovatie, namelijk het ontwikkelen van een “Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma’s”(SAI). Een innovatie op zichzelf om een commissie te bedenken. Zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

Karien is ook verantwoordelijk voor het instellen van een nieuwe Autoriteit, de ConsumentenAutoriteit *) die toezicht houdt op onredelijke verkoopsvoorwaarden die bedrijven zouden kunnen stellen. En als ze dat zouden doen, dan kan deze autoriteit boetes of dwangsommen opleggen!
Dit alles om de consument te beschermen. Het is overigens nog maar de vraag of de consument daar beter mee af is, of allerlei producten niet duurder worden omdat de bedrijven zich tegen die nieuwe gevaren moeten verzekeren, of het ondernemersklimaat daardoor verbetert en of de (belasting)kosten om die controles te betalen voor de consument niet verhoogd worden.

Deze Autoriteit gaat ook samenwerken met gelijksoortige autoriteiten in andere landen van de EU en tracht op die manier de macht van de EU over ons te vergroten.

Behalve meer buitenlandse bedrijven moeten ook meer allochtone ondernemers voor de economie kunnen zorgen. Want ook die hebben volgens het kabinet vaak nieuwe ideeen. Innovatie?
Karien gooit er al vast 2,9 miljoen euro tegenaan om “drempels” weg te nemen.
“Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie), staatssecretaris Van Hoof (SZW) en andere bewindspersonen werkten aan het plan mee. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, MBK-Nederland, brancheorganisaties en ondernemers waren bij het plan betrokken.”
Dit geeft blijk van een breed draagvlak. Niemand kan er tegen zijn. En als er (belasting)geld te krijgen is, moet je niet zo nauw kijken!!

Eén van de grote daden van Karien is haar betrokkenheid bij het beschikbaar stellen van 50 miljoen euro voor “toponderzoekinstituten”, ook in goed Nederlands: “Centers of Excellence”.
Op die manier krijgt de overheid een mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dat gebeurt dan met belastinggeld dat aan de vrije ondernemers is onttrokken en die dat dus niet zelf kunnen gebruiken om nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar ja, iedereen zal er wel van overtuigd zijn dat de overheid ook dat beter kan.

Dit is overigens een mooi voorbeeld van het verschil van “Wat je ziet” en “Wat je niet ziet” dat Frederic Bastiat zo goed heeft aangetoond. Die 50 miljoen zie je, en voor een groot deel is de show te volgen. Waar het bedrag vandaan komt, welke opofferingen dat gekost heeft aan de mensen die gedwongen werden om het te betalen, wat er “anders” mee gedaan had kunnen worden, zijn allemaal dingen die je niet ziet. Maar daarom zijn ze er wel.

Karien wil zich ook sterk maken om het grote aantal door de overheid ingevoerde vergunningen die noodzakelijk zijn als je in dit land iets wil doen, weer in te trekken. Misschien dringt in Den Haag door dat zij hard bezig waren de economie te wurgen?
Of is het gewoon het toepassen van de politieke truc om eerst problemen te scheppen, en dan als de verlosser op te treden die problemen op te lossen? Dat is nog onbekend. Er is nog geen resultaat te zien. Wel gebruiken alle politieke partijen het afschaffen van regels als een verkiezingsbelofte.

Kortom, Karien heeft de Vrijspreker Award Politicus van week best verdiend.
————————————–
*) Informatie uit Persberichten van de ministerraad.

3 REACTIES

 1. Tja, echt succesvolle bedrijven erkennen geen landsgrenzen.

  Die zien slechts mogelijkheden!

 2. Wat is dat toch voor eigenaardige cultuur in dit apenland: jonge Haagse vrouwtjes van kraamkamerleeftijd het gestolen belastinggeld laten uitdelen ?

 3. nachtwaker

  Karien van Gennip heeft (in het geheim)
  deals willen sluiten met oa. bedrijf mcafee, die in juli 2004 dreigde naar ierland te gaan..
  Voor dat gesprek met mcafee ,had ze al twee bedrijven subsidies -of belastingverlaging gegeven ,zelfs de namen dezer bedrijven zijn geheim..

Comments are closed.